NIEUWS & RANDGEBEUREN

download onze infofolder

PDF e-mail: info@familiekunde-dendermonde.beLAATSTE UPDATE ROUWDOCUMENTEN:

9 februari 2021


Rouwberichten indexbestand (2 februari 2021):

 • 231.562 rouwberichten (+ 4.787 ex. letter V tot Z)

Rouwprentjes indexbestand (9 februari 2021):

 • 130.995 rouwprentjes (+ 5.445 ex., letters "D tot M")

  Te raadplegen onder: PROJECTEN & INDEXEN

Verhuis naar "De Oude Pastorie" in Appels

Door de coronacrisis verliep de voorbereiding van de verhuis (o.a. de inpak) aanzienlijke vertraging op. De verhuis met verhuisfirma ging door op donderdag 4 juni.

Ondertussen werd er al heel wat werk verricht op de nieuwe locatie.

Onze BIBLIOTHEEK is recent terug operationeel op afspraak; bovendien is ze nu ook toegankelijk elke 1ste zaterdag van de maand van 09u00 tot 12u00. Hou rekening met de geldende coronamaatregelen: mondmasker dragen, ontsmettingsgel is ter beschikking.

Lees onze nieuwsflash over de verhuis en onze verhuishistoriek.
Uitgaven Familiekunde Dendermonde: wij gaan digitaal!

Heden ten dage worden niet alleen kranten, tijdschriften en newsletters digitaal verspreid en gelezen,
ook meer en meer boeken worden digitaal verspreid, gelezen en bewaard.
Hoog tijd dus ook voor Familiekunde om deze omslag te maken
In de toekomst zult u onze uitgaven nog steeds kunnen kopen in gedrukte vorm. Doch voortaan zullen
de eigen uitgaven ook in digitale vorm beschikbaar zijn. Dit betekent voor u: sneller en goedkoper;
vooral grote uitgaven worden zo substantieel goedkoper. U ontvangt het PDF-bestand dan via e-mail
(indien de grootte van het bestand dit toelaat) of via WeTransfer. We kunnen u ook -mits betaling van 8,00 euro- een USB-stick toesturen met het bestand erop.
Het spreekt voor zich, dat ook voor digitale bestanden de auteursrechtelijke bescherming geldt.Begin 2011 realiseerde Guido Stultjens het drie-delig gezinsrepertorium van St-Gillis bij Dendermonde; kort nadien werd hij op -vraag van Familiekunde Dendermonde- bereid gevonden een gelijkaardig werk voor de Stad Dendermonde samen te stellen.
Bewust van het grote werk dat hem te wachten stond, werden op 21 oktober 2011 de eerste gegevens in de computer ingevoerd: acht jaar later is het werk af met uiteindelijk 73.036 ingevoerde personen. Resultaat is een 12-delig werk van in totaal ca. 5.780 pagina's, inclusief verwijzingen naar de klappers, parochieregisters en repertoria van buurgemeenten.

De waarde van dit imposante gezinsrepertorium 1796-1920 is enorm; de verdienste van de auteur is navenant! Het repertorium schetst immers een beeld van het reilen en zeilen van de Stad, van de maatschappelijke evolutie van de gezinnen en van de ganse Dendermondse bevolking.

Hartelijk proficiat en dank aan Guido Stultjens voor zijn jarenlange inzet!

Moge dit repertorium een bijdrage vormen tot verdere ontsluiting van het verloren gegaan stadsarchief en een hulp zijn voor alle genealogen met Dendermondse roots.

Onze 75ste uitgave is beschikbaar!

"Genealogisch repertorium van de Burgerlijke Stand van Dendermonde 1796-1920"

Familiekunde Dendermonde is bijzonder fier, haar 75ste uitgave, het Genealogisch Gezinsrepertorium 1796-1920 van de Stad Dendermonde, beschikbaar te kunnen stellen. Gezinsrepertoria zijn voor de genealoog immers handige hulpmiddelen waarmee uren zoekwerk uitgespaard worden.

De gegevens van de burgerlijke stand werde aangevuld met verwijzingen naar onderstaande genealogische uitgaven:

 • Dendermonde: Klapper op de huwelijken 1626-1805 door Patrick De Wolf
 • Lebbeke: Repertorium van de families 1624-1850 door Pastoor Frans Verberckmoes
 • Baasrode: Genealogisch repertorium BS 1796-1900 door Etienne Huylebroeck
 • Grembergen: Genealogisch repertorium BS 1796-1900 door Etienne Huylebroeck
 • Sint-Gillis Dendermonde: Genealogisch repertorium BS 1796-1914

Het werk is onderverdeeld in 12 delen, alfabetisch geklasseerd op de familienaam van het gezinshoofd.

