.

AGENDA VORMING & ACTIVITEITEN

download onze infofolder

PDF e-mail: info@familiekunde-dendermonde.be

NIEUWS IN EEN NOTENDOP

De maatregelen rond de bestrijding van het CORONAVIRUS (COVID-19), hebben een grote invloed op ons verenigingsleven.

  • Tengevolge van de poblematiek rond het CORONAVIRUS, worden alle activiteiten van Familiekunde Dendermonde getoetst aan de geldende preventiemaatregelen. Deze omvatten: handen regelmatig wassen/ontsmetten, afstand aanhouden van 1,5 meter en dragen van een mondmasker.

  • Onze bibliotheek is recent terug operationeel in "De Oude Pastorie" van Appels, Hoofdstraat 49, 9200 te Dendermonde. De bib kan geraadpleegd worden op donderdag, elke 2de (indien geen voordracht), 3de, 4de (en ev. 5de) donderdag van de maand, telkens van 19u00 tot 22u00 en ook elke 1ste zaterdag van de maand van 09u00 tot 12u00.

  • BELANGRIJK: Bij een bezoek aan ons documentatiecentrum is RESERVATIE en DRAGEN VAN EEN MONDMASKER VERPLICHT. Reserveren kan telefonisch op nummer 0475/72.77.69 of 052/21.52.02 of via mail: info@familiekunde-dendermonde.be

  • De vergaderingen van het Bestuursorgaan van Familiekunde Dendermonde gaan door, elke EERSTE donderdag van de maand om 20u00 in het documentatiecentrum "De Oude Pastorie", Hoofdstraat 49 te 9200 Dendermonde - Appels.

  • Indien niet anders vermeld, heeft de maandelijkse vorming/voordracht plaats op de TWEEDE donderdag van de maand, telkens van 20u00 tot 22u00 in de voordrachtzaal van het documentatiecentrum "De Oude Pastorie", Hoofdstraat 49 te Dendermonde - Appels. Een pauze (koffie & frisdrank te verkrijgen) is voorzien rond 21u00, de toegang is gratis.

  • De bibliotheek van het documentatiecentrum "De Oude Pastorie" is elke DERDE, VIERDE (ev. VIJFDE) donderdag van de maand te raadplegen met dienstbetoon voor de geïnteresseerde genealogen, telkens van 19u00 tot 22u00. Tevens elke 1e zaterdag van de maand van 09u00 tot 12u00. De toegang is gratis voor leden van Familiekunde Vlaanderen; niet-leden betalen een bijdrage van 3,00 per bezoek.

  • Simultaan wordt er elke donderdag van de maand gewerkt (19u00 tot 22u00) door onze vrijwilligers op de Archiefavond "De Oude Pastorie". Bereidwilligen die wensen mee te werken aan interne projecten (inscannen, inventariseren, klasseren, indexeren, ordenen enz.) en aan de uitbouw van ons documentatiecentrum zijn van harte welkom.


OKTOBER 2020

Donderdag 01 oktober 2020: Vergadering van het Bestuursorgaan

Vergadering van het Bestuursorgaan

Onze bestuursleden en medewerkers buigen zich over het reilen en zeilen van onze vereniging; alle aspecten ervan passeren de revue.
Vorming en dienstbetoon staan daarbij centraal.


Genealogisch documentatiecentrum "De Oude Pastorie"
Hoofdstraat 49
9200 Appels
Aanvang te 20u00

Zaterdag 03 oktober 2020: Consultatie bibliotheek - Nieuw: vanaf nu ook elke 1ste zaterdag van de maand.


CONSULTATIE BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON

1ste ZATERDAG VAN DE MAAND

9u00 - 12u00


Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek! of via www.bib.familiekunde-vlaanderen.be

FV leden gratis; niet-FV leden: 3

Genealogisch documentatiecentrum (GENDOC)
"De Oude Pastorie", Hoofdstraat 49 te Appels van 9u00 tot 12u00


Donderdag 08 oktober 2020:
Vormingsavond "Klim in je stamboom voor beginners - Deel 1"

Aandacht: deze voordracht gaat, omwille van Corona-problematiek, NIET door in het documentatiecentrum "De Oude Pastorie" maar in de parochiekerk van Appels. Deze is gelegen aan de Vrijstraat 2, op ongeveer 50m van ons documentatiecentrum.

Inschrijven TEN LAATSTE VÓÓR 6 OKTOBER en mondmasker verplicht.

