.

AGENDA VORMING & ACTIVITEITEN

download onze infofolder

PDF e-mail: info@familiekunde-dendermonde.be

NIEUWS IN EEN NOTENDOP

De maatregelen rond de bestrijding van het CORONAVIRUS (COVID-19), hebben een grote invloed op ons verenigingsleven.

  • Tengevolge van de poblematiek rond het CORONAVIRUS, worden ALLE SAMENKOMSTEN & ACTIVITEITEN van Familiekunde Dendermonde OPGESCHORT tot nader bericht.

  • Het bestuur vergadert wekelijks via videoconferentie om de werking van de vereniging te garanderen.

  • Sedert 1 april is er een overeenkomst getekend met de Kerkfabriek van Appels voor gebruik van de plaatselijkse pastorie als documentatiecentrum van Familiekunde Dendermonde. Jammer genoeg kunnen er door de geldende Corona-veiligheidsmaatregelen slechts minieme voorbereidende verhuiswerkzaamheden gebeuren. We houden u op de hoogte van zodra hier verandering in komt.

  • Vanaf 1 mei as en tot later bericht, is het niet meer mogelijk om electronische scans te bestellen van rouwbrieven en bidprentjes, wegens verhuis van onze infrastructuur.

  • De vergaderingen van de Raad van Bestuur van Familiekunde Dendermonde gaan door, elke EERSTE donderdag van de maand om 20u00 in het documentatiecentrum "Vincentius", Kerkstraat 97 te 9200 Dendermonde.

  • Indien niet anders vermeld, heeft de maandelijkse vorming/voordracht plaats op de TWEEDE donderdag van de maand, telkens van 20u00 tot 22u00 in de voordrachtzaal van het documentatiecentrum "Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde. Een pauze (koffie & frisdrank te verkrijgen) is voorzien rond 21u00, de toegang is gratis.

  • De bibliotheek van het documentatiecentrum "Vincentius" is elke DERDE én VIERDE donderdag van de maand te raadplegen met dienstbetoon voor de geïnteresseerde genealogen, telkens van 19u00 tot 22u00. De toegang is gratis voor leden van Familiekunde Vlaanderen; niet-leden betalen een bijdrage van 3,00 per bezoek.

  • Simultaan wordt er op de DERDE én VIERDE (ev. VIJFDE) donderdag van de maand gewerkt (19u00 tot 22u00) door onze vrijwilligers op de Archiefavond "Vincentius". Bereidwilligen die wensen mee te werken aan interne projecten (inscannen, inventariseren, klasseren, indexeren, ordenen enz.) en aan de uitbouw van ons documentatiecentrum zijn van harte welkom.

MEI 2020

Donderdag 07 mei 2020: Vergadering van het Bestuursorgaan via videoconferentie

Vergadering Bestuursorgaan

Onze bestuursleden en medewerkers buigen zich over het reilen en zeilen van onze vereniging; alle aspecten ervan passeren de revue.
Vorming en dienstbetoon staan daarbij centraal.

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
Elke eerste donderdag van de maand
Aanvang te 20u00Voorbereiding verhuis,

wie wil helpen is welkom op:


donderdag 21 mei en donderdag 28 mei 2020


Meer info volgt later

JUNI 2020

Donderdag 04 juni 2020: Vergadering van het Bestuursorgaan via videoconferentie

Vergadering Bestuursorgaan

Onze bestuursleden en medewerkers buigen zich over het reilen en zeilen van onze vereniging; alle aspecten ervan passeren de revue.
Vorming en dienstbetoon staan daarbij centraal.

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"

Elke eerste donderdag van de maand
Aanvang te 20u00

Donderdag 11 juni 2020: geleid bezoek aan de scheepswerven en het scheepvaartmuseum van Baasrode.

Door de CORONA problematiek wordt dit geleid bezoek verschoven naar 10 september 2020.


SEPTEMBER 2020

Donderdag 10 september 2020: geleid bezoek aan de Scheepswerven en het Scheepvaartmuseum van Baasrode.

