.

AGENDA VORMING & ACTIVITEITEN

  • De vergaderingen van de Raad van Bestuur van Familiekunde Dendermonde gaan door, elke EERSTE donderdag van de maand om 20u00 in het documentatiecentrum "Vincentius", Kerkstraat 97 te 9200 Dendermonde.

  • Indien niet anders vermeld, heeft de maandelijkse vorming/voordracht plaats op de TWEEDE donderdag van de maand, telkens van 20u00 tot 22u00 in de voordrachtzaal van het documentatiecentrum "Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde. Een pauze (koffie & frisdrank te verkrijgen) is voorzien rond 21u00, de toegang is gratis.

  • De bibliotheek van het documentatiecentrum "Vincentius" is elke DERDE én VIERDE donderdag van de maand te raadplegen met dienstbetoon voor de geïnteresseerde genealogen, telkens van 19u00 tot 22u00. De toegang is gratis voor leden van Familiekunde Vlaanderen; niet-leden betalen een bijdrage van 3,00 per bezoek.

  • Simultaan wordt er op de DERDE én VIERDE (ev. VIJFDE) donderdag van de maand gewerkt (19u00 tot 22u00) door onze vrijwilligers op de Archiefavond "Vincentius". Bereidwilligen die wensen mee te werken aan interne projecten (inscannen, inventariseren, klasseren, indexeren, ordenen enz.) en aan de uitbouw van ons documentatiecentrum zijn van harte welkom.

In naam van het bestuur wensen wij u en uw familie, van ganser harte een gezond en voorspoedig nieuw jaar toe; een jaar met nieuwe genealogische ontdekkingen, met nieuwe realisaties en met een fijne vriendenkring. Familiekunde Dendermonde wil hierbij zeker zijn deel bijdragen !

JANUARI 2020


Donderdag 02 januari 2020: Raad van Bestuur

Vergadering Raad van Bestuur

Onze bestuursleden en medewerkers buigen zich over het reilen en zeilen van onze vereniging; alle aspecten ervan passeren de revue.
Vorming en dienstbetoon staan daarbij centraal.

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
Elke eerste donderdag van de maand
Aanvang te 20u00

 Donderdag 09 januari 2020: Nieuwjaarsreceptie

 

NIEUWJAARSRECEPTIE


Het bestuur van Familiekunde Dendermonde nodigt alle leden, sponsors en sympathisanten uit op de nieuwjaarsreceptie; bij een gemoedelijke babbel, en met een drankje en een hapje vernemen wij graag wat leeft onder de genealogen van het Land van Dendermonde.


Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
Aanvang te 20u00 - Gratis toegan

Donderdag 16 januari 2020: Consultatieavond bibliotheek & Archiefavond voor medewerkers/vrijwilligers

CONSULTATIEAVOND

BIBLIOTHEEK

met dienstbetoon

Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek of via www.bib.familiekunde-vlaanderen.be

FV leden gratis; niet-FV leden: 3

ARCHIEFAVOND

"VINCENTIUS"

=

Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum: beheer van boeken, documenten, bidprentjes, rouwbrieven enz.

Kom meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum!

Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius" (GENDOC)
Kerkstraat 97 te Dendermonde van 19u00 tot 22u00

Donderdag 23 januari 2020: Consultatieavond bibliotheek & Archiefavond voor medewerkers/vrijwilligers

CONSULTATIEAVOND

BIBLIOTHEEK

met dienstbetoon

Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek of via www.bib.familiekunde-vlaanderen.be

FV leden gratis; niet-FV leden: 3

ARCHIEFAVOND

"VINCENTIUS"

=

Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum: beheer van boeken, documenten, bidprentjes, rouwbrieven enz.

Kom meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum!

Iedereen van harte welkom

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius" (GENDOC)
Kerkstraat 97 te Dendermonde van 19u00 tot 22u00

Donderdag 30 januari 2020: Archiefavond voor medewerkers/vrijwilligers

ARCHIEFAVOND "VINCENTIUS"

=

Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum: beheer van boeken, documenten, bidprentjes, rouwbrieven enz.

Kom meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum!

Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius" (GENDOC)
Kerkstraat 97 te Dendermonde van 19u00 tot 22u00

FEBRUARI 2020


Donderdag 06 februari 2020: Raad van Bestuur

Vergadering Raad van Bestuur

Onze bestuursleden en medewerkers buigen zich over het reilen en zeilen van onze vereniging; alle aspecten ervan passeren de revue.
Vorming en dienstbetoon staan daarbij centraal.

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
Elke eerste donderdag van de maand
Aanvang te 20u00

Donderdag 13 februari 2020: Vormingsavond - voordracht

De plaatselijke geschiedenis in kaart gebracht door het kadaster en Popp


Een inleiding door Pieter De Reu (VUB & UGent)Pieter De Reu werkt als rechtshistoricus aan de Vrije Universiteit Brussel, en is als geschiedkundige verbonden aan Universiteit Gent. Hij bestudeerde jarenlang de archiefvorming van het kadaster en andere belastingdocumenten van de Belgische overheid. Hij heeft heel wat publicaties op zijn naam staan over het Belgische kadaster.