KLIM IN JE STAMBOOM

De ervaring leert dat veel mensen geïnteresseerd zijn in hun voorouders, ook deze van lang geleden: wie waren ze, waar woonden ze, waren ze arm of rijk, wat deden ze. Alleen weten de meesten niet hoe ze hun zoektocht moeten beginnen, terwijl dit eenvoudiger is dan men denkt.

Familiekunde Dendermonde wil de mensen die nog niet vertrouwd zijn met deze materie op weg zetten, hen leren om in die stamboom te klimmen. We organiseren in oktober en november opnieuw een opleiding voor mensen die hun familiegeschiedenis willen ontdekken. De opleiding bestaat uit twee sessies.

Lesgevers zijn onze bestuursleden Frans De Block en Bart Broucke

Vormingsavond

"Klim in je stamboom voor beginners - Deel 1"

In dit deel leggen we stap voor stap uit hoe je te werk kunt gaan: wat is een stamboom, hoe kun je naar je voorouders op zoek gaan, welke bronnen kun je raadplegen, hoe kun je op internet reeds heel wat informatie vinden.

Na deze inleiding tonen we, aan de hand van concrete voorbeelden, hoe je je voorouders kunt terugvinden. We belichten de "akten van de burgerlijke stand": geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten. Je komt te weten wat deze akten je kunnen leren en waar je ze kunt raadplegen. Deze akten zullen je toelaten terug te gaan in de tijd tot het jaar 1796.

Ook belichten we de "bevolkingsregisters" die een nuttige aanvulling vormen op de akten van de burgerlijke stand en die, samen met secundaire bronnen beschikbaar in ons documentatiecentrum, zullen toelaten een boeiende familiegeschiedenis te gaan schrijven.

Geïnteresseerden moeten zich vóór 6 oktober inschrijven via e-mail op het adres: info@familiekunde-dendermonde.be

Vergeet uw mondmasker niet!

Iedereen van harte welkom!


Klik hier voor de flyer

Parochiekerk Sint-Apollonia
Vrijstraat 2 te Appels van 20u00 tot 22u00

Donderdag 15, donderdag 22 en donderdag 29 oktober 2020:

Consultatieavond bibliotheek & Archiefavond voor medewerkers/vrijwilligers

CONSULTATIEAVOND BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON


Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek! of via www.bib.familiekunde-vlaanderen.be

FV leden gratis; niet-FV leden: 3

ARCHIEFAVOND "De Oude Pastorie"


Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum:
beheer van boeken, documenten, bidprentjes, rouwbrieven enz.

Wil je actief meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum?


Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum (GENDOC)
"De Oude Pastorie", Hoofdstraat 49 te Appels van 19u00 tot 22u00

NOVEMBER 2020

Donderdag 05 november 2020: Vergadering van het Bestuursorgaan

Vergadering van het Bestuursorgaan

Onze bestuursleden en medewerkers buigen zich over het reilen en zeilen van onze vereniging; alle aspecten ervan passeren de revue.
Vorming en dienstbetoon staan daarbij centraal.


Genealogisch documentatiecentrum "De Oude Pastorie"
Hoofdstraat 49
9200 Appels
Aanvang te 20u00

Zaterdag 7 november 2020: Consultatie bibliotheek - Nieuw: vanaf nu ook elke 1ste zaterdag van de maand.


CONSULTATIE BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON

1ste ZATERDAG VAN DE MAAND

9u00 - 12u00


Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek! of via www.bib.familiekunde-vlaanderen.be

FV leden gratis; niet-FV leden: 3

Genealogisch documentatiecentrum (GENDOC)
"De Oude Pastorie", Hoofdstraat 49 te Appels van 9u00 tot 12u00

Donderdag 12 november 2020: Vormingsavond "Klim in je stamboom voor beginners - Deel 2"

Aandacht: deze voordracht gaat, omwille van Corona-problematiek, niet door in ons documentatiecentrum "De Oude Pastorie" maar in de parochiekerk van Appels. Deze is gelegen aan de Vrijstraat 2, op ongeveer 50m van ons documentatiecentrum.

Vooraf inschrijven en mondmasker verplicht.

KLIM IN JE STAMBOOM

De ervaring leert dat veel mensen geïnteresseerd zijn in hun voorouders, ook deze van lang geleden: wie waren ze, waar woonden ze, waren ze arm of rijk, wat deden ze. Alleen weten de meesten niet hoe ze hun zoektocht moeten beginnen, terwijl dit eenvoudiger is dan men denkt.

Familiekunde Dendermonde wil de mensen die nog niet vertrouwd zijn met deze materie op weg zetten, hen leren om in die stamboom te klimmen. We organiseren in oktober en november opnieuw een opleiding voor mensen die hun familiegeschiedenis willen ontdekken. De opleiding bestaat uit twee sessies.

