NIEUWS & RANDGEBEUREN

download onze infofolder

PDF e-mail: info@familiekunde-dendermonde.be

Uitgaven Familiekunde Dendermonde: wij gaan digitaal!

Heden ten dage worden niet alleen kranten, tijdschriften en newsletters digitaal verspreid en gelezen,
ook meer en meer boeken worden digitaal verspreid, gelezen en bewaard.
Hoog tijd dus ook voor Familiekunde om deze omslag te maken
In de toekomst zult u onze uitgaven nog steeds kunnen kopen in gedrukte vorm. Doch voortaan zullen
de eigen uitgaven ook in digitale vorm beschikbaar zijn. Dit betekent voor u: sneller en goedkoper;
vooral grote uitgaven worden zo substantieel goedkoper. U ontvangt het PDF-bestand dan via e-mail
(indien de grootte van het bestand dit toelaat) of WeTransfer. We kunnen u ook mits betaling van 8
euro een USB-stick toesturen met het bestand erop.
Het spreekt voor zich dat ook voor digitale bestanden de auteursrechtelijke bescherming geldt.

Familiekunde Dendermonde viert op 20 oktober zijn 35-jarig bestaan.

Gedurende de afgelopen 35 jaar passeerden talloze interessante artikels de revue. Ingrid en Gwenda zorgden voor een
uitgebreide index (klik hier), waardoor alle artikels snel terug te vinden zijn.

Alle tijdschriften werden bovendien ingescand en gebundeld, en zijn
vanaf 20 oktober 2018 beschikbaar op een USB-stick aan de prijs van 10 euro.


LAATSTE UPDATE: ROUWDOCUMENTEN (aug. 2018)

Rouwberichten indexbestand (3 juli 2018):

 • 178.484 rouwberichten (+ 1.484 ex., letters "Da" tot "Di")

Rouwprentjes indexbestand (7 aug 2018):

 • 79.901 rouwprentjes (+ 2.107 ex., letters "U" tot "Z")

  Te raadplegen onder: PROJECTEN & INDEXEN


Uw persoonsgegevens bij Familiekunde Vlaanderen regio Dendermonde vzw: zie statement


GEEF EEN BOEK EEN TWEEDE LEVEN


Jan Senepart maakte een nieuw overzicht

van onze beschikbare tweedehandswerken.

Misschien zit er wel iets tussen dat jou interesseert ?

Neem een een kijkje op de tab "publicaties" of klik hier.


GENEALOGISCH

DOCUMENTATIECENTRUM

"Vincentius"

(voormalig klooster Sint-Vincentius)

Kerkstraat 97, 9200 Dendermonde

Tel.: 0475/72.77.69 (enkel tijdens de openingsuren)

Wij zijn het Óscar Romerocollege bijzonder dankbaar dat de school bereid gevonden werd om onze vereniging onderdak te geven, waardoor Familiekunde Dendermonde een nieuwe toekomst tegemoet gaat.

De slagzin van het Ó. Romerocollege "
bouwen aan je toekomst" gaat voortaan samen met onze slagzin "bouwen aan je familieverleden". Bovendien staat de zorg voor het familiaal genealogisch erfgoed bij ons centraal, op een plaats waar sinds eeuwen de zorgfunctie van de congregatie Sint-Vincentius a Paulo de hoofdbekommernis was.


ONZE 72ste UITGAVE:

OUDEGEM

STATEN VAN GOED

1632 - 1796

enten er onderh

NIEUWSBRIEF VERSUS INFOBLAD

BELANGRIJKE OPROEP

Wat aangekondigd werd, is ondertussen reeds realiteit geworden: een elektronische nieuwsbrief vervangt na 34 jaar ons papieren tijdschrift. Op deze wijze speelt Familiekunde Dendermonde in op de tendens om sneller, meer milieubewuster en kostenbesparend te werken.

Familiekunde Dendermonde beschikt echter niet over alle e-mailadressen van de leden en sympathisanten. Heeft u onze Nieuwsbrief niet ontvangen, stuur dan zeker een e-mail naar info@familiekunde-dendermonde.be zodat wij onze leden-gegevens kunnen bijwerken.

andelingen

VRIJWILLIGERS/MEDEWERKERS GEZOCHT:

Succes eist zijn tol... Sedert de opening van ons documentatiecentrum is FAMILIEKUNDE-DENDERMONDE alsmaar gegroeid en groeit nog steeds. Onze kernploeg heeft dringend nood aan verjonging & versterking.

