Wat doen we?

Familiekunde Dendermonde helpt en begeleidt de familievorser of genealoog op alle mogelijke vlakken bij het samenstellen van een stamboom, kwartierstaat en familiegeschiedenis.

Ons documentatiecentrum “De Oude Pastorie” Hoofdstraat 49 te 9200 Dendermonde (Appels) staat volledig ten dienste van de genealoog van het Land van Dendermonde. Wij beschikken er, naast archief- en bibliotheeklokalen over een vergaderruimte en een voordrachtzaal/leslokaal 

Onze bibliotheek telt momenteel ongeveer 3.000 uitgaven, circa 286.000 rouwbrieven en circa 216.000 rouwprentjes, waarvan de indexen raadpleegbaar zijn op deze website. Bovendien zijn er om en bij de 100.000 historische documenten te raadplegen. Het spreekt vanzelf dat deze groei slechts mogelijk is dank zij de inzet van de vele vrijwilligers en de financiële steun van onze partners.

Het documentatiecentrum staat elke derde, vierde en eventueel vijfde donderdag van de maand van 19.00 tot 22.00 uur + 1ste zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur van de maand ter beschikking van geïnteresseerde genealogen voor consultatie met dienstbetoon. De toegang is gratis voor leden van Familiekunde Vlaanderen; niet-leden betalen een bijdrage van € 3,00 per bezoek.
Indien onze medewerkers in opdracht genealogische opzoekingen moeten uitvoeren, gelden de tarieven zoals hier vermeld.

Onze kernactiviteit heeft plaats op elke 2e donderdag van de maand: om 20u uur gaat een vormingsavond of voordracht door in ons documentatiecentrum.

Bovendien ondersteunt een open werkgroep van vrijwilligers de lokale werking en draagt, naast bibliotheek- en archiefbeheer, ook de zorg voor een aantal projecten rond het bewerken van bronnen in het arrondissement. Dit is van belang omdat een groot gedeelte van het oud Dendermonds archief in rook opging tijdens het beleg van de stad in september 1914. Deze werkgroep komt in ons centrum samen elke derde en vierde donderdag van de maand van 19u tot 22u.

Tussendoor worden ‘kleine’ publicaties gerealiseerd en proberen we leden, die vragen hebben, te helpen.


Vrijwilligers

Familiekunde Dendermonde zoekt creatieve medewerkers om onze dienstverlening in ons documentatiecentrum verder uit te bouwen; dit kan zowel van bij u thuis als ter plaatse.

Misschien heb jij goeie ideeën, of ervaring in één of ander domein en wil je dit graag delen met de genealogen van het Land van Dendermonde? Maak dan gerust eens kennis met onze enthousiaste medewerkers tijdens een archiefavond in onze rustgevende, stijlvolle lokalen of geef een seintje aan het bestuur.

Onderzoek toont aan dat vrijwilligerswerk goed is voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Je krijgt een goed gevoel van vrijwilligerswerk, je zelfvertrouwen neemt toe. Je ontmoet nieuwe mensen, versterkt je netwerk en leert van alles bij. Vrijwilligerswerk doet deugd aan je hart en aan de wereld. Maak mee het verschil voor anderen!