Steekfiche Appels

Appels tot 1794 (Ancien Regime)

BronLocatieBewerkingen
Parochieregisters
– doopaktes
– huwelijksaktes
– begrafenisaktes
– klapper op registers

Stadsarchief Dendermonde (originelen)
Doop: 1612- 1800 (uitgezonderd 1706)
Huwelijk: 1612-1796
Begrafenis: 1751-1805 (index 1603-1797) / zie ook “fonds bisdom” e.a. vanaf 1668

Rijksarchief
Idem als origineel, maar beperktere begrafenisregisters (enkel vanaf 1785)

Familysearch
Records
Catalog
Idem als origineel, maar beperktere begrafenisregisters (enkel vanaf 1785)

 • Genealogisch repertorium parochieregisters 1612-1804

Andere
- Armenrekeningen
- Quoteboeken
- Staten van goed
- Wezenrekeningen 
- Verkavelingen
- Wettelijke passeringen/kennissen
- Landboek Appels
- Conditiën van verkopingen en verpachtingen
- Metingboek
- Dijkschouwingen

Stadsarchief Dendermonde
Inventaris Kerkfabriek
Inventaris

Appels van 1794 tot heden

BronLocatieBewerkingen
Akten burgerlijke stand
- geboorteaktes
- huwelijksaktes
- overlijdensaktes
- tienjaarlijkse tafels
Stadsarchief Dendermonde (origineel)

Rijksarchief (online)

Familysearch
- Records
- Catalog
 • Geannoteerd genealogisch repertorium Sint-Apolloniaparochie 1798-1914

Rouwdocumenten
- brieven
- prentjes
Diverse bronnen

Stadsarchief Dendermonde

 • Bevolkingstelling: 1806, 1814, 1818, 1829, 1876
 • Bevolkingsregister: 1829-1843; 1836-1846; 1847-1867; 1867-1880.
 • Inschrijvingen afschrijvingen
 • Register straatschouwingen
 • dijkboeken
 • Kadastrale- en belastingstukken uit Franse, Hollandse en Belgische periode
 • Stukken armenbestuur
 • Register van bevolking 1836-1846
 • Register van bevolking en inwoning 1843
 • Volkstellingen 1806-1814
 • Lijst van de algemene kiezers ingeschreven in het Kiezersregister op 1 april 1980
Kadaster

Microfilms in Rijksarchief Gent

Notariaat

Appels Bibliografie

Bibliotheek nummerTitelAuteur

U kan bijkomend ook de volledige online bibliotheek van Familiekunde Vlaanderen raadplegen.