Vincentius

Locatie

Vincentius
Kerkstraat 97, 9200 Dendermonde

Datum

13 feb 2020

Tijd

20:00

Voordracht: De kadasterkaarten van Popp – een sleutel tot je lokale geschiedenis

Voordracht door Pieter De Reu

Voor de meeste Vlaamse gemeenten zijn de negentiende-eeuwse Poppkaarten een unieke bron voor de lokale geschiedenis. Van 1842 tot aan zijn dood in 1879 publiceerde Philippe Christian Popp de kadasterkaarten van zo’n 1800 Belgische gemeenten. In

Vlaanderen is de publicatie voor zowat elke gemeente beschikbaar, onder meer deze van het Land van Dendermonde. Het detail van de kaarten (op perceelsniveau) en de bijkomende informatie in de leggers geven ons vandaag een beeld van hoe die gemeente er in het midden van de negentiende eeuw uitzag.

Op deze vormingsavond wordt de achtergrond van het kadaster en van de Poppkaarten geschetst, en worden de toepassingsmogelijkheden voor historisch onderzoek toegelicht.

Pieter De Reu is rechtshistoricus van de vakgroep Metajuridica van de Vrije Universiteit Brussel, en is tevens verbonden aan de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. Hij heeft heel wat publicaties op zijn naam staan over het Belgische kadaster.