Steekfiche Baasrode

Baasrode tot 1794 (Ancien Regime)

BronLocatieBewerkingen
Parochieregisters
 • doopaktes
 • huwelijksaktes
 • begrafenisaktes
 • klapper op registers

Stadsarchief Dendermonde (originelen)

Rijksarchief Baasrode
- Dopen: 1610-1797
- Huwelijk: 1610- 1797
- Begrafenis: 1619-1797

Rijksarchief Vlassenbroek
- Dopen: 1656-1719 en 1727-1796
- Huwelijk: 1656-1716 en 1727-1796
- Begrafenis: 1656-1718 en 1727-1796

Familysearch
- Records Baasrode
- Catalog Vlassenbroek
- Catalog Baasrode

 • Baasrode Genealogisch Repertorium 1610-1797
 • Repertorium van de families te Vlassenbroek 1656-1796
 • Vlassenbroek (Sint-Gertrudis) Familiesamenstelling 1656-1722, 1727-1797

Andere

 • armenrekeningen
 • wettelijke passeringen e.d.
 • tiendeverpachtingen
 • koopvoorwaarden 
 • staten van goed
 • wezenrekeningen 
 • processtukken
 • meetboek
 • landboeken
 • staten van lasten en binnenkosten
 • kwoteboeken
Stadsarchief Dendermonde
- Inventaris Kerkfabriek Baasrode en Vlassenbroek
- Inventaris van de schepenbank Baasrode, Vlassenbroek en van de heerlijke griffie van Sint-Ursmarus te Baasrode

Baasrode van 1794 tot heden

BronLocatieBewerkingen
Akten burgerlijke stand
- geboorteaktes
- huwelijksaktes
- overlijdensaktes
- tienjaarlijkse tafels
Stadsarchief Dendermonde (origineel)

Rijksarchief (online)

Familysearch
- Records Baasrode
- Catalog Vlassenbroek
- Catalog Baasrode
 • Genealogisch repertorium - Burgerlijke Stand 1796-1900

Diverse bronnen

Stadsarchief Dendermonde

 • Bevolkingsregister: 1826, 1830,1828, 1847-1866, 1867-1890 en diverse andere stukken (woonstveranderingen, kiezerslijsten, …
 • Kadaster- en belastingstukken uit Franse, Hollandse en Belgische tijd
 • Stukken armenbestuur
Rouwdocumenten
- brieven
- prentjes
Kadaster

Microfilms in Rijksarchief Gent

Notariaat

Baasrode Bibliografie

Bibliotheek nummerTitelAuteur

U kan bijkomend ook de volledige online bibliotheek van Familiekunde Vlaanderen raadplegen.