Steekfiche Berlare

Berlare tot 1794 (Ancien Regime)

BronLocatieBewerkingen
Parochieregisters
 • doopaktes
 • huwelijksaktes
 • begrafenisaktes
 • klapper op registers

Rijksarchief Beveren Waas

 • Dopen 1604 - 1802 (uitz: 1606-1611, 1644-1648, 1651-1652)
 • Huwelijken 1612 - 1803 (uitz: 1641-1651, 1682-1683)
 • Begraven 1613 - 1803 (uitz: 1682-1683, 1694-1697)
 • Klapper op registers: geboorten en overlijdens 1612-1796, 1613-1796

  • Oude kerkregisters. Alfabetische tafels geboorten, huwelijken, overlijdens (Vanderschot, Jozef)
  KerkfabriekKerkfabriek Berlare
  Sint-Maartenskerk.  (1608-19de eeuw

  A. Pastoraal 
  1  Inventaris van de kerk en Heilige Geesttafel, 17de eeuw, 2 stukken
  2  Visitationes ecclesiae, 1693-1750, 1 pak
  3  Uittreksel uit de parochieregisters, eind 18de-begin 19de eeuw,  1 pak

  B. Kerk

  C. Kapel van Bareldonk (OLV ter Groene Strate)

  D. Armentafel 
  35  Stichtingen van jaargetijden 1719-1761
  36  Voorwaarden  verpachtingen 1642-1685
  38 - 50  Armenrekeningen 1633-1792

  E. Processen

  Schepenbank
  Griffie
  ea

  GO Berlare 0000  

  Archief van de schepenbank (1521-1796 (1831)), de griffiers (1634-1796 (1812)) en de heer (1589-1796) van Berlare. 

  ARCHIEF VAN DE SCHEPENBANK VAN BERLARE 

  I.  Organisatie (1) 

  II. De schepenbank als bestuurlijk orgaan 

   A. Algemeen 

   B. Betrekkingen met andere overheden (1) 

   C. Financieel beheer 

   D. Beheer van de gemeentelijke eigendommen 

   E. Toezicht op de belastinginning in de broeken 

   F. Beheer van wegen en waterlopen 

   G. Uitvoering van militaire taken 

   H. Toezicht op de kerk en de armentafel 

   I. Ordehandhaving 

  III. De schepenbank als gerechtelijk orgaan 

   A. Rechtspraak in geschillen 

   B. Willige rechtspraak 

  ARCHIEF VAN DE GRIFFIERS VAN BERLARE

  ARCHIEF VAN DE HEER VAN BERLARE 

  I.  Algemeen 

  II. Personeel (1) 

  III.Beheer van heerlijke goederen en rechten 

       A. Goederen (1) 

       B. Rechten 

  IV.Financieel beheer 

  V. Persoonlijk archief 

  STUKKEN ZONDER VERBAND

  • Resolutie- en deputatieboeken van het magistraat van Berlare. (Vanderschot, Jozef)
  Landboek
  • Terrierboek van Berlare opgesteld in het jaar 1774 door Pieter Frans Van Tieghem. Toegelicht door Edmond Van den Breen  + Klapper.
  • Ligger van Beirlaire.
  • Kadastrale legger van Berlare 1632

  Berlare van 1794 tot heden

  BronLocatieBewerkingen
  Akten burgerlijke stand
  - geboorteaktes
  - huwelijksaktes
  - overlijdensaktes
  - tienjaarlijkse tafels
  Rijksarchief
  • Geboorten 1796 - 1910
  • Huwelijken 1796 - 1910
  • Overlijden 1796 - 1910
  • Tienjaarlijkse tafels
   Geboorten : 1796-1802, 1823-1842, 1860-1910
   Huwelijken : 1796-1813, 1823-1832, 1871-1910
   Overlijdens : 1796-1802, 1813-1822, 1871-1910
  • Gen Rep 1796 - 1900; DE PAUW, PAUL
  • 50 Berlaarse Kwartierstaten; VERLAECKT, A. / VENNEMAN, R. / CLEMENT, L. / DE BRUYNE, L.
  Notariaat

