Jaargang/Nr Periode Artikel
01/01 09-10/1983 Gevraagd/gevonden: 1983/01 door de redactie: geboorteplaats en -datum van D'HEER Jacobus x Marie Van Hecke x Catherina Verbeke (+ Grembergen 14-09-1747)
01/01 09-10/1983 Aankondiging geboorten
01/01 09-10/1983 Eeuwigdurende kalender om te bepalen op welke dag een bepaalde datum viel / valt / zal vallen
01/01 09-10/1983 Onze voorouders in de legers van Napoleon
01/01 09-10/1983 Uitnodiging tot de officiële oprichting van de V.V.F. in het land van Dendermonde
01/02 11-12/1983 De herbergiers van Schoonaarde in 1887 en in 1902 door Luc Michiels
01/02 11-12/1983 Omzetting van de Franse kalender naar de Romeinse kalender - jaar I tot jaar XIV
01/02 11-12/1983 Nieuwsblad 13/10/1983 : 'Ook Dendermonde heeft zijn vereniging voor familiekunde'
01/02 11-12/1983 Gevraagd/gevonden: 1983/02 door de redactie: Moreels Ivo (°ca 1827) x Van Nieuwenhuyze Maria Theresia (°ca 1830) - Ysebaert Augustinus (°25/12/1854 Evergem) x Moreels Rosalia (°01/09/1861 Mendonk)
01/02 11-12/1983 Gevraagd/Gevonden: door Frans Duquet: oude foto's of zichtkaarten van Schellebelle voor de publicatie van een groot heemkundig boek "Zo was Schellebelle"
02/01 01-02/1984 Voorpost 21/10/1983 : Artikel over de officiële stichtingsvergadering 'Dendermonde heeft ook zijn Vlaamse Vereniging voor Familiekunde'
02/01 01-02/1984 Gevraagd/gevonden: antwoord vraag 1983/02 door H.Sprangers
02/01 01-02/1984 Gevraagd/gevonden: 1984/01 door Hubert Bovens:Henricus Liesenborg (°Dendermonde ca 1785 + Brussel 1830)
02/02 03-04/1984 Alfabetische lijst van de gemeenten van het arrondissement Dendermonde waarvan de huwelijksakten van de Burgerlijke stand werden gedeponeerd in het Rijksarchief Beveren.
02/02 03-04/1984 Het Volk 19/01/1984 : Nieuwe Archiefgids : sleutel tot alle documenten van voor 1796
02/02 03-04/1984 Het Laatste Nieuws 14/02/1984 : Eerste volks- en heemkundige boekenbeurs voor Vlaanderen
02/03 05-06/1984 Mededeling: opzoekingen in de oude parochieregisters van Merchtem
02/03 05-06/1984 Aankondiging huwelijk Octave Tecqmenne
02/03 05-06/1984 Spoedig herstel aan Hendrik David
02/03 05-06/1984 Vers van de pers: Alfabetisch repertorium families te Elversele van 1606-1930 door E.H. Frans Verberckmoes
02/04 09-10/1984 In memoriam: E.H. Jozef De Brouwer
02/04 09-10/1984 Gazet van Antwerpen 30/04/84 en 01/05/84 : Familierepertorium van Elversele voorgesteld
02/04 09-10/1984 Het laatste Nieuws 09/05/1984 editie Waas-Dender : Voor familiekundigen Huwelijken te Nieuwkerken
02/04 09-10/1984 Het Volk 10/05/1984 : Wie huwde in 17e en 18e eeuw te Nieuwkerken ?
02/05 11-12/1984 De Voorpost 14/09/1984 : Alfabetisch repertorium van de families te Wieze en Denderbelle. E. H. Verberckmoes met nieuw genealogisch werk
02/05 11-12/1984 De Voorpost 19/10/1984 : Dendermonde herdacht Emanuel Hiel op passende wijze
02/05 11-12/1984 De Standaard 17/10/1984 : Dendermonde herdenkt dichter Emanuel Hiel
02/05 11-12/1984 Emanuel Hiel door René Van Assche, voorzitter
03/01 01-02/1985 Een nieuw dokumentatiecentrum voor de V.V.F. Het dokumentatiecentrum V.V.F.-Gent
03/01 01-02/1985 Gevraagd/gevonden: 1985/01 door Jozef Verhaegen: boek "De geschiedenis van Bree" door dhr Maes
03/01 01-02/1985 Gevraagd/gevonden: 1985/02: huwelijksplaats en -datum van De Bruyn Arnoldus met De Bruyn Catharina en de geboorteplaats en -datum van deze vrouw
03/02 03-04/1985 Gelegenheidsvondst : Staat van Goed van een Dendermonds schipper - Pieter De Wilde en Pietronella De Coster
03/02 03-04/1985 Het Volk 25/01/1985 : Voortaan kan ook de moeder een geboorte aangeven
03/02 03-04/1985 Het Volk 16/01/1985 : De 'Van Riet'-en vormen één familie
03/02 03-04/1985 Gevraagd/gevonden: 1985/03 door Mia De Leyn-Kerstens: geboortegegevens over Jean Jacques Robson en zijn echtgenote Marie Catherine Devagne
03/03 05-06/1985 Oud en modern notariaat gedeponeerd op het Rijksarchief te Gent Regio Aalst - Dendermonde : overzicht door René Van Assche
03/03 05-06/1985 Gevraagd/gevonden: 1985/04 door A.Van Hese: gegevens over de families Coppens - Saerens - Roman - Fischer
03/03 05-06/1985 Gevraagd/gevonden: 1985/05 door A.Van Hese: familie VAN HESE uit het Dendermondse
03/03 05-06/1985 Gevraagd/gevonden: 1985/06 door de redactie: Goeman Alexander (°Hofstade 26/04/1848) x De Swaef Antiona(°Hofstade 14/07/1852)
03/03 05-06/1985 Gevraagd/gevonden: 1985/07 door de redactie: Blindeman Emilius Maria (+Oudegem 26/07/1893) x Heirwegh Maria Sophia (+Oudegem 26/08/1918)
03/04 09-10/1985 Uit het "Cultureel jaarboek van de provincie Oost-Vlaanderen" uitgave over 1948 - eerste band. Inleidende nota over de lijst der heerlijkheden van Oost-Vlaanderen door dr. Jos Denijs
03/05 11-12/1985 Gevraagd/gevonden: 1985/08 door Jozef Verhaegen: Verhaegen Maria Carolus Aloysius (°Appels 03/04/1857)
03/05 11-12/1985 Uit het "Cultureel jaarboek van de provincie Oost-Vlaanderen" uitgave over 1948 - eerste band. Vervolg door dr. Jos Denijs
03/05 11-12/1985 Het Volk DNG : Ontwerp afstamming vandaag in Senaat. Natuurlijk kind wordt wettelijk kind
04/01 01-02/1986 Kerkarchief Leest : Thomas Philippus Door Godts bermertigheydt der H. Roomsche Kercke Priester Cardinael D'Alsace, de Boussu
04/01 01-02/1986 Het Volk 08/10/1986 : Nieuwe provinciale publikaties. De volkstelling van 1796 en de gemeentearchieven.
04/01 01-02/1986 Uit dagblad "Het Volk" : Documentatiecentrum 
04/02 03-04/1986 Mededeling: door Albert Clabots (erevoorzitter VVF Aalst): Claerbosch Guillielmus Franciscus zn Joannes en Maria Françoise Van Langenhove (°Dendermonde 18/11/1720) poorter van Brussel
04/02 03-04/1986 Overleden begijntjes en personen van het klein begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Rooie te Gent, afkomstig uit het land van Dendermonde, 1673 - 1796
04/02 03-04/1986 Personen uit het land van Dendermonde overleden in het Bijlokehospitaal te Gent 1625 - 1652
04/02 03-04/1986 Het Volk 06/02/1986 : Opdorp in "De Vlaamse stam" 
04/02 03-04/1986 Het Volk 19/02/1986 : Familiekunde geniet meer belangstelling
04/03 05-06/1986 Uit betovergrootvaders dagboek: Petrus Van Assche -  door René Van Assche
04/03 05-06/1986 Het Kerkarchief door R.A.G. Kerkarchief Opdorp
04/03 05-06/1986 Genealogische puzzel: brief van een rekruut aan zijn overste
04/04 09-10/1986 Publicaties betreffende Familiekunde, verschenen in de gedenkschriften van de oudheidkundige kring van het Land van Dendermonde
04/04 09-10/1986 Het Volk 11/04/1986 : Ons land telt 15 Rijksarchieven. Een streepje van Lodewijk de Vrome en een kattebelletje van Jan zonder Vrees
04/04 09-10/1986 Programma van de viering 20 jaar Familiekunde te Mechelen op 26 en 27 september
04/04 09-10/1986 Het Laatste Nieuws 16-17/08/1986 : Vijf generaties bij de post
04/04 09-10/1986 De Voorpost 06/06/1986 : Kerk- en armenrekeningen als aanvullende bronnen voor de familiegeschiedenis
04/04 09-10/1986 Het Laatste Nieuws 26-27/07/1986 : Joseph De Mol is er honderd
04/05 11-12/1986 Mededeling door Albert Clabots (erevoorzitter VVF Aalst): doopregister Dendermonde Antonius Carolus Bauters 20/01/1721
04/05 11-12/1986 Cultureel jaarboek prov. O.Vl. 1950 II : De XX penningkohieren, een bron voor zoekers en vorsers uit Oost- en West-Vlaanderen door A.Cassiman
04/05 11-12/1986 Uit V.V.F. - Kroniek van het land van Waas van 02-04-1986 - Archiefdepots waar penningkohieren uit het Land van Waas te raadplegen zijn
05/01 01-02/1987 Uit het "Cultureel jaarboek van de provincie Oost-Vlaanderen" 1952 - eerste band: Huismerken in het land van Leie en Schelde - Luc Goeminne
05/01 01-02/1987 Uitgave: Jan Broeckaert - Wetteren door Joris Clinckspoor
05/02 03-04/1987 R.A. Gent Oud archief Oudegem nr. 22 : opneminghen vande hoofden ende graenen gedaen binnen de prochie ende Vryheerelighede van Oudeghem ingevolge de placcaten, gedaen XVIII meye XVII 40
05/02 03-04/1987 R.A. Gent Modern archief Baasrode  nr. 78 : Tabel der sterfgevallen en doodsoorzaak 1851
05/02 03-04/1987 Kwartierstaat van David Simonne, Hendrik, Suzanne en Michel (°Gent)
05/02 03-04/1987 Kwartierstaat van Verhaegen Laura en Agnes (°Schoonaarde)
05/03 05-06/1987 R.A. Gent Modern archief Appels nr. 159 : Wacht-Rolle bevattende den dienst der Nagt-Wagt
05/03 05-06/1987 Kwartierstaat van Verhaegen Jozef (°Dendermonde)
05/03 05-06/1987 Kwartierstaat van De Kimpe Armand (°Oudegem)
05/03 05-06/1987 Kwartierstaat van Bockstael Rene (°Schoonaarde)
05/03 05-06/1987 Kwartierstaat van Polfliet Sylvain Alfons Joanna (°Lebbeke)
05/04 09-10/1987 Gevraagd/gevonden: vraag door P.J. Den Hoed: Hoe(d)t Abraham (°Vlaanderen ca 1580) x Marijtgen Abrahamsdochter
05/04 09-10/1987 Gevraagd/gevonden: vraag door J.J. Van Hemelrijck: Van Den Tempel naamdragers
05/04 09-10/1987 Verslag over het seminariebezoek van 23 mei door R. De Clercq
05/04 09-10/1987 Kwartierstaat van Thibau Victor Pieter (°Berlare)
05/04 09-10/1987 Kwartierstaat van Malin Rosa Maria Emma (°Berlare)
05/04 09-10/1987 Kwartierstaat van Vande Velde Hippoliet (°Berlare)
05/04 09-10/1987 Kwartierstaat van Van Cauteren Clara (°Berlare)
05/04 09-10/1987 Gevraagd/gevonden: vraag door Jacques en Ann Van Goethem - Cael:  naamgenoten Van Goethem en heraldiek
05/05 11-12/1987 Lebbeekse loteling te koop bij zaakhandelaar te Dendermonde door L. Pieters uit Lebbeke
05/05 11-12/1987 Kwartierstaat van De Beule Maria (°Berlare)
05/05 11-12/1987 Kwartierstaat van De Backer Jozef (°Berlare)
05/05 11-12/1987 Kwartierstaat van Verlaeckt Adrienne (°Berlare)
05/05 11-12/1987 Kwartierstaat van Verheyden Gasparine (°Sint-Gillis-Dendermonde)
05/05 11-12/1987 Enkele gegevens omtrent buitenpoorters Appels - Baasrode - Berlare - Denderbelle - Lebeek - Dendermonde - Kalken - Mespelare
05/05 11-12/1987 Gevraagd/gevonden: vraag door Julien Van de Steen: Joannes Batiste Van Der Steen (°Dendermonde 06/07/1698 +Mespelare 05/04/1763)
05/05 11-12/1987 Gevraagd/gevonden: vraag door  Arnold Van Hese: oude kaarten van Grembergen alsook alles over de naam Van Hese, Oste, Van Maijen en Van Poele
05/05 11-12/1987 Gevraagd/gevonden: vraag door J. Vertongen: Vandenbrande Jacobus (+Lebbeke 01/07/1743) x Verhulst Anna (+Lebbeke 1/11/1746)
05/05 11-12/1987 Gevraagd/gevonden: vraag door Rene Camerman: Joannes Camerman x (Kallo) Godelieve Verhulst x (Doel 1679) Maria Catherina De Bruyn
06/01 01-02/1988 Staat van goed bij overlijden Judocus Pieters 3 januari 1786 door L. Pieters
06/01 01-02/1988 Betwistingen rond testament van Juffr. Anne PIETERS 17 maart 1809 Rechtbank van 1e aanleg te Dendermonde door L. Pieters
06/01 01-02/1988 Dienst voor Culturele Aangelegenheden : reglement voor de Provinciale Prijs voor Familiekunde
06/01 01-02/1988 Kwartierstaat van Van Hese Petrus (°Goes)
06/01 01-02/1988 Kwartierstaat van Van Hese Arnoldus (°Goes)
06/01 01-02/1988 Adressenlijst van de Rijksarchiefdepots in België
06/02 03-04/1988 Een patriot peerd gearresteert' door Dr. H. Buts - Jan Baptist Cool - Petrus Joannes Verbrugghen
06/02 03-04/1988 Een ontevreden schoonzoon' door Dr. H. Buts - Judocus De Vijlder - Barbara D'Hondt
06/02 03-04/1988 Enkele Dendermondse titularissen van de ' Medaille de Sainte-Helene' door E. de Lelys
06/03 05-06/1988 Publicatie van bewerkte parochieregisters van Lebbeke, Buggenhout en Opdorp door eerwaarde heer pastoor Frans Verberckmoes uit Lebbeke
06/03 05-06/1988 Lijst van soldaten in dienst van Napoleon overleden
06/04 09-10/1988 De eerste architect te Lebbeke? - Joseph Segers
06/04 09-10/1988 Voorschriften betreffende begrafenissen' door Paula de Lelys-Daems
06/04 09-10/1988 Gevraagd/gevonden: vraag door Luc Pieters: naar realisaties in Dendermonde door de architect Joseph SEGERS en of er nog oudere architecten bekend zijn te Lebbeke
06/04 09-10/1988 Het Laatste Nieuws editie Waas Dender 16/08/1988 : VVF organiseert cursussen
06/05 11-12/1988 Opzoekingen in het Algemeen Rijksarchief te Brussel
06/05 11-12/1988 Staat van inventaris bij brouwer-pachter Franciscus Langendries te Halle woensdag 23 februari 1842 - archief L. Pieters
06/05 11-12/1988 Het Laatste Nieuws 18/10/1988 : Nieuwe behuizing voor stadsarchief Lokeren
07/01 01-02/1989 Gevraagd/gevonden: vraag door Jan Casteleyn: familienaam Casteleyn - Casteleyn Philippus (°Hamme 18/10/1880)
07/01 01-02/1989 Kwartierstaat van Van Damme Pieter Jan (°Lebbeke)
07/01 01-02/1989 Genealogie en computer = computergenealogie?
07/01 01-02/1989 Bestuurswijziging
07/02 03-04/1989 Het Laatste Nieuws 03/02/1989 : Supercomputer voor historici
07/02 03-04/1989 Lijst met Lebbekenaren teruggekeerd uit Franse dienst in 1814 door E. de Lelys
07/02 03-04/1989 Gedrukte genealogische bronnen voor de stad Dendermonde door J. Dauwe
07/03 05-06/1989 Gevraagd/gevonden: vraag door M. Beck: familienamen De Bru(c)(ij)ke en De Sadelaer(e) - Aloyse Clement (°Dendermonde 1846 +La Madeleine 1888) - Maria De Bruecker (°Aalst 1894 +Wetteren 1968)
07/03 05-06/1989 Gevraagd/gevonden: vraag door Louis Callaert: voorouders van Joannes Gossele (°Dendermonde ca 1755) -  Maria De Wachter (°ca 1720) - Joas Van Ingelghem (°St-Gillis-Dendermonde ca 1765)
07/03 05-06/1989 Lijst der kiezers voor de Gemeenteraad - Schoonaarde 1878 (deel 1)
07/03 05-06/1989 Het Laatste Nieuws 14/12/1988 : Ons verleden verpulvert
07/04 09-10/1989 Het Laatste Nieuws 12/05/1989 : Microfilms van stadsarchief op inventaris
07/04 09-10/1989 Lijst der kiezers voor de Gemeenteraad - Schoonaarde 1878 (deel 2)
07/04 09-10/1989 ################################################################################################################################################################################
07/05 11-12/1989 De heuristiek omtrent de Franse periode in onze gewesten
07/05 11-12/1989 Lijst der kiezers voor de Gemeenteraad - Schoonaarde 1878 (deel 3)
07/05 11-12/1989 De heksenvervolging in Europa en in de Zuidelijke Nederlanden - Een chronologisch overzicht - De Algemene Context
08/01 01-02/1990 Genealogie & Computer : Alfabetische Index op de Genealogische Databank van de Werkgroep Genealogie en Computer-VVF.
08/01 01-02/1990 Het Laatste Nieuws 27/11/1989 : De archieven rotten weg
08/02 03-04/1990 Enkele bronnen in het Algemeen Rijksarchief Brussel voor opzoekingen betreffende manschappen van de Nationale Regimenten door E. de Lelys (deel 1)
08/02 03-04/1990 Lijst der kiezers voor de Gemeenteraad - Schoonaarde 1878 (laatste deel)
08/02 03-04/1990 Cooperatie vandaag 11-12/1989 : Stamboom nieuwe rage. Als de zoektocht naar je roots je te pakken krijgt.
08/03 05-06/1990 Het Nieuwsblad 25/04/1990 : Vereniging voor Familiekunde klimt in Vlaamse stambomen.
08/03 05-06/1990 Voordracht over Familiekunde in het Land van Waas in het stadhuis Dendermonde op 10/05/1990 door L. De Backer
08/03 05-06/1990 Werkgroep Genealogie & Computer V.V.F. - 25 jaar Vlaamse Stam Repertorium 1965 - 1989 op diskette
08/04 09-10/1990 Enkele bronnen in het Algemeen Rijksarchief Brussel voor opzoekingen betreffende manschappen van de Nationale Regimenten door E. de Lelys (deel 2)
08/05 11-12/1990 Een Dendermondenaar in het leger van Napoleon (deel 1) - bron : "Filatelistische Kring van het Dendermondse" Maandblad Nr. 179-89 - J.J.FR.Jacobs
08/05 11-12/1990 Uitleg over de Alfabetische Index op de Genealogische Databank van de Werkgroep Genealogie en Computer-VVF
09/01 01-02/1991 Een Dendermondenaar in het leger van Napoleon (deel 2) - bron : "Filatelistische Kring van het Dendermondse" Maandblad Nr. 179-89 - J.J.FR.Jacobs
09/01 01-02/1991 Genealogie & Computer : Nieuws van de MS DOS cursus
09/02 03-04/1991 De heksenvervolging in Europa en in de Zuidelijke Nederlanden.op donderdag 14 maart 1991 in het stadhuis van Dendermonde
09/02 03-04/1991 Het Laatste Nieuws 24/12/1990 : Napoleon kende ons al.
09/02 03-04/1991 Een Dendermondenaar in het leger van Napoleon (laatste deel) - bron : "Filatelistische Kring van het Dendermondse" Maandblad Nr. 179-89 - J.J.FR.Jacobs
09/03 05-06/1991 Het Laatste Nieuws 12/04/1991 : Genealogisch centrum
09/03 05-06/1991 Publicatie door P.A. Donche : Genealogieën uit het renteboek 1681 der Staeten-Leening 1576-1577
09/04 09-10/1991 Gevraagd/gevonden: vraag door J.A.G. Picavet: informatie over de geschiedenis van de bevolking van Verrebroek
09/04 09-10/1991 Kwartierstaat van Annaert Jozef Frans (°Steenhuffel)
09/04 09-10/1991 Het Laatste Nieuws 09/08/1991 : Provinciale Prijs beloond
09/05 11-12/1991 Alfabetische Index op de Genealogische Databank van de Werkgroep Genealogie & Computer-VVF
09/05 11-12/1991 Gevraagd/gevonden: vraag door Rony Debbaud (Gent):  info over de naam Debbaud
09/05 11-12/1991 De familie Vermeir in Sint Gillis Dendermonde door P. De Landtsheer
09/05 11-12/1991 Gevraagd/gevonden: vraag door P.De Landtsheer: Joannes ( Jan ) Vermeir x Maria Mannaert -Frans Vermeir -Elisabeth Bosman - Maria Van Loo (Sint-Gillis-Dendermonde)
09/05 11-12/1991 De Voorpost 04/10/1991 : Lebbeekse pastoor Verberckmoes rekonstrueerde Malderens familiaal verleden.
09/05 11-12/1991 Het Laatste Nieuws 5-6/10/1991 : Malderse families te boek.
09/05 11-12/1991 De Streekkrant 10/10/1991 : Pastoor Verberckmoes schrijft over gezinnen in Malderen
10/01 01-02/1992 Samenvatting van de voordracht van 14/11/1991 over Kerkarchieven door F. Abbeloos
10/01 01-02/1992 Totaalindex op Klappers van Parochieregisters Arrondissement Oostende en Stad Oostende
10/02 03-04/1992 En met wat geluk ... door F. De Block (deel 1) - Egidius De Clerck x Anna Brijs - Bornem 1734
10/02 03-04/1992 Grafisch afdrukken van familiestructuren Rootorg V3.2 nu ook voor hazadata gebruikers
10/03 05-06/1992 Dendermondse Museum & Archiefberichten nr. 14 - 1991 : Een 'Rosière' huwelijk te Dendermonde in 1813 door A. Stroobants - Joseph Emmanuel Goeman x Marie Louise Romman 
10/03 05-06/1992 Le livre des lignages …. De France et de Belgique, uitgegeven door 'les Nouveaux genealogistes'
10/03 05-06/1992 Samenvatting van de voordracht van 12/12/1991 Van Genealogie tot Familiegeschiedenis door F. Abbeloos
10/03 05-06/1992 Dendermondenaar slachtoffer van scheepsramp in 1735 door H. Buts
10/04 09-10/1992 Het Laatste Nieuws 13/07/1992 : Provinciale prijs voor Jef Dauwe over gemeentepolitiek
10/04 09-10/1992 De Streekkrant 06/08/1992 : Heemkunde
10/04 09-10/1992 En met wat geluk ...door F. De Block (deel 2)
10/05 11-12/1992 De gezinsgrootte te Hamme begin 19e eeuw Bijdrage van de heer Fr. De Block
11/01 01-02/1993 Het Laatste Nieuws 11/1992 : Een echt huzarenstukje. Paul Blaton stak 18 jaar in het opstellen van een genealogisch repertorium van Temse
11/01 01-02/1993 Enkele namen uit de Boerenkrijg te Hamme door Frans L. De Block
11/01 01-02/1993 Informatie over Rootorg v4.0
11/02 03-04/1993 Uitgave van mevrouw R. Venneman '50 Berlaarse kwartierstaten'
11/02 03-04/1993 Gevraagd/gevonden: vraag door R. Moortgat: herkomst van Judocus Moortgat x (Denderbelle 1729) Catharina Maes
11/03 05-06/1993 Het Volk 23/03/1993 : Kopieën te duur : vrouw steelt 1.619 akten uit Justitiepaleis
11/03 05-06/1993 Uit het archief : een "genealogisch kluwen" ? Verzoek tot vrijstelling van militaire dienstplicht
11/03 05-06/1993 Lijst der Dendermondsche krijgsgevangenen in Duitsland (W.O.I) (deel 1)
11/04 09-10/1993 Besluit betreffende het zenden van giften aan de gevangen ( betreft de krijgsgevangenen in Duitschland gedurende W.O. I)
11/04 09-10/1993 Lijst der Dendermondsche krijgsgevangenen in Duitsland (W.O.I) (deel 2)
11/05 11-12/1993 Het Nieuwsblad : Eens beginnen onze bladeren te vallen
11/05 11-12/1993 Het Volk 14/07/1993 : Stamboomfreaks vinden in Roeselare een schatkamer.
11/05 11-12/1993 De Raad van Beroerten : samenvatting van de voordracht van 14 oktober.
