AGENDA VORMING & ACTIVITEITEN

  • De vergaderingen van de Raad van Bestuur van Familiekunde Dendermonde gaan door, elke EERSTE donderdag van de maand om 20u00 in het documentatiecentrum "Vincentius", Kerkstraat 97 te 9200 Dendermonde.

  • Indien niet anders vermeld, heeft de maandelijkse vorming/voordracht plaats op de TWEEDE donderdag van de maand, telkens van 20u00 tot 22u00 in de voordrachtzaal van het documentatiecentrum "Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde. Een pauze (koffie & frisdrank te verkrijgen) is voorzien rond 21u00; de toegang is gratis.

  • De bibliotheek van het documentatiecentrum "Vincentius" is elke DERDE én VIERDE donderdag van de maand te raadplegen met dienstbetoon voor de geïnteresseerde genealogen, telkens van 19u00 tot 22u00. De toegang is gratis voor leden van Familiekunde Vlaanderen; niet-leden betalen een bijdrage van 3,00 per bezoek.

  • Simultaan wordt er op de DERDE én VIERDE (ev. VIJFDE) donderdag van de maand gewerkt (19u00 tot 22u00) door onze vrijwilligers op de Archiefavond "Vincentius". Bereidwilligen die wensen mee te werken aan interne projecten (inscannen, inventariseren, klasseren, indexeren, ordenen enz.) en aan de uitbouw van ons documentatiecentrum zijn van harte welkom.

DECEMBER 2018

Donderdag 06 december 2018: Raad van Bestuur

Familiekunde Dendermonde is nog op zoek naar creatieve medewerkers om onze dienstverlening verder uit te bouwen. Dit kan zowel van bij u thuis als terplaatse in ons documentatiecentrum.

Of heb jij goeie ideeën of ervaring in één of ander domein en wil je dit graag delen met de genealogen van het Land van Dendermonde?

Maak kennis met onze enthousiaste medewerkers en kom meehelpen op een archiefdag (elke 3de donderdag v.d. maand) in onze rustgevende, stijlvolle kloosterlokalen.

Een goed gevoel als vrijwilliger is alvast gewaarborgd!

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde
elke 1
ste donderdag van de maand van 20u00 tot 22u00

Donderdag 13 december 2018: "Klim in je stamboom"

Deel 2 van "Klim in je stamboom: speuren naar je voorouders" zal doorgaan op donderdag 14 februari 2019 en verzorgd worden door Frans De Block. Tijdens deze voordracht zal worden ingezoomd op meer specifieke onderwerpen en bronnen die beginnende genealogen zullen interesseren. Een gedetailleerd programma wordt later bekendgemaakt.

"Klim in je stamboom: speuren naar je voorouders" 

deel 1

Voordracht door Bart Broucke

Na de kennismakingsavond van woensdag 17 oktober, wijden we je tijdens deze sessie in, in de archieven en bronnen die je zullen toelaten je stamboom stap voor stap te laten groeien.

Eerst komen de "akten van de burgerlijke stand" aan bod: geboorte, huwelijks- en overlijdensakten. Je komt te weten wat deze akten je kunnen leren en waar je ze kunt raadplegen. De akten zullen je toelaten terug te gaan in de tijd tot het jaar 1796. Ook belichten we de "bevolkingsregisters" die een nuttige aanvulling vormen op de akten van de burgerlijke stad en je zullen helpen een echte familiegeschiedenis te gaan schrijven. Tot slot maken we kennis met de registers die vóór 1796 dienst deden als akten van burgerlijke stand: de door pastoors - doorgaans in het Latijn - opgestelde "parochieregisters". Met wat geluk vind je zo je voorouders uit de 17de eeuw!

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
Start: 19u30 - Gratis toegang

Donderdag 20 december 2018: Consultatieavond bibliotheek

CONSULTATIEAVOND BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON

Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek !

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde
19u00 tot 22u00; FV leden gratis; niet-FVleden: 3

Donderdag 27 december 2018: Archiefavond voor de medewerkers/vrijwilligers

ARCHIEFAVOND "VINCENTIUS"

Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum: beheer van boeken, documenten, bidprentjes, rouwbrieven enz.

Wil je actief meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum?

Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
van 19u00 tot 22u00

JANUARI 2019


Donderdag 03 januari 2019: Raad van Bestuur

Familiekunde Dendermonde is nog op zoek naar creatieve medewerkers om onze dienstverlening in ons documentatiecentrum verder uit te bouwen. Dit kan zowel van bij u thuis als ter plaatse.

Misschien heb jij goeie ideeën, of ervaring in één of ander domein en wil je dit graag delen met de genealogen van het Land van Dendermonde?

Maak kennis met onze enthousiaste medewerkers en kom meehelpen op een archiefdag elke 3de, 4de (ev. 5de) donderdag v.d. maand in onze rustgevende, stijlvolle kloosterlokalen.

Een goed gevoel als vrijwilliger is alvast gewaarborgd!

