“Klim in je stamboom” deel I

Vormingsavond

18 november 2021 20u00:

introductieavond Familiekunde
“Klim in je stamboom” deel 1
We maken kennis met alle aspecten van de familiekunde en zetten onze eerste
stappen in deze boeiende hobby. Voordracht door Ben Waterschoot en Bart
Broucke


Inschrijven vóór 17 november via info@familiekunde-dendermonde.be mondmasker verplicht


De ervaring leert dat veel mensen geïnteresseerd zijn in hun voorouders, ook deze van lang ge-leden: wie waren ze, waar woonden ze, waren ze arm of rijk, wat deden ze. Alleen weten de meesten niet hoe ze hun zoektocht moeten beginnen, terwijl dit eenvoudige r is dan men denkt.


Familiekunde Dendermonde wil de mensen die nog niet vertrouwd zijn met deze materie op weg zetten, hen leren om in die stamboom te klimmen. De opleiding bestaat uit twee sessies : de twee-de sessie is gepland in het voorjaar van 2022.


Lesgevers zijn onze bestuursleden Ben Waterschoot en Bart Broucke


Vormingsavond “Klim in je stamboom voor beginners — Deel 1

In dit deel maken we kennis met een aantal basis begrippen van de familiekunde. We leggen je stap voor stap uit hoe je naar uw voorouders op zoek kunt gaan, welke bronnen je kan raadplegen,
en hoe je moet omgaan met wat op internet reeds te vinden is.

Na deze inleiding tonen we, aan de hand van concrete voorbeelden, hoe je uw voorouders kunt terugvinden. We belichten de “akten van de Burgerlijke Stand”: geboorte -, huwelijks- en over-lijdensakten. Je komt te weten wat deze akten je kunnen leren en waar je ze kunt raadplegen : zij zullen je toelaten terug te gaan in de tijd tot he t jaar 1796.
Ook belichten we de “bevolkingsregisters” die een nuttige aanvulling vormen op de akten van de Burgerlijke Stand en die, samen met secundaire bronnen beschikbaar in ons documentatiecen-trum, zullen toelaten een boeiende familiegeschiedenis te gaan schrijven. Iedereen van harte welkom!

AANDACHT: deze voordracht gaat, omwille van Coronaproblematiek, NIET door in ons docu-mentatiecentrum “De Oude Pastorie” maar in de parochiekerk van Appels. Deze is gelegen aan
de Vrijstraat 1 , op ongeveer 50 m eter van ons documentatiecentrum.

Deelname is gratis