AGENDA VORMING & ACTIVITEITEN

  • De vergaderingen van de Raad van Bestuur van Familiekunde Dendermonde gaan door, elke EERSTE donderdag van de maand om 20u00 in het documentatiecentrum "Vincentius", Kerkstraat 97 te 9200 Dendermonde.

  • Indien niet anders vermeld, heeft de maandelijkse vorming/voordracht plaats op de TWEEDE donderdag van de maand, telkens van 20u00 tot 22u00 in de voordrachtzaal van het documentatiecentrum "Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde. Een pauze (koffie & frisdrank te verkrijgen) is voorzien rond 21u00, de toegang is gratis.

  • De bibliotheek van het documentatiecentrum "Vincentius" is elke DERDE én VIERDE donderdag van de maand te raadplegen met dienstbetoon voor de geïnteresseerde genealogen, telkens van 19u00 tot 22u00. De toegang is gratis voor leden van Familiekunde Vlaanderen; niet-leden betalen een bijdrage van € 3,00 per bezoek.

  • Simultaan wordt er op de DERDE én VIERDE (ev. VIJFDE) donderdag van de maand gewerkt (19u00 tot 22u00) door onze vrijwilligers op de Archiefavond "Vincentius". Bereidwilligen die wensen mee te werken aan interne projecten (inscannen, inventariseren, klasseren, indexeren, ordenen enz.) en aan de uitbouw van ons documentatiecentrum zijn van harte welkom.

MAART 2019

Donderdag 07 maart 2019: Raad van Bestuur

Familiekunde Dendermonde is nog op zoek naar creatieve medewerkers om onze dienstverlening in ons documentatiecentrum verder uit te bouwen. Dit kan zowel van bij u thuis als ter plaatse.

Misschien heb jij goeie ideeën, of ervaring in één of ander domein en wil je dit graag delen met de genealogen van het Land van Dendermonde?

Maak kennis met onze enthousiaste medewerkers en kom meehelpen op een archiefdag elke 3de, 4de (ev. 5de) donderdag v.d. maand in onze rustgevende, stijlvolle kloosterlokalen.

Een goed gevoel als vrijwilliger is alvast gewaarborgd!

Genealogisch documentatiecentrum Vincentius
Kerkstraat 97 te Dendermonde,
Raad van Bestuur
elke 1
ste donderdag van de maand van 20u00 tot 22u00

Donderdag 14 maart: Vormingsavond "Kinderen van der minne"

Voordracht door Jan Caluwaerts:

"Kinderen van der minne - bastaarden van adel en burgerij in je kwartierstaat".

Onwettige kinderen zijn vandaag in een familiegeschiedenis geen taboe; vroeger was dat anders. De manier waarop men naar bastaarden of 'natuurlijke kinderen' keek, is doorheen het Ancien Régime en de 19de eeuw erg geëvolueerd. Aanvankelijk kregen ze hun plaats in de vaderlijke familie en hadden ze bepaalde rechten.

Jan Caluwaerts bespreekt voorbeelden van 16de - en 17de eeuwse families uit adel en hoge burgerij die vandaag slechts voortleven dankzij die 'natuurlijke takken'. Tijdens deze lezing vernemen we hoe deze bastaarden kunnen geïdentificeerd worden binnen hun ouderlijk milieu. Genealogen ontdekken hoe deze wonderlijke voorouders vaak een toegang bieden tot vorstelijke dynastieën uit de middeleeuwen.

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
Start: 20u00 - Gratis toegang


Donderdag 21 maart 2019: Consultatieavond bibliotheek & Archiefavond voor medewerkers/vrijwilligers

CONSULTATIEAVOND BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON


Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek! of via www.bib.familiekunde-vlaanderen.be

FV leden gratis; niet-FV leden: 3 €

ARCHIEFAVOND "VINCENTIUS"

Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum: beheer van boeken, documenten, bidprentjes, rouwbrieven enz.

Wil je actief meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum?

Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum (GENDOC)
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde van 19u00 tot 22u00


Donderdag 28 maart 2019: Consultatieavond bibliotheek & Archiefavond voor medewerkers/vrijwilligers

CONSULTATIEAVOND BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON


Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek! of via www.bib.familiekunde-vlaanderen.be

FV leden gratis; niet-FV leden: 3 €

ARCHIEFAVOND "VINCENTIUS"

Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum: beheer van boeken, documenten, bidprentjes, rouwbrieven enz.

Wil je actief meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum?

Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum (GENDOC)
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde van 19u00 tot 22u00

APRIL 2019


Donderdag 04 april 2019: Raad van Bestuur

Familiekunde Dendermonde is nog op zoek naar creatieve medewerkers om onze dienstverlening in ons documentatiecentrum verder uit te bouwen. Dit kan zowel van bij u thuis als ter plaatse.

Misschien heb jij goeie ideeën, of ervaring in één of ander domein en wil je dit graag delen met de genealogen van het Land van Dendermonde?

Maak kennis met onze enthousiaste medewerkers en kom meehelpen op een archiefdag elke 3de, 4de (ev. 5de) donderdag v.d. maand in onze rustgevende, stijlvolle kloosterlokalen.

Een goed gevoel als vrijwilliger is alvast gewaarborgd!

Genealogisch documentatiecentrum Vincentius
Kerkstraat 97 te Dendermonde,
Raad van Bestuur
elke 1
ste donderdag van de maand van 20u00 tot 22u00

Donderdag 11 april: Vormingsavond: oud schrift

 

Workshop "Oud schrift"

Na onze geslaagde kennismakingsavonden "Klim in je stamboom", houden we onze kennis van het oud schrift op peil en gaan we deze nog aanscherpen.