12/01 01-02/1994 Kwartierstaat van de heer Gustavus Petrus Albericus De Block door de heer F.L. De Block
12/01 01-02/1994 Gevraagd/gevonden: vraag door Frans Clauwaert (Zwitserland):  Clauwaert François August - Joannes Baptist (1907-1949) - Augustus (1838-1929) - Laurentius (1797-1882) - Henricus (1760-1837) - Petrus
12/02 03-04/1994 Genealogie een cursus voorouderonderzoek - informatie via Teletekst
12/02 03-04/1994 Het Volk 22-23/01/1994 : Familiekunde is als een kruiswoordraadsel
12/02 03-04/1994 Gevraagd/gevonden: vraag door A. Van Gemund: Steven Van Gemund (°1574/1575 Dendermonde) x Christina Op Den Kelder - 1593 vluchteling in Hanau
12/02 03-04/1994 TINY Tafel in Roots door Ben Waterschoot
12/03 05-06/1994 Boekennieuws : geschiedkundige heruitgaven " Geschiedenis van de landbouw in België " P. Lindemans
12/03 05-06/1994 Boekennieuws: Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen door Frans De Potter en Jan Broeckaert
12/03 05-06/1994 Boekennieuws: De stad en heerlijkheid van Dendermonde - Geschiedkundige opzoekingen 1864-1874 door Alfons De Vlaminck
12/04 09-10/1994 Het Volk 22-23/01/1994 : Familiekunde is als een kruiswoordraadsel
12/04 09-10/1994 Het Volk 13/05/1994 : Ontsluiering Opwijkse parochieregisters
12/04 09-10/1994 Gedrukte genealogische bronnen voor de stad Dendermonde door J. Dauwe
12/04 09-10/1994 Oud en modern notariaat gedeponeerd op het Rijksarchief te Gent Regio Aalst - Dendermonde door René Van Assche
12/05 11-12:1994 Uitgave van de heer Rony Bijl : Volkstelling Hamme 1815
12/05 11-12/1994 Uitgave van de heer André De Waele : Huwelijken Hamme 1815
12/05 11-12/1994 Het Laatste Nieuws 27/10/1994 : Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente ?
12/05 11-12/1994 Kwartierstaat van Rony Bijl (deel 1)
13/01 01-02/1995 Het Laatste Nieuws 27/12/1994 : Teruggaan in de tijd met het boek van Maestertius
13/01 01-02/1995 Vers van de pers: 'Van Murceke tot Moerzeke - Moerzeke vroeger en nu' door  Werner Laget
13/01 01-02/1995 Vers van de pers: 'Castelle in de schoot van de Schelde - Geschiedenis van Moerzeke-Kastel tot aan de Franse Overheersing' door Pol Van Riet
13/01 01-02/1995 Het Laatste Nieuws 16/12/1994 : Archief is terug thuis
13/01 01-02/1995 Genealogie op het scherm op Computerdagen Dendermonde
13/01 01-02/1995 Kwartierstaat van Rony Bijl (deel 2)
13/02 03-04/1995 Even kennismaken met … De culturele kring Boudelo v.z.w.
13/02 03-04/1995 Kwartierstaat van Rony Bijl (deel 3)
13/02 03-04/1995 De Standaard 16/01/1995 : Vlaandren's Regionaal Verleden
13/03 05-06/1995 Stadsarchief Aalst heropend
13/03 05-06/1995 Justitiepaleizen te Dendermonde
13/03 05-06/1995 Het kadasterplan van Dendermonde door P.C. Popp (1864-1865)
13/03 05-06/1995 Tentoonstelling : Dendermonde 1898 - 1914 op prentbriefkaarten
13/03 05-06/1995 Gevraagd/gevonden: door Lieven Spyckerelle: Pierre Neefs x  Marie-Catherine Henderickx - Jacques (Jean) Neefs (°16/10/1762 Dendermonde)
13/03 05-06/1995 Genealogie Zoeken naar wortels en takken
13/04 09-10/1995 Het Laatste Nieuws 08/1995 : De zomer '95 staat voorlopig vierde wat de warmteproduktie betreft.
13/04 09-10/1995 Kwartierstaat van Rony Bijl (laatste deel)
13/04 09-10/1995 Vers van de pers: 'Grembergen 1940 - 1945: De Oorlog - Het Vredesfeest' door Patrick De Landtsheer
13/04 09-10/1995 De Standaard 27/03/1995 : Die trouwen wilt voorsichtelijck
13/05 11-12/1995 Voorstelling van het eerste heemkundig jaarboek van de heemkundige kring Het Ambacht Maldegem
13/05 11-12/1995 Hypotheekkantoor Dendermonde door Rony Bijl
14/01 01-02/1996 Hamse militairen in het Franse Revolutionaire Leger door Rony Bijl
14/01 01-02/1996 Merkwaardige vondst: Faure Boudewijn (°25/01/1734 Dendermonde + 06/05/1770 Bengalen) x Theodora Hendrika Piekenbroek (°25/07/1746 Batavia +27/03/1770 Bengalen)
14/02 03-04/1996 Voorstelling 'De Braetroute' door André Braet
14/02 03-04/1996 Knack 07/02/1996 : Binnen de perken - Landschappen uit de middeleeuwen
14/02 03-04/1996 Interessante uitgaven: Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde: 4e reeks deel 14 jaarboek 1995
14/02 03-04/1996 Interessante uitgaven: 3e jaarboek Heem- en Oudheidkundige Kring "Osschaert" van Groot-Hamme
14/02 03-04/1996 Interessante uitgaven: 26e jaarboek Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele
14/03 05-06/1996 Gevraagd/gevonden: door Francis Van Honacke: Egidius Backx (°26/04/1717 +18/03/1782 Overmere) x Petronella Goossens (°20/09/1732 +18/03/1788 Overmere) - Joannes Baptist x Maria Thérésia Meert
14/03 05-06/1996 Met de wind in de zeilen : bestuurswijziging bij VVF-Dendermonde
14/03 05-06/1996 Een opmerkelijk gedachtenisprentje van Christina VAN LANDUYT 15 februari 1847 door Luc Pieters uit "Heemkring Lebbeke " 8e jaargang nr. 1
14/03 05-06/1996 Voorstelling van het boek " Honderdste penning " door Luc Peleman van de Heemkundige Kring Braem
14/03 05-06/1996 Gevraagd/gevonden: vraag door Yvan Verbraeck: informatie betreffende de familie Verbraeck
14/03 05-06/1996 Anno 1646 : Schipbreuk op de Schelde door Rony Bijl
14/03 05-06/1996 Het oudste wezenboek van het domein van de Keure te Elversele (1541-1596) door Luc Peleman
14/04 09-10/1996 Donderdag 12 september stadhuis : Filips De Schone ... De onbekende vorst
14/04 09-10/1996 Verschijnt binnenkort : 'Leireken' De geschiedenis van Lijn 61 Aalst - Antwerpen Zuid door Louis De Bondt en Philippe Callaert
14/04 09-10/1996 Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën - Overzicht van de archieven en verzamelingen van het Rijksarchief te Beveren door José Verschaeren
14/04 09-10/1996 Een bezoek aan het Rijksarchief te Beveren… Hoe ? Wat ?
14/04 09-10/1996 Nieuws van de werkgroep
14/04 09-10/1996 Verwerking interne enquete VVF- Dendermonde
14/04 09-10/1996 Gevraagd/gevonden: door Alfred Van den Bergh naar de overlijdensdata van Charles Louis Conickx en Joanna Goedgezelschap
14/04 09-10/1996 Gevraagd/gevonden: door André D'hont: Engelbert Sinove x Bloem Maria Joahanna - Jan Baptist Sinove x Melanie De Smet - Pieter Frans Sinove x Marie Louise Vervaet
14/04 09-10/1996 Gevraagd/gevonden: door A.J. Saaij-Timmerman: Andries Saaij - Joannes Benedictus Saeijs
14/05 11-12/1996 Blijvende interesse voor Heraldiek
14/05 11-12/1996 Zele - Franse Republiek ( jaar VII & VIII ) - Conscriptie van het jaar VII en VIII te Zele
14/05 11-12/1996 Ter consultatie op de eerstvolgende vergadering " Jan Broeckaert, 1837 - 1911 " door Joris Clinckspoor
14/05 11-12/1996 Repertorium van de families te Vlassenbroek 1656 - 1796 door Ronny Bijl
14/05 11-12/1996 Familiegeschiedenis De Man : deel 2 " Rond den Halt "
14/05 11-12/1996 Alfabetische opsomming van een aantal plaatsnamen met mogelijke oorsprong
14/05 11-12/1996 Biblionproject… van start!!
14/05 11-12/1996 Leveringen aan de militaire opslagplaatsen in Dendermonde
15/01 01-02/1997 Verzoekschrift van de inwoners van Grembergen om de toelating te bekomen een nieuwe kerk te bouwen
15/01 01-02/1997 Een "Commies" in de familie? - Cesar Odilon De Kinder door Frank Coene
15/01 01-02/1997 Nieuwe publicatie van een memorieboekje van E. Buyens door A. Stroobants overgenomen uit 'Cronycke' (nov 1996)
15/01 01-02/1997 "De levenswijze van onze voorouders" beknopte samenvatting van de voordracht van Jozef Dauwe door Noëlla Deweirdt
15/01 01-02/1997 In memoriam: lid Henri Glorie
15/01 01-02/1997 De Heemkundige Kring van Erpe-Mere stelt een nieuwe publicatie voor : "Gezinsreconstructie van Mere 1652 - 1798 "
15/02 03-04/1997 Internet en genealogen door Jos De Donder
15/02 03-04/1997 Beknopte stamreeks van Leonard Palicy ( St Jeoire-en-Faucigny)
15/02 03-04/1997 Genealogische speurtocht van De Pillecijn over de Munck naar Sanders : van de 20ste naar de 13de eeuw
15/02 03-04/1997 André Verhelst publiceert familiegeschiedenis
15/02 03-04/1997 Het landbouwcomice van het kanton Hamme 1896-1995 Een bijdrage tot de geschiedenis van de officiële landbouwverenigingen
15/02 03-04/1997 De Heemkundige Kring "De Faluintjes" stelt een nieuw kijk- en leesboek voor : "Verzorg ons erfgoed"
15/02 03-04/1997 Gevraagd/gevonden: door Caucheteux-Legroux: Albertus Legroux (+03/01/1763 Opwijk) x Goossens (dochter van Paul)
15/02 03-04/1997 Gevraagd/gevonden: door Deweirdt Noëlla: Grembergen Jean Van Damme (14/10/1808) x Theresia Segers
15/03 05-06/1997 "Wezen, een genealogisch probleem ?" een voordracht door Robert Ruys voorzitter van het Verbond voor Heemkringen van Oost-Vlaanderen
15/03 05-06/1997 Vijf nieuwe aanvullende inventarissen voor Sint Niklaas, Belsele, Nieuwkerken en Sinaai
15/03 05-06/1997 Oude huis-, herberg- en molennamen
15/03 05-06/1997 Inventaris van de militieregisters van de provincie Oost-Vlaanderen
15/03 05-06/1997 Twee oude bidprentjes : Petrus Van Damme (°23/02/1794 Sint Gillis) en Franciscus Verhovert (°26/04/1847)
15/03 05-06/1997 De genealogische informatie van de landbouwverenigingen in het Land van Dendermonde, 1898 - 1928
15/04 09-10/1997 Tentoonstelling "Het oude Grembergen in beeld" ter voorbereiding van een fotoboek over Grembergen
15/04 09-10/1997 Gevraagd/gevonden: door Benoit Van Lidth: familie DE JODE / DE JEUDE / JEUDE (Dendermonde 1382)
15/04 09-10/1997 Boekennieuws : " Schoonaarde 1873-1888" auteur G. De Wilde uitgegeven door V.V.F. Aalst
15/04 09-10/1997 Boekennieuws : " Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802 - 1997'
15/04 09-10/1997 Boek heruitgegeven door Familia et Patria : " De Stad en Heerlijkheid van Dendermonde " door Alfons De Vlaeminck
15/04 09-10/1997 Oud Schrift Transcriptie van een staat van Goede
15/04 09-10/1997 Bijkomende informatie over familieleden Petrus Van Damme (°23/02/1794 Sint Gillis) en Franciscus Verhovert (°26/04/1847) (zie jaargang 15 nr 3)
15/05 11-12/1997 "Het Provinciaal Archief" samenvatting van een lezing door de heer Carl De Roo
15/05 11-12/1997 2 publicaties door "Heemschut Lede": 'Het landboek en figuratieve kaart Lede 1695' en 'Parochieregisters huwelijken Lede'
15/05 11-12/1997 Voorstelling van de bewerking van de Parcellaire atlas van België uit 1859 en de kadastrale kaarten van P.C.Popp betreffende de gemeente Zele door F. Coene
15/05 11-12/1997 "Wat betekent mijn familienaam ?" Tekst van de lezing door Felix Waldack, voorzitter VVF Gent
15/05 11-12/1997 Aanvullende lijst van de  publicaties van V.V.F. Brugge
15/05 11-12/1997 Acte de baptême d'une cloche à Borcht Lombeek en 1790. Extrait des registres paroissiaux, microfilm 618648
15/05 11-12/1997 Gevraagd/gevonden: door Raf Sonck: boek 'De familie Sonck te Dendermonde'
15/05 11-12/1997 Vers van de pers: 'Genealogisch repertorium Moerzeke 1591-1900' door Ronny Bijl
16/01 01-02/1998 Hoe verder zoeken na de parochieregisters ? Korte inhoud van de lezing van de heer André Braet, voorzitter VVF-Aalst
16/01 01-02/1998 De tijd van toen' samenvatting van de voordracht van de heer Désiré De Boeck
16/01 01-02/1998 Boekennieuws van de Heemkundige Kring Zele
16/01 01-02/1998 Boekennieuws uitgeverij Emiel Decock
16/01 01-02/1998 Gevraagd/gevonden: door de redactie: antwoord gevraagd in jaargang 15 nr 3: Joannes Van Damme x Petronella Plas
16/01 01-02/1998 Gevraagd/gevonden: door Jef Van Den Brande: Rolandus Van Der Zeypen (+16/08/1693 Londerzeel) x Joanna Brusselmans (+08/09/1687 Londerzeel) - Balthazar Van Schel x Anna Van Nuffel
16/01 01-02/1998 Het justitiepaleis te Dendermonde. Samenvatting van het gegidste bezoek aan het justitiepaleis van Dendermonde
16/01 01-02/1998 Boekennieuws : "Frontier Steden en Sterckten" Vestingwerken in Oost-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen 1584 - 1893
16/02 03-04/1998 In memoriam : Luc Pierre Joseph Tecqmenne - voormalig ondervoorzitter VVF Dendermonde
16/02 03-04/1998 Totaalindex op Klappers van Parochieregisters
16/02 03-04/1998 Genealogische speurtocht dankzij vrijwilliger vlotter te Hamme door Harry van Royen
16/02 03-04/1998 Moerzeke nu ook te boek
16/02 03-04/1998 Boekennieuws : Genealogisch Repertorium van de gemeente Hamme (1626 - 1900) door André De Waele
16/02 03-04/1998 Heemspiegel Bookshop Winter 1997 - 1998
16/02 03-04/1998 Eenmalig aanbod : Woordenboek der Nederlandsche Taal
16/02 03-04/1998 Gevraagd/gevonden: door Gentiel De Blende naar genealogische informatie over de naamdragers De Blende (Grembergen)
16/02 03-04/1998 Gevraagd/gevonden: door Ignaas De Jaegher: Michael De Brabanter (+04/07/1744 Grembergen) x Petronella Vercammen xx Maria Margareta Mertens
16/02 03-04/1998 Gevraagd/gevonden: door Paul Verheyden: Gielis Van Assche x Maria Duerix - Amandus (°ca 1595) - Jan (+15/06/1641 Malderen) - Gielis (+28/11/1675 Malderen)
16/02 03-04/1998 Gevraagd/gevonden: door Johan Corné: naamdrager Corné Dendermonde
16/02 03-04/1998 Gevraagd/gevonden: door André Van Cotthem: vermeldingen van ' Van Cotthem' ter aanvulling voor 'Geschiedenis van de familie Van Cotthem'
16/02 03-04/1998 Gevraagd/gevonden: door Roland Daneels: naamgenoten Daneels
16/02 03-04/1998 Gevraagd/gevonden: door Eric Verhassel: voorouders van Michaël Judocus Verhassel (Verhasselt of Van Der Hasselt)(°18/12/1731 Sint-Gillis-Dendermonde +25/12/1783 Verrebroek)
16/02 03-04/1998 Gevraagd/gevonden: door Wim Hendrickx: Isabella Joanna Henderickx (zie bidprentje)(Appels °18/10/1844 +07/11/1874)
16/02 03-04/1998 Gevraagd/gevonden: door familie Coppieters uit Mechelen: familie Coppieters te Grembergen en Zele
16/02 03-04/1998 Gevraagd/gevonden: door Dirk Binon: familie Vervrangen in het land van Dendermonde
16/03 04-05/1998 Welkomstwoord op het 33e Nationaal Congres
16/03 04-05/1998 Een kennismaking met de Oost-Vlaamse afdelingen van VVF : Aalst, Deinze, Dendermonde, Gent, Land van Waas, Meetjesland, Melle, Oudenaarde-Ronse
16/03 04-05/1998 Rekenkamer van Dendermonde : Stadsrekeningen ( ARA-DEPOT)
16/03 04-05/1998 Kloosterarchieven Dendermonde : Abdij Zwijveke - Benedictinessen - Brigittinen - Karmelieten - Augustijnen - Theresianen
16/03 04-05/1998 Stadsarchief Dendermonde - Overzicht van landboeken, metingboeken, quoteboeken opgenomen in het depot van het Rijksarchief
16/03 04-05/1998 Archiefdoorsnede van het Depot RAG : Appels, Baasrode, Dendermonde, Grembergen, Mespelare, Oudegem, Sint Gillis, Schoonaarde
16/03 04-05/1998 De landboeken van Deinze, Nazareth en Zulte
16/03 04-05/1998 Rijksarchieven in Vlaanderen
16/03 04-05/1998 De stadsarchieven in Oost-Vlaanderen : Aalst, Deinze, Dendermonde, Eeklo, Gent, Lokeren, Oudenaarde, Sint Niklaas, Temse
16/03 04-05/1998 Eric Thoen: goederenregisters, ommelopers en landboeken voor de lokale geografische geschiedenis en de familiegeschiedenis
16/03 04-05/1998 Gabriël Vuylsteke: genealogische informatie in stadszichten, kaarten en landboeken
16/03 04-05/1998 Jan Beyen: cartografie vandaag
16/04 09-10/1998 Beknopte weergave van de lezing van de heer Georges Vervoort over de armenzorg te Antwerpen.
16/04 09-10/1998 Echt geld en rekengeld van 1500 tot 1800. Voordracht door de heer A. Haeck, numismaticus
16/04 09-10/1998 Kwartierstaat van de heer Jozef Achiel Bruyland (pastoor) (°07/05/1936 Gijzegem)
16/04 09-10/1998 Uitgaven E.H. Frans Verberckmoes - diverse repertoria
16/04 09-10/1998 Uitgaven Paul Blaton - repertorium Temse, Tielrode
16/04 09-10/1998 Gevraagd/gevonden: door Frans Van den Berghe: Martinus Van Den Berghe x(1639 Appels) Petronella Bogaerts (°1620 Appels)
16/04 09-10/1998 Gevraagd/gevonden: door Contactblad MU-LE: naamdrager Mulle-Muyl-Muylle en aanverwante vormen
16/04 09-10/1998 Gevraagd/gevonden: door Erwin Guillemaere: de naam Guillemaere in het land van Dendermonde
16/04 09-10/1998 Gevraagd/gevonden: door Felix Meurisse-De Smedt: familie Bruylant in het Dendermondse
16/05 11-12/1998 Internet en genealogie. Inhoud van de voordracht door Eddy Impens, voorzitter van de Flemish Computerclub
16/05 11-12/1998 Het Spaanse leger in de Lage Landen' voordracht door de heer M. Geritsen, medewerker van VZW Post Factum
16/05 11-12/1998 Het belang van het Departementaal Archief te Rijsel voor de Vlaamse genealoog (deel 1)
16/05 11-12/1998 Boekennieuws
16/05 11-12/1998 Gevraagd/gevonden: door Carla Hiel-Christiaens: families Christiaens - Werdefroy - Leus - Schuddinck
16/05 11-12/1998 Gevraagd/gevonden: door Kris Scheys:  familie Maurrissen(s) uit Dendermonde (eind 15e eeuw) - Familiekroniek 'Maurrissens'
16/05 11-12/1998 Gevraagd/gevonden: door Roels - Kliber Roger en Annie: afstammeling van Josephus Roels x Angela Jansens (Zele ca. 1760 )
16/05 11-12/1998 Bibliografie van de geschiedenis van de steden van België en van het groothertogdom Luxemburg' door P.Beusen
17/01 01-02/1999 Gevraagd/gevonden: door Louis Van den Breen naar inlichtingen over de familie DE VLIEGER
17/01 01-02/1999 Gevraagd/gevonden: door Eddy Schelfaut naar gegevens over Petrus SCHELFHAUT X 1666 Anna GOOSSENS
17/01 01-02/1999 Familie kwijt tussen 1845 en 1925 ? De "onderstandswoonst" helpt u misschien !
17/01 01-02/1999 Kwartierstaat van Lynn Elise ROELS
17/01 01-02/1999 Het belang van het Departementaal Archief te Rijsel voor de Vlaamse genealoog (deel 2)
17/01 01-02/1999 Boekennieuws : Curieuze en andere dingen over Moerzeke. V.V.V. Moerzeke.
17/01 01-02/1999 Boekennieuws : Leefgewoonten van onze ouderes en voorouders door Desiré De Boeck die hierover ook een voordracht heeft gegeven.
17/01 01-02/1999 Boekennieuws : Het boek in Vlaanderen.
17/01 01-02/1999 Onze voorouders in het leger van Napoleon. Voordracht door de heer E. de Lelys.
17/01 01-02/1999 Uitbreiding van het Oost-Vlaamse documentatiecentrum van de V.V.F. te Melle
17/01 01-02/1999 Uitslag van de wedstrijd voor schoolgaande jongeren.
17/02 03-04/1999 Gevraagd/gevonden: door Marc Vlassenroot: naamdragers Vlassenroot uit het land van Dendermonde
17/02 03-04/1999 Gevraagd/gevonden: door F.Meurisse: familie De Cotereau - Jan De Cotereau (baljuw Dendermonde 1486)
17/02 03-04/1999 Gevraagd/gevonden: door Marnix Van der Jeugt: familie Van Der Jeug(h)t - Philippus Van der Jeught (°ca 1738 Ledegem)
17/02 03-04/1999 Gevraagd/gevonden: door Dirk Musschoot: Emma Duyvejonck (°ca 1895)
17/02 03-04/1999 Kwartierstaat van Kristoffel Maria Martin Meel (°18/04/1985 Mechelen)
17/02 03-04/1999 Boekennieuws : Alfabetisch repertorium van de families te Erembodegem (1591 - 1880 ) door Dirk Meert
17/02 03-04/1999 Boekennieuws : Families te Nieuwerkerken door Freddy Caudron.
17/02 03-04/1999 Boekennieuws : Genealogische wetenswaardigheden betreffende het oude en uitgebreide geslacht De Clippel
17/02 03-04/1999 Publicaties van V.V.F. Aalst : 1. Landboek van Wouberchtegem 1700 met de pachters van 1785. 2. Welle 1796-1862 Burgerlijke stand
17/02 03-04/1999 Uittreksel van de stamboom van Mevr. L. Van Waesberghe als aanvulling bij de inhoud van Het Gulden Boek van Dhr. Jozef Dauwe
17/02 03-04/1999 Copije : Toestemming tot het aangaan van een wettig huwelijk.
17/02 03-04/1999 Hemel, hel en vagevuur in oude preekboeken. Voordracht door Lic. G. Van den Bosch.
17/03 05-06/1999 Boekennieuws : Genealogisch repertorium parochieregisters Ruisbroek aan de Rupel (1601 - 1797 ) - Dirk Binon
17/03 05-06/1999 Boekennieuws : Oude geslachten uit het Land van Dendermonde - VVF Dendermonde i.s.m. Werkgroep Geschiedenis Grembergen
17/03 05-06/1999 Boekennieuws : Bibliografie van de Vlaamse Beweging - Pieter Jan Verstraete
17/03 05-06/1999 In memoriam: Margaretha Philomena Van Acker
17/03 05-06/1999 Lyste van de soldaeten geboortig Provincie van Vlaenderen ende gedeserteert van de K. ende K.e - Regimenten sedert den 1 maert 1763
17/03 05-06/1999 De Red Star Line te Antwerpen - Robert Vervoort
17/04 09-10/1999 Boekennieuws : Oude geslachten uit het Land van Dendermonde
17/04 09-10/1999 Boekennieuws : 1200 jaar Zele
17/04 09-10/1999 Boekennieuws : Docendo Discimus. Liber Amicorum Romain Van Eenoo
17/04 09-10/1999 Boekennieuws : Sociale bewegingen in Belgisch Congo
17/04 09-10/1999 Boekennieuws : Hoe schrijf ik 'De geschiedenis van mijn gemeente' (deel 4 archeologie)
17/04 09-10/1999 De pachtersfamielie Vervrangen te Puurs
17/04 09-10/1999 Archivalisch nieuws : Inventaris van de archieven van de vredegerechten van Oost-Vlaanderen
17/04 09-10/1999 Archivalisch nieuws : Inventarissen van het archief van het interneringscentrum (1945) van de gevangenis te Dendermonde (1806 - 1981 )
17/04 09-10/1999 Archivalisch nieuws : Inventaris van het archief van SV Ontwikkeling en Excelsior NV
17/04 09-10/1999 Gevraagd/gevonden: door Karel Verhofstadt: Karel Lodewijk Verhofstadt x(19/09/1855 Lede) bareelwachter aan den ijzeren weg - Petrus Verhofstadt (°05/06/1699 Oudegem) x Petronella Verdoodt
17/04 09-10/1999 Gevraagd/gevonden: door Leo Lindemans: Petrus Judocus Josephus Maroten (°12/08/1778 Opwijk) - Gisleen Augustijn Maroten (°04/03/1773 Opwijk) - Angeline Petronelle Heijmans (Sint-Amands)
17/04 09-10/1999 Vorming: Hoe vind ik archiefbewaarplaatsen en aarchiefmateriaal terug ?