Voelt u zich geroepen om, via thuiswerk of werk in ons documentatiecentrum, de dynamische ploeg van FAMILIEKUNDE-DENDERMONDE te versterken, neem dan kontakt op met de voorzitter.

In ruil voor uw inzet als vrijwilliger krijgt u er een goed gevoel en een zeer aangename vriendenkring bij !

De genealogen uit het Land van Dendermonde zullen u dankbaar zijn !


Nieuwsgierig naar het cultureel erfgoed in het Land van Dendermonde?

Neem dan zeker eens een kijkje op www.erfgoedbanklandvandendermonde.be!

Met diverse partners bouwt de Erfgoedcel Land van Dendermonde* aan deze online beeld- en geluidsbank. Er staat nu al materiaal op rond vier thema's:

 • Eerste Wereldoorlog
 • Reuzen (1.500 beelden en documenten)
 • Kranten (75.000 pagina's doorzoekbaar)
 • Topstukken uit gemeentearchieven

De Erfgoedbank is een work in progress...

Met haar partners en vrijwilligers werkt de erfgoedcel aan de verdere uitbouw ervan.

* Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele.


GeneaWiki

Een realisatie van Familiekunde Vlaanderen regio Brussel

GeneaWiki is een genealogisch project van Familiekunde Brussel vzw, voor én door genealogen met belangstelling voor de 19 gemeenten van het huidige Brusselse hoofdstedelijke gewest en het vroegere hertogdom Brabant.
Het wiki-concept van de website vervangt en actualiseert de papieren Genealogische archiefgids voor het Brusselse hoofdstedelijke gewest die Familiekunde Brussel in 2007 met de financiële steun van de Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft uitgegeven. Aan de archiefgids van 2007 hebben meegewerkt: Nadine Asseau, Daniel Bex, Christian Boone, Pierre Debecker, Rik Degraef, Paul Lievens (redactie); Jan Caluwaerts (genealogische weetjes); Patrick Vanhoucke (eindredactie). Daniel Bex schreef de Inleiding, algemeen rijksarchivaris Karel Velle schreef het "Woord vooraf".

Als gebruiker van deze wiki kunt u niet alleen artikels lezen, maar ze ook aanvullen of zelf schrijven. Om artikels te bewerken of te schrijven, moet u aangemeld zijn. Uw inbreng wordt onmiddellijk zichtbaar en andere gebruikers kunnen deze bekijken en op hun beurt aanvullen of verbeteren.

http://geneawiki.familiekunde-brussel.be/wiki/Geneawiki

Website familienaam.be in een nieuw kleedje !

Bezig met een eerste verkennend genealogisch onderzoek? Of gewoon nieuwsgierig naar hoeveel naamgenoten er in België leven en in welke regio's ze zich situeren? Neem dan eens een kijkje op www.familienaam.be, de recent volledig vernieuwde website voor het opzoeken van familienamen. Deze website werd eveneens -zoals de website www.familiegeschiedenis.be - gerealiseerd met steun van Familiekunde Vlaanderen www.familiekunde-vlaanderen.be

Familienaam.be kreeg een update en een nieuw kleedje aangemeten. Nu zijn via deze website de gegevens uit het Belgisch bevolkingsregister van 2008 raadpleegbaar naast deze van 1998. U kan dus vergelijken hoe het aantal naamgenoten in België evolueerde tussen 1998 en 2008. Als toemaatje kan u zelfs de kleur van de kaart kiezen.

De cartografische tool werd verfijnd, zodat er gemakkelijker per gemeente kan gezien worden hoeveel naamgenoten er wonen, ook in relatieve aantallen, via procenten ten opzichte van de totale bevolking.

Hiermee is de eerste fase van de vernieuwing van de website voltooid. In een volgende stap is het de bedoeling om de website uit te breiden met het familienamenwoordenboek van dr. Frans Debrabandere. Op die manier zullen de bezoekers van familienaam.be zowel de verspreiding van een familienaam in België als de betekenis ervan kunnen opzoeken.

Familienaam.be is een initiatief van professor Ann Marynissen en haar echtgenoot Paul Bijnens, in samenwerking met Familiekunde Vlaanderen.

Flandrica.be plaatst Vlaamse letterschatten online !

