Onze 75ste uitgave

Genealogisch repertorium van de Burgerlijke Stand van Dendermonde 1796-1920

Familiekunde Dendermonde is bijzonder fier haar 75ste uitgave beschikbaar te kunnen stellen. Gezinsrepertoria zijn voor de genealoog immers handige hulpmiddelen waarmee uren zoekwerk uitgespaard worden.

De gegevens van de burgerlijke stand werden aangevuld met verwijzingen naar onderstaande genealogische uitgaven:

 • Dendermonde: Klapper op de huwelijken 1626-1805 door Patrick De Wolf
 • Lebbeke: Repertorium van de families 1624-1850 door Pastoor Frans Verberckmoes
 • Baasrode: Genealogisch repertorium BS 1796-1900 door Etienne Huylebroeck
 • Grembergen: Genealogisch repertorium BS 1796-1900 door Etienne Huylebroeck
 • Sint-Gillis Dendermonde: Genealogisch repertorium BS 1796-1914

Het werk is onderverdeeld in 12 delen, alfabetisch geklasseerd op de familienaam van het gezinshoofd.

 • Deel 1: Aa – Bock
 • Deel 2: Bockaerts – Cauteren
 • Deel 3: Cauterman – Driessche
 • Deel 4: Droesbeke – Hanet
 • Deel 5: Hanijs – Kips
 • Deel 6: Kisbulck – Mertens
 • Deel 7: Metes – Pets
 • Deel 8: Petter – Scholliers
 • Deel 9: Scholten – Vallé
 • Deel 10: Valmont – Werner
 • Deel 11: Wesemael – Zwol
 • Deel 12:
  • Index op de huwelijken van de vrouw
  • lijst van alleenstaande personen
  • Demografische gegevens

De papieren versie is verkrijgbaar voor €350.
De PDF-versie kost €80.


De auteur

Begin 2011 realiseerde Guido Stultjens het drie-delig gezinsrepertorium van St-Gillis bij Dendermonde; kort nadien werd hij – op vraag van Familiekunde Dendermonde – bereid gevonden een gelijkaardig werk voor de Stad Dendermonde samen te stellen. Bewust van het grote werk dat hem te wachten stond, werden op 21 oktober 2011 de eerste gegevens in de computer ingevoerd: acht jaar later is het werk af met uiteindelijk 73.036 ingevoerde personen. Resultaat is een 12-delig werk van in totaal ca. 5.780 pagina’s, inclusief verwijzingen naar de klappers, parochieregisters en repertoria van buurgemeenten.

De waarde van dit imposante gezinsrepertorium 1796-1920 is enorm; de verdienste van de auteur is navenant! Het repertorium schetst immers een beeld van het reilen en zeilen van de Stad, van de maatschappelijke evolutie van de gezinnen en van de ganse Dendermondse bevolking.

Hartelijk proficiat en dank aan Guido Stultjens voor zijn jarenlange inzet! Moge dit repertorium een bijdrage vormen tot verdere ontsluiting van het verloren gegaan stadsarchief en een hulp zijn voor alle genealogen met Dendermondse roots.