17/04 09-10/1999 Vorming: Heraldiek en / of wapenkunde
17/05 11-12/1999 Boekennieuws : Red Star Line - Robert Vervoort
17/05 11-12/1999 Boekennieuws : Wonen en werken te Herdersem 200 jaar geleden - André Braet
17/05 11-12/1999 Boekennieuws : 1937, Los niños vascas evacuados a Francia y Bélgica - Jesús J.Alonso Carballés
17/05 11-12/1999 Boekennieuws : Voorouderstafel van het Belgisch koningshuis (deel 2) - Leo Lindemans
17/05 11-12/1999 Boekennieuws : Tous les noms de Famille de France et leur localisation
17/05 11-12/1999 Gevraagd/gevonden: door Hubert Bovens: Henricus Liesenbourg (°ca 1785 Dendermonde +1830) - Joannes Liesenbourg x Barbara Honde
17/05 11-12/1999 Vorming: De verschillende bewindvoerders in de Nederlanden en in het bijzonder in de Lage Landen - Patrick De Greef
18/01 01-02/2000 Boekennieuws: overzichtslijst publicaties van genealogisch belang voor het Land van Dendermonde
18/01 01-02/2000 Boekennieuws:  uitgaven stedelijke musea Dendermonde - overzicht
18/01 01-02/2000 Boekennieuws:  uitgaven Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - overzicht
18/01 01-02/2000 Boekennieuws: Belgische emigranten naar Amerika 
18/01 01-02/2000 Boekennieuws: Hof van Coolhem: Coolhem, een verhaal van ridders, paters en heren
18/01 01-02/2000 Boekennieuws: Lebbeke Beelden uit het verleden - uitgeverij 'Het streekboek'
18/01 01-02/2000 Gevraagd/gevonden: door P.Lambert: Ansvelt Anna Maria Jh (°17/06/1727 Dendermonde) - Ausfeld Jean Adam x(28/08/1730) Jacqz Marie JH
18/01 01-02/2000 Vorming: ex libris
18/01 01-02/2000 Vorming: de Mormoonse kerk en genealogie
18/01 01-02/2000 Vorming: de Reformatie in Vlaanderen
18/02 03-04/2000 Heraldiek. Voordracht door ere-voorzitter Jozef Dauwe.
18/02 03-04/2000 Boekennieuws : De oorlogsslachtoffers van Groot-Deinze 1940-1945
18/02 03-04/2000 Boekennieuws : Osschaert jaarboek 1999
18/02 03-04/2000 Boekennieuws : Vlamingen komt in massa. De Vlaamse beweging als massabeweging.
18/02 03-04/2000 Interessante lectuur : 'Dendermondse Museum- en Archiefberichten', 'Cronycke', 'Vlaamse Stam' en 'Brood & Rozen'
18/02 03-04/2000 Interessante websites : Instituut voor Naamkunde en Dialectologie
18/02 03-04/2000 Tijdschrift Naamkunde
18/02 03-04/2000 Interessante websites : Belgian War Graves door P. De Wolf
18/02 03-04/2000 Interessante websites : Het fonds Merghelynck
18/02 03-04/2000 Aanwinsten : inventarissen van het Cabinet Généalogique Magdelaine, bewerking van de parochieregisters van Vlassenbroek, De familie Van Bogaert
18/02 03-04/2000 Archivalisch nieuws : inlichtingen over voorouders in Nederland bij de Stichting Genealogisch Centrum Zeeland
18/02 03-04/2000 Gevraagd/gevonden: door Valère Arickx: Benedictus Ludovicus De Bom (°21/06/1856 Mespelare) - Romanus De Bom x Lucia Rijbel(s)
18/02 03-04/2000 Gevraagd/gevonden: door Piet Verheyen: Magdalena Peeters (Pieters) (°18/02/1720 Sint-Gillis-Dendermonde) - Gillis Peeters x (20/07/1712 St-Gillis-Dendermonde) Joanna Van Goethem
18/02 03-04/2000 Gevraagd/gevonden: door Raf Asselman: Carolus (H)Asselman(s) x (01/02/1688 Moorsel) Francisca Verheyden - Adriaan Asselman (°03/01/1689 Moorsel +04/02/1736 Dendermonde)
18/02 03-04/2000 Gevraagd/gevonden: door Willy De Groeve: familienaam 'De Groeve' Massemen, Westrem en Wetteren
18/02 03-04/2000 Gevraagd/gevonden: door Pieter Spanoghe: Pieter (Piro) Spanoghe x (1728 Dendermond) Petronilla Oste
18/02 03-04/2000 Gevraagd/gevonden: door Jacques Seys: Petrus Vonck (°1736 Aalst +10/10/1791 Lebbeke) x (05/02/1771 Lebbeke) Isabelle Van den Branden
18/02 03-04/2000 Grap onder vrienden of stil verzet tegen Franse bezetter anno 1799
18/03 05-06/2000 Beknopte samenvatting van de lezing over Latijnse termen door de heer Luc De Backer, voorzitter van V.V.F. Sint-Niklaas.
18/03 05-06/2000 Errata (jaargang 17 nr 4) Het Heraldisch college van de V.V.F.
18/03 05-06/2000 Vraag in de Belgische kamer van volksvertegenwoordigers over de voorwaarden bij het raadplegen van akten van de BS en reglementering daaromtrent.
18/03 05-06/2000 Het Heraldisch college van de V.V.F.
18/03 05-06/2000 Boekennieuws: Het manuaal van Peeter Verhasselt (pastoor van Mazenzele 1538-1557)
18/03 05-06/2000 Boekennieuws: Facetten van honderd jaar politieke, economische en sociale geschiedenis
18/03 05-06/2000 Boekennieuws: Death Memorial Cards (deel 1) - publicatie door Paul Callens - bidprentjes Belgen overleden in Amerika
18/03 05-06/2000 Een lijst van interessante websites
18/03 05-06/2000 Aanwinsten in onze bibliotheek
18/03 05-06/2000 Genealogie van pater Pieter-Jan De Smet (1801-1873)
18/04 09-10/2000 Voordracht door de heer André Van de Sompel over de werking van de Polders in de streek van Dendermonde - lijst van Wateringen: vergelijking vaststellingen 1827-1840-1870-1883-1907
18/04 09-10/2000 Interessante websites: oud schrift
18/04 09-10/2000 Matrilineaire Stamboom van ( Joannes ) Bernardus De Baere - kapucijn pater Balduinus van Hamme - familie van Hese
18/04 09-10/2000 Boekennieuws: Status Animarum Grembergen 1876 - VVF Dendermonde i.s.m. Werkgroep Geschiedenis Grembergen
18/04 09-10/2000 Aanwinsten in onze bibliotheek
18/05 11-12/2000 Korte weergave van de voordracht door F. Waldack over de archieven in Nederland.
18/05 11-12/2000 Beknopte samenvatting van de voordracht door Patrick De Greef over de figuur van keizer Karel V.
18/05 11-12/2000 Arbre d'ascendance, fichier Van Wijnendaele - Maria Francine Adolphine Devos (°11/11/1914 Laeken)
18/05 11-12/2000 Publicatie : Status Animarum Grembergen 1876
18/05 11-12/2000 Publicatie : Dendermonde : Klapper op de oude parochieregisters
18/05 11-12/2000 Publicatie : Bronnen voor de industriële Geschiedenis. Gids voor Oost-Vlaanderen (1750-1945) van Nele Bracke
18/05 11-12/2000 Gevraagd/gevonden: door Pierre en Nele Bogaert - De Soete: naamdragers Goedgezelschap in het land van Dendermonde
18/05 11-12/2000 Gevraagd/gevonden: door Willy Wijnendaele: de families Cuypers, Debeul, Geerinck en Devos in het Dendermondse en meer bijzonder in Appels
18/05 11-12/2000 Gevraagd/gevonden: door Alfons Meurant: de ouders van Antonius Josephus Spanoghe (Dendermonde °08/09/1716 +30/06/1800) x (20/01/1767 Overmere) Maria Jacoba Abeel (°19/04/1734 Berlare +09/01/1820 Dendermonde) - Petrus Spanoghe x Anna Van Hove
18/05 11-12/2000 Gevraagd/gevonden: door Louis De Coninck: familieleden van Carolus Ludovicus Van Ighem x Rosalie Macharis - Karel Frans Van Ighem (°1866 Meldert +1963 Sint-Gillis-Dendermonde)
18/05 11-12/2000 Begian War Graves door P. De Wolf ( laatste deel)
18/05 11-12/2000 In memoriam: Maria Madeleine Leus moeder van Marc Vlassenroot
18/05 11-12/2000 Interessante websites: genealogie en computer
19/01 01-02/2001 Publicatie van de Volkstelling van Baasrode 1818-1819 door Marc Vlassenroot.In zes delen zal dit werk ook als bijlage van ons ledenblad worden gepubliceerd
19/01 01-02/2001 Publicatie : Mariekerke Genealogisch repertorium / Parochieregisters 1616-1797
19/01 01-02/2001 Publicatie: Luc De Backer bewerkte "De vijfde penning te Temse in 1577"
19/01 01-02/2001 Publicatie: Het Familieboek De Block door Leon Moortgat
19/01 01-02/2001 Vorming: Beknopte weergave van de lezing van de heer Jozef Dauwe over het belang van bedrijfsarchieven
19/01 01-02/2001 Vorming: Korte samenvatting van de voordracht van de heer Marcel Meys omtrent quoteboeken, renteboeken, leenboeken en wettelijke passeringen
19/01 01-02/2001 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
19/01 01-02/2001 Volkstelling te Baasrode 1814 (deel 1)
19/01 01-02/2001 Men is begonnen met het inventarisseren van onze verzameling rouwbrieven en bidprentjes
19/01 01-02/2001 Internetnieuws: heemkring Opwijk
19/01 01-02/2001 Gevraagd/gevonden: door J. Van Geyt: informatie over een naamgenoot : Francois Van Geyt (°14/02/1769 Dendermonde) - Pieter Van Geyt - Joanna Mahie
19/01 01-02/2001 Gevraagd/gevonden: door Jane Smith: naamdragers Patrice ( Patris, Patrijs) en Pero
19/01 01-02/2001 Gevraagd/gevonden: door Willy Wijnendaele: info mbt vragen over de regio Land van Herve Verviers, Dalhem, Blegny, Soumagne, Fleorn en Chenee 
19/01 01-02/2001 Gevraagd/gevonden: door Willy Wijnendaele: Hendrik Cuypers x Joanna Gielis
19/01 01-02/2001 Fichier Van Wijn - Cuypers x Geerinck - Cuypers x Debeul - Cuypers x Gielis
19/02 03-04/2001 In memoriam : Maria Van Puyenbroeck
19/02 03-04/2001 In memoriam : E.H. F. Verberckmoes
19/02 03-04/2001 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
19/02 03-04/2001 Vorming: Oefening oud schrift door de heer Paul Behets : Aanbestedingscontract voor een nieuw kerkdak
19/02 03-04/2001 Volkstelling te Baasrode 1814 (deel 2)
19/02 03-04/2001 Vorming: Samenvatting van de uiteenzetting door de heer Karel Velle over het belang van de gevangenisarchieven voor genealogen
19/02 03-04/2001 Gevraagd/gevonden: door L. Van Aerschot: inlichtingen over Fischer Johannes (1817-1849 Dendermonde)
19/02 03-04/2001 Gevraagd/gevonden: door Patrick De Brauwer: naamdragers De Brauwer uit Waasmunster
19/02 03-04/2001 Gevraagd/gevonden: door Louis De Coninck: Carolus Ludovicus Van Ighem x Constantia Baert - Karel Frans Van Ighem (1876 Meldert +1948 Sint-Gillis-Dendermonde) x Rosalie Macharis 
19/02 03-04/2001 Gevraagd/gevonden: door Dave De Ruysscher:  Joannes De Ruysscher (°ca 1590)
19/02 03-04/2001 Gevraagd/gevonden: door Jan Gordts: Philippus Sestigh "cannonick der Collegiale kercke van Onsser Lieve Vrouwe tot Dendermonde"
19/02 03-04/2001 Gevraagd/gevonden: door Julien Hermans: naamdragers Inzé in Grembergen en later ook Lebbeke - parenteel Jan Baptist Inzé x Judoca Mertens (+29/04/1816)
19/02 03-04/2001 Een overzicht van mogelijkheden en modaliteiten tot bezoek van de archieven in het Land van Dendermonde 
19/02 03-04/2001 Ressort Vlaanderen (deel 1)
19/03 05-06/2001 Een eigen documentatiecentrum in Dendermonde
19/03 05-06/2001 Voordracht door Dhr. Harry Goegebeur over de verschillende computerprogramma's en hun mogelijkheden
19/03 05-06/2001 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
19/03 05-06/2001 Internetnieuws: Ariadne, Skynet Web Magazine, site overlijdensberichten door Regionale Uitgeversgroep
19/03 05-06/2001 Publicatie : De eerste Venesoen-rapporten - Guy Bauwens te Wilrijk
19/03 05-06/2001 Publicatie V.V.F.Dendermonde: Burgerlijke stand van Berlare
19/03 05-06/2001 Publicatie V.V.F.Dendermonde: Status Animarum Grembergen 1846
19/03 05-06/2001 Publicatie V.V.F.Dendermonde: St-Gillis-Zwijveke: (deel van) staten van goed
19/03 05-06/2001 Publicatie van V.V.F. Gent : Parochieregisters Kalken dopen 1797 - 1900 
19/03 05-06/2001 Publicatie van V.V.F. Gent : Parochieregisters Kalken huwelijken 1604 - 1900 
19/03 05-06/2001 Publicatie van V.V.F. Gent : Parochieregisters Kalken overlijdens 1604 - 1900 
19/03 05-06/2001 Publicatie van V.V.F. Gent : Kalken volkstelling 1796 
19/03 05-06/2001 Publicatie van V.V.F. Gent : Laarne volkstelling 1796 
19/03 05-06/2001 Publicatie van V.V.F. Gent : Laarne quoteboeken 1718 - 1758 en 1759 - 1799
19/03 05-06/2001 Publicatie van V.V.F. Gent : Overmere status animarum 1687 
19/03 05-06/2001 Publicatie van V.V.F. Gent : Overmere-Uitbergen volkstelling 1796 
19/03 05-06/2001 Gevraagd/gevonden: door Agnes Becqué: naamdragers Becqué - Beckwée - Van Houte (Appels, Wichelen, Schoonaarde)
19/03 05-06/2001 Ressort Vlaanderen (deel 2)
19/03 05-06/2001 Volkstelling te Baasrode 1814 (deel 3)
19/04 09-10/2001 Een stand van zaken... Ons documentatiecentrum "Prinsenhof"
19/04 09-10/2001 In memoriam : Valère Arickx ere-voorzitter
19/04 09-10/2001 Vorming:  Verslag van de voordracht door Prof. Dr. Frans De Brabandere over de oorsprong en de betekenis van familienamen - Noëlla Deweirdt
19/04 09-10/2001 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
19/04 09-10/2001 Volkstelling te Baasrode 1814 (deel 4)
19/04 09-10/2001 Internetnieuws: stamboom Pieter Windey - lijst verschillende genealogische websites
19/04 09-10/2001 Gevraagd/gevonden: door Theo Willems: "Pauli" of Paulus Willems x (Meldert 22/11/1735) Catherina van Ighem (=25/04/1704 +02/04/1749 Meldert)
19/04 09-10/2001 Ressort Vlaanderen (deel 3)
19/05 11-12/2001 Een stand van zaken... Ons documentatiecentrum "Prinsenhof"
19/05 11-12/2001 Vorming: Verslag van de voordracht door de heer Wilfried Devoldere over Kerk- en disrekeningen en tiendenboeken als genealogische bron
19/05 11-12/2001 Vorming: De mogelijkheden van het Internet door Ir. Pieter Donche
19/05 11-12/2001 Vorming: Staten van Goed door Roger de Moerlose
19/05 11-12/2001 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
19/05 11-12/2001 Internetnieuws: Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen, website Willy Van Den Abbeele
19/05 11-12/2001 Publicatie : Ick wilde wel dat hier niemant en quame, hij gave mij liever dan hij name door Luc Peleman bij Heemkundige Kring Braem ( Elversele )
19/05 11-12/2001 Publicatie : de burgerlijke stand van Baasrode ( 1796 - 1900 ) door Etienne Huylebroeck
19/05 11-12/2001 Publicatie : een genealogisch familierepertorium van Nattenhaasdonk ( bij Hingene ) door Ronny Bijl
19/05 11-12/2001 Publicatie : De afsluiting van de doopkapel in de O.-L.-Vrouwekerk te Dendermonde door Aimé Stroobants en Leo Pée
19/05 11-12/2001 Publicatie : een biografie van pater Pieter-Jan De Smet door publicist-historicus Robert Houthaeve
19/05 11-12/2001 Gevraagd/gevonden: door Etienne Baeyens: zijn voorouders : Anselmus (Anselmi) Baeyens en Catharina Schelfthout - Brussegem - Steenhuffel
19/05 11-12/2001 Gevraagd/gevonden: door Jules Verheyde: Adeline Verhasselt (°ca 1922 Dendermonde)
19/05 11-12/2001 Gevraagd/gevonden: door André De Vos:  officieren Pierre Guillaume Puttemans, Frederic Wouters, Henricus Joannes Thijs en Jean Van Rooyen in de kazerne gehuisvest?
19/05 11-12/2001 Gevraagd/gevonden: door Freddy De Kryger: bidprentjes van priesters te Zele : Constant De Latte en Charles De Latte alsook naar info van de stamboom van de familie Veldeman van Oudegem
19/05 11-12/2001 Gevraagd/gevonden: door Willy Van den Abbeele: voorouders van Frank Van Den Abbeele x Meert Ann
19/05 11-12/2001 Dendermondenaren verhuisd naar of overleden te Ieper
19/05 11-12/2001 Archiefnieuws van het Rijksarchief te Beveren
19/05 11-12/2001 Ressort Vlaanderen (deel 4)
19/05 11-12/2001 Volkstelling te Baasrode 1814 (deel 5)
20/01 01-02/2002 Vorming: Verslag van de voordracht door Z.E.H. Kannunik Collin, archivaris van het bisdom Gent, over de organisatie en het belang van de bisschoppelijke archieven van Gent
20/01 01-02/2002 Vorming: Verslag van de voordracht door de heer Luc Peleman over een Elverseels renteboek van 1460-1510
20/01 01-02/2002 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
20/01 01-02/2002 Internetnieuws
20/01 01-02/2002 Publicatie : De Koninklijke Harmonie 'De Eendracht' (1851 - 2001)
20/01 01-02/2002 Publicatie : Erf, huis en mens, huizenonderzoek in Gent
20/01 01-02/2002 Publicatie : Nieuw licht op J.B.C. Verlooy (1746 - 1797), vader van de Nederlandse Beweging
20/01 01-02/2002 Gevraagd/gevonden: door Luc Vlieghe: (kopieën van) bidprentjes en rouwbrieven met de naam 'Vlieghe' of 'Vliege'
20/01 01-02/2002 Gevraagd/gevonden: door R.Debie uit Roubaix (FR) vraagt naar verwantschappen met een zekere Carolus di a Costal tie op 4 mei 1637 huwde met Juanae de Lheye
20/01 01-02/2002 Gevraagd/gevonden: door R.Debie uit Roubaix (FR) vraagt naar informatie over Petrus De Kerf x (21/03/1650 Dendermonde)Maria Van Swalves
20/01 01-02/2002 Gevraagd/gevonden: door Raymond Keymolen: aanvullingen bij een aantal personen met de naam Keymolen - Sint-Kwintens-Lennik
20/01 01-02/2002 Gevraagd/gevonden: door Eduard Schuerman: aanvullende informatie over Aloysius Joannes Schuerman x Maria Ludovica Vercauteren en hun kinderen - Sint-Niklaas - Temse
20/01 01-02/2002 Gevraagd/gevonden: door Eliane Galle levert ons bijkomende informatie over de vraag 10 in jaargang 19 betreffende Becque
20/01 01-02/2002 Volkstelling te Baasrode (deel 6)
20/02 03-04/2002 Integrale tekst van de toespraken door ere-voorzitter Jef Dauwe en voorzitter Ben Waterschoot ter gelegenheid van de opening van ons documentatiecentrum
20/02 03-04/2002 Vorming: Verslag van de voordracht door de heer Hubert Brioen over de evolutie van het schrift, schrijfmateriaal en de kunst van het boekbinden
20/02 03-04/2002 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
20/02 03-04/2002 Volkstelling te Baasrode 1814 (laatste deel)
20/02 03-04/2002 Internetnieuws
20/02 03-04/2002 Beschrijving van de giften die we mochten ontvangen ter gelegenheid van de opening van ons documentatiecentrum
20/02 03-04/2002 Publicatie : Genealogisch repertorium Baasrode 1796 - 1900 (BS)
20/02 03-04/2002 Publicatie : Genealogisch repertorium Berlare 1796 - 1900 (BS)
20/02 03-04/2002 Publicatie : Genealogisch repertorium Grembergen 1610 - 1797 (PR)
20/02 03-04/2002 Publicatie : Status Animarum Grembergen 1846
20/02 03-04/2002 Publicatie : Genealogisch repertorium Lippelo (PR)
20/02 03-04/2002 Publicatie : Genealogisch repertorium Liezele (PR)
20/02 03-04/2002 Publicatie : Genealogisch repertorium Oudegem (PR)
20/02 03-04/2002 Even lachen…
20/03 05-06/2002 Vorming: Verslag van de voordracht door de heer Michel Halin over de mogelijkheden van Geneanet
20/03 05-06/2002 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
20/03 05-06/2002 Internetnieuws: opzoeken familienamen en wapens (Engelstalig), liefhebbers heraldiek
20/03 05-06/2002 Gevraagd/gevonden: door Jules De Wolf: naamdragers Ceuterick
20/03 05-06/2002 Gevraagd/gevonden: door Pieter Windey: Arthur Windey die omstreeks 1900 naar de USA geëmigreerd zou zijn.
20/03 05-06/2002 Gevraagd/gevonden: door Frans Coosemans: kantfabriek van Dendermonde die in 1862 aan kantfabriek 'Legrand' te Vilvoorde werd verkocht.
20/03 05-06/2002 Volkstelling te Appels 1814 (deel 1)
20/03 05-06/2002 Verslag van het Erfgoedweekend van 21 april
20/03 05-06/2002 Genealogische fragment betreffende Joannes Franciscus De Clerck x Henrica De Man - Baasrode
20/04 09-10/2002 Vorming: Verslag van de voordracht door de heer Edgard Seynaeve over militaire archieven in het algemeen
20/04 09-10/2002 Gevraagd/gevonden: door Agnes Van Asten-Becqué: Vraag naar aanvullingen of correcties bij de stamreeksen Piqueur
20/04 09-10/2002 Gevraagd/gevonden: door Jean-Pierre Herman: Vraag naar aanvullingen of correcties bij de stamreeksen Derboven, Pilaet, Van den Nest en aanverwanten
20/04 09-10/2002 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
20/04 09-10/2002 Publicatie : Gemeentewapens in België. Vlaanderen en Brussel.
20/04 09-10/2004 Publicatie : Armoires communales en Belgique. Communes wallonnes, bruxelloises et germanophones.
20/04 09-10/2002 Publicatie : Grembergen overstroomd.