INHOUD

 • Deel 1: Aa - Bock
 • Deel 2: Bockaerts - Cauteren
 • Deel 3: Cauterman - Driessche
 • Deel 4: Droesbeke - Hanet
 • Deel 5: Hanijs - Kips
 • Deel 6: Kisbulck - Mertens
 • Deel 7: Metes - Pets
 • Deel 8: Petter - Scholliers
 • Deel 9: Scholten - Vallé
 • Deel 10: Valmont - Werner
 • Deel 11: Wesemael - Zwol
 • Deel 12:
  • Index op de huwelijken van de vrouw
  • lijst van alleenstaande personen
  • Demografische gegevens

De papieren versie (12 delen, ca. 5.780 pag.) is verkrijgbaar voor 350,- Euro; de PDF-versie kost 80,- Euro.


GEEF EEN BOEK EEN TWEEDE LEVEN


Wij maakten een overzicht

van onze beschikbare tweedehandswerken.

Misschien zit er wel iets tussen dat jou interesseert ?

Neem een een kijkje op de tab "publicaties" of klik hier.


Familiekunde Dendermonde vierde op 20 oktober 2018 zijn 35-jarig bestaan: alle tijdschriften op USB-stick.

Gedurende de afgelopen 35 jaar passeerden talloze interessante artikels in ons tijdschrift de revue. Ingrid en Gwenda zorgden voor een
uitgebreide index (klik hier), waardoor alle artikels snel terug te vinden zijn.

Alle tijdschriften werden bovendien ingescand en gebundeld, en zijn vanaf 20 oktober 2018 beschikbaar op een USB-stick aan de prijs van 10,00 euro.OPEN MONUMENTENDAG

ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019

Ter gelegenheid van de Open Monumentendag mocht Familiekunde Dendermonde 211 (!) gemotiveerde bezoekers ontvangen in het archief, de bibliotheek, de salons en de geklasseerde kapel van het voormalig Sint-Vincentiusklooster.

Dank aan alle geïnteresseerden!

Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius"
Kerkstraat 97 te Dendermonde
doorlopend van 10u00 tot 18u00
toegang gratisNIEUW:

Onze nieuwsbrieven van 2017 en 2018 zijn online beschikbaar (zie tab "Projecten en Indexen").Extra editie Knack: ‘Stamboom & Familie’


Benieuwd naar wie je voorouders waren? Hoe zij heetten en hoe ze leefden? Knack helpt je op weg met de extra editie ‘Stamboom & Familie’. Een onmisbare handleiding voor iedereen die zijn familiegeschiedenis wil ontrafelen.

Deze extra editie kwam tot stand in samenwerking met Familiekunde Vlaanderen,

telt 100 pagina’s, kost 9,95 EUR (+ verzendingskosten)

en kan besteld worden via https://shop.knack.be/extra-edities/stamboom


NIEUWE UITGAVE

Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van Familiekunde Dendermonde én van de herdenking WO1, werd een nieuwe uitgave samengesteld met gegevens over ca. 500 militaire en burgerslachtoffers van de gemeenten Appels, Baasrode, Dendermonde, Grembergen, Oudegem, Schoonaarde en Sint-Gillis. Aanvullingen en updates van deze uitgave zullen later op USB-stick verkrijgbaar zijn. Een index van de persoonsnamen is beschikbaar onder
"projecten en indexen"

In de periode voorafgaand aan de herdenking van WO1 (2014-2018), maakte Familiekunde Dendermonde plannen om een uitgave voor te bereiden rond De Groote Oorlog, mogelijks gekoppeld aan een thematische tentoonstelling. Wijlen Kamiel De Paep werd bereid gevonden zijn schouders te zetten onder dit project, dat aanvankelijk gestart werd met een inventarisatie van de namen op de diverse oorlogsmonumenten van de Dendermondse deelgemeenten.
De eerste overzichtslijsten van Kamiel van de gemeenten Appels, Baasrode, Dendermonde, Grembergen, Oudegem, Schoonaarde en Sint-Gillis dateren reeds van december 2011. Kamiel nam de opdracht echt ter harte en deed enorm veel opzoekingswerk, ook in het Stadsarchief; hij vulde de gevonden akten en informatie aan met foto's van graven, postkaarten, oorlogsfoto's, rouwprentjes, interviews enzovoort. Kamiel De Paep overleed jammer genoeg op 27 september 2014; het project "Gesneuvelden en oorlogsslachtoffers WO1" werd "on hold" gezet wegens een tekort aan mankracht.

