De Appelse parochiegeschiedenis met geleid bezoek aan de Sint-Apolloniakerk te Appels

Oscar Van Damme

Voordracht

13 oktober 2022 20u00:


Inschrijven via info@familiekunde-dendermonde.be


Vrij recent is er opnieuw aandacht en belangstelling voor het religieus erfgoed. De betekenis en de geschiedenis van (soms kostbare, soms heel gewone) erfgoedsites is door de secularisatie niet meer gekend.

Familiekunde Dendermonde nodigt alle geïnteresseerden -en natuurlijk ook de parochianen van Appels- uit voor een geleid bezoek aan de Sint-Apolloniakerk. Een kerk –ook de kerk in Appels– is dikwijls een rijk gevulde “lieu de mémoire” over het leven van de mensen vroeger in die plaatselijke gemeenschap. Genealogen en heemkundigen kunnen misschien iets ontdekken, waar ze heel de tijd al aan voorbij zijn gegaan of waarvan zij de oorsprong en de betekenis opnieuw kunnen vinden.

Oscar Van Damme is een Appelsenaar van geboorte, die in zijn jeugd de geschiedenis van de Sint-Apolloniakerk bij pastoor De Bruyne van dichtbij kon ontdekken en er zelfs een stukje kon van meemaken. Het kerkarchief werd toen nog op de pastorij bewaard. Ouder geworden, is hij zich opnieuw gaan interesseren in de plaatselijke geschiedenis. Hij zal met veel genoegen de mensen van Familiekunde Dendermonde en de huidige parochianen van Appels laten delen in zijn inzichten. Hij verwacht bovendien dat ze op een actieve en kritische wijze deze zouden aanvullen en corrigeren.


AANDACHT: Deze vormingsavond gaat door in de Sint Apolloniakerk, Vrijstraat 2, 9200 Appels