20/04 09-10/2002 Descendants of Stamvader Alexius Picqueur ( Picquer / Picqueux )
20/04 09-10/2002 Parentelen Derboven (3), Van den Nest en Pilaet
20/04 09-10/2002 Internetnieuws: rouwberichten
20/05 11-12/2002 Vorming: Verslag van de voordracht door onze ere-voorzitter Jef Dauwe over het belang van wettelijke passeringen en schepenregisters
20/05 11-12/2002 Gevraagd/gevonden: door Frans De Beule naar informatie over Joannes De Beul filius Adrianus x (15/01/1702 Mespelare) Judoca Beeckman
20/05 11-12/2002 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
20/05 11-12/2002 Publicatie : Zeven eeuwen genealogisch onderzoek door Kathy Hillebrand-Wruble
20/05 11-12/2002 Volkstelling te Appels 1814 (deel 2)
20/05 11-12/2002 Het Nieuwsblad 19/10/2002 : 'De Zeven dochters van Eva, Van welke oermoeder stammen wij af?' door Frans De Smet
20/05 11-12/2002 De bibliotheken van de federale overheidsdiensten
21/01 01-02/2003 1983-2003: VVF Dendermonde 20 jaar jong! - nieuwjaarswensen van onze voorzitter Ben Waterschoot
21/01 01-02/2003 Vorming: Verslag van de voordracht door dhr. Delcart over mosterd in het algemeen en in het bijzonder te Dendermonde
21/01 01-02/2003 Vorming: Verslag van de voordracht door dhr. Johan De Wilde over 'Brieven van Oost-Vlaamse soldaten in het leger van Napoleon'
21/01 01-02/2003 Gevraagd/gevonden: door Frans Smekens: Franciscus Ferdinand Smekens (° Appels) x  Serafina Van De Voorde - Alfons Gustaaf Smekens (°29/11/1898 Appels)
21/01 01-02/2003 Gevraagd/gevonden: door Frans Smekens: Raymond Van Den Abbeele x Cidonia De Blende (°29/10/1840 +03-09-1931 Grembergen)
21/01 01-02/2003 Gevraagd/gevonden: door Frans Smekens: Josepha Geeraert (° Appels 06-12-1850 + Dendermonde 05-10-1934) x Albinus Benedictus Heireman mogelijk eerder met Pieters
21/01 01-02/2003 Gevraagd/gevonden: door J.Stienen: huwelijk van een persoon Stienen of Stijnen (1796-1812)
21/01 01-02/2003 Gevraagd/gevonden: door Guy Thoonen: familie De Vetter (Overmere en omstreken)
21/01 01-02/2003 Gevraagd/gevonden: door Jean-Luc Spaerkeer: oorsprong van de naam Spaerkeer
21/01 01-02/2003 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
21/01 01-02/2003 Volkstelling te Appels 1814 (deel 3)
21/01 01-02/2003 Publicatie : Bewerking parochieregisters Puurs - overlijdens 1680 - 1796
21/01 01-02/2003 Aanbiedingen van het Zwijvekemuseum : Figuratieve kaart van de stad en het Vrij van Dendermonde (1764-1765), brochure over 'mosterd', brochure 'Dendermonde op de notenbalk'
21/01 01-02/2003 Publicatie : Kaart en kunst van de zeventien provincien der Nederlanden
21/01 01-02/2003 Op TV : het programma OverLeven : Het Y van Colombus
21/01 01-02/2003 In memoriam: Leo Verhelst
21/01 01-02/2003 Intenetnieuws: parochieregisters Sint-Amands
21/02 03-04/2003 Vorming: Verslag van de voordracht door de heer Bjorn Rzoska over het hechteniskamp Lokeren
21/02 03-04/2003 Gevraagd/gevonden: door Rudi Jacobs: contactgegevens van nakomelingen van de broers van zijn grootvader Gedeon Jacobs (° Baasrode 12-05-1845)
21/02 03-04/2003 Gevraagd/gevonden: door André De Kimpe: genealogische gegevens over Ludovicus ( Louis-Lodewijk) De Kimpe (° +/- 1770 - 1773)
21/02 03-04/2003 Een parenteel van Frans De Smedt (°20/06/1841 Dendermonde)
21/02 03-04/2003 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
21/02 03-04/2003 Publicatie : Karel Nerickx - Apostel van kentucky
21/02 03-04/2003 Publicatie : Familieboek "Van Lohier, Lowie ; Louis ; Löwi tot … "
21/02 03-04/2003 Publicatie : De afstammelingen van Kamiel Tonnelier en Augusta van Uytfangh
21/02 03-04/2003 De Zondag, 26 januari 2003 : Lebbeke viert zijn duizendjarig bestaan
21/02 03-04/2003 Internetnieuws: gemeentewapens, Heemkundige Kring Opwijk en Mazenzele
21/02 03-04/2003 Veurne bewerkt bidprentjes en rouwbrieven
21/03 05-06/2003 Vorming: Verslag van de voordracht door de heer Johan De Wilde over Heksenprocessen in het Land van Dendermonde
21/03 05-06/2003 Vorming: Verslag van de voordracht door de heer Marc Peleman over Grenssituaties tussen Vlaanderen en Brabant
21/03 05-06/2003 Cultureel erfgoed
21/03 05-06/2003 Gevraagd/gevonden: door mevrouw Gonzague Nobels naar alle mogelijke informatie over de naamdragers Nobels
21/03 05-06/2003 Gevraagd/gevonden: door Jo Vinck naar foto's of getuigenissen van de gevechten op 26-27 sept 1914 in de omgeving van de windmolen langs de baan Oudegem Gijzegem, dicht bij de Porrebrug
21/03 05-06/2003 Gevraagd/gevonden: door Dom Bernard Daeleman naar de vrouw De Commer Clem. Louise (°07-08-1921 Lebbeke) x Pieter Clemens Daelemans (°16/10/1919 +17/02/1969 Buggenhout)
21/03 05-06/2003 Gevraagd/gevonden: door Danny Heyvaert naar gegevens over François Robijns (°11-01-1846 Brussel), vrijwilliger in het garnizoen van Maximiliaan in Mexico
21/03 05-06/2003 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
21/03 05-06/2003 Publicatie : Rgesten op de wettelijke passeringen van Lebbeke (1591-1625)
21/03 05-06/2003 Publicatie : Geschiedenis maken. Liber amicorum Herman Balthazar.
21/03 05-06/2003 Publicatie : Archiefselectie in Vlaanderen : de proef op de som ?
21/03 05-06/2003 Internetnieuws: AMSAB 'brood en rozen' - parochieregisters St-Amands - archiefbank Vlaanderen
21/03 05-06/2003 Hoe werden de letters vroeger geschreven ?
21/03 05-06/2003 De heer Depuydt Rogier bezorgt ons een Uittreksel Vonnis 27.04.2001 en Arrest Hof van Beroep Gent 12.02.2003 n° 2001/AR/1497
21/03 05-06/2003 Afschrift van een Grembergse soldatenbrief. Bij de voordracht door de heer Jan De Wilde over Oost-Vlaamse soldatenbrieven
21/04 09-10/2003 Vorming: Verslag van de voordracht door de heer Dirk Musschoot over migratie vanuit Vlaanderen naar de Nieuwe Wereld
21/04 09-10/2003 Vorming: Verslag van de voordracht door deheer Godfries Kwanten over het ontstaan en de werking van het Kadoc
21/04 09-10/2003 De Standaard 18/07/2003 : Mogen we binnenkort beide familienamen doorgeven aan onze kinderen ?
21/04 09-10/2003 Gevraagd/gevonden: door Laurent Duboisnaar: voorouders van zijn vrouw Sylvie Depensier - Kalke, Overmere, Berlare - kwartierstaat 
21/04 09-10/2003 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
21/04 09-10/2003 Publicatie : Union Catalogue of Belgian Research Libraries - Editie 2002-2003
21/04 09-10/2003 Publicatie : De laatste troef uitgespeeld … Overlijdensaankondigingen op de ruggen van speelkaarten
21/04 09-10/2003 Publicatie : De familie Van Canneyt, Vancanneyt, Canneyt 1500-2000
21/04 09-10/2003 Internetnieuws: oude documenten o.m. integrale 'code civil'
21/05 11-12/2003 Vorming: Verslag van de voordracht door Prof. Dr. Ann Marynissen over het belang en de betekenis van familienamen
21/05 11-12/2003 Vorming: Verslag van de voordracht door Steve De Maeyer over 'De Briel'
21/05 11-12/2003 Gevraagd/gevonden: door Etienne Baeyens of 'Buyens Alardus' (°ca 1600-1615) voorkomt in de parochieregisters van Dendermonde
21/05 11-12/2003 Gevraagd/gevonden: door Carola Iliegems: naamdragers
21/05 11-12/2003 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
21/05 11-12/2003 Publicatie '150 jaar brandweer Zele, 1853-2003' 
21/05 11-12/2003 Heemkring Baceroth stelt voor : Baasrode, de oorlogsjaren
21/05 11-12/2003 Een nieuw tijdschrift : Tijdschrift voor Volkscultuur in Vlaanderen: Van mensen en dingen
21/05 11-12/2003 Internetnieuws
21/05 11-12/2003 Genealogisch fragment : De "van Lij/ysebetten('s)" in het Dendermondse en het Land van Waas door Johan Van Lijsebetten
22/01 01-02/2004 Vorming: Verslag van de voordracht over Oud Geld door de heer Willy Stevens
22/01 01-02/2004 Gevraagd/gevonden: door Luc Deprost naar de oorzaak waarom de meiers van Aalst ook meier van Mespelare zijn
22/01 01-02/2004 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
22/01 01-02/2004 Publicatie van Paul Lanssens : Geschiedenis van de Lanssens-Lansens-Lanssen-Lansen-Lamsens 1460-2003
22/01 01-02/2004 Publicatie van Roger van Langenhove : Het Brabantse geslacht Linthout drie eeuwen te Aalst
22/01 01-02/2004 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Wandelingen door Gent voor Schoolgebruik
22/01 01-02/2004 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Histoire du Regne de Philippe II, Roi d'Espagne - Tome I & II
22/01 01-02/2004 Internetnieuws: website Luc Deprost: hoogbaljuw Jan de Proost (1436-1453) - AMSAB - baceroth
22/01 01-02/2004 Doc. 1440 - 1470 ivm. Jan de Proost van Eerdbrugge en Scellebelle
22/01 01-02/2004 Oefening oud schrift  uit de parochieregisters van het kerkarchief van Grembergen van 3 dec
22/02 03-04/2004 Vorming: Verslag van de voordracht over de werking en de mogelijkheden van het ADVN door prof. Dr. Frans Verdoodt
22/02 03-04/2004 Gevraagd/gevonden: door Klaasjan Visscher naar de families Van Der Varent, Spanoghe, Kesteloot en Van Yedeghem uit het Dendermonde van de 16e eeuw
22/02 03-04/2004 Gevraagd/gevonden: door Heemkundige Kring Braem uit Elversele naar een schilderij van dom Bruno van Havere (1885-1957) voor hun 27e vrijetijdstentoonstelling over deze.
22/02 03-04/2004 Gevraagd/gevonden: door Peter van de Poel naar informatie over de familie Van Der Poel uit Lebbeke/Dendermonde en het Hof te Poel in Lebbeke
22/02 03-04/2004 Gevraagd/gevonden: door Rosemarie Kaisers ( geboren Eeckoudt ) of de klappers op het internet staan
22/02 03-04/2004 Gevraagd/gevonden: door Bernard Calon: stamouders Nicolaus Albertus Calonne en Maria Ludovica Schieters
22/02 03-04/2004 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
22/02 03-04/2004 Publicatie door V.V.F. Gent-Digitaal Archief : De Staten van Goed van Overmere 1681-1700 (deel III)
22/02 03-04/2004 Publicatie door V.V.F. Gent-Digitaal Archief : De Staten van Goed van Laarne 1750-1795
22/02 03-04/2004 Publicatie door V.V.F. Gent-Digitaal Archief : De Staten van Goed van Kalken 1636-1700
22/02 03-04/2004 Publicatie door V.V.F. Gent-Digitaal Archief : Burgerlijke stand Huwelijken van Laarne 1796-1900
22/02 03-04/2004 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Het Distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes - Deel I
22/02 03-04/2004 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Het Distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes - Deel II
22/02 03-04/2004 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Het Distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes - Deel III
22/02 03-04/2004 Internetnieuws: 700 jaar familie van Havre - Nacht van de geschiedenis in het Land van Dendermonde
22/02 03-04/2004 Op speurtocht naar Vervloesem
22/02 03-04/2004 Tweedaagse militair erfgoed
22/03 05-06/2004 Vorming: Verslag van de voordracht : Digitale bewerking van genealogische documenten door Xavier De Schryver
22/03 05-06/2004 Gevraagd/gevonden: door Willy Van Den Abbeele: gezin Van Den Abbeele-Van Lembergen en van hun zoon Victor Van Den Abbeele-Maria Rosalia Spit(t)ael(s)
22/03 05-06/2004 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
22/03 05-06/2004 Publicatie door de Heemkundige Kring van Lede "Gezinsreconstructie van Mere 1652-1798" een bewerking van John Scheerlinck en Edgard de Geyter 
22/03 05-06/2004 Publicatie door V.V.F. Aalst : "Gezinsrepertorium Essene 1797-1900" een bewerking van Joseph Van den Haute en Walter Verleyden
22/03 05-06/2004 Publicatie door het archieffonds Hendrik De Man "Inventaris van het archief van Hendrik De Man"
22/03 05-06/2004 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Wat willen de Vlamingen
22/03 05-06/2004 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : La question Flamande exposee aux Wallons
22/03 05-06/2004 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Vervlaamsching der Gentsche Hogeschool
22/03 05-06/2004 Internetnieuws: heemkring Opwijk Mazenzele - Mormoonse Kerk - info oude uitgaven
22/03 05-06/2004 Publicatie door V.V.F. Dendermonde : Genealogisch Repertorium van de families van Overmere 1796-1900
22/03 05-06/2004 Publicatie door V.V.F. Dendermonde : Genealogisch Repertorium van de families van Uitbergen 1796-1900
22/03 05-06/2004 "Van Der Hert" één van de twaalf geslachten van Lebbeke door Georges Van der Herten
22/04 ME 09-10/2004 In memoriam: René Van Assche onze ere-voorzitter
22/04 ME 09-10/2004 Vorming: Bestraffing van misdadigers in de zuidelijke Nederlanden
22/04 ME 09-10/2004 Gevraagd/gevonden: door Tony Van Royen: wapenschild familie Van Royen - Prinsenhof
22/04 ME 09-10/2004 Gevraagd/gevonden: door André Dumont: info familie Verheijen 
22/04 ME 09-10/2004 Gevraagd/gevonden: door William Vertenten: info Laurentius Borré - 1632 Wetteren
22/04 ME 09-10/2004 Gevraagd/gevonden: door Jean Statius: info Geubels - eind 1600 Sinaai
22/04 ME 09-10/2004 Gevraagd/gevonden: door Roger Thiebaut: stamboom Eliano - Illiano - Marie Thérèse Yliano (°27/10/1794 Vlierzele)
22/04 ME 09-10/2004 Gevraagd/gevonden: door Pierre Ryckaert: info Elodie Marie De Kemel - Renatus D'Haene - Carolus Ludovicus Wuytack - Hamme, Zogge - Wilrijk
22/04 ME 09-10/2004 Gevraagd/gevonden: door Hugo Van Bulck: info Antonius Van Bulck - Magdalena Polspoels - Lippelo
22/04 ME 09-10/2004 Gevraagd/gevonden: door Pol Meel: info Joannes Baptist Hellemans - °Niel 1766 - +Dendermonde 1807
22/04 ME 09-10/2004 Gevraagd/gevonden: door J.M.Sablon: info Adriana Verberght - Maria Verberght - 1833 - Dendermonde - Etterbeek
22/04 ME 09-10/2004 Gevraagd/gevonden: door Pierre Beckers: info Jan Frans Backers-Joanna Petronella Gys, Gysens, Cyssens
22/04 ME 09-10/2004 Interessante publicatie: jaarboek "Annuaire du Ministères des Chemins, de fer, Postes et Telegraphes" per onderdeel index van persoonsnamen
22/04 ME 09-10/2004 Bibliotheekaanwinsten: tijdschriften en boeken
22/04 ME 09-10/2004 Nieuwe publicaties: zeeuwen gezocht - het aantal Belgische slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
22/04 ME 09-10/2004 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Histoire chronologique des Eveques et du chapitre exemt de S.Bavon a Gand
22/04 ME 09-10/2004 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Supplement genealogique, historique, additions et corrections a l'Histoire chronologique des Eveques et du chapitre exemt de l'Eglise Cathedrale de S.Bavon a Gand
22/04 ME 09-10/2004 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Recueil de la Noblesse de Bourgogne, Limbourg, Luxembourg, Gueldres, Flandres, Artois, Haynau, Hollande, Zeelande, Namur, Malines et autres provinces de sa Majeste Catholique
22/04 ME 09-10/2004 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Philosophie der Vlaamsche Beweging en der overige sociale Stroomingen in Belgie
22/04 ME 09-10/2004 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Het Belgische Vaderland, een bijdrage tot de Wijsbegeerte der Vlaamsche Beweging
22/04 ME 09-10/2004 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis der Maricolen - Dendermonde 1663, Gent 1671, Deinze 1816
22/04 ME 09-10/2004 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : De zusters Cistercianen der Bijloke en der Toevlucht van Maria te Gent - Geschiedkundig overzicht
22/04 ME 09-10/2004 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Het wonderjaar te Gent (juni 1566 - april 1567)
22/04 ME 09-10/2004 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Ons Vaderland tijdens de Fransche Overheersching
22/04 ME 09-10/2004 CD-rom: Les naturalisations entre 1900 et 1950
22/04 ME 09-10/2004 CD-rom: Andreas Masiuskring Lennik - parochieregisters diverse pastories
22/04 ME 09-10/2004 Internetnieuws: Belgische oorlogsgraven 1914-1918
22/04 ME 09-10/2004 Internetnieuws: Legerdossiers soldaten WO I
22/04 ME 09-10/2004 Internetnieuws: bibliotheken en archiefdiensten Gent
22/04 ME 09-10/2004 Internetnieuws: Historische dienst politie
22/04 ME 09-10/2004 Internetnieuws: Belgische weeshuizen
22/04 ME 09-10/2004 Internetnieuws: 'Last Wills' voor wie in Engeland voorouders zoekt
22/04 ME 09-10/2004 Gevonden: vraag 09 door André Dumont: gezinsstaat Joannes Verheyden
22/04 ME 09-10/2004 Vernieuwde bestuursploeg
22/05 11-12/2004 Vorming: fiscale bronnen in de 19e eeuw - Guido Demuynck VVF Deinze
22/05 11-12/2004 Vorming: zelf patacons maken en beschilderen - Museum voor Volkskunde Dendermonde
22/05 11-12/2004 Gevraagd/gevonden: door Van Overmeire Pierre mbt quoteboeken
22/05 11-12/2004 Gevonden: vraag 11: info Jean Statius/Geubels/Sinaïtica
22/05 11-12/2004 Gevonden: vraag 17: info kinderen van Jan Frans Backers/Beckers en Petronilla Gys(sens)/Cyssens
22/05 11-12/2004 Gevonden: info het voorgeslacht van Pieter Van Der Varent door Klaasjan Visscher en Rob J.C. van Waarde
22/05 11-12/2004 Genealogie en erfelijkheid
22/05 11-12/2004 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : 13 nieuwe boeken uitgegeven
22/05 11-12/2004 Nieuwe publicaties: 'Getuigenissen van de andere oorlog. Opwijk en Mazenzele en omstreken 1914-1918' door Heemkring Opwijk-Mazenzele
22/05 11-12/2004 Nieuwe publicaties: 'Heraldiek. Wapens kennen en herkennen' door het Davidsfonds
22/05 11-12/2004 Internetnieuws: beroepsnamenboek / recente thesissen lokale geschiedenis
23/01 01-02/2005 Nieuwjaarswoord van de voorzitter
23/01 01-02/2005 Oproep Erfgoedverenigingenwijzer
23/01 01-02/2005 Publicatie: 'Jan van den Driessche - Illuster man tussen Kruis en Lelie' door Roger Van Driessche en Luc Goossens
23/01 01-02/2005 Internetnieuws: archiefbeeldbanken
23/01 01-02/2005 Gevraagd/Gevonden: 2005/1 door P. Lambert naar informatie over Ansvelt Anna Maria Jh geboren in Dendermonde op 17.06.1727
23/01 01-02/2005 Gevraagd/Gevonden: 2005/2 door Dirk Lescrinier naar informatie over de naam Lescrinier te Baasrode
23/01 01-02/2005 Gevraagd/Gevonden: 2005/3 door Lut Van Der Ougstraete naar informatie over haar grootouders Maurice Joseph Van der Ougstraete en Pélagie Jeanne Merckx
23/01 01-02/2005 Gevraagd/Gevonden: 2005/4 door Rene Mannaerts naar naamgenoten-genealogen
23/01 01-02/2005 Gevraagd/Gevonden: 2005/5 door Joris Dedeurwaerder naar informatie over stamboom van professor Herman Uyttersprot (°1909 Denderbelle +1967 Gent)
23/01 01-02/2005 Publicatie 'Renteboek van Destelbergen' door August De Baets bij Digitaal Archief Gent
23/01 01-02/2005 Publicatie 'Heusden (Oost-Vlaanderen) : Landboek 1653' door August De Baets bij Digitaal Archief Gent
23/01 01-02/2005 Digitaal Archief Gent : publicaties in voorbereiding: Staten van Goed van Kalken (1636-1700) Laarne (1750-1795) en (1595-1700) Overmere (1681-1715) en kadastrale leggers van Laarne-Kalken 1819/1860
23/01 01-02/2005 Voorstelling van het Genealogisch Repertorium van Nattenhaasdonk later Wintam 1795-1904
23/01 01-02/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Het Vrijdorp Neeritter als eigendom der Domkerk van Luik, gevolgd door aanteekeningen op Molenbeersel, Heel, Poll en Panheel
23/01 01-02/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Aanteekeningen over het Dorp Stramproy
23/01 01-02/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Kronijk uit het Klooster Maria-Wijngaard te Weert 1442-1587 Eene bijdrage tot de voorgaande Kronijk, op het jaar 1566 en Een vijftal stukken betreffende de Hervorming te Weert (1583-1584)
23/01 01-02/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Chroniek der Stad Weert van 1784 tot 1802
23/01 01-02/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : 1830 Geillustreerd alsook 1830 Illustre
23/01 01-02/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Les Flandres et la Révolution belge
23/01 01-02/2005 Voorstelling van het boek over de Brugse drukkersfamilie Daveluy, aansluitend bij de tentoonstellingen 'project Daveluy' in Turnhout en Brugge
23/01 01-02/2005 Eigen publicatie : Moerzeke : genealogische index op staten van goed 1626-1796
23/01 01-02/2005 Eigen publicatie : Bornem : genealogisch repertorium 1610-1810
23/01 01-02/2005 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
23/01 01-02/2005 Verslag van de voordracht door de heer Joris De Sutter over '1302 vestimentair' 
23/01 01-02/2005 Verslag van de voordracht door de heer Edmond Willems over 'kerkelijke heraldiek'
23/01 01-02/2005 Verslag van de voordracht door de heer Guido Demuynck over fiscale bronnen in de 19e eeuw.
23/02 ME 03-04/2005 Gevraagd/Gevonden: 2005/6 door Daniel Steen: André Van Spitael - Hannover 1945 - zoon van Paul Van Spitael en Francine De Jonghe - Baasrode
23/02 ME 03-04/2005 Gevraagd/Gevonden: 2005/7 door Nancy Cornelis: Charles Louis De Baere (°1844 Overmere) - Franciscus Steeman (°1783 Appels) - Maria Johanna Bruyn (°1787 Appels)
23/02 ME 03-04/2005 Gevraagd/Gevonden: 2005/8 door Boudewijn Spittaels: info stamboom Spittaels - Sint-Gillis-Dendermonde
23/02 ME 03-04/2005 Gevraagd/Gevonden: 2005/9 door Peter van der Poel: Adriaan van den Poele (1580-1581) - Maertgen (Maijcke) den Keijser - Soetermeer - Leyden - Dendermonde
23/02 ME 03-04/2005 Gevraagd/Gevonden: 2005/10 door Stefan Crick: Crick Egidius (+20/08/1931) - Henri Franciscus (°08/08/1892) - Jan - Camiel
23/02 ME 03-04/2005 Bibliotheekaanwinsten - tijdschriften en boeken
23/02 ME 03-04/2005 Internetnieuws: Koning Boudewijnstichting: overzichten rapporten, boeken, video's en andere multimediaprojecten
23/02 ME 03-04/2005 Internetnieuws: Stadsarchief Antwerpen: Index Bevolkingsregister 1800-1815 - Verfilming Schepenregisters
23/02 ME 03-04/2005 Internetnieuws: Armorial General: overzicht blazoenen - familiewapens - heraldiek
23/02 ME 03-04/2005 Meegedeeld: gegevens Riemst: Genoelselderen-Herderen-Membruggen-Millen-Valmeer-Riemst-Vlijtingen-Lafelt-Vroenhoven- Zichen-Zussen-Bolder - Kanne
23/02 ME 03-04/2005 Meegedeeld: 'V-Bommen op Antwerpen': index slachtoffers
23/02 ME 03-04/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij: Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de 16e Eeuw: Deel IV - Deel V - Deel VI
23/02 ME 03-04/2005 Nieuwe publicaties: J.B.Glasbergen: Beroepsnamenboek
23/02 ME 03-04/2005 Stamboom Van Lijsebetten(s) te Grembergen
23/03 05-06/2005 Vorming: samenvatting 'Huishoudjournalen van Livina De beer' door dhr. Koen De Wilde
23/03 05-06/2005 Vorming: voordracht Erik Waelput - 'Eer het vat in duigen valt' - ambacht van de kuipers
23/03 05-06/2005 De hypotheekkantoren als bron van genealogie - Luc De Ruyver VVF Gent
23/03 05-06/2005 Overzicht archieven Dendermonde
23/03 05-06/2005 Bibliotheekaanwinsten - tijdschriften 
23/03 05-06/2005 Internetnieuws: boekenlijst vóór 1801 / interessante homepage genealogie BioBibData
23/03 05-06/2005 Nieuwe publicaties: 'Proeven van dialect - Een kijkje in de keuken van de Nederlandse dialecten' door Stichting Nederlandse Dialecten
23/03 05-06/2005 Nieuwe publicaties: 'De Rode Wandeling' door Amsab: brochure om Gent te verkennen
23/03 05-06/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Vlaanderen's economische Zelfstandigheid
23/03 05-06/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : De Predikheeren te Gent
23/03 05-06/2005 Nieuwe publicaties: 'Zwerver in Niemandsland. Julius Hoste en zijn Londens oorlogsdagboek' door Academia Press
23/03 05-06/2005 Nieuwe publicaties: 'Verre verwanten' gids om stamboom op te maken
23/03 05-06/2005 Gevraagd/Gevonden: 2005/11 door Bernard den Braber: Gustaaf Louis Duerinck / Octivia Beurms
23/03 05-06/2005 Gevraagd/Gevonden: 2005/12 door Maria Faes: Clement Rosez / Hortensia Heyvaert
23/03 05-06/2005 Meegedeeld: 25 jaar Amsab - tijdschrift volkscultuur 
23/03 05-06/2005 Publicatie: 'Schrijven in de schaduw van de dood' door Marc Verschooris
23/03 05-06/2005 overzicht SVVF - VVF met contactgegevens
23/04 09-10/2005 Gevraagd/Gevonden: door Evelyne Royal: Marie Anne D'Haese (°ca 1776 Berlare +08/02/1836 Berlare) x Pieter Joannès Haentjens (°ca 1775 Vrasene +02/03/1841 Berlare)
23/04 09-10/2005 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
23/04 09-10/2005 Internetnieuws: trefwoordenlijst genealogie
23/04 09-10/2005 Afstamming van Walterus Van Cleef - na 1757 Livina Bonjour
23/04 09-10/2005 Uitgave van het familieboek 'De Pape' door Patrick Deroover
23/04 09-10/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Vlaanderen's economische Ontwikkeling
23/04 09-10/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Listes des Titres de Noblesse, chevalerie et autres marques d'honneur accordees par les Souverains des Pays-Bas, depuis 1659 jusqu'a 1794
23/04 09-10/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Armoral de Flandre du XVIme siecle
23/04 09-10/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Cinquante Mois d'Occupation allemande - Tome I
23/04 09-10/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Cinquante Mois d'Occupation allemande - Tome II
23/04 09-10/2005 Publicatie door de Heemkundige Kring Dronghine : Drongen Sint Gerolf, parochieregisters Begravingen 1800-1833 en 1891-1900
23/04 09-10/2005 Uitgave Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afd. Tielt : 'Zoon van Oorlog en Vrede 'van Marcel A. Defever
23/04 09-10/2005 Gevraagd/Gevonden: 2015/12 antwoord door Dom.Bernard Daelemans: Uittreksel uit een lijst van bidprentjes van Dom. Bernard Daelemans naar aanleiding van een vroegere vraag over de familie Rosez
23/04 09-10/2005 Gevraagd/Gevonden: 2005/13 van Pierre De Bolle: familie De Bolle, verwant aan de familie Van Langenhove van Baardegem
23/04 09-10/2005 Gevraagd/Gevonden: 2005/14 van Jan Strynckx over de betekenis van 'Kazenuit', plaatsnaam uit de Merovingische periode, mogelijk op de linkeroever van de Schelde, grens tussen Zele en Grembergen
23/04 09-10/2005 Gevraagd/Gevonden: 2005/15 van Geert Willems naar randinformatie over de familie Willems in Wieze, ledenlijsten van verenigingen ? Dodelijk ongeval van Zulma op 10 juni 1936 ? Enz.