Een tweetal jaar geleden vernamen wij dat Patrick De Landtsheer een gelijkaardig werk voorbereidde; besloten werd om beide gegevens te bundelen tot één globaal overzicht. Het samenbrengen en nazicht van deze twee overzichtslijsten bleek echter een diep onderschat huzarenwerk….: de info (op sommige monumenten) bleek niet altijd correct en volledig… (sommige burgers werden niet vermeld, namen werden foutief geschreven, soms geen onderscheid tussen burgers en militairen, andere slachtoffers werden vermeld op de plaats waar zij overleden enzovoort): heel wat tegenstrijdige gegevens dienden getoetst te worden via officiële documenten en akten. Bovendien bleek een correcte afbakening van het project noodzakelijk wegens de geldende wetgeving: de overzichtslijst werd beperkt tot de overleden burgers en gesneuvelde militairen, geboren of wonende in een Dendermondse deelgemeente en overleden in de periode 1914-1918 : heel wat personen die nadien overleden tengevolge van de oorlog of van oorlogsverwondingen werden aldus geschrapt uit het overzicht; deze kunnen eventueel later de basis vormen voor een aanvullend, meer volledig en doorgedreven onderzoek waarbij echter een oplossing dient gezocht voor de geldende wet op de privacy voor gegevens minder dan 100 jaar.
Dank zij het accurate redactiewerk van Hilde Schelfhout werd een overzichtelijke publicatie samengesteld: zij verifieerde de meeste militaire gegevens o.a. via het War Dead register en zorgde voor de lay-out.

Toch verschilt dit werk van onze vorige uitgaven: het is geen werk op basis van officiële akten: de informatie in dit document vormt dan ook eerder een bijdrage tot een toekomstige "
Algemene inventarisatie van de Namenlijst van Dendermonde en haar deelgemeenten". Bewust van het feit dat dit werk niet volledig is, en voor correctie en aanvullingen vatbaar, werd besloten om binnen afzienbare tijd een USB stick uit te geven met additionele informatie. Elke persoon in dit overzicht heeft een uniek nummer: bvb APP-M-05: meer bepaald gaat het hier over een Militair uit de gemeente APPels met volgnummer 05: in de map APP-M-05 op de stick is meer info beschikbaar over betreffende persoon.

Hebt u bijkomende informatie over de vermelde personen of mogelijke correcties of aanvullingen, aarzel niet ons te contacteren!
Met waardering en dank voor het werk van Kamiel De Paep(+), Patrick De Landtsheer en Hilde Schelfhout.35 jaar familiekunde te Dendermonde

35 jaar geleden, op 16 oktober 1983, werd op een Academische zitting in het Stadhuis, Familiekunde Dendermonde als plaatselijke afdeling van de toenmalige Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) boven de doopvont gehouden.

Ondertussen 35 jaar lang helpt de vereniging alle geïnteresseerden bij het sturen van het opzoekingswerk rond het verhaal van hun familie; het samenstellen van een stamboom of familiegeschiedenis is immers een boeiende en veelzijdige hobby: je ontdekt ongekende verhalen en je leert zelfs nieuwe familieleden kennen.
In de afgelopen periode werden bovendien meer dan 70 genealogische publicaties uitgebracht met betrekking tot het Land van Dendermonde; deze waardevolle uitgaven (met personenindex) zijn een synthese van de originele akten en vergemakkelijken het opzoekingswerk in archieven in aanzienlijke mate.
Als
actieve regio binnen het huidige Familiekunde Vlaanderen heeft Familiekunde Dendermonde meer dan terecht Dendermonde op de Genealogische kaart van Vlaanderen gezet.

GDPR

Uw persoonsgegevens bij Familiekunde Vlaanderen regio Dendermonde vzw: zie statementONZE 72ste UITGAVE:

OUDEGEM

STATEN VAN GOED

1632 - 1796

enten er onderh

NIEUWSBRIEF VERSUS INFOBLAD

BELANGRIJKE OPROEP

Wat aangekondigd werd, is ondertussen reeds realiteit geworden: een elektronische nieuwsbrief vervangt na 34 jaar ons papieren tijdschrift. Op deze wijze speelt Familiekunde Dendermonde in op de tendens om sneller, meer milieubewuster en kostenbesparend te werken.