GELEID BEZOEK AAN HET SCHEEPVAARTMUSEUM VAN BAASRODE

Samen met onze collega's van Heemkring Baceroth organiseren we op donderdag 10 september 2020 een geleid bezoek aan het Scheepvaartmuseum en de voormalige Scheepswerven van Baasrode.

Geïnteresseerden moeten zich vooraf inschrijven via e-mail op het adres:
info@familiekunde-dendermonde.be

De deelnemers worden ter plaatse verwacht tegen 19u30 op het adres van het Scheepvaartmuseum, Sint Ursmarusstraat 67/1 te Baasrode.

De deelname is gratis.

Eveneens uitgesteld naar het najaar (exact tijdstip nog te bepalen): KLIM IN JE STAMBOOM deel 1 & deel 2

KLIM IN JE STAMBOOM

De ervaring leert dat veel mensen geïnteresseerd zijn in hun voorouders, ook deze van lang geleden: wie waren ze, waar woonden ze, waren ze arm of rijk, wat deden ze. Alleen weten de meesten niet hoe ze hun zoektocht moeten beginnen, terwijl dit eenvoudiger is dan men denkt.

Familiekunde Dendermonde wil de mensen die nog niet vertrouwd zijn met deze materie op weg zetten, hen leren om in die stamboom te klimmen. We organiseren in maart en april opnieuw een opleiding voor mensen die hun familiegeschiedenis willen ontdekken. De opleiding bestaat uit twee sessies die zullen doorgaan op een nog later te bepalen datum.

Lesgevers zijn onze bestuursleden Frans De Block en Bart Broucke

Klik hier voor de flyer

Vormingsavond

"Klim in je stamboom voor beginners - Deel 1"

In dit deel leggen we stap voor stap uit hoe je te werk kunt gaan: wat is een stamboom, hoe kun je naar je voorouders op zoek gaan, welke bronnen kun je raadplegen, hoe kun je op internet reeds heel wat informatie vinden.

Na deze inleiding tonen we, aan de hand van concrete voorbeelden, hoe je je voorouders kunt terugvinden. We belichten de "akten van de burgerlijke stand": geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten. Je komt te weten wat deze akten je kunnen leren en waar je ze kunt raadplegen. Deze akten zullen je toelaten terug te gaan in de tijd tot het jaar 1796.

Ook belichten we de "bevolkingsregisters" die een nuttige aanvulling vormen op de akten van de burgerlijke stand en die, samen met secundaire bronnen beschikbaar in ons documentatiecentrum, zullen toelaten een boeiende familiegeschiedenis te gaan schrijven.

Vormingsavond
"Klim in je stamboom voor beginners - Deel 2
"

We gaan verder terug in de geschiedenis. Daarbij maken we kennis met oud-schrift en met de registers die vóór 1796 dienst deden als akten van burgerlijke stand: de door pastoors - doorgaans in het Latijn - opgestelde "parochieregisters".

Met wat geluk vind je zo je voorouders uit de 17de eeuw!

We maken ook kennis met enkele basistermen van het pastoors-latijn, zodat iedereen op een vlotte manier de akten kan lezen en begrijpen.

Iedereen van harte welkom!


 

Vrijwilligers leven langer gezond.
Onderzoek toont aan dat vrijwilligerswerk goed is voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Je krijgt een goed gevoel van vrijwilligerswerk, je zelfvertrouwen neemt toe. Je ontmoet nieuwe mensen, versterkt je netwerk en leert van alles bij. Vrijwilligerswerk doet deugd aan je hart en aan de wereld. Maak mee het verschil voor anderen! www.vrijwilligerswerk.be

Familiekunde Dendermonde zoekt creatieve medewerkers/vrijwilligers om onze dienstverlening van ons documentatiecentrum verder uit te bouwen; dit kan zowel van bij u thuis als ter plaatse.

Misschien heb jij goeie ideeën, of ervaring in één of ander domein en wil je dit graag delen met de genealogen van het Land van Dendermonde?

Maak kennis met onze enthousiaste medewerkers en kom meehelpen bij de verhuis naar onze nieuwe stek (pastorie te Appels).

Geef een seintje aan: bestuur@familiekunde-dendermonde.be

Een goed gevoel als vrijwilliger is alvast gewaarborgd!