23/04 09-10/2005 Gevraagd/Gevonden: 2005/16 van Rosemarie Kamermans om informatie over de relatie tussen de families C(K)amerman(s) in Nederland en België
23/04 09-10/2005 Meegedeeld 2005/17 door Michel Dobbelaere heeft in het Rijksarchief Gent in de 'Raad Van Vlaanderen' in het bundel 1058 op blad 368 heel veel  namen uit het Dendermondse ontdekt
23/04 09-10/2005 Gevraagd/Gevonden: 2005/18 van B. Van den Brempt naar de voorouders van Joannes Franciscus Beeckman
23/04 09-10/2005 Meegedeeld: De Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele heeft een verzameling uit de erfenis van Maurits De Vuyst 
23/04 09-10/2005 Meegedeeld: Stamboomzwendel weer actief - link naar het artikel op internet
23/05 11-12/2005 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
23/05 11-12/2005 Internetnieuws : BioBibData, Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren, Ravels-Weelde en Poppel, KADOC-nieuwsbrief
23/05 11-12/2005 FOD Economie - Afdeling Statistiek : voornamen voor borelingen van 2004
23/05 11-12/2005 Nieuwe publicaties: 'De Stad en Heerlijkheid van Dendermonde' door de heer Alphons L. de Vlaminck
23/05 11-12/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van het Klooster der Karmelieten-Diskalsen te Gent
23/05 11-12/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Dictionnaire des Graveurs anciens et modernes - Deel I
23/05 11-12/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Dictionnaire des Graveurs anciens et modernes - Deel II
23/05 11-12/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Dictionnaire des Graveurs anciens et modernes - Deel III
23/05 11-12/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Iets over het Land van Horn - Het Graafschap Horn
23/05 11-12/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Chroniek van de Heerlijkheid Weert
23/05 11-12/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Jacob de Eerste, Graaf van Horne
23/05 11-12/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij  : Notice historique sur l'ancien Chapitre impérial de chanoinesses à Thorn
23/05 11-12/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis der Zusters der Bijloke te Gent - Deel I
23/05 11-12/2005 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis der Zusters der Bijloke te Gent - Deel II
23/05 11-12/2005 Een volledig dossier gewijd aan de genealogie in het Clickx Magazine : Op zoek naar je roots. Duik in het verleden'
23/05 11-12/2005 Gevraagd/Gevonden: 2005/20 van Marc Verlinden naar inlichtingen betreffende Joannes Baptist Buyle. Uitgebreid antwoord van André Verhelst
23/05 11-12/2005 Enkele voorbeelden met transcriptie van de praktijkgerichte voordracht over oud schrift door de heer Frans De Block
24/01 01-02/2006 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
24/01 01-02/2006 Nieuwe publicatie in eigen beheer : Appels - Parochieregisters 1612 - 1804 door Ronny Bijl
24/01 01-02/2006 Nieuwe publicatie in eigen beheer : Regesten op de wettelijke passeringen van Lebbeke 1626 - 1689 door Jozef Dauwe
24/01 01-02/2006 Nieuwe publicatie in eigen beheer : Het Leenhof van Dendermonde door Willy Stevens
24/01 01-02/2006 Het Leenhof van Dendermonde door de heer Willy Stevens 
24/01 01-02/2006 Internetnieuws : Dendermondenaar huwt in Arnhem ( 1872 )
24/01 01-02/2006 Internetnieuws : Noord-Brabants museum, Frans notariaat, KADOC-nieuwsbrief en huizen en gebouwen in het Brugse stadscentrum
24/01 01-02/2006 Publicatie : Wegwijzer voor bibliotheken en documentatiecentra
24/01 01-02/2006 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Onafhankelijk Congoland - Deel I
24/01 01-02/2006 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Onafhankelijk Congoland - Deel II
24/01 01-02:2006 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Aan onze koloniale Helden die stierven voor de Beschaving ( 1876 - 1908 )
24/01 01-02/2006 Gevraagd/Gevonden: 2006/1 van Rosemarie Luebkert-Kamermans naar gegevens over de familie C(K)amerman(s)
24/01 01-02/2006 Gevraagd/Gevonden: 2006/2 van Carlo Germonpre naar gegevens over de familie van Victorine Meert
24/01 01-02/2006 Archieven in Brussel 
24/01 01-02/2006 Voordracht van de heer Roger De Moerloose over 'Staten van goed'
24/01 01-02/2006 De Heren van Dendermonde - de genealogie van het huis van Dendermonde' naar aanleiding van de voordracht door de heer Luc Goossens
24/02 03-04/2006 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
24/02 03-04/2006 Nieuws van de Rijksarchieven
24/02 03-04/2006 Internetnieuws : Nederland, gefusillerden van WO II, microfilms van de Mormoonse Kerk, nieuwsberichten VVF Brussel, KADOC-nieuwsbrief en 120.000 familiewapens Rietstaps Armorial 
24/02 03-04/2006 Uitgave van de Heemkundige Kring Heemschut-Lede : Ken uw dorp - Jaarboek 2005 (nr. 32)
24/02 03-04/2006 Uitgave van de heer Paul Verbeke : Oudegem in woord en beeld
24/02 03-04/2006 Uitgave van de Geschiedkundige Kring Rumesta : Nortariat Jan Frans Mommen, Notaris te Boom. Akten 1775-1784. Bewerking van Tom De Loenen
24/02 03-04/2006 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt - Deel I
24/02 03-04/2006 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt - Deel II
24/02 03-04/2006 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt - Deel III
24/02 03-04/2006 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt - Deel IV
24/02 03-04/2006 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt - Deel V
24/02 03-04/2006 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : De Vervlaamsching der Hoogeschool van Gent
24/02 03-04/2006 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : De Sint-Pietersabdij te Gent - Archeologische studie
24/02 03-04/2006 Gevraagd/Gevonden: 2006/3 van Sabine Dauwe naar 2 dames S. Dauwe en H. Dauwe die rond 1920 naar Parijs zouden zijn gaan wonen en werken in de Opera.
24/02 03-04/2006 Gevraagd/Gevonden: 2006/4 van Marc Vlassenroot naar gegevens over Carolus en Pierre Carael, schrijnwerker en schilder.
24/02 03-04/2006 Gevraagd/Gevonden: 2006/5 van Hugo Guyssens naar bidprentjes en overlijdensberichten van personen met de familienaam Guyssens
24/02 03-04/2006 Gevraagd/Gevonden: 2006/6 van Rita Capiteyn naar informatie over de familie Capiteyn - Capitijn te Schelle
24/02 03-04/2006 Gevraagd/Gevonden: 2006/7 van Els Verheyen naar gegevens over Cyriel Vos, maker van de glasramen van de kerk van Ramsdonk
24/02 03-04/2006 Gevraagd/Gevonden: 2006/8 van Gilbert Verdickt naar informatie over de familie Podevijn in al zijn varianten in het Lokerse
24/02 03-04/2006 Corrigendum voor het artikel over de heren van Dendermonde in ons vorig nummer. In de vermelding van Filips de Goede werd Filips de Schone bedoeld
24/02 03-04/2006 Bij VVF-Deinze is het boek over de stamboom van de familie Heleu van de hand van Fernand Heleu uit Aalter verkrijgbaar
24/02 03-04/2006 In memoriam: Voormalig nationaal beheerder, provinciaal bestuurslid van VVF-Antwerpen en Centrummedewerker Georges Vervoort
24/02 03-04/2006 In memoriam: Oprichter van het eenmanstijdschrift 'Archief voor Familiekunde', bronnenbewerker en auteur van talloze genealogische bronbewerkingen Gaston Roggeman
24/02 03-04/2006 Verslag van de voordracht door de heer Tom De Loenen over 'het notariaat als bron voor genealogie'
24/02 A Erfgoeddag Bijzondere uitgave Erfgoeddag: Heraldisch College van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
24/02 A Erfgoeddag Bijzondere uitgave Erfgoeddag: Kerkelijke Heraldiek
24/03 ME 05-06/2006 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
24/03 ME 05-06/2006 Nieuw bezoekersreglement voor het Rijksarchief
24/03 ME 05-06/2006 Publicaties buiten VVF: volkstelling 1796 Vilvoorde
24/03 ME 05-06/2006 Publicaties buiten VVF: Geschiedkundige Heruitgeverij - Théâtre de la Noblesse du Brabant (index http://www.heruitgeverij.be/255ind.htm)
24/03 ME 05-06/2006 Publicaties buiten VVF: Geschiedkundige Heruitgeverij - Ordonnantie ende Reglement om te beletten den voordtganck der contagieuse sieckte (index http://www.heruitgeverij.be/255ind.htm)
24/03 ME 05-06/2006 Publicaties buiten VVF: Geschiedkundige Heruitgeverij - Dictionnaire Latin-Français des Noms propres de Lieux - oude teksten plaatsnamen in Latijn (index http://www.heruitgeverij.be/276ind.htm)
24/03 ME 05-06/2006 Publicaties buiten VVF: Geschiedkundige Heruitgeverij - Stanley's Reizen: sluitstuk Belgisch Congo, zoektocht naar Livingstone (index http://www.heruitgeverij.be/274ind.htm)
24/03 ME 05-06/2006 Gezocht/Gevonden: 2006/09 door Trudie de Puijsselaar: info Petrus De Puysselaer - Stekene °25/03/1817
24/03 ME 05-06/2006 Gezocht/Gevonden: 2006/10 door Willem De Ridder en Maria Luypaert: baljuwrekeningen Dendermonde - Joannes Lupaerts/Impinus Lupaert/Joannes Lupaert - Opwijk - 1379-1523
24/03 ME 05-06/2006 Gezocht/Gevonden: 2006/11 door Els Fias: stamboomonderzoek Osselaer (Dendermonde-Schoonaarde-Moerzeke) / Leontina/Florent (°11/04/1891 en +03/03/1945)
24/03 ME 05-06/2006 Gezocht/Gevonden: 2006/12 door Rooms Freddy (Kemzeke): familie Rooms - Waasmunster-Hamme-Zele-Grembergen-Baasrode-Dendermonde…
24/03 ME 05-06/2006 Gezocht/Gevonden: 2006/13 door Marc Vlassenroot: Franciscus Prosper Sunou (°1851 Aalst +26/08/1879 Padang) - info over leger Indonesië
24/03 ME 05-06/2006 Gezocht/Gevonden: 2006/14 door Emile Temmerman: Virginie Ghesquière - vrouwelijke soldaat bij Napoleon - Deulemont - lied van de daden van Virginie Ghesquière
24/03 ME 05-06/2006 Gasgesticht 'Dendermonde in oude prentbriefkaarten' - lantaarnaanstekers - stadsgas in Dendermonde
24/04 09-10/2006 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
24/04 09-10/2006 Internetadressen van de publicaties van Luc Annaert
24/04 09-10/2006 Een gratis nieuwsbrief kan aangevraagd worden bij de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
24/04 09-10/2006 Paul Blyweert meldt dat zijn blog interessante informatie bevat
24/04 09-10/2006 Uitgave van 't Grom ( Groentemuseum - in oprichting ) : Bewerking van de eerste bekende uitgave over landbouw in Brabant en Vlaanderen
24/04 09-10/2006 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Nobiliaire des Pays Bas et du Comté de Bourgogne
24/04 09-10/2006 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Notice historique sur l'ancien comté de Hornes
24/04 09-10/2006 Uitgave : Verwest 10 generaties 1690-2006 te bestellen bij Patrick Deroover
24/04 09-10/2006 CD-rom ivm de huwelijken Burgerlijke Stand van Nazareth voor de periode van 1796 tot 1900 door VVF Deinze
24/04 09-10/2006 VVF Gent : de parochieregisters van voor 1796 van Uitbergen
24/04 09-10/2006 Gezocht/Gevonden: 2006/15 door Pascal Buxman naar informatie over de familie Buxman(n) - Boxman
24/04 09-10/2006 Gezocht/Gevonden: 2006/16 door Erik De Backer: Jacobus De Backer x Margaretha De Beelde (°20/03/1723 Hamme St.Anna) - Philippus Jacobus De Backer (°19/05/1756 Waasmunster)
24/04 09-10/2006 Gezocht/Gevonden: 2006/17 door Rudi Bosschaerts: familienaam Bosschaerts en varianten wereldwijd
24/04 09-10/2006 Bijdrage over Jan de Proost, heer van Eertbrugge en Schellebelle door de heer Luc Deprost (deel 1)
24/05 11-12/2006 Bibliotheekaanwinsten en tijdschriften
24/05 11-12/2006 Internetnieuws: kadoc nieuwsbrief - nieuwsbrief Amsab - website heemkring Baceroth
24/05 11-12/2006 Publicaties: De 20ste cohierpenning van St Amands 1570/1571 kan besteld worden bij Stanny Van Grasdorff
24/05 11-12/2006 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Temse en zijn deelgemeenten
24/05 11-12/2006 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Stekene en Kemzeke
24/05 11-12/2006 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Sint Gillis Waas en zijn deelgemeenten
24/05 11-12/2006 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van de deelgemeenten van Lokeren
24/05 11-12/2006 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Kruibeke en zijn deelgemeenten
24/05 11-12/2006 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Iconografie van Biscchop Triest
24/05 11-12/2006 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Recherches sur les peintres gantois du XIVème et Xvème siècle
24/05 11-12/2006 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Recherches sur les peintres gantois du XVIème, XVIIème et XVIIIème siècle
24/05 11-12/2006 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van de deelgemeenten van Sint Niklaas
24/05 11-12/2006 Gevraagd/Gevonden: 2016/18 door Marcel De Knijf naar gegevens over de familie Koen / Coen
24/05 11-12/2006 Bijdrage over Jan de Proost, heer van Eertbrugge en Schellebelle door de heer Luc Deprost (deel 2)
25/01 01-02/2007 Verslag van de buitenactiviteit : een wandeling door het Broek van Baasrode met uitleg over het bijgeloof van onze voorouders door Marieke De Coninck
25/01 01-02/2007 Enkele fragmenten uit de oefening 'oud schrift' door de heer Frans De Block
25/01 01-02/2007 Gezocht/Gevonden: 2007/01 van Rita Capiteyn naar informatie over De Bie Henrica (°1823 Serskamp)
25/01 01-02/2007 Gezocht/Gevonden: 2007/02 van Alfons Abbeloos naar de voorouders van 't Kint Leander (°ca 1827 Zele) en Heirman Rosalia (°ca 1820 Zele)
25/01 01-02/2007 Gezocht/Gevonden: 2007/03 van Jozef Verdoodt over een link tussen Jan de Proost, hoogbaljuw van Aalst en Vereertbrugghe te Opwijk (ca 1291)
25/01 01-02/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Beveren en deelgemeenten
25/01 01-02/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Burcht en Zwijndrecht
25/01 01-02/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Aalter en deelgemeenten
25/01 01-02/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van De Pinte en Zevergen
25/01 01-02/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Zelzate
25/01 01-02/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van de deelgemeenten van Gent
25/01 01-02/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Lochristi en deelgemeenten
25/01 01-02/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Merelbeke en deelgemeenten
25/01 01-02/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van de deelgemeenten van Deinze
25/01 01-02/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Destelbergen en Heusden
25/01 01-02/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Evergem en deelgemeenten
25/01 01-02/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Melle en Gontrode
25/01 01-02/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Nevele en deelgemeenten
25/01 01-02/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Deurle en Sint Martens Latem
25/01 01-02/2007 Internetnieuws: Door de FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie wordt op het internet een artikel over de meest populaire voornamen gepubliceerd
25/01 01-02/2007 Internetnieuws: De brochure 'Weten, wist, gewist. Digitaal archiveren' kan aangevraagd worden bij het Liberaal Archief
25/02 03-04/2007 Stand van zaken van de lopende projecten - werkwijze inventarisatie rouwbrieven en bidprentjes
25/02 03-04/2007 Aanvullingen bij de teksten van de oefening oud schrift uit het vorige nummer + uitleg over 'profijtje'
25/02 03-04/2007 Gezocht/Gevonden: 2007/04 van De Ridder Francis naar informatie over de familie De Ridder in Moerzeke
25/02 03-04/2007 Gezocht/Gevonden: 2007/05 van Dis Sienack naar informatie over de personen Sinac Egidius en Sinack Agneta
25/02 03-04/2007 Gezocht/Gevonden: 2007/06 van Jean-Charles de Schoutheete naar gegevens over de familie de Schoutheete. Als antwoord de Genealogie hieronder
25/02 03-04/2007 Genealogie van de familie Schoutheete De Tervarent
25/02 03-04/2007 Internetnieuws: verspreiding van een naam - genealogische opzoekingen in de Elzas
25/02 03-04/2007 In memoriam: ons lid Georg van der Herten
25/02 03-04/2007 Familienieuws: Frans De Block een eerste maal opa
25/02 03-04/2007 Uitgave van VVF-Dendermonde : 'Burgerlijke stand van Grembergen' 1610-1900
25/02 03-04/2007 Uitgave van Davidsfonds en de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Dendermonde : De familie de Tenremonde. Een genealogische benadering'
25/02 03-04/2007 TBC en Vroeggeboorte
25/03 05-06/2007 Gezocht/Gevonden: 2007/07 van Gunter de Paepe naar gegevens over Ludovicus Muylaert (°10/05/1764 Haaltert) X Anna Catharina Roels (Grembergen of Grimbergen?)
25/03 05-06/2007 Gezocht/Gevonden: 2007/08 van William Van Der Smissen naar naamdragers De La Forge
25/03 05-06/2007 Gezocht/Gevonden: 2007/09 - antwoord op 2007/06 door Joseph De Vos op een vraag naar de familie De Schoutheete in een vorig nummer
25/03 05-06/2007 Gezocht/Gevonden: 2007/10 van Cristine Bosteels: François Bosteels (°ca 1857 Buggenhout) X Marie Colette Vandecasteele - Jean Julien Bosteels (°1886 Roubaix)
25/03 05-06/2007 Gezocht/Gevonden: 2007/11 van Gilbert Verdickt: Petrus Podevyn X (02/11/1618 Moerzeke Hamme) Elisabeth Gheylens
25/03 05-06/2007 Internetnieuws: kadoc nieuwsbrief - nieuwsbrief VVIA - archiefbank Vlaanderen - titels onderofficieren en verdienstelijke burgers - info diverse familienamen
25/03 05-06/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van de Gavere en deelgemeenten
25/03 05-06/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Kesselare en Ursel
25/03 05-06/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Lovendegem en Vinderhoute
25/03 05-06/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Moerbeke
25/03 05-06/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Nazareth en Eke
25/03 05-06/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Oosterzele en deelgemeenten
25/03 05-06/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Maldegem en deelgemeenten
25/03 05-06/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Waarschoot
25/03 05-06/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Wachtebeke
25/03 05-06/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Zomergem en deelgemeenten
25/03 05-06/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Zulte en deelgemeenten
25/03 05-06/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : L'Indicateur généalogique, héraldique et biographique - Année I (1911 - 1912)
25/03 05-06/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : L'Indicateur généalogique, héraldique et biographique - Année II (1912 - 1913)
25/03 05-06/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : L'Indicateur généalogique, héraldique et biographique - Année III (1913 - 1914)
25/03 05-06/2007 Tentoonstelling in Dendermonde : De Cop doorgespoeld
25/03 05-06/2007 Tentoonstelling in Dendermonde : Dendermonde in artistiek perspectief
25/03 05-06/2007 Tentoonstelling in Dendermonde : Groeten uit Dendermonde
25/03 05-06/2007 Impressies Erfgoeddag
25/04 09-10/2007 Gezocht/Gevonden: 2007/12 van Francis De Ridder: families Petrus Leon De Ridder (°24/07/1879 Moerzeke) X Sophia Huyghens -Theofiel Emiel De Ridder (°13/03/1885 Moerzeke)  X Maria Callebaut
25/04 09-10/2007 Gezocht/Gevonden: 2007/13 van Leo Van Haver: familie Du Bois (Lebbeke, Oudegem) ivm huwelijken met de zussen Verwilghen (Sint-Niklaas)
25/04 09-10/2007 Gezocht/Gevonden: 2007/14 van Frans Osselaer: voorouders van Moens Gillis (°1720-1730) / Egidius (+1790 Lebbeke)
25/04 09-10/2007 Internetnieuws: KADOC - VVF Brussel - BioBibData - genea Vlaams Brabant: begraafboeken Alexianen te Gent - archiefbank - Liberaal Archief
25/04 09-10/2007 Nieuwe uitgave : Wetteren volkstelling 1 november 1818
25/04 09-10/2007 Uitgave  van VVF Deinze : Oud Schrift in 10 lessen
25/04 09-10/2007 Nieuwe uitgave : Sint Amandsberg ( Heilig Hartparochie ) dopen - trouwen - begrafenissen 1877 - 1905
25/04 09-10/2007 Nieuwe uitgave : Bewerking van het Geschied- en Aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten (Eugène De Seyn ) : Oude Nederlandstalige en Franstalige namen van de Belgische gemeenten
25/04 09-10/2007 Nieuwe uitgave : Oordegem : Burgerlijke stand : Huwelijken 1798 - 1910 De Geyter Claus m.m.v. J Buydens
25/04 09-10/2007 Nieuwe uitgave : Zaffelare : OLV en Petrus parochie : Trouwen 1615 - 1797 Murk Van Stralen
25/04 09-10/2007 Nieuwe uitgave : Bavegem : Sint Wilgefortisparochie : 1657 - 1796 Claus De Geyter m.m.v. G. Haerens
25/04 09-10/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Assenede en deelgemeenten
25/04 09-10/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Kaprijke en Lembeke
25/04 09-10/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Sint Laureins en deelgemeenten
25/04 09-10/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Rapports sur les attentats commis par les troupes allemandes pendant l'invasion et l'occupation de la Belgique - Tome I
25/04 09-10/2007 Uitgave van De Geschiedkundige Heruitgeverij : Rapports sur les attentats commis par les troupes allemandes pendant l'invasion et l'occupation de la Belgique - Tome II
25/04 09-10/2007 Uitgave door Guido Deboeck : Flemish DNA & Ancestry : History of three families ( De Bock, De Boeck, Girardin ) over five centuries using conventional and genetic genealogy
25/04 09-10/2007 Uitgave door Flavie Roquet bij uitgeverij Roularta : Lexicon Vlaamse componisten
25/04 09-10/2007 Archiefnieuws : Benedictijnen van Dendermonde ontruimen bibliotheekdepot
25/04 09-10/2007 Heraldiek : Levend erfgoed voor de toekomst - verslag van de lezing
25/05 11-12/2007 Het behoude van boeken en papier: de tien meest gestelde vragen
25/05 11-12/2007 Gezocht/Gevonden: 2007/15 van Luc Annaert naar huwelijken of overlijdens na 1796 van met Dendermonde gerelateerde personen
25/05 11-12/2007 Gezocht/Gevonden: 2007/16 van Manu Laureys: 2 personen met de naam Thomas Mendonck (°22/08/1711 Moerzeke) 
25/05 11-12/2007 Internetnieuws: KADOC - link transcripties oude teksten - beeldbank Brugge - nieuwsbrief Rijksarchief - verspreiding van een naam - website VVF Antwerpen
25/05 11-12/2007 Nieuwe uitgave van de Geschiedkundige Heruitgeverij : 'Rapports sur les déportations des ouvriers belges et sur les traitements infligés aux prisonniers de guerre et aux prisoniers belges - Tome III
25/05 11-12/2007 Nieuwe uitgave van de Geschiedkundige Heruitgeverij : 'Rapports sur les mesures prises par les allemands à l'égard de l'industrie belge pendant l'occupation - Tome IV
25/05 11-12/2007 Nieuwe uitgave van de Geschiedkundige Heruitgeverij : 'Rapports sur les mesures prises par les allemands à l'égard de l'industrie belge pendant l'occupation - Annexes et planches hors texte - Tome V
25/05 11-12/2007 Nieuwe uitgave van de Geschiedkundige Heruitgeverij : 'Rapports sur les mesures prises par les allemands à l'égard de l'industrie belge pandant l'occupation - Rapport d'ensemble et conclusions - Tome VI
25/05 11-12/2007 Nieuwe uitgave door Frank Coene : Volkstelling jaar IV ( 28 juni 1796 ) - Zele
25/05 11-12/2007 Nieuwe uitgave door Frank Coene : Bewerking op het landboek uit 1775 - Zele
25/05 11-12/2007 Een studiedag over Canada, de Vlaamse emigratie daarheen tussen 1850 en 1914 en de terugkomst aan het front, op 10 november in Passendale, deelgemeente van Zonnebeke
25/05 11-12/2007 Verslag van het gegidst bezoek aan het gerestaureerde kasteel d'Ursel in Hingene
25/05 11-12/2007 Verslag van de praktijkavond oud schrift
26/01 01-02/2008 Gezocht/Gevonden: 2008/01 van Pierre Mannaert naar de herkomst van de naam van de Karel Hofmanstraat te Sint Gillis Dendermonde
26/01 01-02/2008 Gezocht/Gevonden: 2008/02 van Pieter Dedier naar gegevens over de familie Gerlo Carolina Ludovica Maria ( °1886 Baasrode - +1952 Baasrode)
26/01 01-02:2008 Gezocht/Gevonden: 2008/03 van Benni Dermont:  naar de oorsprong van zijn naam
26/01 01-02/2008 Internetnieuws: Publicatie van kadoc-kuleuven : Belforten van de arbeid : Gezamenlijke actie voor fabrieksschoorstenen in Noord-Frankrijk en in Vlaanderen
26/01 01-02/2008 Internetnieuws: nieuwsbrief Rijksarchief - genealogische archiefgids voor het Brusselse gewest 
26/01 01-02/2008 Internetnieuws : links naar sites in Nederland waar online genealogische gegevens kunnen geraadpleegd worden
26/01 01-02/2008 Vorming : 'Hoe bewaar ik mijn familiearchief' doo Elke de Smet
26/01 01-02/2008 Nieuwe uitgave door VVF Gent : Derde Kwartierstatenboek door Noël Vanrolleghem
26/01 01-02/2008 Nieuwe uitgave door VVF Gent : Kalken ( Sint Denijsparochie ) : dopen 1604 - 1796 door Freddy Eeckhout
26/01 01-02/2008 Nieuwe uitgave door VVF Gent : Zaffelare : begrafenissen 1615 - 1621 en 1632 - 1802 door Murk Van Stralen
26/01 01-02/2008 Nieuwe uitgave door Frank Coene : Zeelse paspoorten (1807 - 1810 en 1814 - 1832 )
26/01 01-02/2008 Genealogie en DNA-onderzoek. Inleiding tot deze materie naar aanleiding van de voordracht door de heer Guido Deboeck
26/01 01-02/2008 Nieuwe update van The Master Genealogist. Versie 7.0
26/02 03-04/2008 Depot Scholliers : schenking van de erfgenamen van het volledige archief met betrekking tot de familiegeschiedenis Scholliers
26/02 03-04/2008 Gezocht/Gevonden: 2008/04 van Wilfried Devoldere naar gegevens over Jean Polneck (°05/08/1715 Dendermonde) echtgenoot van Marie Thérèse Debage
26/02 03-04/2008 Gezocht/Gevonden: 2008/05 van Noëlla Van Migerode naar gegevens over de familie Van Caelenberg (Overmere-Berlare)
26/02 03-04/2008 Gezocht/Gevonden: 2008/06 van Hans De Smedt naar gegevens over zijn overgrootvader Frans De Smedt (°20/06/1841 Dendermonde?)