Op een gemoedelijke wijze doorlopen we daarbij verschillende aktes en transcriberen deze. We doen een beroep op ieders inbreng en leren daarbij van elkaar. De ideale manier dus om ervaring op te doen met oud schrift.

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
Start: 20u00 - Gratis toegang


Donderdag 18 april 2019: Consultatieavond bibliotheek & Archiefavond voor medewerkers/vrijwilligers

CONSULTATIEAVOND BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON


Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek! of via www.bib.familiekunde-vlaanderen.be

FV leden gratis; niet-FV leden: 3 €

ARCHIEFAVOND "VINCENTIUS"

Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum: beheer van boeken, documenten, bidprentjes, rouwbrieven enz.

Wil je actief meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum?

Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum (GENDOC)
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde van 19u00 tot 22u00

Donderdag 25 april 2019: Consultatieavond bibliotheek & Archiefavond voor medewerkers/vrijwilligers

CONSULTATIEAVOND BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON


Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek! of via www.bib.familiekunde-vlaanderen.be

FV leden gratis; niet-FV leden: 3 €

ARCHIEFAVOND "VINCENTIUS"

Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum: beheer van boeken, documenten, bidprentjes, rouwbrieven enz.

Wil je actief meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum?

Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum (GENDOC)
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde van 19u00 tot 22u00


Zondag 28 april 2019: Erfgoeddag "Een stamboom: hoe maakt u het ?"

 

Een stamboom? Hoe maakt u het?

Via een thematische tentoonstelling tonen we de bezoekers hoe stambomen samengesteld worden en hoe we deze in een aantrekkelijke vorm kunnen voorstellen. Dankzij de computer wordt dit alles kinderspel.

Onze jongste bezoekers worden ook op weg gezet: via een beschikbaar formulier kunnen ze thuis verder aan de slag door hun eigen stamboom te versieren en op te smukken met foto's van familieleden. Uit de naderhand ingezonden formulieren wordt een selectie gemaakt: de mooiste en best uitgewerkte exemplaren vallen in de prijzen!


Er is mogelijkheid tot verpozen in ons salon met een tasje koffie/thee en gebak, frisdank of een fris glas fruitwijn.

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde

zondag 28 april 2019
doorlopend van 10u00 tot 18u00 - Gratis toegang


MEI 2019


Donderdag 02 mei 2019: Raad van Bestuur

Familiekunde Dendermonde is nog op zoek naar creatieve medewerkers om onze dienstverlening in ons documentatiecentrum verder uit te bouwen. Dit kan zowel van bij u thuis als ter plaatse.

Misschien heb jij goeie ideeën, of ervaring in één of ander domein en wil je dit graag delen met de genealogen van het Land van Dendermonde?

Maak kennis met onze enthousiaste medewerkers en kom meehelpen op een archiefdag elke 3de, 4de (ev. 5de) donderdag v.d. maand in onze rustgevende, stijlvolle kloosterlokalen.

Een goed gevoel als vrijwilliger is alvast gewaarborgd!

Genealogisch documentatiecentrum Vincentius
Kerkstraat 97 te Dendermonde,
Raad van Bestuur
elke 1
ste donderdag van de maand van 20u00 tot 22u00

Donderdag 9 mei 2019: OPGELET GEEN VORMING. VORMINGSAVOND WORDT VERSCHOVEN NAAR DONDERDAG 16 MEI 2019.

In plaats daarvan is er een Consultatieavond bibliotheek & Archiefavond voor medewerkers/vrijwilligers.

CONSULTATIEAVOND BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON


Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek! of via www.bib.familiekunde-vlaanderen.be

FV leden gratis; niet-FV leden: 3 €

ARCHIEFAVOND "VINCENTIUS"

Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum: beheer van boeken, documenten, bidprentjes, rouwbrieven enz.

Wil je actief meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum?

Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum (GENDOC)
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde van 19u00 tot 22u00

Donderdag 16 mei 2019: Vormingsavond: voordrachtVoordracht georganiseerd in samenwerking met Heemkring Lebbeke;
deze voordracht gaat NIET door in ons Documentatiecentrum maar in Lebbeke (Teater "De Minne") 


"Zivielarbeiters, slaven van den Grooten Oorlog"


Donald Buyze zal ons onderhouden over zijn geliefd thema: "Zivielarbeiters, slaven van den Grooten Oorlog".

Het is meer dan 100 jaar geleden dat, na een zo goed als vruchteloze oproep tot vrijwillige arbeid, mannen - en later ook vrouwen - door de Duitse bezetter tot verplichte tewerkstelling werden gedwongen.
Het is een boeiend onderwerp dat eerder onbekend en vooral onderschat is.

Donald Buyze brengt het verhaal aan de hand van de belevenissen van zijn opa, met exclusieve foto’s, documenten en kaarten. Hij zal ook aantonen dat het aantal slachtoffers door Zivielarbeit veel groter is dan wat tot nu toe werd aangenomen.

Teater "De Minne" - Lebbeke
Lange Minnestraat 18-20
Start: 20u00 - Gratis toegang


Donderdag 23 mei 2019 : Consultatieavond bibliotheek & Archiefavond voor medewerkers/vrijwilligers

CONSULTATIEAVOND BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON


Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek! of via www.bib.familiekunde-vlaanderen.be

FV leden gratis; niet-FV leden: 3 €

ARCHIEFAVOND "VINCENTIUS"

Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum: beheer van boeken, documenten, bidprentjes, rouwbrieven enz.

Wil je actief meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum?

Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum (GENDOC)
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde van 19u00 tot 22u00

Donderdag 30 mei 2019: geen activiteit wegens Hemelvaartsdag.