GENEALOGISCH DOCUMENTATIECENTRUM
"VINCENTIUS"
(GENDOC)
Kerkstraat 97
9200 DENDERMONDE

OPEN: iedere donderdag (19.00 tot 22.00 uur) - vanaf 23 maart 2017

BIBLIOTHEEK

DIENSTBETOON & CONSULTATIE: elke DERDE donderdag van de maand (19.00 tot 22.00 uur) en op afspraak.

Studenten die een thesis of scriptie voorbereiden kunnen gebruik maken van een gepersonaliseerde service in onze bibliotheek, ook buiten de normale openingsuren (afspraak vereist).

In onze leeszaal kunt U genealogische opzoekingen doen in meer dan tweeduizend genealogische werken en in meer dan 150.000 rouwbrieven en meer dan 55.000 rouwprentjes, waarvan een index raadpleegbaar is op deze website (zie "Projecten & databases"). Bovendien zijn er meer dan 100.000 historische documenten en akten te raadplegen. Deze omvatten verschillende terreinen die van belang kunnen zijn bij het samenstellen van uw genealogie of familiegeschiedenis. In de bibliotheek vinden we tijdschriften van andere genealogische verenigingen en heemkringen enerzijds, en een aantal algemene standaardwerken in verband met genealogie anderzijds. Belangrijk zijn het groot aantal bewerkingen van parochieregisters en registers van Burgerlijke Stand van gemeentes uit onze regio en het Land van Dendermonde. Bovendien vervolledigen recente publicaties dit aanbod. Mede door het aanbod van beschikbare digitale aktes en microfiches (Mormonen) is ons centrum "the place to be" voor elke beginnende of gevorderde genealoog.

Alvorens ons een bezoek te brengen kunt u een keuze maken in:

 • de BIDOC-CATALOGUS van onze BIBLIOTHEEK geklasseerd op de lokaliteitscode & broncode

  PDF

 • Bezoek de interactieve BIDOC website om boeken op te zoeken:

   BIBLIOTHEEKCATALOGUS VIA BIDOC:

   HET NIEUWE BIBLIOTHEEKPLATFORM VAN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN.

   Familiekunde Vlaanderen beschikt over een zeer uitvoerige bibliotheekcatalogus. Hierin zijn alle publicaties opgenomen die bewaard worden in de diverse documentatiecentra.
   BIDOC is een bestaand centraal beheerssysteem voor bibliotheekcatalogussen, waarop vele openbare bibliotheken aangesloten zijn. Vanaf 2016 is Familiekunde Vlaanderen ingestapt op dit platform. Ook de bibliotheekcatalogus van Dendermonde is thans gemigreerd naar BIDOC.

   BIDOC coördinator voor Dendermonde is Wim Decommer. Het is de bedoeling dat op termijn alle FV documentatiecentra hun bibliotheek via BIDOC doorzoekbaar maken.

   Surf naar http://bib.familiekunde-vlaanderen.be voor het raadplegen van de meest recente nieuwe bibliotheekcatalogus (kies rechts bovenaan uw gewenst documentatiecentrum, bvb Dendermonde)

   Op http://familiekunde-vlaanderen.be/bibliotheek kan u een uitgebreide handleiding voor de bibliotheek catalogus terugvinden, evenals in Vlaamse Stam, jaargang 2016 nummer 1.

 • de lijst van tijdschriften

  PDF

 • een overzicht van de lokaliteitscodes

  PDF

 • een overzicht van de broncodes

  PDF

Verder hebben we recentelijk een INTERNATIONALE SET MICROFICHES van de Mormoonse kerk verworven, waarop uitgewerkte stambomen en detailinformatie van de leden van hun gemeenschap te raadplegen is. Bekijk hier een overzicht van de beschikbare microfiches

PDF

Dank zij de speciale nummering is het terugvinden van boeken en bronnen in onze bibliotheek eenduidig en eenvoudig vastgelegd. Deze alfanumerische code geeft onmiddellijk een indicatie welk soort publicatie het betreft, zodat ook alles van één bepaalde bron per gemeente of regio bij elkaar gerangschikt staat. De code bestaat uit 4 delen; als voorbeeld uit onze catalogus:

APP-104-10-0003

FV- DENDERMONDE

- APP : geeft de gemeente of streek aan waar het werk betrekking op heeft:

APP= Appels (LOCALITEITSCODE)

- 104 : geeft indikatie over de aard van de werk: familiegeschiedenis, repertorium, genealogie...

104 = parochieregister-tafels (BRONCODE)

- 10 : het medium van het betrokken element - boek, CD, tijdschrift...

10= boek (MEDIACODE)

- 0003 : volgnummer in de hiervoor beschreven specificatie