Familiekunde Dendermonde beschikt echter niet over alle e-mailadressen van de leden en sympathisanten. Heeft u onze Nieuwsbrief niet ontvangen, stuur dan zeker een e-mail naar info@familiekunde-dendermonde.be zodat wij onze leden-gegevens kunnen bijwerken.

andelingen

VRIJWILLIGERS/MEDEWERKERS GEZOCHT:

Succes eist zijn tol... Sedert de opening van ons documentatiecentrum is FAMILIEKUNDE-DENDERMONDE alsmaar gegroeid en groeit nog steeds. Onze kernploeg heeft dringend nood aan verjonging & versterking.

Voelt u zich geroepen om, via thuiswerk of werk in ons documentatiecentrum, de dynamische ploeg van FAMILIEKUNDE-DENDERMONDE te versterken, neem dan kontakt op met de voorzitter.

In ruil voor uw inzet als vrijwilliger krijgt u er een goed gevoel en een zeer aangename vriendenkring bij !

De genealogen uit het Land van Dendermonde zullen u dankbaar zijn !


Nieuwsgierig naar het cultureel erfgoed in het Land van Dendermonde?

Neem dan zeker eens een kijkje op www.erfgoedbanklandvandendermonde.be!

Met diverse partners bouwt de Erfgoedcel Land van Dendermonde* aan deze online beeld- en geluidsbank. Er staat nu al materiaal op rond vier thema's:

 • Eerste Wereldoorlog
 • Reuzen (1.500 beelden en documenten)
 • Kranten (75.000 pagina's doorzoekbaar)
 • Topstukken uit gemeentearchieven

De Erfgoedbank is een work in progress...

Met haar partners en vrijwilligers werkt de erfgoedcel aan de verdere uitbouw ervan.

* Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele.


GeneaWiki

Een realisatie van Familiekunde Vlaanderen regio Brussel

GeneaWiki is een genealogisch project van Familiekunde Brussel vzw, voor én door genealogen met belangstelling voor de 19 gemeenten van het huidige Brusselse hoofdstedelijke gewest en het vroegere hertogdom Brabant.
Het wiki-concept van de website vervangt en actualiseert de papieren Genealogische archiefgids voor het Brusselse hoofdstedelijke gewest die Familiekunde Brussel in 2007 met de financiële steun van de Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft uitgegeven. Aan de archiefgids van 2007 hebben meegewerkt: Nadine Asseau, Daniel Bex, Christian Boone, Pierre Debecker, Rik Degraef, Paul Lievens (redactie); Jan Caluwaerts (genealogische weetjes); Patrick Vanhoucke (eindredactie). Daniel Bex schreef de Inleiding, algemeen rijksarchivaris Karel Velle schreef het "Woord vooraf".

Als gebruiker van deze wiki kunt u niet alleen artikels lezen, maar ze ook aanvullen of zelf schrijven. Om artikels te bewerken of te schrijven, moet u aangemeld zijn. Uw inbreng wordt onmiddellijk zichtbaar en andere gebruikers kunnen deze bekijken en op hun beurt aanvullen of verbeteren.

http://geneawiki.familiekunde-brussel.be/wiki/Geneawiki

Website familienaam.be in een nieuw kleedje !

Bezig met een eerste verkennend genealogisch onderzoek? Of gewoon nieuwsgierig naar hoeveel naamgenoten er in België leven en in welke regio's ze zich situeren? Neem dan eens een kijkje op www.familienaam.be, de recent volledig vernieuwde website voor het opzoeken van familienamen. Deze website werd eveneens -zoals de website www.familiegeschiedenis.be - gerealiseerd met steun van Familiekunde Vlaanderen www.familiekunde-vlaanderen.be

Familienaam.be kreeg een update en een nieuw kleedje aangemeten. Nu zijn via deze website de gegevens uit het Belgisch bevolkingsregister van 2008 raadpleegbaar naast deze van 1998. U kan dus vergelijken hoe het aantal naamgenoten in België evolueerde tussen 1998 en 2008. Als toemaatje kan u zelfs de kleur van de kaart kiezen.

De cartografische tool werd verfijnd, zodat er gemakkelijker per gemeente kan gezien worden hoeveel naamgenoten er wonen, ook in relatieve aantallen, via procenten ten opzichte van de totale bevolking.

Hiermee is de eerste fase van de vernieuwing van de website voltooid. In een volgende stap is het de bedoeling om de website uit te breiden met het familienamenwoordenboek van dr. Frans Debrabandere. Op die manier zullen de bezoekers van familienaam.be zowel de verspreiding van een familienaam in België als de betekenis ervan kunnen opzoeken.