Lesgevers zijn onze bestuursleden Frans De Block en Bart Broucke

Vormingsavond
"Klim in je stamboom voor beginners - Deel 2
"

Deel 1 van deze vormingsavond ging door op 8 oktober 2020.

In deel 2 gaan we verder terug in de geschiedenis. Daarbij maken we kennis met oud-schrift en met de registers die vóór 1796 dienst deden als akten van burgerlijke stand. Deze parochieregisters werden door de pastoors veelal in het Latijn opgesteld.

Met wat geluk vind je zo je voorouders uit de 17de eeuw!

We maken ook kennis met enkele basistermen van het pastoors-latijn, zodat iedereen op een vlotte manier de akten kan lezen en begrijpen.


Geïnteresseerden moeten zich vooraf inschrijven via e-mail op het adres: info@familiekunde-dendermonde.be

Vergeet uw mondmasker niet!

Iedereen van harte welkom!

Klik hier voor de flyer

Parochiekerk Sint-Apollonia
Vrijstraat 2 te Appels van 20u00 tot 22u00


Donderdag 19 en donderdag 26 november 2020: Consultatieavond bibliotheek & Archiefavond voor medewerkers/vrijwilligers

CONSULTATIEAVOND BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON


Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek! of via www.bib.familiekunde-vlaanderen.be

FV leden gratis; niet-FV leden: 3

ARCHIEFAVOND "De Oude Pastorie"


Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum:
beheer van boeken, documenten, bidprentjes, rouwbrieven enz.

Wil je actief meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum?


Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum (GENDOC)
"De Oude Pastorie", Hoofdstraat 49 te Appels van 19u00 tot 22u00

DECEMBER 2020

Donderdag 03 december 2020: Vergadering van het Bestuursorgaan

Vergadering van het Bestuursorgaan

Onze bestuursleden en medewerkers buigen zich over het reilen en zeilen van onze vereniging; alle aspecten ervan passeren de revue.
Vorming en dienstbetoon staan daarbij centraal.


Genealogisch documentatiecentrum "De Oude Pastorie"
Hoofdstraat 49
9200 Appels
Aanvang te 20u00

Zaterdag 5 december 2020: Consultatie bibliotheek - Nieuw: vanaf nu ook elke 1ste zaterdag van de maand.


CONSULTATIE BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON

1ste ZATERDAG VAN DE MAAND

9u00 - 12u00


Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek! of via www.bib.familiekunde-vlaanderen.be

FV leden gratis; niet-FV leden: 3

Genealogisch documentatiecentrum (GENDOC)
"De Oude Pastorie", Hoofdstraat 49 te Appels van 9u00 tot 12u00

Donderdag 10 december 2020: Vormingsavond: nog nader te bepalen

Vormingsavond: nog te bepalen
Locatie: nog te bepalen

Donderdag 17 december 2020: Consultatieavond bibliotheek & Archiefavond voor medewerkers/vrijwilligers

CONSULTATIEAVOND BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON


Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek! of via www.bib.familiekunde-vlaanderen.be

FV leden gratis; niet-FV leden: 3

ARCHIEFAVOND "De Oude Pastorie"


Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum:
beheer van boeken, documenten, bidprentjes, rouwbrieven enz.

Wil je actief meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum?


Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum (GENDOC)
"De Oude Pastorie", Hoofdstraat 49 te Appels van 19u00 tot 22u00

Donderdag 24 en donderdag 31 december 2020: geen activiteit


 

Vrijwilligers leven langer gezond.
Onderzoek toont aan dat vrijwilligerswerk goed is voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Je krijgt een goed gevoel van vrijwilligerswerk, je zelfvertrouwen neemt toe. Je ontmoet nieuwe mensen, versterkt je netwerk en leert van alles bij. Vrijwilligerswerk doet deugd aan je hart en aan de wereld. Maak mee het verschil voor anderen! www.vrijwilligerswerk.be

Familiekunde Dendermonde zoekt creatieve medewerkers/vrijwilligers om onze dienstverlening van ons documentatiecentrum verder uit te bouwen; dit kan zowel van bij u thuis als ter plaatse.

Misschien heb jij goeie ideeën, of ervaring in één of ander domein en wil je dit graag delen met de genealogen van het Land van Dendermonde?

Maak kennis met onze enthousiaste medewerkers en kom meehelpen bij de verhuis naar onze nieuwe stek (pastorie te Appels).

Geef een seintje aan: bestuur@familiekunde-dendermonde.be

Een goed gevoel als vrijwilliger is alvast gewaarborgd!