Kennismaking met onze bibliotheek

Donderdag 10 november 2022 van 20:00 tot 22:00

Bij het samenstellen van stamboom en familiegeschiedenis worden de mogelijkheden van onze bibliotheek, met ca. 3.000 titels, onvoldoende benut. Vele interessante bronnen wor-den immers niet (zelden of zelfs nooit) geraadpleegd…

We maken nader kennis met de structuur van onze bib, met specifieke begrippen en met de thematische zoekmogelijkheden (localiteitscode, broncode, mediacode en volg-nummer).

In een eerste fase wordt vertrokken worden vanuit de 250.000 rouwberichten en de ca. 150.000 rouwprentjes. Op basis van de localiteit kunnen nadien vele repertoria en allerhande bewerkingen van diverse bronnen geraadpleegd worden.

Via BIDOC kan on-line gezocht worden op familienamen of op diverse trefwoorden in de plaatselijke geschiedenis. De catalogus (on-line en op papier) geeft ons een overzicht van alle beschikbare werken.


Pastorie Appels, Hoofdstraat 49, 9200 Appels