26/02 03-04/2008 Gezocht/Gevonden: 2008/07 van Francis De Ridder: families Petrus Leon De Ridder (°24/07/1879 Moerzeke) X Sophia Huyghens -Theofiel Emiel De Ridder (°13/03/1885 Moerzeke)  X Maria Callebaut
26/02 03-04/2008 Gezocht/Gevonden: 2008/08 van Maria De Bie: Henricus Cuylits (°ca 1848 Leuven) x Maria Eugenia Matagne (°Dendermonde)
26/02 03-04/2008 Internetnieuws : KADOC-e-nieuwsbrief - oude postkaarten
26/02 03-04/2008 Nieuwe uitgave : Overmere : Staten van Goed 1681 - 1700 - Marcel Meys
26/02 03-04/2008 Trefwoordenlijst Genealogie (2008) downloaden van Internet of bestellen op CD-rom in WORD- of PDF-formaat - André Dumont
26/02 03-04/2008 Het Wapenboek van Veurne-Ambacht, 1229-1952 verschijnt binnen enkele weken - Pieter Donche
26/02 03-04/2008 Uitgave door de Geschiedkundige Heruitgeverij Gent : Historie van ht Verbond en de Smeekschriften der Nederlandse Edelen in 4 delen
26/02 03-04/2008 Uitgave van 'A Primer for The Master Genealogist' in het Engels van de hand van Terry Reigel
26/02 03-04/2008 Nieuwe uitgave in voorbereiding bij VVF-Brussel : Digitale klapper Brusselse volkstelling 1795
26/02 03-04/2008 Nieuwe uitgave in voorbereiding bij Digitaal Archief Gent : gegevens rond Berlare, Laarne, Lede, Kalken, Overmere en het Land van Gavere (12 parochies)
26/02 03-04/2008 Nieuwe uitgave in voorbereiding bij Digitaal Archief Gent : de dopen van Overmere
26/02 03-04/2008 Nieuwe uitgave in voorbereiding bij Digitaal Archief Gent : de kadastrale legger van Overmere
26/02 03-04/2008 Nieuwe uitgave in voorbereiding bij Digitaal Archief Gent : de parochieregisters van Uitbergen (1600-1800)
26/02 03-04/2008 Nieuwe uitgave in voorbereiding bij Digitaal Archief Gent : Staten van Goed van Laarne (1750-1795) 
26/02 03-04/2008 Nieuwe uitgave in voorbereiding bij Digitaal Archief Gent : Burgerlijke Stand van Laarne (1797-1900)
26/02 03-04/2008 Laatste exemplaren van een uitzonderlijk werk uit de 19e eeuw : Geschiedenis van de stad en de heerlijkheid van Dendermonde van Alphonse De Vlaminck
26/03 05-06/2008 Gezocht/Gevonden: 2008/09 van Xavier Monteyne naar gegevens over de familie van Maria Hendrika Van De Voorde (Dendermonde)
26/03 05-06/2008 Internetnieuws : KADOC-e-nieuwsbrief - AMSAB - 2008 Liberaal archief - links ivm DNA onderzoek in de genealogie
26/03 05-06/2008 Open erfgoeddag : uitbreiding van ons documentatiecentrum
26/03 05-06/2008 Nieuwe uitgave : Appels : register van bevolking 1836 - 1846
26/03 05-06/2008 Nieuwe uitgaven buiten VVF : Het familieboek De Roo
26/03 05-06/2008 Nieuwe uitgaven buiten VVF : Volkstelling jaar 1829 - Zele
26/03 05-06/2008 Nieuwe uitgaven buiten VVF : Bewerking op het kadaster van 1834 - Zele
26/03 05-06/2008 Uitgave door Heemkring Lebbeke van een prachtig beeldverhaal : Lebbeke. Kerk van O.-L.-Vrouw geboorte 1108 - 2008.
26/04 09-10/2008 25 jaar VVF in het land van Dendermonde
26/04 09-10/2008 Gezocht/Gevonden: 2008/10 van Etienne Laruelle naar gegevens over Petrus Johannes Herteweg (°16/01/1854 Meldert, Limburg)
26/04 09-10/2008 Gezocht/Gevonden: 2008/11 van Roel Struyve naar gegevens over de familie Van Onsem - Heyvaert (Sint-Gillis-Dendermonde)
26/04 09-10/2008 Gezocht/Gevonden: 2008/12 van Herman Derave naar gegevens over de familie Maréchal (Dendermonde) - Hendrikus Maréchal x (1839 Dendermonde) Maria Clercqx
26/04 09-10/2008 Gezocht/Gevonden: 2008/13 van Alfons Abbeloos naar gevens over de familie Abbeloos (Appels) - Joannes Abbeloos x (22/01/1695) Anna Holman
26/04 09-10/2008 Gezocht/Gevonden: 2008/14 van Myriam Roegiers naar gegevens over Egidius Vergauwen x (03/07/1763 Sint-Gillis-Dendermonde) Adriana Beynaert
26/04 09-10/2008 Gezocht/Gevonden: 2008/15 van Rita Swensson-Daniëls naar gegevens over Coenraad Daniëls (+02/11/1842 Grave)
26/04 09-10/2008 Gezocht/Gevonden: 2008/16 van Francis De Ridder naar gegevens over een garage - smederij in straat 'Den Berg' te Hamme of Moerzeke
26/04 09-10/2008 Gezocht/Gevonden: 2008/17 van Pieter Windey: voorouders van Carolus Ludovicus Van Ingelgem (°05/01/1847 Puurs +01/12/1914 Moerzeke) x Maria Philotea Goossens
26/04 09-10/2008 Internetnieuws : Centrale bibliotheek van Defensie 
26/04 09-10/2008 Internetnieuws : www.voorouders.net/stapvoorstap/stap1.php
26/04 09-10/2008 Internetnieuws: Het Vlaams Centrum voor Volkscultuur zet de Erfgoedverenigingenwijzer stop
26/04 09-10/2008 Tip : kopies van fotos, films, dia's uit WO I en WO II kunnen zowel particulier als als organisatie aangevraagd worden. 
26/04 09-10/2008 Samenvatting van de voordracht over 'Vondelingen' door dhr. Claude Gekier
26/04 09-10/2008 Digitaliseren van oude beelden. De jacht op Super 8.
26/04 09-10/2008 De gevonden zegelstempel bij de opgravingen in Baasrode verwijst naar Heinderic Van Der Hert, schepen van de stad Dendermonde in de jaren 1461 - 1462
26/04 09-10/2008 Verdiend : Scheepvaartmuseum heeft eigen wapen
26/04 A Erfgoeddag Genealogie en DNA-onderzoek. Inleiding tot deze materie naar aanleiding van de voordracht door de heer Guido Deboeck
26/04 A Erfgoeddag Genetisch onderzoek algemeen aanvaard
26/04 A Erfgoeddag 1. Korte introductie tot genetisch onderzoek
26/04 A Erfgoeddag 2. Uw DNA testen in minder dan een minuut en … pijnloos
26/04 A Erfgoeddag 3. Familienaam projecten : doe mee !
26/04 A Erfgoeddag 4. Neem deel aan het Vlaamse DNA Project : voorbeeld van een geografisch project
26/04 A Erfgoeddag 5. Conclusies
26/04 A Erfgoeddag Interessante links
26/04 A Erfgoeddag Een woordje over de auteur
26/05 11-12/2008 25 jaar VVF in Dendermonde
26/05 11-12/2008 Gezocht/Gevonden: 2008/18 van Caroline Joosten: gezin Jan Penneman x (05/02/1576 Dendermonde) Christiana Uteneeckhout
26/05 11-12/2008 Internetnieuws: Stadsbibliotheek van Antwerpen - KADOC 
26/05 11-12/2008 Nieuwe publicatie : Puurs - parochieregisters dopen 1748 - 1765 en 1766 - 1782
26/05 11-12/2008 Verslag van de voordracht over 'Het beleid en de opdrachten van de Rijksarchieven' door dhr. Karel Velle
26/05 11-12/2008 Tentoonstellingen in Dendermonde : Museum in de Wijk - Een erfgoedproject in drie volksbuurten van Dendermonde 
26/05 11-12/2008 Tentoonstellingen in Dendermonde : Museum in de Wijk - Kermis
26/05 11-12/2008 Tentoonstellingen in Dendermonde : Dendermonde herrijzend uit zijn puinen 1914 - 1930
26/05 11-12/2008 De vereniging voor Familiekunde van Sint Amands stelt haar archief open : " Kom eens neuzen in ons archief "
26/05 11-12/2008 Nieuwe aanwinsten Prinsenhof
27/01 ME 01-02/2009 In Memoriam: José De Donder
27/01 ME 01-02/2009 Stamboom: Divoort en De Meire te Baasrode (1844-1847) - Oostende - Duinkerken
27/01 ME 01-02/2009 Gezocht/Gevonden: vraag 2009/1: Clementia Desramault ('Zwakzinnigen in Antwerpen - 19e eeuw') - Dendermonde (°17/12/1841)
27/01 ME 01-02/2009 Gezocht/Gevonden: vraag 2009/2: Persyn-Delany: Frédéric Alphonse Persyn (°14/04/1891) - Baasrode
27/01 ME 01-02/2009 Gezocht/Gevonden: vraag 2009/3: Guillaume François Hannaert en Ludovica Francisca Van der Straeten - Sint-Gillis-Dendermonde
27/01 ME 01-02/2009 Internetnieuws: KADOC - Liberaal Archief
27/01 ME 01-02/2009 Internetnieuws: tijdschrift 'Brabantse Leeuw'
27/01 ME 01-02/2009 Nieuwe publicatie: Frank Coene - Blauwe kiel of zondagse kleren: proces Hof Van Assisen Gent 1879 van De Beule - brand Van Varenbergh op Wezepoel Zele
27/01 ME 01-02/2009 Nieuwe publicatie van de Geschiedkundige Heruitgeverij: Gent van den oudsten tijd tot heden - deel V - deel VI
27/01 ME 01-02/2009 Nieuwe publicatie van Heemkundige Kring Haaltert
27/01 ME 01-02/2009 Vorming: voordracht 'Genealogische programma's en tools op het internet' - verschillende bruikbare links
27/01 ME 01-02/2009 Aankondiging: Ruilbeurs te Heusden
27/01 ME 01-02/2009 Lopende projecten: Curieus - De jacht op de super 8 - digitalisering oud beeldmateriaal
27/01 ME 01-02/2009 Lopende projecten: DNA-project Oud-Hertogdom Brabant
27/01 ME 01-02/2009 In Memoriam: Joanna Maria Van Damme
27/01 ME 01-02/2009 In voorbereiding: VVF Dendermonde - Burgerlijke stand Sint-Gillis-Dendermonde en Kaart-en Landboek Grembergen
27/02 03-04/2009 Verslag van de voordracht over 'Vlaams-Belgische migratie naar Noord-Frankrijk' door dhr. Henk Byls
27/02 03-04/2009 Verslag van de voordracht 'Eten wat de pot schaft' door dhr. Hugo Buts
27/02 03-04/2009 Verslag van de voordracht 'Vliegende bladen' door prof. Dr. Sylvia Van Peeteghem
27/02 03-04/2009 Verslag van de voordracht 'Devotieprentjes : ontstaan, evolutie en belang' door dhr. Claude Gekiere
27/02 03-04/2009 Gezocht/Gevonden: 2009/4 van Marc Vlassenroot naar gegevens over Joseph en Marguerite De Wolf, artiesten
27/02 03-04/2009 Gezocht/Gevonden: 2009/5 van Pieter Windey: voorouders Petrus Van Uytfangh (°29/05/1846 Zele +07/12/1905 Zele) x (ca 1882 Uitbergen) Coleta Clincke (°04/03/1855 Uitbergen +06/10/1918 Zele)
27/02 03-04/2009 Genealogische schets van de familie Verheyden in St Gillis Dendermonde (deel 1)
27/03 05-06/2009 In memoriam: Petrus De Bruyne ( ouderdomsdeken van de Gilde der Vrije Pijnders ) is overleden
27/03 05-06/2009 Nieuwe publicatie: Frank Coene ontleedt eeuwenoude babymoord
27/03 05-06/2009 Gezocht/Gevonden: van de redactie mbt Spaanse teks: verband tussen Terramunda en Flandes en Don Pedro Zappata
27/03 05-06/2009 Gezocht/Gevonden: 2009/6 van Polly Raskin: info onbekende familie die met pater Jozef Raskin (1892-1943) op een filmpje (communiefeest ca 1940) te zien zijn
27/03 05-06/2009 Gezocht/Gevonden: 2009/7 van Martine Somers: Celina Bomhals (°19/12/1858 Dendermonde) dr. van Adolphus Bomhals en Maria Josepha Maes
27/03 05-06/2009 Gezocht/Gevonden: 2009/8 van Anita Defloor: info Maria Catharina Germania Van Doorselaer (°15/02/1872 Sint-Gillis-Dendermonde +16/09/1973) dr. Van Josephus en Rosalia De Backer
27/03 05-06/2009 Gezocht/Gevonden: 2009/10 van Marina Buysse: info over Sera(f)(ph)in Hoog(h)e - naar VS via Ellis Island Ship op 28/04/1897
27/03 05-06/2009 Gezocht/Gevonden: 2009/11 van Pieter Windey: info Joannes Van Ingelgem x Maria Theresia Coeckelberg - info Joannes Vanherstraeten x Maria Catharina Beeckmans
27/03 05-06/2009 Internetnieuws: de website 'Hof ter Poorte' uitgebreid - door Patrick Deroover
27/03 05-06/2009 Internetnieuws: adresgegevens van huidige, maar ook van voormalige, notarissen 
27/03 05-06/2009 Internetnieuws: stambomen van de familie Blijweert ( en varianten )
27/03 05-06/2009 Internetnieuws: voor de computer-genealoog die meer wil weten over ICT-toestanden 
27/03 05-06/2009 Internetnieuws: de  nieuwe website voor genealogie in Vlaanderen
27/03 05-06/2009 Genealogische schets van de familie Verheyden in Opdorp (laatste deel)
27/04 09-10/2009 Uitgaven door het Heraldisch College VVF : Wapenboek deel 4
27/04 09-10/2009 Uitgaven door VVF Gent : Leeuwergem ( Sint Amandusparochie ) : dopen 1794-1910 door Marc Platteuw
27/04 09-10/2009 Uitgaven door VVF Gent : Leeuwergem ( Sint Amandusparochie ) : trouwen en begrafenissen 1794-1910 door Marc Platteuw
27/04 09-10/2009 Nieuwe CD's door VVF Gent : Destelbergen : dopen, trouwen, begrafenissen 1803-1910
27/04 09-10/2009 Nieuwe CD's door VVF Gent : Leeuwergem : dopen, trouwen, begrafenissen 1794-1910
27/04 09-10/2009 Nieuwe CD's door VVF Gent : Ruiselede : Oud archief
27/04 09-10/2009 Nieuwe CD's door VVF Gent : Zottegem : dopen, trouwen, begrafenissen 1811-1900
27/04 09-10/2009 Uitgave door het Davidsfonds afdeling Gijzegem : Le Château de Ghijsegem, Seigneurs & Châtelains
27/04 09-10/2009 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij : Inval en oorlog in België van Luik tot den Yser
27/04 09-10/2009 Uitgave door Heemkring Baceroth in samenwerking met 'Ieder zijn huis' : Het hof van Peene
27/04 09-10/2009 Van Ranst, een pijndersgeslacht door Dirk Verheyden
27/04 09-10/2009 Gezocht/Gevonden: 2009/12 van Roos Martens: info Franciscus Martens (°1836 of 1837 Wichelen)
27/04 09-10/2009 Gezocht/Gevonden: 2009/13 van Sandrina Cassiman: info Ferdinandus Wauters (°ca 1810 Sint-Gillis-Dendermonde) zn van Pieter Joannes en Joanna Maria Jacoba Sertyn
27/04 09-10/2009 Gezocht/Gevonden: 2009/14 van Marc Van Damme: info Victorius Theodorus Desramault (°08/04/1814 Ieper) x (09/12/1839 Menen) Adelaide Euphemie Wancour (°23/08/1816)
27/04 09-10/2009 Gezocht/Gevonden: 2009/15 van Dick Pinkster: info Albertus Pinkster (°ca 28/03/1887 Dendermonde) verhuist naar Rotterdam
27/04 09-10/2009 Gezocht/Gevonden: 2009/16 van Martine Somers: Celina Bomhals (°19/12/1858 Dendermonde) dr. van Adolphus Bomhals en Maria Josepha Maes (antwoord op 2009/7)
27/04 09-10/2009 Gezocht/Gevonden: 2009/17 van Marina Buysse: info over Sera(f)(ph)in Hoog(h)e - naar VS via Ellis Island Ship op 28/04/1897 (antwoord 2009/10)
27/04 09-10/2009 Gezocht/Gevonden: 2009/18 van Harry van de Kamp: info Daniel Steenbreeker of Steinbrecher (=ca 1771 Dendermonde + 12/11/1841 Culemborg-D) en diens ouders
27/04 09-10/2009 Internetnieuws: indexen van de rouwprentjes op onze website ( letters A-V)
27/04 09-10/2009 Internetnieuws: Scheepssoldijboeken 1700-1795 door het Nationaal Archief
27/04 09-10/2009 Internetnieuws: 19e eeuwse lokale kranten, dag- en weekbladencollectie van het Documentatiecentrum en Archief voor Daensisme en hedendaagse geschiedenis
27/05 11-12/2009 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van den boerenstand tot op het einde der XVIIIe eeuw
27/05 11-12/2009 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij : De Fransche overheersching in België ( van 1792 tot 1815 )
27/05 11-12/2009 Verslag van de voordracht over 'Militaire archieven' door mevr Eva Muys
27/05 11-12/2009 Uitgave door Dirk Binon : Puurs - parochieregisters dopen 1697-1721 en 1722-1747
28/01 01-02/2010 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij : La domination française en Belgique - Tome I
28/01 01-02/2010 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij : La domination française en Belgique - Tome II
28/01 01-02/2010 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij : De-ci, de-la en Hollande
28/01 01-02/2010 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij : Les voyageurs belges du XIIIe au XVIIe siècle
28/01 01-02/2010 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij : Les voyageurs belges des XVIIIe et XIXe siècles
28/01 01-02/2010 Verslag: voordracht 'werkboekjes' door Bart Delbroek
28/01 01-02/2010 Gezocht/Gevonden: 2010/1 van Peter Sarens: geschiedenis kapel van OLV der 7 Weëen te Baasrode - Sa(e)rens wonende Bookmolenhof
28/01 01-02/2010 Gezocht/Gevonden: 2010/2 van Lydie Delcart: Charles Borromé Delcart zn van Martin Joseph en Mariel Desereel (ook Anna-Maria Schrel en Maria Schorel genoemd)
28/01 01-02/2010 Gezocht/Gevonden: 2012/3 van Rita Swensson-Daniëls: Coenraad Daniëls (°ca1766 +02/11/1842 Grave NL) zn van Petrus en Charlotte Stevens
28/01 01-02/2010 Gezocht/Gevonden: 2012/4 van Rita Ravyts: Jan Frans Waterschoot (°18/03/1797 Dendermonde +06/04/1870 Dendermonde) - Joanna Claes (°16/09/1803 Baasrode +16/02/1878 Dendermonde)
28/01 01-02/2010 Gezocht/Gevonden: 2012/5 van Hubert Goetschalckx: Josephine Michiels (°31/01/1913 Dendermonde) dr van Maurice en Leonie Pieters 
28/01 01-02/2010 Gezocht/Gevonden: 2012/6 van Paul van der Sneppen: Laureijs Behiels (ook Briels, Brils e.d.)(Grembergen) x Anna Lefebure (+26/11/1724)
28/01 01-02/2010 Internetnieuws: VVF Dendermonde - rechtbank per gemeente - populaire voornamen - gedcoms familie Vandevoorde en families Ingelbrecht, Steelandt, Samaey, Coudeville, Dewitte, Bogaert en Crombez
28/01 01-02/2010 Internetnieuws: gedcom families Moncourt en Carpentier - begraafplaatsen Vleteren - interessante NL en BE site genealogie
28/02 03-04/2010 Toespraak door gedeputeerde Jozef Dauwe ter gelegenheid van de plechtige ingebruikneming van de  nieuwe lokalen van het genealogisch Documentatiecentrum
28/02 03-04/2010 Toespraak door voorzitter Ben Waterschoot ter gelegenheid van de plechtige ingebruikneming van de nieuwe lokalen van het genealogisch Documentatiecentrum
28/02 03-04/2010 Uitgaven door VVF Gent : Staten van Goed van Stekene
28/02 03-04/2010 Uitgave : Edelen en Leenmannen van Vlaanderen 1437' ons gemeld door Pieter Donche
28/02 03-04/2010 Gazet Van Antwerpen 05/02/2010 : Symbolen in overlijdensberichten
28/02 03-04/2010 Gezocht/Gevonden: 2010/7 van Willy Deloose: pastoor Clemens Jozef Peerenboom (°30/10/1881 Dendermonde) zn van Ludovicus en Maria Ludovica (?)
