DATABASE ROUWBERICHTEN & BIDPRENTJES

Hier kunt U onze databank raadplegen van rouwbrieven en rouwprentjes. Om enige privacy te respecteren kunt U hier enkel beperkte informatie vinden van de titularis van de documenten.

Wil U het volledige document inzien, dan kan dat enkel door een bezoekje te brengen aan ons documentatiecentrum of door een bestelling aan te vragen van een copie. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar de projectverantwoordelijke (Tony Drieghe), of via ons mailadres: info@familiekunde-dendermonde.be

AANDACHT

  • Ons documentatiecentrum "De oude pastorie" in Appels is operationeel: het consulteren en bestellen van scans van rouwbrieven en bidprentjes is terug mogelijk!

  • Bij een elektronische bestelling via e-mail, stort u 1,00 per rouwdocument (= doorgaans 2 scans) op rekeningnummer van Familiekunde Dendermonde:

IBAN: BE15 4428 6138 9130
p/a Ouburg 38, 9200 Oudegem -
gelieve de gewenste nummer(s) te vermelden.

  • Bij verzendingen per post stort u 2,00 vermeerderd met 1,00 per rouwdocument (= doorgaans 2 copies).

  • Volgnummers gevolgd door de letter K betreffen een Krantenknipsel, C= Copie, S= Scan
  • Indien personen twee- of meermaals vermeld worden, gaat het om personen die twee of meerdere keren gehuwd zijn.
  • De opbrengst wordt integraal besteed aan de uitbouw van ons documentatiecentrum "Vincentius"

INDEX ROUWBERICHTEN FAMILIEKUNDE DENDERMONDE

DE FAMILIENAAM BEGINT MET:

A 

B

C

D

E

F 

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Laatste update: 20 oktober 2020 (A tot G)

Totaal 226.775 rouwberichten


INDEX ROUWPRENTJES FAMILIEKUNDE DENDERMONDE 

DE FAMILIENAAM BEGINT MET:

A 

B

C

D

E

F 

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Laatste update: 27 oktober 2020 (A tot CO)

Totaal 125.550 rouwprentjes

 


 Wij voorzien ook plaats voor gegevens in privebezit. Contacteer ons indien u van deze mogelijkheid gebruik wil maken.

William Velleman uit Hamme verzamelt rouwprentjes van de gemeente Denderbelle.

Hieronder een PDF-bestand met een overzicht van personen geboren en overleden in Denderbelle. Meer informatie kan u bekomen bij William via: vellemanw@hotmail.be