L i n k s (detail)

 

  Voor wie meer wil weten over Archieven in Brussel zijn er volgende activitieten

Erfgoed- en openmonumentendagen bieden de laatste jaren de ge‹nteresseerde bezoeker steeds vaker de kans om een archief achter de schermen te bekijken. Toch blijven heel wat vragen nog onbeantwoord. Wat is een archief? Hoe ziet een archiefdepot eruit? Kan ik archieven vrij raadplegen? Kan ik zelf mijn archief ordenen of geef ik het beter mee met de papierslag? Wat moet bewaard worden? Waarom worden archieven bewaard?

Er worden 9 Brusselse archieven (de bezoeken van oktober tot december zijn reeds achter de rug) bezocht, elk met hun eigen problematiek. De bezoeken bieden een breder zicht op de diversiteit binnen de archiefwereld en de reguliere werking van de instellingen in het bijzonder. Elk archief heeft zijn pronkstukken, en heeft een eigen verhaal te vertellen.

 

10 januari: Historisch Archief KBC

Havenlaan 2, 1080 Brussel

Het Historisch Archief van KBC bewaart documenten en voorwerpen die het verleden van de bank en zijn voorgangers kunnen reconstrueren. Het archief bestaat niet alleen uit papieren documenten, maar ook uit audiovisueel materiaal (geluidsbanden, grammofoonplaten, cd's, foto's, films, video's, dvd's, dia's enz.), voorwerpen (oud meubilair, oude kantoormachines,.), illustratief materiaal (affiches, ingelijste kunstwerken, vlaggen, uniformen,.), boeken van en over KBC, interne en externe folders en brochures, enz. Ook de (historische) archiefstukken van de voormalige Cera-kantoren (die alle afzonderlijke co”peratieve vennootschappen waren) worden in dit archief bewaard.

Het Historisch Archief van KBC is niet alleen verhelderend voor bepaalde aspecten van de eigen geschiedenis, maar ook belangrijk voor het bestuderen van de economische ontvoogding van Vlaanderen.

periode: 19de eeuw - heden

 

  7 februari: VRT- archief / documentbeheer

Amerikaans Theater, Dikkelindelaan 2, 1020 Brussel

Het archief beheert en bewaart documenten met betrekking tot nieuwsuitzendingen en andere programma's, regieverslagen, scenario's en andere documenten die om wettelijke redenen moeten bewaard worden, evenals het historisch fotoarchief radio en televisie van de beginperiode tot 1985.

periode: 1930 - heden

 

  7 maart: Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA)

Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel

Het SOMA is een federale wetenschappelijke instelling met als opdracht het verzamelen, bewaren, bestuderen en ter beschikking stellen van archief en documentatie over de spanningen en breuken die de voorbije eeuw kenmerken. Het SOMA beschikt over 1500 lopende meter priv‚- en overheidsarchieven, dagboeken en manuscripten betreffende de Tweede Wereldoorlog, zijn voorgeschiedenis en gevolgen. Daarnaast kan de lezer onder meer 60.000 boeken, 4000 tijdschriften, 300.000 foto's, persknipsels, affiches, video's, enz. raadplegen. De collecties kunnen ook worden doorzocht via Pallas: www.cegesoma.be/Databanken/Pallas/pallas.htm.

periode: 20ste eeuw, voornamelijk 1930 - 1960

 

  18 april: Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum 'Karel Cuypers'

bezoekadres: Moutstraat 24, 1000 Brussel

Het Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum 'Karel Cuypers' te Brussel bewaart de archieven van vrijzinnige verenigingen en personen. Het bezit tevens een bewaarbibliotheek van publicaties en periodieken in verband met de vrijzinnigheid.

periode: 1930 - heden

 

  Documentatie- en Archiefcentrum van de Communistische Beweging (Dacob)

Kazernenstraat 33, 1000 Brussel

Het bewaarde materiaal betreft in hoofdzaak de communistische beweging in Belgi‰ en Vlaanderen, vooral in de periode van de Koude Oorlog. Dacob bewaart o.m. het archief van de centrale leidinggevende organen van de vroegere KPB en van meerdere communistische kaders. Het centrum beschikt over een groot aantal biografische dossiers van of over communisten. Dacob beschikt eveneens over een filmarchief en een uitgebreide gespecialiseerde bewaarbibliotheek met boeken en brochures.

periode: 1914 - 1995, vooral 1944 - 1995

 

  9 mei: Sint-Lukasarchief

bezoekadres: Vanderlindenstraat 22 (1ste verdieping), 1030 Brussel

Door onderzoek, studies, acties, conferenties, rondleidingen, publicaties, websites, tentoonstellingen, enz. heeft het Architecture Archive - Sint-Lukasarchief sinds 1968 een belangrijk architectuurarchief opgebouwd. Het bevat documenten, iconografisch materiaal, boeken, tijdschriften, legaten van architecten, door aankoop verworven documenten en/of verzamelingen, documentatie en een databank over stedenbouw, architectuur en erfgoed, voornamelijk uit de 19de en 20ste eeuw in Belgi‰. Het archief staat ter beschikking van onderzoekers uit binnen- en buitenland, studenten en ge‹nteresseerden.

periode: 19de eeuw - 20ste eeuw

 

  6 juni: Archief van de Muntschouwburg

Leopoldstraat 23, 1000 Brussel

In 1995 werd de archiefdienst van De Munt opgericht om archiefbestanden die tot dan verspreid waren over diverse openbare en private fondsen in Brussel te ontsluiten. Men begon toen tevens met de uitbouw van C.a.r.m.e.n. (http://carmen.demunt.be), een multimediale databank die de geschiedenis van gisteren, vandaag en morgen probeert te conserveren en open te stellen voor het grote publiek.

In de collecties vindt men een uitgebreid productiearchief met:

- programma's, persartikels, magazines, boeken, biografie‰n, synopsissen, partituren en libretti;

- affiches, productie- en personenfoto's, decor- en kostuummaquettes, gravures, schilderijen, bustes en medaillons;

- audiovisueel materiaal.

periode: 1700 - heden

 

  Mariet Calsius co”rdineert het programma. Zij is medewerkster van het A.M.V.B.

  Maandelijks op dinsdag van 14.00 tot 16.00 u.

Deelnameprijs: 4,00 _ per bezoek (vooraf of ter plaatse te betalen)

Afspraak telkens ter plekke - Vooraf inschrijven graag

Info en inschrijving: De Markten (Malika El Maddioui), 02 512 34 25, demarkten@demarkten.be

Org. ism. Archief en Museum van het Vlaams Leven in Brussel en Kontakt, Sint-Pieters-Woluwe