GENEALOGISCH DOCUMENTATIECENTRUM
"VINCENTIUS"
(GENDOC)
Kerkstraat 97
9200 DENDERMONDE

DIENSTBETOON & CONSULTATIE:

elke DERDE en VIERDE donderdag van de maand (19.00 tot 22.00 uur)

en op afspraak

Studenten die een thesis of scriptie voorbereiden kunnen gebruik maken van een gepersonaliseerde service in onze bibliotheek, ook buiten de normale openingsuren (afspraak vereist)

BIBLIOTHEEK

  BIDOC - FV: Alle documentatiecentra en afdelingen

  FV - Afdeling Aalst
  FV - Afdeling Brugge
  FV - Regio Brussel
  FV - Afdeling Dendermonde
  FV - Afdeling Dilbeek
  FV - Afdeling Gent
  FV - Documentatiecentrum Handzame (VCGH)
  FV - Afdeling Kempen
  FV - Afdeling Leuven
  FV - Afdeling Mandel-Leie
  FV - Afdeling Mechelen
  FV - Documentatiecentrum Merksem
  FV - Documentatiecentrum Oostende
  FV - Afdeling Tielt
  FV - Afdeling Westkust

  Familiekunde Vlaanderen beschikt over een zeer uitvoerige bibliotheekcatalogus: hierin zijn alle publicaties opgenomen die bewaard worden in de diverse documentatiecentra.

  BEZOEK HET BIBLIOTHEEKPLATFORM VAN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN:

  www.bib.familiekunde-vlaanderen.be

  (kies rechts bovenaan uw gewenst documentatiecentrum,

  bvb. FV - Afdeling Dendermonde)


  BIDOC is een bestaand centraal beheerssysteem voor bibliotheekcatalogussen waarop, naast vele openbare bibliotheken, ook Familiekunde Dendermonde aangesloten is. BIDOC coördinator voor Dendermonde is Wim Decommer; medewerkers zijn Ingrid De Saeger en Peter Cardon.

  Op http://familiekunde-vlaanderen.be/bibliotheek kan u een uitgebreide handleiding voor de bibliotheek catalogus terugvinden, evenals in Vlaamse Stam, jaargang 2016 nummer 1.


  U kan uw bezoek aan ons documentatieentrum ook voorbereiden via onderstaande overzichten:

Onze bibliotheek bevat ook meer dan 100.000 historische documenten en akten. Deze omvatten verschillende terreinen die van belang kunnen zijn bij het samenstellen van uw genealogie of familiegeschiedenis. In de bibliotheek vinden we tijdschriften van andere genealogische verenigingen en heemkringen enerzijds, en een aantal algemene standaardwerken in verband met genealogie en heraldiek anderzijds.

Belangrijk zijn het groot aantal bewerkingen van parochieregisters en registers van Burgerlijke Stand van gemeentes uit onze regio en het Land van Dendermonde. Bovendien vervolledigen recente publicaties dit aanbod. Mede door de beschikbare digitale aktes en microfiches (Mormonen) is ons centrum "the place to be" voor elke beginnende of gevorderde genealoog.

Dank zij de speciale nummering is het terugvinden van boeken en bronnen in onze bibliotheek eenduidig en eenvoudig vastgelegd. Deze alfanumerische code geeft onmiddellijk een indicatie welk soort publicatie het betreft, zodat ook alles van één bepaalde bron per gemeente of regio bij elkaar gerangschikt staat.

APP : een drielettercode geeft de gemeente of streek aan waarop het werk betrekking heeft:

APP = Appels (LOCALITEITSCODE) een overzicht van de lokaliteitscodes

PDF

104 : een driecijfercode geeft informatie over de aard van de werk: familiegeschiedenis, repertorium, genealogie...

104 = parochieregister-tafels (BRONCODE) een overzicht van de broncodes

PDF

10 : een tweecijfercode slaat op het medium van het betrokken werk: boek, CD, tijdschrift...

10 = boek (MEDIACODE)

0003 : volgnummer in de hierboven beschreven combinatie

De code bestaat uit 4 delen; als voorbeeld uit onze catalogus:

APP-104-10-0003

FV- DENDERMONDE