WAT DOET ONZE AFDELING ?

"Familiekunde Dendermonde" helpt en begeleidt de familievorser of genealoog op alle mogelijke vlakken bij het samenstellen van zijn stamboom, kwartierstaat en familiegeschiedenis.

Onze kernactiviteit heeft plaats op elke tweede donderdag van de maand: om 20u uur gaat een VORMINGSAVOND OF VOORDRACHT door in ons documentatiecentrum "Vincentius" Kerkstraat 97 te Dendermonde.

Ons eerste Documentatiecentrum "Prinsenhof" aan de Vlasmarkt 29, kende sedert de opening op 11 januari 2002 een explosieve groei, en werd begin 2010 uitgebreid met drie nieuwe lokalen. Eind 2016 werd, dank zij het onderkomen aangeboden door het Óscar Romerocollege, verhuisd naar lokalen van het voormalige Sint-Vincentius a Paulo klooster in de Kerkstraat. De inrichting van de 4 nieuwe lokalen gebeurde in de wintermaanden (jan-maart) met een plechtige inhuldiging op vrijdag 17 maart 2017.

Ons documentatiecentrum "Vincentius" staat volledig ten dienste van de genealoog van het Land van Dendermonde. Wij beschikken er, naast een archief- en bibliotheeklokaal over een vergaderruimte en een bezoekerscentrum/voordrachtzaal/leslokaal. Onze bibliotheek telt momenteel naast de circa 2.500 titels, circa 185.000 rouwbrieven en meer dan 90.000 rouwprentjes, waarvan de indexen raadpleegbaar zijn op deze website. Bovendien zijn er om en bij de 100.000 historische documenten te raadplegen. Het spreekt vanzelf dat deze groei slechts mogelijk is dank zij de inzet van de vele vrijwilligers/medewerkers en van de financiële steun van onze milde partners.

Het documentatiecentrum staat elke derde en vierde donderdag van de maand van 19.00 tot 22.00 uur ter beschikking van geïnteresseerde genealogen voor CONSULTATIE BIBLIOTHEEK MET DIENSTBETOON.

Bovendien ondersteunt een open werkgroep van vrijwilligers de lokale werking en draagt, naast bibliotheek- en archiefbeheer, ook de zorg voor een aantal projecten rond het bewerken van bronnen in het arrondissement. Dit is van belang omdat een groot gedeelte van het oud Dendermonds archief in rook opging tijdens het beleg van de stad in september 1914. Deze werkgroep komt in ons centrum samen elke derde en vierde donderdag van de maand van 19.00 tot 22.00 uur.

Tussendoor worden “kleine” publicaties gerealiseerd en proberen we leden, die vragen hebben, te helpen.

U BENT WELLICHT GEÏNTERESSEERD ?

Het staat u vrij eens een voordrachtavond bij te wonen, elke tweede donderdagavond van de maand, of ons - op de overige donderdagavonden - een bezoekje te brengen: hartelijk welkom in ons centrum !

Meer info in onze agenda

U KAN HELAAS NIET KOMEN ?

Geen nood !

Familiekunde Vlaanderen en regio Dendermonde heeft een aantal tijdschriften en publicaties die echt de moeite lonen:

  • "Vlaamse Stam" is een landelijk driemaandelijks tijdschrift in kleur met telkens ruim 100 bladzijden informatie op A4-formaat over alle mogelijke genealogische onderwerpen.

  • "Familiekunde in het Land van Dendermonde" onze NIEUWSBRIEF met bijdragen over relevante plaatselijke genealogische onderwerpen, activiteiten & wetenswaardigheden.

    Voor zover we beschikken over het e-mailadres krijgen nationale leden die binnen ons werkingsgebied wonen, sowieso de nieuwsbrief toegestuurd. Niet FV-leden, die toch de nieuwsbrief wensen te ontvangen, storten € 10,00 als bijdrage voor de uitbouw en ondersteuning van ons documentatiecentrum
    .

    (FV-Dendermonde, IBAN: BE15 4428 6138 9130).

Bovendien is er nog deze website met praktische info betreffende genealogie en de werking van onze afdeling.

Wij zijn ook te bereiken via E-mail: info@familiekunde-dendermonde.be

WAT KOST HET... ?

Het NATIONAAL LIDGELD van Familiekunde Vlaanderen bedraagt 37,00 Euro per jaar en geeft recht op een abonnement op "Vlaamse Stam"(A4 formaat en in kleur), toegang tot het ARIADNE-internet informatiesysteem, en gratis toegang tot alle documentatiecentra van het Vlaamse land.

Nationale leden, die binnen ons werkgebied wonen, ontvangen bovendien onze tweemaandelijkse NIEUWSBRIEF "Familiekunde in het Land van Dendermonde”.

 

BELGIË

EUROPA

REST VAN DE WERELD

GEWOON LID

37,00 €

47,00 €

57,00 €

STEUNEND LID

54,00 €

64,00 €

74,00 €

BESCHERMEND LID

84,00 €

94,00 €

104,00 €

Bijdragen te storten op:

Familiekunde Vlaanderen, Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem,

IBAN: BE58 4141 1712 2179 BIC: KRED BE BB

Een tweede lid van hetzelfde gezin, wonend onder hetzelfde dak, betaalt slechts 10 EUR en is eveneens volwaardig lid echter zonder recht op toezending van het tijdschrift "Vlaamse Stam". Bij betaling dient u duidelijk de naam van de tweede persoon vermelden.

Woont u buiten "Het Land van Dendermonde" en wenst u toch de Nieuwsbrief te ontvangen, stort dan een vrijwillige bijdrage voor de uitbouw en ondersteuning van ons documentatiecentrum (FV-Dendermonde, IBAN: BE15 4428 6138 9130). Vergeet echter niet om ons uw e-mail adres mede te delen!

Om onnodige misverstanden te vermijden, willen we nog even vermelden dat enkel FV-leden gratis gebruik kunnen maken van onze dienstverlening. Wie geen lid is, betaalt 3 euro per bezoek aan het documentatiecentrum "Vincentius".

Uw persoonsgegevens bij Familiekunde Vlaanderen regio Dendermonde vzw: zie bijlage

PDF