AGENDA VORMING & ACTIVITEITEN

 • De vergaderingen van de Raad van Bestuur van Familiekunde Dendermonde gaan door, elke EERSTE donderdag van de maand om 19u30 in het documentatiecentrum "Vincentius", Kerkstraat 97 te 9200 Dendermonde.

 • Indien niet anders vermeld, hebben de maandelijkse voordrachten van Familiekunde Dendermonde plaats op de TWEEDE donderdag van elke maand, telkens van 19u30 tot 21u45 in de voordrachtzaal van het documentatiecentrum "Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde; de toegang is gratis.

 • De bibliotheek van het documentatiecentrum "Vincentius" is elke DERDE donderdag van de maand te raadplegen met dienstbetoon voor de geïnteresseerde genealogen, telkens van 19u00 tot 21u45. De toegang is gratis voor leden van Familiekunde Vlaanderen, niet-leden betalen een bijdrage van 3,00 per bezoek.

 • Op de OVERIGE donderdagavonden (19u00 tot 22u00) gaat een Archiefavond "Vincentius" door. Deze staat open voor iedereen die wenst mee te werken aan interne projecten (inventariseren, klasseren, indexeren, ordenen enz.) en aan de uitbouw van ons documentatiecentrum. Vrijwilligers/medewerkers van harte welkom !


Familiekunde Dendermonde

wenst u van harte

een zonnige

en deugddoende vakantie !

JULI 2018


In juli en augustus draait Familiekunde Dendermonde op een lager pitje: er zijn
geen vergaderingen van de Raad van Bestuur en er zijn geen vormingsavonden: deze activiteiten worden vervangen door een archiefavond voor de beschikbare vrijwilligers.

De consultatieavond bibliotheek gaat echter wel door !

We verwachten de geïnteresseerden op:

 • 19 juli en
 • 16 augustus

Donderdag 5, 12 en 26 juli 2018: Archiefavond voor de beschikbare vrijwilligers


Donderdag 19 juli 2018: Consultatieavond bibliotheek

CONSULTATIEAVOND BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON

Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek !

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde
19u00 tot 21u45; FV leden gratis; niet-FVleden: 3

AUGUSTUS 2018

Donderdag 2, 9, 23 augustus 2018: Archiefavond voor beschikbare vrijwilligers.

(donderdag 30 augustus 2018 geen activiteit wegens KATUIT).

Donderdag 16 augustus 2018: Consultatieavond bibliotheek

CONSULTATIEAVOND BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON

Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek !

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde
19u00 tot 21u45; FV leden gratis; niet-FVleden: 3

Donderdag 30 augustus 2018: geen activiteit wegens KATUIT

ACTIVITEITEN NAJAAR/WINTER 2018

SEPTEMBER 2018

Donderdag 06 september 2018: Raad van Bestuur

Familiekunde Dendermonde is nog op zoek naar creatieve medewerkers om onze dienstverlening verder uit te bouwen. Dit kan zowel van bij u thuis als terplaatse in ons documentatiecentrum.

Of heb jij goeie ideeën of ervaring in één of ander domein en wil je dit graag delen met de genealogen van het Land van Dendermonde?

Maak kennis met onze enthousiaste medewerkers en kom meehelpen op een archiefdag (elke 3de donderdag v.d. maand) in onze rustgevende, stijlvolle kloosterlokalen.

Een goed gevoel als vrijwilliger is alvast gewaarborgd!

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde
elke 1
ste donderdag van de maand van 19u30 tot 22u00

Donderdag 13 september 2018: Vormingsavond: voordracht

Voordracht door ere-notaris LUC EEMAN

"Het notariaat en de notarisarchieven als genealogische bron"

  Notarisakten kunnen een belangrijke rol spelen bij het genealogisch onderzoek. Notarissen zorgen voor de schriftelijke vastlegging van belangrijke momenten in ons leven: een huwelijk, de aankoop van een woning, nalatenschappen enz.

  Tijdens deze voordracht vernemen we meer over de rol van de notaris, en welke informatie te vinden is in de diverse notariële akten. Ook de bewaring van recente, oude of zeer oude akten komen aan bod samen met de er aangekoppelde consultatiemogelijheden voor genealogen. Notaris Eeman zoemt ook even in op de rol van het hypotheekkantoor en de registratie, die ook elk hun eigen archieven hebben. Het wordt beslist een zeer leerrijke avond !

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
Start om 19u30 - Gratis toegang

Donderdag 20 september 2018: Consultatieavond bibliotheek

CONSULTATIEAVOND BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON

Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek !

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde
19u00 tot 21u45; FV leden gratis; niet-FVleden: 3

Donderdag 27 september 2018: Archiefavond

ARCHIEFAVOND "VINCENTIUS"

Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum: beheer boeken, documenten, bidprentjes enz.