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde
elke 1
ste donderdag van de maand van 20u00 tot 22u00

Donderdag 10 januari 2019: Nieuwjaarsreceptie voor alle leden, medewerkers en sympathisanten

Familiekunde Dendermonde nodigt alle leden, alle vrijwilligers medewerkers en sponsors uit om het glas te heffen op het nieuwe jaar.


Met een drankje en een hapje luisteren wij naar uw wensen, en proberen wij uw genealogische verwachtingen te beantwoorden in 2019

HARTELIJK WELKOM !

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde - Aanvang 20u00

Donderdag 17 januari én donderdag 24 januari 2019: Consultatieavond bibliotheek & Archiefavond voor medewerkers/vrijwilligers

CONSULTATIEAVOND BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON

Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek! of via www.bib.familiekunde-vlaanderen.be

FV leden gratis; niet-FV leden: 3

ARCHIEFAVOND "VINCENTIUS"

Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum: beheer van boeken, documenten, bidprentjes, rouwbrieven enz.

Wil je actief meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum?

Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum (GENDOC)
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde van 19u00 tot 22u00

Donderdag 31 januari 2019: Archiefavond voor de medewerkers/vrijwilligers

ARCHIEFAVOND "VINCENTIUS"

Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum: beheer van boeken, documenten, bidprentjes, rouwbrieven enz.

Wil je actief meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum?

Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
van 19u00 tot 22u00

FEBRUARI 2019

Donderdag 07 februari 2019: Raad van Bestuur

Familiekunde Dendermonde is nog op zoek naar creatieve medewerkers om onze dienstverlening in ons documentatiecentrum verder uit te bouwen. Dit kan zowel van bij u thuis als ter plaatse.

Misschien heb jij goeie ideeën, of ervaring in één of ander domein en wil je dit graag delen met de genealogen van het Land van Dendermonde?

Maak kennis met onze enthousiaste medewerkers en kom meehelpen op een archiefdag elke 3de, 4de (ev. 5de) donderdag v.d. maand in onze rustgevende, stijlvolle kloosterlokalen.

Een goed gevoel als vrijwilliger is alvast gewaarborgd!

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde
elke 1
ste donderdag van de maand van 20u00 tot 22u00

Donderdag 14 februari 2019: "Klim in je stamboom" - Familiekunde voor beginners deel 2

Deel 2 van "Klim in je stamboom: speuren naar je voorouders" Tijdens deze voordracht zal worden ingezoomd op meer specifieke onderwerpen en bronnen die beginnende genealogen zullen interesseren. Na een rondvraag in deel 1 op 13 december behaalde:Latijnse termen in de parochieregisters" 21 voorkeurstemmen (*)
Vandaar dat we bij deel 2 van KLIM IN UW STAMBOOM dieper ingaan op dit thema.

We gaan via teksten, maar ook via allerlei afdrukken van originele akten uit de parochieregisters, ons verdiepen in het "pastoorslatijn" dat toen gebruikelijk was.
Buiten allerlei specifieke termen, vernemen we meer over verbuigingen, naamvallen, telwoorden, benamingen voor broer, zuster, tante, oom en andere familierelaties.
Automatisch maken we ook kennis met het
oud schrift en geven we tips mee om via de parochieregisters de juiste familieverbanden te ontdekken. Want de akten in de parochieregisters zijn bij lange na niet zo uitgebreid als deze van de Burgerlijke Stand.

(*) Als 2e kwam uit de bus "Verklaring van de familienamen" en als 3e "Initiatie Stamboom op computer: Aldfaer".
Hier houden we zeker rekening mee bij het opstellen van onze aktiviteiten.

"Klim in je stamboom: speuren naar je voorouders" 

deel 2

Voordracht door Frans De Block

Na de kennismakingsavond van woensdag 17 oktober en de eerste les over de "akten van de burgerlijke stand", "de bevolkings registers" en de parochieregisters" op 13 december 2018 zetten we onze speurtocht in deel 2 op 14 februari 2019 verder met als centraal thema:

"Latijnse termen in de Parochieregisters (PR)".
Kortom, na deze infoavond kan men met meer vertrouwen de speurtocht naar zijn oudste voorouders verder zetten.

Met wat geluk vind je zo je voorouders uit de 17de eeuw!


Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
Start: 20u00 - Gratis toegang

Donderdag 21 februari én donderdag 28 februari 2019: Consultatieavond bibliotheek & Archiefavond voor medewerkers/vrijwilligers

CONSULTATIEAVOND BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON

Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek! of via www.bib.familiekunde-vlaanderen.be

FV leden gratis; niet-FV leden: 3

ARCHIEFAVOND "VINCENTIUS"

Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum: beheer van boeken, documenten, bidprentjes, rouwbrieven enz.

Wil je actief meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum?

Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum (GENDOC)
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde van 19u00 tot 22u00

MAART 2019

  • Donderdag 7 maart 2019: Raad van Bestuur
  • Donderdag 14 maart 2019: Vorming/voordracht nog te plannen
  • Donderdag 21 én Donderdag 28 maart 2019: Consultatie bib met dienstbetoon en archiefavond voor vrijwilligers/medewerkers