28/02 03-04/2010 Gezocht/Gevonden: 2010/8 van Louise Moison: info over familie Moison en varianten - Judocus Moison (ca 1750 woonachtig te Lebbeke)
28/02 03-04/2010 Gezocht/Gevonden: 2010/9 van Jeanne Finck: August Finck woonachtig te Merchtem (°17/04/1869 Brussel) - legerdienst Dendermonde in 1891
28/02 03-04/2010 Gezocht/Gevonden: 2010/10 van Niko Van Kerckhoven: Arthur De Meester (°14/11/1892 Ronse +27/09/1914 Opdorp) woonachtig te Dendermonde
28/02 03-04/2010 Gezocht/Gevonden: 2010/11 van Gert Biesemans: priester Arthur De Meester (°1862 Belsele +1934)
28/02 03-04/2010 Gezocht/Gevonden: 2010/12 van Jan Troch: gegevens over brouwerijen
28/02 03-04/2010 Internetnieuws: Begraafboeken Alexianen
28/02 03-04/2010 Internetnieuws: verschillende links in verband met de Tweede Wereldoorlog
28/02 03-04/2010 Internetnieuws: informatie over de komende Erfgoeddag
28/03 05-06/2010 In memoriam : overlijden Dom Bernard
28/03 05-06/2010 In memoriam : overlijden Mevr. Maria Vandenweghe
28/03 05-06/2010 Vorming : Migratie naar Amerika
28/03 05-06/2010 Erfgoeddag 2010
28/03 05-06/2010 Nieuwsblad 27/04/2010 : Boek van 7 kilo over Dendermonde - Alle beelden van voor de Eerste Wereldoorlog gebundeld
28/03 05-06/2010 Verleden van Oudegem krijgt veilige toekomst
28/03 05-06/2010 Provinciale Cultuurprijzen
28/03 05-06/2010 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij : Antwerpsche reizigers van de vroegste tijden tot op heden
28/03 05-06/2010 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij : De Vlamingen en de Spaansche ontdekkingsreizen tijden de XVIe eeuw in het Oosten
28/03 05-06/2010 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij : De Reis van den St. Carolus - 1724
28/03 05-06/2010 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij : De oorlog van mijnheer Cobbé
28/03 05-06/2010 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij : De stichting van Banquibazar, onze eerste kolonie (1724 - 1727)
28/03 05-06/2010 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij : Volkskleederdrachten in Vlaanderen
28/03 05-06/2010 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij : Volkssagen, volksgeloof en volksgebruik
28/03 05-06/2010 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij : Flora Magica
28/03 05-06/2010 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Berlare en deelgemeenten
28/03 05-06/2010 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Buggenhout en Opdorp
28/03 05-06/2010 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van de deelgemeenten van Dendermonde
28/03 05-06/2010 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Hamme en Moerzeke
28/03 05-06/2010 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Laarne en Kalken
28/03 05-06/2010 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij : Geschiedenis van Lebbeke en deelgemeenten
28/03 05-06/2010 Gezocht/Gevonden: 2010/12 van Lydie Delcart: nakomelingen van Martinus Josephus Delcart en Marie Schrel (?) (ook vraag 2010/2)
28/03 05-06/2010 Gezocht/Gevonden: 2010/13 van Hubert Bovens: info familie Liesenborg(h)s en varianten op de schrijfwijze - Henri Lisenbourg (°Dendermonde +09/10/1830 Brussel)
28/03 05-06/2010 Gezocht/Gevonden: 2010/14 van Roos Martens: Franciscus Martens (°ca 1837-1838 Wichelen) zn van Donatus Martens (°ca 1813 Wichelen)
28/03 05-06/2010 Internetnieuws: Oorlogsslachtoffers Schellebelle op internet
28/03 05-06/2010 Internetnieuws: Speciale editie van Vlaamse Stam over 'De burgemeesters van de Stad Brussel 1830-1983 en hun voorouders
28/04 09-10/2010 Uit de pers: voorstel door Harald Jockush en Alexander Fuhrman - jonge ouders moeten familienaam voor kind afwegen
28/04 09-10/2010 Uit de pers: DNA Oetzi (ijsman uit Zuid-Tirol) bepaald
28/04 09-10/2010 Uitgaven buiten VVF: 1954 'Adel in Vlaanderen' door Hubert d'Ydewalle - rol en verplichtingen van de adel in Vlaanderen: politieke en sociale context 
28/04 09-10/2010 Uitgaven buiten VVF: geactualiseerde versie van 'Adel in Vlaanderen 1954': Adel in Vlaanderen: verleden, heden en toekomst (2010) door Paul de Pessemier
28/04 09-10/2010 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij: compilatie krantenartikelen 1914 - 1918 van 'Nieuwe Rotterdamsche Courant' deel 1 en deel 2
28/04 09-10/2010 Uitgaven buiten VVF: 'Vrouwenschennis' door Frank Coene - beschrijving proces 2 Zelenaren die in1885 voor het Hof van Assisen te Gent zijn verschenen
28/04 09-10/2010 Uitgave van het Davidsfonds: De Vlaamse gemeentenamen - een verklarend woordenboek
28/04 09-10/2010 Gevraagd/gevonden: 2010/15 van Raoul Van Puymbroeck: Petrus Josephus Van Meerssche (°ca 1748 Rupelmonde +25/04/1802 Dendermonde) x Anna Maria Coetsgra (Catsgru, Coutsschegra)
28/04 09-10/2010 Gevraagd/gevonden: 2010/16 van Emiel Van Den Berghe: stamboom Van den Berghe - Melle, Oostakker
28/04 09-10/2010 Gevraagd/gevonden: 2010/17 van Henri Debray: Pierre Gaillard (Fenain, Frankrijk) - band met Dendermonde?
28/04 09-10/2010 Internetnieuws: Koninklijke Nederlandse Bibliotheek - digitaal krantenarchief
28/04 09-10/2010 In memoriam: overlijden Dhr. Walter Swinnen - oud-voorzitter VVF-Mechelen
28/04 09-10/2010 Gevraagd/gevonden: Dendermonde culinair in kaart - André Delcart - info over culinair verleden van Dendermonde gevraagd
28/04 09-10/2010 Stamboom: Antonius van den Berghe (1683-1733) Oostakker - Sint-Denijs-Westrem - Destelbergen
28/04 09-10/2010 Stamboom: Joannes vanden Berghe (1714-1777) Oostakker 
28/04 09-10/2010 Stamboom: Benedictus van den Berghe (1760-1827) Oostakker - Evergem
28/04 09-10/2010 Stamboom: Jacobus van den Berghe (1792-1869) Evergem
28/04 09-10/2010 Stamboom: Franciscus van den Berghe (1828-1881) Evergem - Mariakerke
28/05 11-12/2010 Uitgaven buiten VVF: Puurs - parochieregisters: dopen 1797-1818 / overlijdens 1794-1825
28/05 11-12/2010 Uitgaven buiten VVF: Puurs - parochieregisters: dopen 1660-1682 en 1682-1697
28/05 11-12/2010 Uitgaven buiten VVF: Puurs - klappers parochieregisters
28/05 11-12/2010 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij: compilatie krantenartikelen 1914 - 1918 van 'Nieuwe Rotterdamsche Courant' deel 3 en deel 4
28/05 11-12/2010 Gevraagd/gevonden: 2010/18 van Ferrie Moubis: genealogie Petrus Carolus Josephus Simonart - Ferdinand Joseph Francois Simonart x Anne-Marie Collet
28/05 11-12/2010 Gevraagd/gevonden: 2010/19 van Julien Sichien: info Michael Jeremia Zigin/Sichien/Sichin/Sigin
28/05 11-12/2010 Gevraagd/gevonden: 2010/20 van Johnny Couck: Leningen met renten en familiebanden - Adrianus de Beerleer x Barbara Coucke (Liedekerke)
28/05 11-12/2010 Gevraagd/gevonden: 2010/21 van Marc Vlassenroot: Henricus Liesenbourg - Joannes Liesenbourg x Barbara Honde (ook vraag 2010/13)
28/05 11-12/2010 Internetnieuws: uitbreiding aanbod website VVF Dendermonde
28/05 11-12/2010 Internetnieuws: herdenkingsdag Belgische Militaire begraafplaats Oeren/Alveringem - namenlijst
28/05 11-12/2010 In voorbereiding: Staten van Goed Sint-Gillis-bij-Dendermonde : genealogie He(i)rbout
28/05 11-12/2010 In voorbereiding: Staten van Goed Sint-Gillis-bij-Dendermonde : genealogie De Wachter
28/05 11-12/2010 Addendum: Wie bewoonde dit huis?
29/01 01-02/2011 Uitgaven buiten VVF: Frank Coene - Zele - "Een schromelijke moord" - proces Hof Van Assisen Gent 1889
29/01 01-02/2011 Gevraagd/gevonden: 2011/01 van Patricia Van Ardoy Prager: Cesar-Antoine Van Ardoy (°29/10/1843 Dendermonde) en Celestina Adelaide Cappron - Dendermonde - Antwerpen
29/01 01-02/2011 Gevraagd/gevonden: 2011/02 van J.Sichien: Zigin Michael Jeremia - Wichelen 1749
29/01 01-02/2011 Internetnieuws: Evolutie van het inkomen in 200 landen over een periode van 200 jaar
29/01 01-02/2011 Internetnieuws: Slot van Laarne - "Lam Gods"
29/01 01-02/2011 Internetnieuws: stamboom Karel De Caluwe
29/01 01-02/2011 Internetnieuws: liberaal archief - fanfares en harmonies
29/01 01-02/2011 Internetnieuws: nieuwsbrief KADOC
29/01 01-02/2011 Internetnieuws: Wase beeldbank
29/01 01-02/2011 Uit de pers: Lebbeke - De Confrérie van Onze-Lieve-Vrouw beleeft een nieuwe start 
29/01 01-02/2011 Terug verkrijgbaar in boekvorm: totaalindexen op de familienaam parochieregisters - totaalindexen op de kappers van de parochieregisters in Vlaanderen
29/02 03-04/2011 In memoriam: Noëlla Deweirdt
29/02 03-04/2011 Uitgaven buiten VVF: Dendermonde geeft nieuwe brochure over stadhuis uit
29/02 03-04/2011 Gevraagd/gevonden: 2011/03 door Robert Van Steen: Philippus Van Steen (°05/12/1752 Merchtem +1811 Bornem) x Petronella Peeters 
29/02 03-04/2011 Gevraagd/gevonden: 2011/04 door Julien Sichien: Lucas Zigin / Peter Zigin / Bartholomaeus Sigin / Duitsland - Dendermonde
29/02 03-04/2011 Gevraagd/gevonden: 2011/05 door Jean Pierre Marchand: Jaspar / Jaspaert / Bailliez / De Saert / Desaert / Zele - Dendermonde
29/02 03-04/2011 Gevraagd/gevonden: 2011/06 door Peter Verheijen: stamboomonderzoek Verheijen / Baasrode
29/02 03-04/2011 Gevraagd/gevonden: 2011/07 door Christiane Cornelis: stamboom Van Royen / Oudegem
29/02 03-04/2011 Oproep: gezichten van de Eerste Wereldoorlog
29/02 03-04/2011 Internetnieuws: digitalisatie Archief van de Stad Brussel
29/03 05-06/2011 In memoriam: aankondiging overlijden Leo Van Haver en Chris Moens
29/03 05-06/2011 Staat van Schulden parochie en vrijheerlijkheid Appels in 1759 - deel 1 - kopie verkregen van wijlen Dom Bernard
29/04 09-10/2011 Familialia: aankondiging overlijden Katrien Bommerez en Adeline Vander Stappen
29/04 09-10/2011 Gevraagd/Gevonden: 2011/8 door Chris J.M.van Breemen: Van Br(e)emen Bonaventura te Dendermonde - stamboomonderzoek
29/04 09-10/2011 Gevraagd/Gevonden: 2011/9 door Dirk Ameye: Isabella Theresia Schoutheete (+1762) / Jan Baptist Joseph Ameye - lijkblazoen O.L.Vrouwkerk Dendermonde
29/04 09-10/2011 Gevraagd/Gevonden: 2011/10 door Alain Guyot: nakomelingen Hendrick Dionipin Putteman - Petronilla Ludovica Moens - Dendermonde - Lebbeke
29/04 09-10/2011 Gevraagd/Gevonden: 2011/11 door Joop Smeekes: Smekens-Smeekens-Smeekes uit streek van Dendermonde
29/04 09-10/2011 Gevraagd/Gevonden: 2011/12 door Jo Geernaert: Frans Philemon Aelbrecht - Maria Louisa De Maerschalck - Adelais Augustina Van Assche - datum 2e huwelijk en overlijden - Buggenhout
29/04 09-10/2011 Gevraagd/Gevonden: 2011/13 door J.Sichin: Michael Jeremiah Zigin - herkomst - Wichelen gehuwd met Judoca Van Gijseghem
29/04 09-10/2011 Heemkundige Luc Van Driessche krijgt Reinaertprijs 2012 door Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw - Wiezenaar voorzitter van Oudheidkundige Kring H.H.Salvator
29/04 09-10/2011 Familie Bessems te Baasrode - Steve De Maeyer - Joannes Baptist/Petrus Joseph/Petrus Joannes Bessems
29/04 09-10/2011 Interessante links: wat gebeurde er op een bepaalde datum?
29/04 09-10/2011 Interessante links: heem-en geschiedkundige kring Comité Belle 2000 
29/04 09-10/2011 Interessante links: persoonsnaam zoeken op website van het Rijksarchief
29/04 09-10/2011 Interessante links: overzichtslijst van spotnamen 
29/04 09-10/2011 Andere uitgaven: Geschiedkundige heruitgeverij - internetlinks indexen (deel1-12 - berichtgevingen van 01/08/1914-28/10/1914)
29/04 09-10/2011 Andere uitgaven: boek 'DNA België' en 'DNA Brabant'
29/04 09-10/2011 Staat van Schulden parochie en vrijheerlijkheid Appels in 1759 - deel 2 - kopie verkregen van wijlen Dom Bernard
29/05 ME 11-12/2011 VVF wordt Familiekunde Vlaanderen
29/05 ME 11-12/2011 Nieuwe uitgave VVF-Dendermonde: Sint-Gillis 1796-1914
29/05 ME 11-12/2011 In memoriam: aankondiging overlijden Augusta Jeanne Cornelis
29/05 ME 11-12/2011 Gevraagd/Gevonden: 2011/14 door Bruno Desplanques: info Gustaaf Schepens (Kalken 14/01/1897) - Livinus Schepens - Melania Hortentia de Bock
29/05 ME 11-12/2011 Gevraagd/Gevonden: 2011/15 door Dirk Binon: info Cooman St-Gillis-Dendermonde
29/05 ME 11-12/2011 Interessante links: archiefbank Vlaanderen: nieuwe index rouwbrieven
29/05 ME 11-12/2011 Uitgaven buiten VVF-Dendermonde: Heemkring Marcel Bovyn - St-Gillis-Dendermonde- brochure over bekende medebewoners wiens naam vereeuwigd werd in een straatnaam
29/05 ME 11-12/2011 Uitgaven buiten VVF-Dendermonde: Heemkundige kring Salvator - geschiedenis chocoladefabriek en familiebedrijf Callebaut te Wieze-Lebbeke
29/05 ME 11-12/2011 Uitgaven buiten VVF-Dendermonde: Genealogie in St-Gillis: Frans Vermeir, een moeilijk geval
29/05 ME 11-12/2011 De Abdij van Zwijveke in kaart - 150ste verjaardag in 2012
29/05 ME 11-12/2011 Oproep: foto's/oude postkaarten oude spoorwegovergang nr 60 naar St-Gillis - Vondelbeek/Kalendijk
30/01 01-02/2012 Gevraagd/Gevonden: 2012/001 door J.Sichien: info over Pauselijke dispensatie
30/01 01-02/2012 Gevraagd/Gevonden: 2012/002 door Evelyn Leclercq: Leclercq Emile - °08/01/1879 te Dendermonde - kopie geboorteakte gevraagd
30/01 01-02/2012 Gevraagd/Gevonden: 2012/003 door Valérie Reist: bijkomend antwoord vraag 2011/13 antwoord mbt Michel Zigin
30/01 01-02/2012 Interessante links: online woordenboek dialecten
30/01 01-02/2012 Interessante links: Belgisch en Frans Rijksarchief - Kadok - Liberaal Archief - Vlaamse erfgoedbibliotheek - Seniorennet
30/01 01-02/2012 Uitgaven buiten VVF-Dendermonde: de stamboom van je familie op de computer - cursus aldfaer
30/01 01-02/2012 Uitgaven buiten VVF-Dendermonde: edelen, leenmannen en vorstelijke ambtenaren van Vlaanderen 1464-1481-1495
30/01 01-02/2012 Uitgaven buiten VVF-Dendermonde: Baasrode, zijn kleine en grote sporters door Jef Hermans - Heemkring Baceroth
30/01 01-02/2012 Het Prinsenhof: een beknopte historiek
30/01 01-02/2012 Uitgaven buiten VVF-Dendermonde: nieuw fotoboek n.a.v. 200-jarig bestaan van de brandweer van Wetteren door 'Feestcomité Brandweer'
30/02 03-04/2012 In memoriam: aankondiging overlijden François Bogaerts
30/02 03-04/2012 Gevraagd/Gevonden: 2012/004 door Guy Debucquoy: Petrus De Vylder (°19/03/1905 Zele) - Martha Van Lent
30/02 03-04/2012 Gevraagd/Gevonden: 2012/005 door Denise Smet: Petrus Johannes Smet (°20/08/1745 Kallo) - Sara Maria Boeykens-Josephus Smet-Catherina Zeelander
30/02 03-04/2012 Gevraagd/Gevonden: 2012/006 door Raf Asselman: Adriaan Asselman (°03/01/1689 Moorsel) - Paschasia Monti (+22/10/1766 Dendermonde)
30/02 03-04/2012 Gevraagd/Gevonden: 2012/007 door Paul Balon: Rosalia Juliana Van Malderen (°20/09/1872 Opwijk) - Casimir Franciscus Verhaegen (°06/04/1872 Oudegem)
30/02 03-04/2012 Interessante links: foto's Belgische stations
30/02 03-04/2012 Interessante links: heemkring Wieze
30/02 03-04/2012 Bericht mbt aanpassing reglement provinciale prijzen voor historisch onderzoek
30/02 03-04/2012 Abdij van Zwijveke in kaart
30/02 03-04/2012 Uit de pers: erfgoedcel krijgt groen licht voor land van Dendermonde
30/02 03-04/2012 Uit de pers: 100 jaar Groote Oorlog' voorgesteld aan Vlaamse regering
30/02 03-04/2012 Uit de pers: Provincie restaureert 2 figuratieve kaarten van Wieze
30/02 03-04/2012 Vers van de pers: Hamme: Registers van vertrek: 1826-1846 (deel 1) - André De Waele
30/03 05-06/2012 Vorming binnen FV-Dendermonde: Fragmenten uit een Appels quoteboek van de 17e eeuw
30/03 05-06/2012 Gevraagd/Gevonden: 2012/008 door Herman van Keulen: Philip Schuman (Dendermonde) - Trijntje Boeve (Jans) - Hattem-NL
30/03 05-06/2012 Gevraagd/Gevonden: 2012/009 door J.Sichien: Michael Jeremiah Zigin - ulaan/soldaat successieoorlog jaren 1740
30/03 05-06/2012 Gevraagd/Gevonden: 2012/010 door Mario Van den Driessche en Anja De Grom: Kapittelstraat 13 te Dendermonde - oude foto's
30/03 05-06/2012 Interessante links: database genealogische gegevens gebied tussen Dender en Dijle door Luc Annaert
30/03 05-06/2012 Uit de pers: oorsprong familienamen boek Frans Debrabandere 'Mijn familienaam, waar komt die vandaan', uitgeverij Davidsfonds
30/03 05-06/2012 Uitgaven binnen FV-Dendermonde: Hamme: Registers van vertrek: 1846 - 1847 (deel 2) - André De Waele
30/03 05-06/2012 Uitgaven buiten FV-Dendermonde: 12 boeken 'Gasoorlog in België' - Geschiedkundige Heruitgeverij - indexen deel 1 tot 3
30/03 05-06/2012 Straatfotograag Artur Eranosian 'Dendermonde verdient een online beeldbank'
30/04 09-10/2012 Gevraagd/Gevonden: 2012/011 door Jacques Cordonier: Daniel Janssens (°01/07/1897 Ieper)-Solange Jansens (°10/09/1902 Ieper) - Yolande Jansens (°16/10/1923 Oostende en +22/05/1990 Dendermonde)
30/04 09-10/2012 Gevraagd/Gevonden: 2012/012 door Albert Weckhuyzen: familiefoto Coolen - Cyrille Coolen-Maria Josepha Camilla Galle - Wichelen
30/04 09-10/2012 Gevraagd/Gevonden: 2012/013 door J.Sichien: Francois Van Ghijseghem (° Ninove) - Van Gysegem Judoca (°Wichelen 1720)
30/04 09-10/2012 Interessante links: expo 'Vlamigrant' - Vlamingen die sinds de 16e eeuw Vlaanderen verlaten hebben
30/04 09-10/2012 Interessante links: vestingen in Dendermonde
30/04 09-10/2012 Uit de pers: Diamanten paar met 2 viergeslachten - ons lid Werner Laget
30/04 09-10/2012 Uitgaven buiten FV-Dendermonde: Het ABC van de genealogie - Johan Roelstraete
30/04 09-10/2012 Uitgaven buiten FV-Dendermonde: 12 boeken 'Gasoorlog in België' - Geschiedkundige Heruitgeverij - indexen deel 4 tot 12
30/05 11-12/2012 Gevraagd/Gevonden: 2012/14 door Chris J.M. van Breemen: (zie ook 2011/8) Bonaventura van Bre(e)men - (°Dendermonde 1729 + den Bosch 16/11/1812)
30/05 11-12/2012 Gevraagd/Gevonden: 2012/15 door Albert Weckhuyzen: aanvullende info 2012/12 Coolen
30/05 11-12/2012 Interessante links: vernieuwde site familiekunde Vlaanderen
30/05 11-12/2012 Uit de pers: Luc Van Driessche ontvangt Jozef Weyns-eremerk 2012 wegens uitzonderlijke verdienste op heemkundig vlak
30/05 11-12/2012 Uit de pers: stijging pasgeborenen die achternaam van de moeder krijgen
30/05 11-12/2012 Uit de pers: Ancestry.com verkocht aan Europese groep investeerders
30/05 11-12/2012 Uitgaven binnen FV-Dendermonde: Hamme: Registers van vertrek: 1846 - 1847 en 1868 - 1888(deel 3) - André De Waele
30/05 11-12/2012 Uitgaven buiten FV-Dendermonde: Geschiedkundige Heruitgeverij - index deel 1 tot 4 Nieuw Rotterdamse Courant ' Stellingenoorlog in België' 09/06/1915-19/10/1915
30/05 11-12/2012 Uitgaven buiten FV-Dendermonde: Dendermonds stadsarchief: Inventaris archief Sint-Gillis (15e eeuw-1902) en Sint-Gillis-Binnen (1902-2000) - Inventaris archief Sint-Alexiusbegijnhof Dendermonde
31/01 ME 01-02/2013 Hoe groot kan verwarring zijn! Door André De Kimpe
31/01 ME 01-02/2013 Gevraagd/Gevonden: antwoord op vraag 2012/15 door Eliane Galle i.v.m. Coolen
31/01 ME 01-02/2013 Interessante links: eigen website - Flandrica 
31/01 ME 01-02/2013 Uit de pers: Scans van Akten van de burgerlijke stand Schouwen-Duiveland vanaf 1811 online
31/01 ME 01-02/2013 Uitgaven binnen FV-Dendermonde: Hamme-register van vertrek 1889-1901 (deel 4) 
31/01 ME 01-02/2013 Uitgaven buiten FV-Dendermonde: Militieregister Zele (1831-1873) en (1874-1915)
31/01 ME 01-02/2013 Lijst familienaam 'Levis' te Dendermonde door Jern Vermeiren
31/01 ME 01-02/2013 Vorming: praktijkles 'Oud schrift' - pagina met behandelde transcriptie
31/02 03-04/2013 Genealogie Vermeir - stand van zaken januari 2013 - Sint-Gillis-Dendermonde - door Jozef Verheyden
31/02 03-04/2013 Provinciale prijzen voor geschiedkundig onderzoek 2012 en 2013
31/02 03-04/2013 Uitgaven buiten FV-Dendermonde: Geschiedkundige Heruitgeverij - index deel 9 tot 12 Nieuw Rotterdamse Courant ' Stellingenoorlog in België' 09/06/1915-28/06/1916
31/03 05-06/2013 Frederik Vermeir, een zeer leenroerig geval, of de ziekte van Alzheimer in de 18e eeuw door Jozef Verheyden
31/03 05-06/2013 Interessante links: docufilmpje over middeleeuwse getijdenboeken door Openbare Bibliotheek Brugge
31/03 05-06/2013 Interessante links: Koninklijke Bibliotheek Nederland - boeken.kb.nl digitaliseert 80.000 boeken uit 18e en 19e eeuw
31/03 05-06/2013 Interessante links: Frankrijk - virtuele bibliotheek brengt meer dan 1000 integraal gedigitalisseerde handschriften samen van de middeleeuwen tot de renaissance
31/03 05-06/2013 Interessante links: De Historische Drukkerij - Turnhout: collectie wordt gedigitaliseerd