Wil je actief meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum?

Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
van 19u00 tot 22u00

OKTOBER 2018

Donderdag 04 oktober 2018: Raad van Bestuur

Familiekunde Dendermonde is nog op zoek naar creatieve medewerkers om onze dienstverlening verder uit te bouwen. Dit kan zowel van bij u thuis als terplaatse in ons documentatiecentrum.

Of heb jij goeie ideeën of ervaring in één of ander domein en wil je dit graag delen met de genealogen van het Land van Dendermonde?

Maak kennis met onze enthousiaste medewerkers en kom meehelpen op een archiefdag (elke 3de donderdag v.d. maand) in onze rustgevende, stijlvolle kloosterlokalen.

Een goed gevoel als vrijwilliger is alvast gewaarborgd!

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde
elke 1
ste donderdag van de maand van 19u30 tot 22u00

Aandacht: Wegens de viering van 35 jaar Familiekunde Dendermonde is het normale verloop van onze activiteiten gewijzigd: op de tweede donderdag (11 oktober) is er geen vormingsavond: deze wordt vervangen door een archiefavond voor onze vrijwilligers; er is wel een vormingsavond voorzien op woensdag 17 oktober voor beginnende genealogen (zie verder).

ARCHIEFAVOND "VINCENTIUS"

Voorbereiding van de activiteiten rond 35 jaar Familiekunde Dendermonde

Wil je actief meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum?

Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
van 19u00 tot 22u00

Woensdag 17 oktober 2018: kennismakingsavond voor nieuwe genealogen

"Klim in je stamboom: speuren naar uw voorouders" 

Kennismakingsavond voor nieuwe en beginnende genealogen

voordracht door Frans De Block

Ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan organiseert Familiekunde Dendermonde een kennismakingsavond rond familiekunde.

Op deze avond worden alle facetten rond het samenstellen van een stamboom en familiegeschiedenis kort belicht.

Geïnteresseerden kunnen nadien inschrijven op twee cursusavonden waarop meer in detail wordt gegaan:

 • Donderdag 13 december 2018: Familiekunde voor beginners deel 1 (op inschrijving)
 • Donderdag 14 februari 2019: Familiekunde voor beginners deel 2 (op inschrijving)

  Meer info later

Donderdag 18 oktober 2018: Consultatieavond bibliotheek

CONSULTATIEAVOND BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON

Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met de BIDOC catalogus van onze bibliotheek !

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde
19u00 tot 21u45; FV leden gratis; niet-FVleden: 3

Zaterdag 20 oktober 2018: Familiekunde Dendermonde viert haar 35 jarig bestaan!

35 jaar geleden, op 16 oktober 1983 werd op een academische zitting in het Dendermondse Stadhuis, onze vereniging boven de doopvont gehouden.
Deze verjaardag wordt passend herdacht met een Genealogische Contactdag (namiddag) gevolgd door een feestelijke viering met receptie; tevens wordt een nieuwe belangrijke genealogische publicatie voorgesteld.

Zaterdag 20 oktober vanaf 14u00 tot 17u30: Opendeur

32ste Oost-Vlaamse Genealogische Contactdag

Familiekunde Dendermonde nodigt u graag uit kennis te maken met haar werking en met het genealogische netwerk van de provinciale afdelingen van Oost-Vlaanderen.

Info en boekenstands, antiquariaat, uitgaven, genealogische databanken, heemkringen, genealogische programma's.

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde

Familiekunde Dendermonde nodigt graag alle leden, sponsors en vrijwilligers uit op de

Academische avond

ter gelegenheid van haar 35 jarig bestaan

met ondermeer toespraken rond:

 • 35 jaar Familiekunde in Dendermonde
 • 35 jaar tijdschrift "FV (VVF) in het Land van Dendermonde"
 • Het scanproject van Familiekunde Dendermonde
 • Nieuwe uitgave

De avond wordt afgesloten met een receptie

Genealogisch documentatiecentrum
"Vincentius", Kerkstraat 97 te Dendermonde

Aanvang 19u00


Donderdag 25 oktober 2018

ARCHIEFAVOND "VINCENTIUS"

Bijwerken en up-to-date houden van ons documentatiecentrum: beheer boeken, documenten, bidprentjes enz.

Wil je actief meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum?

Iedereen van harte welkom!

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
van 19u00 tot 22u00


NOVEMBER & DECEMBER 2018

 • Donderdag 8 november 2018: Ontrafel je stamboom via DNA: voordracht door nationaal Ere-voorzitter Marc Vandencloot
 • Donderdag 13 december 2018: Familiekunde voor beginners deel 1 (op inschrijving)
 • Donderdag 10 januari 2019: Nieuwjaarsreceptie
 • Donderdag 14 februari 2019: Familiekunde voor beginners deel 2 (op inschrijving)