AGENDA VORMING & ACTIVITEITEN

  • De vergaderingen van de Raad Van Bestuur van Familiekunde Dendermonde gaan door, elke EERSTE donderdag van de maand om 19u30 in het documentatiecentrum "Vincentius", Kerkstraat 97 te 9200 Dendermonde.

  • Indien niet anders vermeld, hebben de maandelijkse voordrachten van Familiekunde Dendermonde plaats op de TWEEDE donderdag van elke maand, telkens van 19u30 tot 21u45 in de voordrachtzaal van het documentatiecentrum "Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde; de toegang is gratis.

  • De bibliotheek van het documentatiecentrum "Vincentius" is elke DERDE donderdag van de maand te raadplegen met dienstbetoon voor de geïnteresseerde genealogen, telkens van 19u00 tot 21u45. De toegang is gratis voor leden van Familiekunde Vlaanderen, niet-leden betalen een bijdrage van 3,00 per bezoek.

  • Op de OVERIGE donderdagavonden (19u00 tot 22u00) gaat een Archiefavond "Vincentius" door. Deze staat open voor iedereen die wenst mee te werken aan interne projecten (inventariseren, klasseren, indexeren, ordenen enz.) en aan de uitbouw van ons documentatiecentrum. Vrijwilligers/medewerkers van harte welkom !

FEBRUARI 2018

Donderdag 01 februari 2018: Raad van Bestuur

Familiekunde Dendermonde is nog op zoek naar creatieve medewerkers om onze dienstverlening verder uit te bouwen. Dit kan zowel van bij u thuis als terplaatse in ons documentatiecentrum.

Of heb jij goeie ideeën of ervaring in één of ander domein en wil je dit graag delen met de genealogen van het Land van Dendermonde?

Maak kennis met onze enthousiaste medewerkers en kom meehelpen op een archiefdag (elke 3de donderdag v.d. maand) in onze rustgevende, stijlvolle kloosterlokalen.

Een goed gevoel als vrijwilliger is alvast gewaarborgd!

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde
elke 1
ste donderdag van de maand van 19u30 tot 22u00

OPGELET

De vormingsavond van donderdag 08 februari 2018 wordt verschoven naar vrijdag 16 februari te Berlare.

In de plaats daarvan kunt u terecht in onze bib voor een extra consultatieavond met dienstbetoon.

Donderdag 08 februari 2018: Consultatieavond bibliotheek

CONSULTATIEAVOND BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON

Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek !

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde
19u00 tot 21u45; FV leden gratis; niet-FVleden: 3,00

Donderdag 15 februari 2018: Consultatieavond bibliotheek

CONSULTATIEAVOND BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON

Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek !

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde
19u00 tot 21u45; FV leden gratis; niet-FVleden: 3,00

Vrijdag 16 februari 2018: Vormingsavond: VOORDRACHT TE BERLARE

Voordracht in samenwerking met Heemkring Berlare:

"Het leven van onze voorouders tijdens de Franse bezetting"

door Claude Gekiere

Ongetwijfeld weten we al wie onze voorouders waren die de Franse periode meegemaakt hebben (1796-1815), maar het is ook belangrijk om te weten in welke omstandigheden onze familieleden leefden: welke waren die leefomstandigheden exact, hoe werkten zij, waarover beschikten zij om hun leven comfortabel te maken...?

Komen ondermeer aan bod: lokaal bestuur, plattelandsleven, materiële situatie, militaire dienstplicht, religie, voeding, economie en geld.

Cultureel Centrum "Stroming" (Ignace De Wildezaal) https://www.berlare.be/cc-stroming.html
Dorp 101, Berlare
Aanvang 19u30 - Gratis toegang

Woensdag 21 februari 2018: ALDFAER-avond

ALDFAER-AVOND o.l.v. Frans De Block

Velen volgden reeds onze cursussen ALDFAER, maar misschien zijn er ondertussen nog problemen of vragen opgedoken. Op deze avond wordt aan "nazorg" gedaan, zodat eventuele -nog bestaande- onzekerheden uit de weg worden geruimd.

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde
19u00 tot 21u45; FV leden gratis; niet-FVleden: 3,00

Donderdag 22 februari 2018: Archiefavond

ARCHIEFAVOND "VINCENTIUS"

Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum: beheer boeken, documenten, bidprentjes enz.

