Voordracht Boerenkrijg (14/12/23)

Voordracht door Jozef Dauwe

Donderdag 14 december 2023 20u00


Inschrijven via info@familiekunde-dendermonde.be

Op donderdag 14 december hebben we onze Ere-voorzitter Jozef Dauwe te gast. Jozef komt
ons -als geboren Lebbekenaar- vertellen hoe de kiem van de Boerenkrijg voeding kreeg in
Lebbeke. De materie is hem alleszins niet onbekend: in 1999 was hij auteur van een
interessante publicatie (met namenindex) “De Boerenkrijg in het kanton Lebbeke 1798


225 jaar geleden waaide over Vlaanderen een algemene opstand tegen het toenmalige
Franse bewind. Die opstand is beter gekend als de boerenkrijg en duurde van 12 oktober
1798 tot 5 december 1798.


Het verbod op de beleving van de Godsdienst, het verbannen van priesters, het afschaffen
van kerken en kloosters met de verkoop van hun inboedel, de belastingen en opeising van
graan en vee maar vooral de uitgevaardigde bloedwet stak de lont aan het kruidvat. Door
deze bloedwet werden de jonge boerenzonen verplicht dienst te nemen (conscrits) in het
Franse leger.

Van harte welkom!

Documentatiecentrum “De Oude Pastorie”Hoofdstraat 49, 9200 Dendermonde (Appels)