Flandrica.be, de nieuwe online erfgoedbibliotheek, werd woensdag 21 oktober officieel aan het publiek voorgesteld tijdens een feestelijke bijeenkomst in Leuven. Voortaan kan u vanuit uw luie zetel of aan uw bureau grasduinen in deze online schatkamer vol prachtig geïllustreerde handschriften, kostbare oude drukken en ander historisch materiaal.

Flandrica.be biedt zowel een unieke kijk op ons verleden als inspiratie voor de toekomst.


NIEUWE WEBSITE "familiegeschiedenis.be"

Sedert 21 oktober 2012 werd met www.familiegeschiedenis.be een gloednieuwe website gelanceerd die iedereen met belangstelling voor familiegeschiedenis uit de startblokken helpt en de weg toont naar beschikbare bronnen, werkinstrumenten en hulpmiddelen.

Verenigde Staten archiveren alle tweets voor nageslacht

Door:Stig Geukens - Bron: The Telegraph

De Amerikaanse Bibliotheek van het Congres heeft zich geëngageerd om alle Twitterberichten van Amerikaanse staatsburgers te archiveren. Momenteel versturen Amerikanen dagelijks zo'n 400 miljoen van die tweets, die volgens het instituut een belangrijk deel van de national geschiedenis vormen.
Gayle Osterberg, communicatiedirecteur van het instituut, legt uit dat de Library of Congress het Amerikaanse verhaal voor het nageslacht moet bewaren. Volgens medewerkers van het instituut vormen de tweets daar een belangrijk element in, en kunnen ze van belang zijn voor toekomstige onderzoeken.

Om alle Amerikaanse berichten op te slaan, heeft de bibliotheek een overeenkomst getekend met Twitter waardoor toegang wordt verschaft tot alle berichten sinds de lancering in 2006. Sindsdien werden er 170 miljard tweets verstuurd, door meer dan 200 miljoen mensen. Het merendeel onder hen zijn Amerikanen. Om alle tweets op te slaan, werd 133 terabyte aan opslagcapaciteit vrijgemaakt.

Het grootste probleem is voorlopig echter niet de opslag van alle data. Gnip, het bedrijf uit Colorado dat voor de opslag zorgt, heeft moeite om tegemoet te komen aan alle aanvragen voor toegang tot de tweets. Wetenschappers wereldwijd willen ze namelijk gebruiken om cultureel onderzoek te doen.

*** NIEUW & terug beschikbaar: TOTAALINDEXEN van de familienamen voorkomende in de KLAPPERS van de PAROCHIEREGISTERS van het Ancien Regime :

Alfabetisch overzicht
per arrondissement, van alle familienamen vermeld in de parochieregisters (dopen, huwelijken, overlijdens) met vermelding van de parochie.

Een onmisbaar instrument om "verloren" of rondtrekkende families op te sporen in het Ancien Régime.

Tevens kunt u misschien ook eens rondneuzen in de lijst van de
tweedehandswerken.

Neem alvast eens een kijkje onder publicaties

Door het Stadsarchief werden recent twee nieuwe geïllustreerde archiefinventarissen gepubliceerd. Het betreft:

 • Inventaris van het archief van de parochie Sint-Gillis (15de eeuw tot 1902) en Sint-Gillis Binnen (1902-2000) door Véronique Bonkoffsky (128 blz).
 • Inventaris van het archief van het Sint-Alexiusbegijnhof te Dendermonde (60 blz) door Leo Pée.

  Voor meer info: Nieuwe inventarissen


GEZOCHT:
Ten behoeve van mijn familiegeschiedenis ben ik op zoek naar foto's (of oude postkaarten) met afbeeldingen van de oude spoorwegovergang nr. 60 naar Sint-Gillis, beneden aan het huidige viaduct. Meer bepaald, foto's van de toenmalige woningen (met o.m. café - ca 1910) en de latere noodwoningen tot 1930, op Dendermonds grondgebied (aan Vondelbeek/Kalendijk).

Hebt u nuttige info of fotomateriaal, neem dan contact op met
Ben Waterschoot. Alvast bedankt !
Dank zij een een postkaart (links), toegezonden door Dhr. Dirk Verheyden uit Sint-Gillis -waarvoor dank- werd het mogelijk, na uitvergroting, een beeld te reconstrueren van de toenmalige noodwoningen (rechts) aan de spoorwegovergang aan de Kalendijk.