Wil je actief meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum?

Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
van 19u00 tot 22u00

MAART 2018

Donderdag 01 maart 2018: Raad van Bestuur

Familiekunde Dendermonde is nog op zoek naar creatieve medewerkers om onze dienstverlening verder uit te bouwen. Dit kan zowel van bij u thuis als terplaatse in ons documentatiecentrum.

Of heb jij goeie ideeën of ervaring in één of ander domein en wil je dit graag delen met de genealogen van het Land van Dendermonde?

Maak kennis met onze enthousiaste medewerkers en kom meehelpen op een archiefdag (elke 3de donderdag v.d. maand) in onze rustgevende, stijlvolle kloosterlokalen.

Een goed gevoel als vrijwilliger is alvast gewaarborgd!

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde
elke 1
ste donderdag van de maand van 19u30 tot 22u00

Donderdag 8 maart 2018: Vormingsavond: VOORDRACHT "Waar woonden mijn voorouders ?" door dhr. Martin Lievens


Martin Lievens is geen onbekende in de wereld van Familiekunde Vlaanderen. Een jaar geleden, op het nationaal congres 2017, verzorgde hij een uiterst boeiende voordracht met dezelfde titel.

Op 8 maart aanstaande gaat hij exclusief voor FV-Dendermonde opnieuw op zoek naar de woonplaats van onze voorouders tussen 1820 en heden. Tijdens zijn presentatie reikt hij de tools aan om van een onroerend goed de historiek op te maken, vanaf het begin van het '
modern kadaster' (1820/25) tot op vandaag; dit aan de hand van kadastrale documenten.

Hij vertrekt hierbij van de zogenaamde 'primitieve kadasterplannen' die onlangs door de diensten van het Rijksarchief op Internet werden geplaatst (zie ook de nieuwsbrief van FV Dendermonde november-december 2017, p. 11 en volgende), en van de oorspronkelijke aanwijzende lijst van eigenaars.

Hij zal uitleggen hoe ieder van ons, aan de hand van kadastrale documenten die online en in het Rijksarchief beschikbaar zijn, een volledig overzicht kan maken van de fysieke geschiedenis van een perceel en van de bijbehorende eigendomsgeschiedenis. En dus ook van de woonplaats van onze voorouders.

Waren onze voorouders eigenaar van een woning?, wanneer kwamen ze in het bezit van die woning?, verbouwden ze de woning enz. zijn vragen waarop ieder van ons na de voordracht zelf het antwoord zal kunnen vinden!

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde
Aanvang 19u30 - Gratis toegang

Donderdag 15 maart 2018: Consultatieavond bibliotheek

CONSULTATIEAVOND BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON

Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek !

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde
19u00 tot 21u45; FV leden gratis; niet-FVleden: 3,00

Woensdag 21 maart 2018: ALDFAER-avond

ALDFAER-AVOND o.l.v. Frans De Block

Velen volgden reeds onze cursussen ALDFAER, maar misschien zijn er ondertussen nog problemen of vragen opgedoken. Op deze avond wordt aan "nazorg" gedaan, zodat eventuele -nog bestaande- onzekerheden uit de weg worden geruimd.

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
19u00 tot 21u45; FV leden gratis; niet-FVleden: 3,00

Donderdag 22 maart 2018: Archiefavond

ARCHIEFAVOND "VINCENTIUS"

Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum: beheer boeken, documenten, bidprentjes enz.

Wil je actief meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum?

Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
van 19u00 tot 22u00

Donderdag 29 maart 2018: Archiefavond

ARCHIEFAVOND "VINCENTIUS"

Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum: beheer boeken, documenten, bidprentjes enz.

Wil je actief meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum?

Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
van 19u00 tot 22u00

APRIL - MEI - JUNI 2018

Donderdag 12 april: voordracht A. Delcart "Levens en voedingsgewoonten van onze voorouders"
Zondag 22 april: Erfgoeddag "
Stem voor uw familie-erfgoed: kies voor digitaal!"
Donderdag 10 Mei:
geen vorming wegens Hemelvaartsdag
Donderdag 14 juni: Avondwandeling "
Naar de wieg van Dendermonde: het Oud Klooster aan de oever van de Dender" olv. Ben Waterschoot