AGENDA VORMING & ACTIVITEITEN

 • De vergaderingen van de Raad van Bestuur van Familiekunde Dendermonde gaan door, elke EERSTE donderdag van de maand om 19u30 in het documentatiecentrum "Vincentius", Kerkstraat 97 te 9200 Dendermonde.

 • Indien niet anders vermeld, hebben de maandelijkse voordrachten van Familiekunde Dendermonde plaats op de TWEEDE donderdag van elke maand, telkens van 19u30 tot 21u45 in de voordrachtzaal van het documentatiecentrum "Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde; de toegang is gratis.

 • De bibliotheek van het documentatiecentrum "Vincentius" is elke DERDE donderdag van de maand te raadplegen met dienstbetoon voor de geïnteresseerde genealogen, telkens van 19u00 tot 21u45. De toegang is gratis voor leden van Familiekunde Vlaanderen, niet-leden betalen een bijdrage van 3,00 per bezoek.

 • Op de OVERIGE donderdagavonden (19u00 tot 22u00) gaat een Archiefavond "Vincentius" door. Deze staat open voor iedereen die wenst mee te werken aan interne projecten (inventariseren, klasseren, indexeren, ordenen enz.) en aan de uitbouw van ons documentatiecentrum. Vrijwilligers/medewerkers van harte welkom !


Familiekunde Dendermonde

vierde op 20 oktober a.s. haar 35 jarig bestaan !

Meer info in onze nieuwsbrief

OKTOBER 2018

Donderdag 04 oktober 2018: Raad van Bestuur

Familiekunde Dendermonde is nog op zoek naar creatieve medewerkers om onze dienstverlening verder uit te bouwen. Dit kan zowel van bij u thuis als terplaatse in ons documentatiecentrum.

Of heb jij goeie ideeën of ervaring in één of ander domein en wil je dit graag delen met de genealogen van het Land van Dendermonde?

Maak kennis met onze enthousiaste medewerkers en kom meehelpen op een archiefdag (elke 3de donderdag v.d. maand) in onze rustgevende, stijlvolle kloosterlokalen.

Een goed gevoel als vrijwilliger is alvast gewaarborgd!

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde
elke 1
ste donderdag van de maand van 19u30 tot 22u00

AANDACHT: Wegens de viering van 35 jaar Familiekunde Dendermonde is het normale verloop van onze activiteiten gewijzigd:

 • op de tweede donderdag (11 oktober) is er geen vormingsavond: deze wordt vervangen door een archiefavond voor onze vrijwilligers;
 • er is wel een vormingsavond voorzien op woensdag 17 oktober voor beginnende genealogen (zie verder).

Donderdag 11 oktober 2018: Archiefavond

ARCHIEFAVOND "VINCENTIUS"

Voorbereiding van de activiteiten rond 35 jaar Familiekunde Dendermonde

Wil je actief meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum?

Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
van 19u00 tot 22u00

Woensdag 17 oktober 2018: kennismakingsavond voor nieuwe genealogen

"Klim in je stamboom: speuren naar uw voorouders" 

Kennismakingsavond voor nieuwe en beginnende genealogen

voordracht door Frans De Block

Ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan organiseert Familiekunde Dendermonde een kennismakingsavond rond familiekunde.

Op deze avond worden alle facetten rond het samenstellen van een stamboom en familiegeschiedenis kort belicht.

Geïnteresseerden zijn welkom op twee cursusavonden waarop meer in detail wordt gegaan:

 • Donderdag 13 december 2018: Familiekunde voor beginners - deel 1
 • Donderdag 14 februari 2019: Familiekunde voor beginners - deel 2

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
Start: 19u30 - Gratis toegang

Donderdag 18 oktober 2018: Consultatieavond bibliotheek

CONSULTATIEAVOND BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON

Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek !

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde
19u00 tot 21u45; FV leden gratis; niet-FVleden: 3

Zaterdag 20 oktober 2018: Familiekunde Dendermonde viert haar 35 jarig bestaan!

35 jaar geleden, op 16 oktober 1983 werd op een academische zitting in het Dendermondse Stadhuis, onze vereniging boven de doopvont gehouden.
Deze verjaardag wordt op 20 oktober 2018 passend herdacht met een Genealogische Contactdag (namiddag) gevolgd door een feestelijke viering met receptie; tevens wordt een nieuwe belangrijke genealogische publicatie voorgesteld.

Zaterdag 20 oktober vanaf 14u00 tot 17u30: Opendeur

32ste Oost-Vlaamse Genealogische Contactdag

Familiekunde Dendermonde nodigt u graag uit kennis te maken met haar werking en met het genealogische netwerk van de provinciale afdelingen van Oost-Vlaanderen.

Info en boekenstands, antiquariaat, uitgaven, genealogische databanken, heemkringen, genealogische programma's.

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde

Familiekunde Dendermonde nodigt graag alle leden, sponsors en vrijwilligers uit op de

Academische avond

ter gelegenheid van haar 35 jarig bestaan

met ondermeer toespraken rond:

 • 35 jaar Familiekunde in Dendermonde
 • 35 jaar tijdschrift "FV (VVF) in het Land van Dendermonde"
 • Het scanproject van Familiekunde Dendermonde
 • Nieuwe uitgave

De avond wordt afgesloten met een receptie

GELIEVE VOORAF IN TE SCHRIJVEN via:

info @familiekunde-dendermonde.be

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde

Aanvang 19u00


Donderdag 25 oktober 2018: Raad van Bestuur voor NOVEMBER

Familiekunde Dendermonde is nog op zoek naar creatieve medewerkers om onze dienstverlening verder uit te bouwen. Dit kan zowel van bij u thuis als terplaatse in ons documentatiecentrum.

