Lid worden


Het jaarlijks lidgeld van Familiekunde Vlaanderen bedraagt 37,00 euro en geeft recht op het driemaandelijks tijdschrift ‘Vlaamse Stam‘ en gratis toegang tot alle documentatiecentra van het Vlaamse land

Meer praktische informatie over lid worden, kan je vinden op onze nationale website. Indien u nog geen lidnummer hebt, kan u dit best eerst aanvragen en aansluitend uw overschrijving doen.

Leden binnen ons werkgebied ontvangen bovendien onze tweemaandelijkse nieuwsbrief ‘Familiekunde in het Land van Dendermonde’ met bijdragen over relevante plaatselijke genealogische onderwerpen, activiteiten & wetenswaardigheden. Woont u buiten “Het Land van Dendermonde” en wenst u toch de nieuwsbrief te ontvangen, stort dan een vrijwillige bijdrage voor de uitbouw en ondersteuning van ons documentatiecentrum (FV-Dendermonde, IBAN: BE15 4428 6138 9130). Vergeet echter niet om on uw e-mail adres mede te delen!

Indien u geen lid wenst te worden van Familiekunde Vlaanderen maar toch onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, kan dit mits een vrijwillige bijdrage te storten van 10 euro op rekening BE15 4428 6138 9130 met vermelding van ‘nieuwsbrief’ en uw e-mail adres.

Om onnodige misverstanden te vermijden, willen we nog even vermelden dat enkel FV-leden gratis gebruik kunnen maken van onze dienstverlening. Wie geen lid is, betaalt 3 euro per bezoek aan het documentatiecentrum ‘De Oude Pastorie’.