31/03 05-06/2013 Gevraagd/Gevonden: 2013/01 door Peter Sarens (Heemkring Baceroth): Vermeir François - De Wit Camiel - Cleemput Victor - Baasrode 
31/03 05-06/2013 Genealogie De Bolle St-Gillis-Dendermonde - Jozef Verheyden
31/03 05-06/2013 Uitgaven binnen FV-Dendermonde: Mespelare-gezinsrepertorium BS 1796-1914 - André De Waele
31/03 05-06/2013 Stamboomonderzoek in het stadsarchief van Dendermonde
31/04 09-10/2013 30 jaar FV-Dendermonde
31/04 09-10/2013 Jan Vermeir en de armoedegrens in de 18e eeuw - Jozef Verheyden
31/04 09-10/2013 Webinfo: interessante vraag mbt verzet van de ouders bij een huwelijksakte - wat zijn de mogelijkheden - door Marc Vlassenroot
31/04 09-10/2013 Gevraagd/gevonden: 2013/02 door Chris van Breemen: Bonaventura Van Bremen (zie ook 2012/14)
31/05 11-12/2013 Bezoek aan Cornwall Family History Society (UK) door Ben Waterschoot en Marc Vermeirssen - met folder op pagina 11
31/05 11-12/2013 Gevraagd/gevonden: 2013/03 door Claudia Van Moerzeke: Heren van Moerzeke - Antheunis (°1485 Moerzeke)
31/05 11-12/2013 Gevraagd/gevonden: 2013/04 door Rien De Jager: Jacob de Jager(e) en Lijntje Haelvoet - °ca1560 - Haarlem - Goes
31/05 11-12/2013 Gevraagd/gevonden: 2013/05 door Theo van Lissum: Karel Janse van Lissum oprichter van Circus Jhony
31/05 11-12/2013 Gevraagd/gevonden: 2013/05 door Veerle Moreels: André Moreels (°17/09/1920 Gentbrugge) en Marguerite Lampaert (°10/01/1920) - bakkerij Appels
31/05 11-12/2013 Gevraagd/gevonden: 2013/06 door Jean Paul van Rossem: Clement Leonard Van Rossem (°1891 Dendermonde)
31/05 11-12/2013 Uitgaven buiten FV-Dendermonde: Zele register van vertrek (1844-1900) en Zele register van aankomst (1844-1900) door Frank Coene
31/05 11-12/2013 Uitgaven buiten FV-Dendermonde: 'Ooggetuigen van het gevecht om de Schelde en de Durme' behandelt gebeurtenissen in de eerste maanden van WO I te Grembergen, Hamme, Kastel, Moerzeke, Waasmunster door Hugo De Looze
32/01 01-02/2014 Nieuwjaarbrief van de voorzitter
32/01 01-02/2014 Webinfo: onze website familiekunde Dendermonde werd aangepast
32/01 01-02/2014 Webinfo: herdenkingen rond 1914-1918: Dendermonde, totaal verwoeste stad september 1914 en Vestingen in Dendermonde
32/01 01-02/2014 Webinfo: Web Gallery of Art: schilderkunst door de eeuwen heen
32/01 01-02/2014 Webinfo: Digitalisatie van kranten uit de Eerste Wereldoorlog
32/01 01-02/2014 Webinfo: Hoe zag uw gemeente eruit op een topografische kaart van de 18e en 19e eeuw - geopunt
32/01 01-02/2014 Uitgaven binnen FV-Dendermonde: in de kijker: André De Wael
32/01 01-02/2014 Uitgaven buiten FV-Dendermonde: Dossiers van de hinderlijke bedrijven Oost-Vlaanderen nader ontsloten (1851-1870)
32/01 01-02/2014 Uitgaven buiten FV-Dendermonde: Nieuwe inventaris van de archieven van de Dienst Gebouwen van de Katholieke Eredienst (1830-2002)
32/01 01-02/2014 Uitgaven buiten FV-Dendermonde: Oorlogsarchieven Oost-Vlaanderen (1914-1918)
32/01 01-02/2014 Uitgaven buiten FV-Dendermonde: Nieuw boek over intermediaire instellingen in het graafschap Vlaanderen
32/01 01-02/2014 Uitgaven buiten FV-Dendermonde: Aan de slag met de erfenisaangifte: een nieuwe gids
32/01 01-02/2014 Uitgaven buiten FV-Dendermonde: Nieuwe studie over de geschiedenis van het Kadaster, Registratie en Domeinen en Hypotheekkantoren
32/01 01-02/2014 Jan Vermeir en de pastoor van St-Gillis - Jozef Verheyden
32/01 01-02/2014 Gevraagd/gevonden: 2014/01 door Werner Vermeire: Achille (°17/07/1899) - Oscar Vermeire - Canada - Grembergen - Hamme
32/01 01-02/2014 Gevraagd/gevonden: 2014/02 door Frans Vranckaert (Geschied-en Heemkundige Kring Londerzeel): Daneel Vilain - gouverneur Dendermonde 1520
32/01 01-02/2014 Gevraagd/gevonden: 2014/03 door Jan Broos: Joannes Beurms (°ca 1802 Appels, + 05/02/1876 Dendermonde) - Rosalia de Wachter - Octavia Beurms (° 18/04/1842 Dendermonde- +13/03/1902 Antwerpen)
32/02 ME 03-04/2014 Webinfo: raadpleging bevolkingsregisters bij het Rijksarchief gewijzigd
32/02 ME 03-04/2014 Uitgaven buiten FV-Dendermonde: Gazette van Detroit - Belgische krant in Noord-Amerika
32/02 ME 03-04/2014 Kinderen krijgen dubbele familienaam - nieuw wetsvoorstel
32/02 ME 03-04/2014 Gevraagd/gevonden: 2014/04 door Marc Van Stappen: Hubertus Van Stappen - Waasland - Dendermonde
32/02 ME 03-04/2014 Gevraagd/gevonden: 2014/05 door Alex Geeringhs: Josephus Geerinckx - Sophia Mathys - Emilius Josephus Maria Geerinckx (°24/10/1839 Dendermonde) - Ludovicus Josephus Geerinckx (°12/10/1826 Dendermonde)
32/02 ME 03-04/2014 Gevraagd/gevonden: 2014/06 door Werner Laget: Achiel en Serge De Cauwer - familieschild De Cauwer - Gerardus Benoit De Cauwer
32/02 ME 03-04/2014 In memoriam: Zuster Theophila - Arsena De Keyser
32/02 ME 03-04/2014 Mededeling: Liste De Depouillement - Geneanet - nieuwe overzichten 55 Henegouwse gemeenten
32/03 05-06/2014 In memoriam: Clementine Staelens 
32/03 05-06/2014 De oorlogskrant
32/03 05-06/2014 Uitgaven buiten FV-Dendermonde: boek Auguste Havenith, Josse De Lehaye en anderen… - Het Liberaal Archief en Jacques De Schrijver
32/03 05-06/2014 Gevraagd/gevonden: antwoord 2014/05 door Alex Geeringhs: dank aan Louis Deconinck
32/03 05-06/2014 Gevraagd/gevonden: antwoord 2014/06 mbt Benedictus De Cauwer en Amelia van Boven
32/03 05-06/2014 Gevraagd/gevonden: 2014/07 door Willem van Diggele: Wenemarus de Lillers - Van Dicle - Van Dijck(e) - De Cock
32/03 05-06/2014 Gevraagd/gevonden: 2014/08 door Wim Decommer: Vesalius - Anna Van Hamme - Philipina van Wesel - Ferdinandus de Wilde - Guilliam De Wilde
32/03 05-06/2014 Gevraagd/gevonden: 2014/09 door Hugo Broen: Adolf Jozef Bruylant - missionaris Mongolië
32/03 05-06/2014 Staten van Goed e.a. aanduidingen in het Oud Archief met voorbeelden uit de familie Vermeir - door Jozef Verheyden
32/04 09-10/2014 Krankzinnigen bij onze voorouders - Waarover in de familie werd gezwegen - door Jozef Verheyden
32/04 09-10/2014 Een studie door de pastoor Van den Eynde: de zielentelling 1776 in St-Gillis-Buiten
32/04 09-10/2014 Sprokkelnieuws: Jan Pauwels vond boekje uit 1710 - 'Cort begryp der regelen, privilegien ende aflaeten, van het Broederschap van het Alder-Heylighste Sacrament des Autaers in-gheselt in de parochiale kercke van Baesrode, Land van Dendermonde'
32/04 09-10/2014 Gevraagd/gevonden: antwoord 2014/08 door Hugo Goossens: Van Hamme - Vesalius
32/04 09-10/2014 Gevraagd/gevonden: antwoord 2014/09 door Paul Prijck: Alexander Bruylant - Maria Theresia De Craeker - Marie Antoinette Prijck
32/04 09-10/2014 Gevraagd/gevonden: 2014/10 
32/04 09-10/2014 Gevraagd/gevonden: 2014/11 door Yolande Robberecht: Alberic Roelens (°Emelgem 26/03/1876 - +Hamme 29/10/1958) - Emma Wybo (°Roeselare 06/09/1878 - +Hamme 29/07/1974)
32/04 09-10/2014 In memoriam: André De Waele - talloze genealogische publicaties
32/04 09-10/2014 De Groote Oorlog in grote lijnen: tentoonstelling van Werkgroep Geschiedenis Grembergen en Nationale Strijdersbond afdeling Grembergen
32/05 11-12/2014 In memoriam: Kamiel De Paepe 1947-2014
32/05 11-12/2014 Crick Henri, Cleenewerck August, mijn grootvaders-helden in den Grooten Oorlog
32/05 11-12/2014 Gevraagd/gevonden: 2014/12 door Wenceslaus Mertens: Juliaan (Gilleken) De Boeck (1803-1876)
33/01 ME 01-02/2015 Nieuwjaarswens 2015 vanwege de nationale voorzitter
33/01 ME 01-02/2015 Uitgaven binnen FV-Dendermonde: Burgerlijke Stand 1901-1910 van Laarne - Lebbeke - Opdorp - Zele - CD: index op Staten van Goed van Zele
33/01 ME 01-02/2015 Uitgaven buiten FV-Dendermonde: De volkstelling van 1702 in oostenrijks Vlaams-Brabant - door FV Leuven
33/01 ME 01-02/2015 Uitgaven buiten FV-Dendermonde: Vesalius Incognitus, Incognito in Lippelo - door Jozef Verheyden
33/01 ME 01-02/2015 Gevraagd/gevonden: 2015/01 door Dirk Bonneure: rechtbankenarchief Dendermonde - Arthur Merghelinck
33/01 ME 01-02/2015 Gevraagd/gevonden: 2015/02 door Lydie Delcart: Christophorus Schrel - gehuwd 1730 Appels - overlijden te Oostenrijk
33/01 ME 01-02/2015 Gevraagd/gevonden: 2015/03 door Daisy Smeulders: Hannoverse troepen in regio Dendermonde - 1750-1765
33/01 ME 01-02/2015 Pleidooi voor betere toegankelijkheid repressiedossiers
33/01 ME 01-02/2015 Bestuurslid Jern Vermeiren in de landelijke pers - Frans De Donder - gedeporteerden in Dendermonde
33/02 03-04/2015 Hoe Van Beijlen Van Beglen werd…
33/02 03-04/2015 In memoriam: Rita Sigin - Constant Van Marcke
33/02 03-04/2015 Gevraagd/gevonden: 2015/04 door G.De Lamper: voornamen in Latijn-Frans-Nederlands
33/02 03-04/2015 Gevraagd/gevonden: 2015/05 door Frits Frank: Jan Maertensz.Overbeeke (°Wetteren) - Zeeland - gehuwd 1634 - Adriaentje Cornelisdr - Sint Annaland
33/02 03-04/2015 Palauzje: wat is dat eigenlijk?
33/02 03-04/2015 Internetnieuws: jodendeportaties tijdens de Tweede Wereldoorlog
33/02 03-04/2015 Internetnieuws: alfabetische lijst deportaties voornamelijk Israelieten
33/02 03-04/2015 Internetnieuws: deportaties voornamelijk Poolse joden
33/03 05-06/2015 De Dendermondse familie Spaenhove - deel 1 De Oorsprong - door Jozef Verheyden
33/03 05-06/2015 Gevraagd/gevonden: 2015/06 door Jern Vermeiren: Petrus Joannes De Donder (°30/03/1744 Sint-Gillis-Dendermonde) - Guillielmus De Donder (°16/11/1704 Sint-Gillis-Dendermonde)
33/03 05-06/2015 Sinds wanneer bestaan er huisnummers?
33/03 05-06/2015 Stand van zaken betreffende zoektocht van Petrus Moerenhaut (maart 2014)
33/04 09-10/2015 Kwartierstaat Gilbert Cool (deel 1)
33/04 09-10/2015 Gevraagd/gevonden: 2015/07 door Stijn Moonen: geen gegevens meer na de geboorte - wat kunnen de redenen zijn en waar te zoeken?
33/04 09-10/2015 Gevraagd/gevonden: 2015/08 door Ivan Dockx: familie Verbruggen - Koenraad Verbruggen 1753 Duinkerke
33/04 09-10/2015 Gevraagd/gevonden: 2015/09 door Marc Vlassenroot: Petrus Urbanus Vlassenroot (°Dendermonde 18/05/1890) - Pouiliaert Catharina Ludovica (°Dendermonde 26/07/1892)
33/04 09-10/2015 Gevraagd/gevonden: 2015/10 door François Caels: Charles Henri Caels (+ Dendermonde 1749)
33/04 09-10/2015 Gevraagd/gevonden: 2015/11 door Jean-Pierre De Donder: uitwijkelingen van wijk het Vestje naar VS of Canada
33/04 09-10/2015 Gevraagd/gevonden: 2015/12 door Rita Ravyts: Gillis Waterschoot (1714-1787) - Anna Maria Van der Syp (1717-1792) - Jacobus Henricus Waterschoot (°Dendermonde 18/06/1747)
33/04 09-10/2015 Gevraagd/gevonden: 2015/13 door Oscar den Uijl: Andries Saeij - Pieternelia Hijlkesdr, van Groningen (x 1/7/1756)
33/04 09-10/2015 Uitgaven buiten FV-Dedermonde: P.Donche, De verzameling Joannes Idesbaldus Masin (1631-1694) - 700 genealogiën en genealogische fragmente betreffende de Zuidelijke Nederlanden uit de 17e eeuw
33/04 09-10/2015 In memoriam: Paul de Pauw - Heemkring Berlare - bewerkte 3 uitgaven 
33/04 09-10/2015 Stadsarchivaris Aimé Stroobants met pensioen
33/04 09-10/2015 Kies een digitale erfgenaam op facebook
33/05 11-12/2015 Kwartierstaat Gilbert Cool (deel 2)
33/05 11-12/2015 Gevraagd/gevonden: 2015/14 door Arnold Quisquater: parochieregisters Baasrode familie Quisquater
33/05 11-12/2015 Gevraagd/gevonden: 2015/15 door Johannes Baudrie: familie Van Wetter: Isabella Henrica (°Dendermonde 18/09/1865) x Albertus Ludovicus Meulemans x Franciscus Van Herrewegen
33/05 11-12/2015 Radiocollectie van FV-Dendermonde lid Pieter Windey ondergebracht in Hof van Peene
34/01 01-02/2016 Kwartierstaat Gilbert Cool (deel 3)
34/01 01-02/2016 Gevraagd/gevonden: 2016/01 door Jean-Jacques Van Hemelrijck: Paulus Van Goethem (°Hamme ca.1713) x Pieternella van de Boele (+ vóór 1737) x Joanna van de Vijvere (Hulst)
34/01 01-02/2016 Gevraagd/gevonden: 2016/02 door Maarten Bicknese: Françoise Tilly (°1693 - +Etten-Leur NL 31/10/1732) - Philip Tilly x Emerentia Pedij
34/01 01-02/2016 Gevraagd/gevonden: 2016/03 door Marc Vlassenroot: Petrus Urbanus Vlassenroot (°Dendermonde 18/5/1890 +Roosdaal FR 27/10/1914) x 18/07/1913 met Catharina Ludovica Pouiliaert (°Dendermonde 26/7/1892)
34/01 01-02/2016 Gevraagd/gevonden: 2016/04 door Bruno Comer: André Van Campenhout (°Schaarbeek 18/03/1908 - +Monaco 05/08/1987)
34/01 01-02/2016 Uitgaven door De Geschiedkundige Heruitgeverij: actie e-books en melding uitbreiding lijst musea
34/01 01-02/2016 Familiekunde op de televisie - 'Ben ik familie van?' Ketnet in samenwerking met familiekunde
34/01 01-02/2016 Stadsarchief Dendermonde wordt gedigitaliseerd - in samenwerking met Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA)
34/02 03-04/2016 Provinciale prijzen voor geschiedkundig onderzoek 2015 en 2016
34/02 03-04/2016 De omgang met vrouwen bij onze voorouders - Jozef Verheyden
34/02 03-04/2016 51e Congres Familiekunde Vlaanderen in Waver: 'Genealogie zonder grenzen'
34/02 03-04/2016 Premier Michel stamt af van vondelinge uit Antwerpen
34/02 03-04/2016 Gevraagd/gevonden: 2016/05 door François-de-Xavier Calay: onbekende man op foto met Egide Robert Emile Vander Straeten (°12/01/1889 +18/03/1949 St-Gillis-Dendermonde)
34/02 03-04/2016 Gevraagd/gevonden: 2016/06 door Frank Teirlinck: overlijdensplaats en -datum van Frans Cornelis (°30/05/1879 Sint-Gillis-Dendermonde) zoon van Egidius Joseph en Maria Theresia De Visscher
34/02 03-04/2016 Internetnieuws: erfgoedbank Land van Dendermonde heeft de kaap van 20.000 bezoekers overschreden
34/02 03-04/2016 De nacht van de geschiedenis 2016 - boek 'Smaak' 
34/02 03-04/2016 Overzicht beschikbare microfiches FV Dendermonde
34/03 05-06/2016 Een waargebeurd verhaal uit WO I: Verstraeten Karel (°1896) en Noël (°1897)
34/03 05-06/2016 Onze toekomst wankelt…
34/03 05-06/2016 Een familiefeest tijdens WO I (15 juni 1915) - 20e jubileum Geussens Clementina en Everaert Antoon
34/03 05-06/2016 «IN SAECULA SAECULORUM». Studiedag over het beheren en waarderen van parochiearchieven 3 juni 2016
34/03 05-06/2016 Bibliotheekcatalogus via BIDOC - nieuw bibliotheekplatform van Familiekunde Vlaanderen
34/03 05-06/2016 Gevraagd/gevonden: antwoord vraag 2015/13 door Lida Saaij: Andries Saaij en Pietertje Hielkes
34/04 09-10/2016 Voordracht: Familysearch
34/04 09-10/2016 Vanaf 2017 wordt ons infoblad digitaal
34/04 09-10/2016 Vroegere Dendermondse bedrijven krijgen opnieuw gezicht: de Postzegelkring brengt verdwenen bedrijven weer tot leven
34/04 09-10/2016 Opgefrist wapenschild Sint-Gillis: het verhaal van het varken
34/04 09-10/2016 Gevraagd/gevonden: mededeling door Pieter Spanoghe: wettelijke passeringen Sint-Gillis tot 1726 en wettelijke passeringen Grembergen
34/04 09-10/2016 Exact 200 jaar geleden: het Jaar zonder Zomer
34/05 11-12/2016 Voordracht: Parochieregisters - veel méér dan alleen maar akten!
34/05 11-12/2016 Wat staet daer? - online oefentool voor het lezen van oude handschriften
34/05 11-12/2016 Élk kind naam en voornaam! - wetsvoorstel Sonja Becq om kinderen die levenloos geboren worden ook een naam en voornaam te geven
34/05 11-12/2016 Anekdoten in verband met de familie Tonnelier tijdens WO II door Pieter Windey
34/05 11-12/2016 Van Jan III Hertog van Brabant tot de Dendermondse familie Famaey-Sennepart door Jan Senepart-Famaey
34/05 11-12/2016 Een zielentelling van Dendermonde 1708-1709 bewaard in het Rijksarchief te Gent door Jozef Verheyden
34/05 11-12/2016 Made in Denderland: nieuwe erfgoedwebsite van Denderland
34/05 11-12/2016 Nieuw boek 'Brouwerijen van Wieze" door Oudheidkundige Kring H.H.Salvator
35/01 01-02/2017 Een nieuw jaar, een nieuwe toekomst in een nieuw doc. Centrum
35/01 01-02/2017 De huisvestingsproblematiek van ons documentatiecentrum: een jarenlang verhaal...
35/01 01-02/2017 Inrichting documentatiecentrum “Vincentius”
35/01 01-02/2017 Time Machine Project - wandelen in de geschiedenis in 3D
35/01 01-02/2017 Kadastrale kaarten van P.C. POPP
35/01 01-02/2017 Het ontstaan van NEW YORK  door Jan Senepart
35/01 01-02/2017 De vergeten strijders van 1914-1918 door John De Koker
35/02 03-04/2017 Vrijdag 17 maart 2017: officiële inhuldiging van ons documentatiecentrum “Vincentius”
35/02 03-04/2017 Donderdag 23 maart en donderdag 30 maart: kennismakingsavond voor onze leden, met een feestelijk tintje!
35/02 03-04/2017 Sint-Vincentius a Paulo door Jan Senepart
35/02 03-04/2017 Onze nieuwe uitgave: Oudegem - Staten van Goed 1632-1796 door Frans Osselaer
35/02 03-04/2017 De Staat van Goed: een korte toelichting
35/02 03-04/2017 Vlassenbroek: een fatale boottocht op de Schelde in 1646
35/02 03-04/2017 Onze bibliotheek: nieuwe aanwinsten
35/02 03-04/2017 Welkom aan twee nieuwe bestuursleden!
35/02 03-04/2017 Provinciale prijs voor historisch onderzoek
35/02 03-04/2017 Project “Billion Graves” door Gwenda Philips
35/03 05-06/2017 Vrijdag 17 maart 2017 jongstleden: officiële inhuldiging van ons documentatiecentrum “Vincentius”
35/03 05-06/2017 Onze nieuwe uitgave: Oudegem - Staten van Goed 1632-1796
35/03 05-06/2017 François Vermeir: onze nieuwe penningmeester
35/03 05-06/2017 Langst regerende monarch en staatshoofd - Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk
35/03 05-06/2017 Wetenswaardigheden over de Familie Peelman te Moerzeke-Kastel door Pieter Windey en Marie-Josée Peelman
35/03 05-06/2017 Rol van peter en meter ondergaat een (r)evolutie (?)
35/03 05-06/2017 Tien bizarre feiten over hoe onze voorouders sliepen
35/04 09-10/2017 Familiekunde Vlaanderen, Heemkunde Vlaanderen en LECA bundelen krachten in nieuwe organisatie
35/04 09-10/2017 Appels 1814: Wacht-Rolle bevattende den dienst der Nagt-Wagt
35/04 09-10/2017 Hulst in Zeeuws Vlaanderen
35/04 09-10/2017 Nieuw boek over het volkse Vestje - auteur Jean-Pierre De Donder
35/04 09-10/2017 Heemkring Bovyn - Tentoonstelling “onze jeugd verenigd” (deel1)
35/04 09-10/2017 Tijdschriften in onze bibliotheek: een vergeten bron!
35/04 09-10/2017 Verenigingsarchief - Gezocht en gevonden 
35/04 09-10/2017 Het boerenleven in een notendop - “Van graankorrel tot brood” – met dank aan Fons De Koninck
35/04 09-10/2017 Eén op de twintig baby's kreeg vorig jaar dubbele achternaam
35/05 11-12/2017 Interessante – externe - voordrachten tijdens de komende maanden
35/05 11-12/2017 Voordracht van 29 september 2017 te Wieze: “Vroedvrouwen onmisbaar bij bevalling en doopsel” door Walter van Hoorick
35/05 11-12/2017 Waar woonden mijn voorouders? (deel 1) door Bart Broucke
35/05 11-12/2017 Gevraagd/gevonden: door Guido Van Hoey: familie De Smet, Moens en verwante families Sint-Gillis-Dendermonde: 
36/01 01-02/2018 Oefening Oud Schrift door Marc Vermeirssen
36/01 01-02/2018 Online tentoonstelling “Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens WO I” door Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis
36/01 01-02/2018 Donderdag 14 december 2017: kennismaking met het stadsarchief
36/01 01-02/2018 Waar woonden mijn voorouders? (deel 2) door Bart Broucke
36/02 03-04/2018 Verslag van de voordracht “Hoe leefden onze voorouders tijdens de Franse bezetting?" door Claude Gekiere
36/02 03-04/2018 2018: Familiekunde Dendermonde wordt 35 jaar!
36/02 03-04/2018 Waar woonden mijn voorouders? (deel 3) - Bart Broucke
36/02 03-04/2018 Oost-Vlaams project: restauratie Landboeken
36/02 03-04/2018 Landboeken Baasrode en Mespelare worden gerestaureerd
36/03 05-06/2018 Verslag van de voordracht "Levens- en voedingsgewoonten van onze voorouders" door A. Delcart
36/03 05-06/2018 Erfgoeddag in ons documentatiecentrum op 22 april
36/03 05-06/2018 “Het zit in de familie”: filmsessie door Eclips TV in ons documentatiecentrum
36/03 05-06/2018 Belgian War Dead Register
36/03 05-06/2018 Waar woonden mijn voorouders? (deel 4) Bart Broucke
36/03 05-06/2018 Familieboek Meuleman - Danny Meuleman en Daniel Schepens
36/03 05-06/2018 Gevraagd/gevonden: door Sanneke Cassiman: Mechant Joannes Baptist (°ca. 1735 Dendermonde + 19/04/1809 Hamme) zoon van Judocus (Merchant) en Van der Goten Petronella
36/03 05-06/2018 Nieuws van het Rijksarchief: 16/04/2018 - Onderzoek - Digitalisering - Grote update van de online registers van de burgerlijke stand / Nieuwe parochieregisters online
36/03 05-06/2018 Zonnige dreef bij Familiekunde Dendermonde :  boek “Franz Courtens, Buiten en binnen” – tussen impressionisme en expressionisme
36/03 05-06/2018 Dendermondse Codex van Hildegard van Bingen in de Maurits Sabbebibliotheek