Agenda

Maandelijkse voordracht

Indien niet anders vermeld, heeft de maandelijkse voordracht plaats op de 2e donderdag van de maand, telkens van 20u00 tot 22u00 in de voordrachtzaal van het documentatiecentrum ‘De Oude Pastorie‘ te Appels. De toegang is gratis.
Tijdens de pauze is koffie & frisdrank te verkrijgen tegen een democratische prijs.


Consultatie bibliotheek

Het documentatiecentrum staat elke derde en vierde (ev. vijfde) donderdag van de maand van 19u00 tot 22u00 en elke 1ste zaterdag van de maand (9u00 tot 12u00) ter beschikking van geïnteresseerde genealogen.

De toegang is gratis voor leden van Familiekunde Vlaanderen; niet-leden betalen een bijdrage van € 3,00 per bezoek.


Archiefavond

Op de 3e, de 4e en eventueel de 5e donderdag van de maand wordt door onze vrijwilligers gewerkt van 19u00 tot 22u00. 

Bereidwilligen die wensen mee te werken aan interne projecten (inscannen, inventariseren, klasseren, indexeren, ordenen enz.) en aan de uitbouw van ons documentatiecentrum zijn van harte welkom.


Vergadering van het bestuursorgaan

De vergaderingen van het bestuursorgaan van Familiekunde Dendermonde gaan door, elke 1e donderdag van de maand om 20u00.

Geen evenementen gevonden!
Meer laden