Kunnen kadastrale documenten mij meer vertellen over het dorp van mijn voorouders? Vind ik op de kadasterkaarten van Popp aanwijzingen over mijn familiegeschiedenis? Met welke informatie van het kadaster en Popp kan ik mijn familiestamboom verrijken?

Het zijn slechts enkele vragen waar de geoefende genealoog vroeg of laat mee te maken krijgt. Voor familiekundigen verschaffen de documenten van het kadaster en van Popp nu eenmaal veelzijdige en bruikbare informatie.

Tijdens de lezing belicht de spreker de gebruikswaarde van deze kadastrale informatie.Tevens belicht hij de ontstaansgeschiedenis, de onderzoeksmogelijkheden en de vindplaatsen van de vele Popp-en kadasterdocumenten. Het wordt een kleurrijke inleiding doorheen familienamen, dorpsgeschiedenis, vastgoedgegevens, familie-eigendommen, wijkkaarten, landbouwgebieden en stedelijke ruimtes.

De fiscus ondernam begin negentiende eeuw het reusachtige werk om het vastgoedvermogen van elke familie te registreren. Deze inventarisatie wordt tot op heden geactualiseerd.

Het kadaster brengt deze informatie ook nog eens in kaart. Het resultaat van al dit werk is een belangrijke bron voor het genealogisch en historisch onderzoek. Bovendien heeft ene Philip-Christian Popp de kadasterdocumenten en -kaarten in het midden van de 19de eeuw voor het grote publiek toegankelijk gemaakt.

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
donderdag 13 februari 2020
Aanvang te 20u00
Gratis toegang


Donderdag 20 februari 2020:
Consultatieavond bibliotheek & Archiefavond voor medewerkers/vrijwilligers

CONSULTATIEAVOND

BIBLIOTHEEK

met dienstbetoon

Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek of via www.bib.familiekunde-vlaanderen.be

FV leden gratis; niet-FV leden: 3

ARCHIEFAVOND

"VINCENTIUS"

=

Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum: beheer van boeken, documenten, bidprentjes, rouwbrieven enz.

Kom meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum!

Iedereen van harte welkom

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius" (GENDOC)
Kerkstraat 97 te Dendermonde van 19u00 tot 22u00

Donderdag 27 februari 2020: Consultatieavond bibliotheek & Archiefavond voor medewerkers/vrijwilligers

CONSULTATIEAVOND

BIBLIOTHEEK

met dienstbetoon

Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek of via www.bib.familiekunde-vlaanderen.be

FV leden gratis; niet-FV leden: 3

ARCHIEFAVOND

"VINCENTIUS"

=

Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum: beheer van boeken, documenten, bidprentjes, rouwbrieven enz.

Kom meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum!

Iedereen van harte welkom

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius" (GENDOC)
Kerkstraat 97 te Dendermonde van 19u00 tot 22u00

MAART 2020

Donderdag 05 maart: Raad van Bestuur
Donderdag 12 maart: Consultatie Bib & dienstbetoon en Archiefavond
Donderdag 19 maart:
Klim in je stamboom voor beginners - Deel 1, Opgelet: voordracht op DERDE donderdag!
Donderdag 26 maart: Consultatie Bib & dienstbetoon Archiefavond

APRIL 2020

Donderdag 02 april: Raad van Bestuur
Donderdag 09 april:
Klim in je stamboom voor beginners - Deel 2
Donderdag 16 april: Consultatie Bib & dienstbetoon en Archiefavond
Donderdag 23 april: Consultatie Bib & dienstbetoon en Archiefavond
Donderdag 30 april: Archiefavond

JUNI 2020

Donderdag 11 juni: Bezoek aan het scheepvaartmuseum in Baasrode Familiekunde Dendermonde zoekt creatieve medewerkers/vrijwilligers om onze dienstverlening in ons documentatiecentrum verder uit te bouwen; dit kan zowel van bij u thuis als ter plaatse.

Misschien heb jij goeie ideeën, of ervaring in één of ander domein en wil je dit graag delen met de genealogen van het Land van Dendermonde?

Maak kennis met onze enthousiaste medewerkers en kom meehelpen op een archiefavond elke 3
de en 4de (eventueel de 5de) donderdag van de maand in onze rustgevende, stijlvolle kloosterlokalen of geef een seintje aan: bestuur@familiekunde-dendermonde.be

Een goed gevoel als vrijwilliger is alvast gewaarborgd!

Vrijwilligers leven langer gezond.

Onderzoek toont aan dat vrijwilligerswerk goed is voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Je krijgt een goed gevoel van vrijwilligerswerk, je zelfvertrouwen neemt toe. Je ontmoet nieuwe mensen, versterkt je netwerk en leert van alles bij. Vrijwilligerswerk doet deugd aan je hart en aan de wereld. Maak mee het verschil voor anderen! www.vrijwilligerswerk.be
 

0