Of heb jij goeie ideeën of ervaring in één of ander domein en wil je dit graag delen met de genealogen van het Land van Dendermonde?

Maak kennis met onze enthousiaste medewerkers en kom meehelpen op een archiefdag (elke 3de donderdag v.d. maand) in onze rustgevende, stijlvolle kloosterlokalen.

Een goed gevoel als vrijwilliger is alvast gewaarborgd!

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde
elke 1
ste donderdag van de maand van 20u00 tot 22u00


NOVEMBER

Donderdag 01 november: geen aktiviteit wegens Allerheiligen


Donderdag 08 november 2018


Ontrafel je stamboom via DNA!

voordracht door nationaal Ere-voorzitter Marc Vandencloot


Met DNA-onderzoek kan men
familiebanden en de gemeenschappelijke voorouder bepalen X-generaties terug in de tijd. Bovendien kan de hele migratiegeschiedenis van de Homo sapiens in beeld gebracht worden.

Meer info:

projectwebsite: https://dna-benelux.eu//


Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
Start: 19u30 - Gratis toegang

Zie ook : https://familiekunde-vlaanderen.be/projecten/genealogie-en-DNA-onderzoek

Donderdag 15 november 2018: Consultatieavond bibliotheek

CONSULTATIEAVOND BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON

Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek !

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde
19u00 tot 22u00; FV leden gratis; niet-FVleden: 3

Donderdag 22 november 2018: Archiefavond

ARCHIEFAVOND "VINCENTIUS"

Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum: beheer van boeken, documenten, bidprentjes, rouwbrieven enz.

Wil je actief meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum?

Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
van 19u00 tot 22u00

Donderdag 29 november 2018: Archiefavond

ARCHIEFAVOND "VINCENTIUS"

Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum: beheer van boeken, documenten, bidprentjes, rouwbrieven enz.

Wil je actief meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum?

Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
van 19u00 tot 22u00

DECEMBER 2018

Donderdag 06 december 2018: Raad van Bestuur

Familiekunde Dendermonde is nog op zoek naar creatieve medewerkers om onze dienstverlening verder uit te bouwen. Dit kan zowel van bij u thuis als terplaatse in ons documentatiecentrum.

Of heb jij goeie ideeën of ervaring in één of ander domein en wil je dit graag delen met de genealogen van het Land van Dendermonde?

Maak kennis met onze enthousiaste medewerkers en kom meehelpen op een archiefdag (elke 3de donderdag v.d. maand) in onze rustgevende, stijlvolle kloosterlokalen.

Een goed gevoel als vrijwilliger is alvast gewaarborgd!

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde
elke 1
ste donderdag van de maand van 20u00 tot 22u00

Donderdag 13 december 2018: "Klim in je stamboom"


Deel 2 van "Klim in je stamboom: speuren naar je voorouders" zal doorgaan op donderdag 14 februari 2019 en verzorgd worden door Frans De Block. Tijdens deze voordracht zal worden ingezoomd op meer specifieke onderwerpen en bronnen die beginnende genealogen zullen interesseren. Een gedetailleerd programma wordt later bekendgemaakt.

"Klim in je stamboom: speuren naar je voorouders" 

deel 1

Voordracht door Bart Broucke

Na de kennismakingsavond van woensdag 17 oktober, wijden we je tijdens deze sessie in, in de archieven en bronnen die je zullen toelaten je stamboom stap voor stap te laten groeien.

Eerst komen de "akten van de burgerlijke stand" aan bod: geboorte, huwelijks- en overlijdensakten. Je komt te weten wat deze akten je kunnen leren en waar je ze kunt raadplegen. De akten zullen je toelaten terug te gaan in de tijd tot het jaar 1796. Ook belichten we de "bevolkingsregisters" die een nuttige aanvulling vormen op de akten van de burgerlijke stad en je zullen helpen een echte familiegeschiedenis te gaan schrijven. Tot slot maken we kennis met de registers die vóór 1796 dienst deden als akten van burgerlijke stand: de door pastoors - doorgaans in het Latijn - opgestelde "parochieregisters". Met wat geluk vind je zo je voorouders uit de 17de eeuw!

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
Start: 19u30 - Gratis toegang

Donderdag 20 december 2018: Consultatieavond bibliotheek

CONSULTATIEAVOND BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON

Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek !

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde
19u00 tot 22u00; FV leden gratis; niet-FVleden: 3

Donderdag 27 december 2018: Archiefavond

ARCHIEFAVOND "VINCENTIUS"

Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum: beheer van boeken, documenten, bidprentjes, rouwbrieven enz.

Wil je actief meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum?

Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
van 19u00 tot 22u00

JANUARI 2019

 • Donderdag 3 januari 2019: Raad van Bestuur
 • Donderdag 10 januari 2019: Nieuwjaarsreceptie voor alle leden en sympathisanten
 • Donderdag 17 januari 2019: Consultatieavond bibliotheek
 • Donderdag 24 januari 2019: Archiefavond
 • Donderdag 31 januari 2019: Archiefavond

FEBRUARI 2019

 • Donderdag 14 februari 2019: "Klim in je stamboom" - Familiekunde voor beginners deel 2