“Klim in je stamboom” deel II

Vormingsavond via videoconferentie

10 februari 2022 20u00:

introductieavond Familiekunde
“Klim in je stamboom” deel 2
We maken kennis met alle aspecten van de familiekunde en zetten onze eerste
stappen in deze boeiende hobby. Voordracht door Bart Broucke en Frans De Block


Inschrijven vóór 14 februari via info@familiekunde-dendermonde.be


De ervaring leert dat veel mensen geïnteresseerd zijn in hun voorouders, ook deze van lang ge-leden: wie waren ze, waar woonden ze, waren ze arm of rijk, wat deden ze. Alleen weten de meesten niet hoe ze hun zoektocht moeten beginnen, terwijl dit eenvoudige r is dan men denkt.


Familiekunde Dendermonde wil de mensen die nog niet vertrouwd zijn met deze materie op weg zetten, hen leren om in die stamboom te klimmen. De opleiding bestaat uit twee sessies : dit is de tweede sessie.


Lesgevers zijn onze bestuursleden Bart Broucke en Frans De Block


Vormingsavond “Klim in je stamboom voor beginners — Deel 2

We gaan verder terug in de geschiedenis. Daarbij maken we kennis met oud-schrift en met de registers die vóór 1796 dienst deden als akten van burgerlijke stand: de door pastoors – doorgaans in het Latijn – opgestelde “parochieregisters”. Met wat geluk vind je zo je voorouders uit de 17de eeuw! We maken ook kennis met enkele basistermen van het pastoors-latijn, zodat iedereen op een vlotte manier de akten kan lezen en begrijpen.


AANDACHT: deze voordracht gaat, omwille van Coronaproblematiek, NIET door in ons docu-mentatiecentrum “De Oude Pastorie” maar via videoconferentie (MS-Teams)

Deelname is gratis voor FV leden. Niet leden 2 euro.