BIBLIOTHEEK

Onze bibliotheek is elke 3e, 4e en eventueel 5e donderdag van de maand te raadplegen met dienstbetoon voor de geïnteresseerde genealogen, telkens van 19u00 tot 22u00.
Tevens op de eerste zaterdagvoormiddag van de maand van 9u00 tot 12u00.


De toegang is gratis voor leden van Familiekunde Vlaanderen; niet-leden betalen een bijdrage van € 3,00 per bezoek.


Bibliotheek FV Regio Dendermonde

Onze bibliotheek bevat meer dan 100.000 historische documenten en akten. Deze omvatten verschillende terreinen die van belang kunnen zijn bij het samenstellen van uw genealogie of familiegeschiedenis. 

In de bibliotheek vinden we tijdschriften van andere genealogische verenigingen en heemkringen enerzijds, en een aantal algemene standaardwerken in verband met genealogie en heraldiek anderzijds.

Belangrijk zijn het groot aantal bewerkingen van parochieregisters en registers van burgerlijke stand van gemeentes uit onze regio en het Land van Dendermonde. 

Bovendien vervolledigen recente publicaties dit aanbod. Mede door de beschikbare digitale aktes en microfiches (Mormonen) is ons centrum ’the place to be’ voor elke beginnende of gevorderde genealoog.

Een volledig overzicht van onze eigen catalogus kan u in deze pdf vinden.
U kan onze boeken en andere naslagwerken consulteren elke 3e en 4e donderdag van de maand en iedere eerste zaterdag van de maand (meer info in onze agenda) of op afspraak.

Dankzij de speciale nummering is het terugvinden van boeken en bronnen in onze bibliotheek eenduidig en eenvoudig vastgelegd. De alfanumerische code geeft onmiddellijk een indicatie welk soort
publicatie het betreft, zodat ook alles van één bepaalde bron per
gemeente of regio bij elkaar gerangschikt staat.

APP : een drielettercode geeft de gemeente of streek aan waarop
het werk betrekking heeft:
APP = Appels (LOCALITEITSCODE
een overzicht van de lokaliteitscodes

104 : een driecijfercode geeft informatie over de aard van de werk: familiegeschiedenis, repertorium, genealogie…
104 = parochieregister-tafels (BRONCODE) 
een overzicht van de broncodes

10 : een tweecijfercode slaat op het medium van het betrokken werk: boek, CD, tijdschrift…
10 = boek (MEDIACODE)
een overzicht van de mediacodes

0003 : volgnummer in de hierboven beschreven combinatie
De code bestaat uit 4 delen; als voorbeeld uit onze catalogus:
APP-104-10-0003
FV- DENDERMONDE
Bibliotheek Familiekunde Vlaanderen (BIDOC)

Familiekunde Vlaanderen beschikt over een zeer uitvoerige bibliotheekcatalogus. Hierin zijn alle publicaties opgenomen die bewaard worden in de diverse documentatiecentra.

FV – Aalst
FV – Brugge
FV – Brussel
FV – Dendermonde
FV – Dilbeek

FV – Gent
FV – Handzame (VCGH)
FV – Kempen
FV – Leuven
FV – Mandel-Leie

FV – Mechelen
FV – Merksem
FV – Oostende
FV – Tielt
FV – Westkust

http://www.bib.familiekunde-vlaanderen.be

Een uitgebreide BIDOC-handleiding kan u hier vinden.