Familienaam.be is een initiatief van professor Ann Marynissen en haar echtgenoot Paul Bijnens, in samenwerking met Familiekunde Vlaanderen.

Flandrica.be plaatst Vlaamse letterschatten online !

Flandrica.be, de nieuwe online erfgoedbibliotheek, werd woensdag 21 oktober officieel aan het publiek voorgesteld tijdens een feestelijke bijeenkomst in Leuven. Voortaan kan u vanuit uw luie zetel of aan uw bureau grasduinen in deze online schatkamer vol prachtig geïllustreerde handschriften, kostbare oude drukken en ander historisch materiaal.

Flandrica.be biedt zowel een unieke kijk op ons verleden als inspiratie voor de toekomst.


NIEUWE WEBSITE "familiegeschiedenis.be"

Sedert 21 oktober 2012 werd met www.familiegeschiedenis.be een gloednieuwe website gelanceerd die iedereen met belangstelling voor familiegeschiedenis uit de startblokken helpt en de weg toont naar beschikbare bronnen, werkinstrumenten en hulpmiddelen.

Verenigde Staten archiveren alle tweets voor nageslacht

Door:Stig Geukens - Bron: The Telegraph

De Amerikaanse Bibliotheek van het Congres heeft zich geëngageerd om alle Twitterberichten van Amerikaanse staatsburgers te archiveren. Momenteel versturen Amerikanen dagelijks zo'n 400 miljoen van die tweets, die volgens het instituut een belangrijk deel van de national geschiedenis vormen.
Gayle Osterberg, communicatiedirecteur van het instituut, legt uit dat de Library of Congress het Amerikaanse verhaal voor het nageslacht moet bewaren. Volgens medewerkers van het instituut vormen de tweets daar een belangrijk element in, en kunnen ze van belang zijn voor toekomstige onderzoeken.

Om alle Amerikaanse berichten op te slaan, heeft de bibliotheek een overeenkomst getekend met Twitter waardoor toegang wordt verschaft tot alle berichten sinds de lancering in 2006. Sindsdien werden er 170 miljard tweets verstuurd, door meer dan 200 miljoen mensen. Het merendeel onder hen zijn Amerikanen. Om alle tweets op te slaan, werd 133 terabyte aan opslagcapaciteit vrijgemaakt.

Het grootste probleem is voorlopig echter niet de opslag van alle data. Gnip, het bedrijf uit Colorado dat voor de opslag zorgt, heeft moeite om tegemoet te komen aan alle aanvragen voor toegang tot de tweets. Wetenschappers wereldwijd willen ze namelijk gebruiken om cultureel onderzoek te doen.

*** NIEUW & terug beschikbaar: TOTAALINDEXEN van de familienamen voorkomende in de KLAPPERS van de PAROCHIEREGISTERS van het Ancien Regime :

Alfabetisch overzicht
per arrondissement, van alle familienamen vermeld in de parochieregisters (dopen, huwelijken, overlijdens) met vermelding van de parochie.

Een onmisbaar instrument om "verloren" of rondtrekkende families op te sporen in het Ancien Régime.

Tevens kunt u misschien ook eens rondneuzen in de lijst van de
tweedehandswerken.

Neem alvast eens een kijkje onder publicaties

Door het Stadsarchief werden recent twee nieuwe geïllustreerde archiefinventarissen gepubliceerd. Het betreft:

 • Inventaris van het archief van de parochie Sint-Gillis (15de eeuw tot 1902) en Sint-Gillis Binnen (1902-2000) door Véronique Bonkoffsky (128 blz).
 • Inventaris van het archief van het Sint-Alexiusbegijnhof te Dendermonde (60 blz) door Leo Pée.

  Voor meer info: Nieuwe inventarissen


GEZOCHT:
Ten behoeve van mijn familiegeschiedenis ben ik op zoek naar foto's (of oude postkaarten) met afbeeldingen van de oude spoorwegovergang nr. 60 naar Sint-Gillis, beneden aan het huidige viaduct. Meer bepaald, foto's van de toenmalige woningen (met o.m. café - ca 1910) en de latere noodwoningen tot 1930, op Dendermonds grondgebied (aan Vondelbeek/Kalendijk).

Hebt u nuttige info of fotomateriaal, neem dan contact op met
Ben Waterschoot. Alvast bedankt !
Dank zij een een postkaart (links), toegezonden door Dhr. Dirk Verheyden uit Sint-Gillis -waarvoor dank- werd het mogelijk, na uitvergroting, een beeld te reconstrueren van de toenmalige noodwoningen (rechts) aan de spoorwegovergang aan de Kalendijk.