  NOT Van Bogaert G. 2011  
  Inventaris van de minuten van Gustaaf Van Bogaert, notaris te Berlare, 1883 - 28-03-1896.
  Archiefbewaarplaats: RA Gent

  NOT Michiels D. B. 2010  
  Inventaris van de minuten en repertoria van Delfinus Benoit Michiels, notaris te Berlare, voor de jaren 1860-1881. 
  Archiefbewaarplaats  RA Gent

  NOT Van Goethem P.J. 0000  
  Inventaris van de minuten en repertoria van Petrus Joannes Van Goethem, , 1816-1840. 
  Archiefbewaarplaats: RA Gent

  NOT Schicks K.A. 0000  
  Inventaris van de minuten en repertoria van Karel Amandus Schicks, 1845-1883. 
  Archiefbewaarplaats: RA Gent

  NOT Lagrange A. - Cieters P.J. 0000  
  Inventaris van de minuten en repertoria van August Lagrange en Piet Jan Cieters, 1849-1860.
  Archiefbewaarplaats: RA Gent

  NOT De Weert J. 2011  
  Inventaris van de minuten en repertoria van Joseph De Weert, notaris te Berlare, voor de periode 04-07-1912 - 26-07-1947.

  NOT Van Hemelryck L. 2011  
  Inventaris van de minuten en repertoria van Louis Van Hemelryck, 05-06-1896 - 15-05-1912. 
  Archiefbewaarplaats: RA Gent

  NOT Van de Velde D. 2011  
  Titel toegang: Inventaris van de minuten van Daniël Van de Velde, notaris te Berlare, voor de periode 14-06-1881 - 09-12-1882. 
  Archiefbewaarplaats: RA Gent 

  Andere info

  Commissie van Openbare Onderstand
  Openbare Onderstand en rechtsvoorgangers te Berlare, 1815-1979

  GM Berlare 0000  
  Modern archief Berlare. (1794-1942) / J. 

  001 Inventaris van de parochieregisters. 1848.

  091 - 098 Bevolkingsregisters. 1829-1860. 

  099  Register van intredingen. 1826-1895. 1 deel.

  100 Register van intredingen. 1826-1895.

  101 - 105 Kiezerslijsten. 1884-1916. 

  106 Schoolbevolking. 1895-1917. 1 pak.

  107 Kosteloos LO: inschrijvingsreg. 1879-1902. 

  109 - 110 Militie: nominat staten. 1817-1870. 

  111 - 113 Militie: alfabet lijsten. 1817-1882. 

  118 Aankoop van de pastorij. 1785-1806. 1 pak.

  119 Verpachtingen van gemeenteheiden en vennen. 1837-1916. 1 pak.

  120 - 123 Grasverpachtingen en verkopingen. 1804-1925. 

  125 Rol van de repartitie van de belastingen op de eigenaars van de Aubroekpolder. 1812..

  128 Leggers van de personele belasting.
   Jaar X. = 1801-1802 1 pak.

  129 Legger van de grondbelasting.
  Jaar VII. = 1798-1799. 1 deel.

  130 - 131 Pointingrollen. 1796-1797. 

  132 - 160 Dubbels van belastingsrollen. 1877-1915. 

  161 - 185 Registers van patentschuldigen (Registre des patentables). 1843-1871. 

  213 - 219 Landbouwtellingen. 1917-1942. 

  224 - 227 Straat- en waterloopschouwingen. Jaar XIII-1889. 

  230 Werkrechtersraad: kiezerslijsten. 1885-1918. 1 pak.

  231 - 232 Registers van paspoorten. 1818-1853. 

  233 Onderstandswoonst. 1877-1901. 1 deel.

  234 Register der goederen toebehorend aan de armen. 1819-1827. 1 deel.

  235 Sommier der goederen en inkomsten van de armen. 1831. 1 deel.

  236 Armbestuur: rekeningen. 1807-1817. 1 pak.

  Rouwdocumenten
  - brieven
  - prentjes
  Kadaster

  Microfilms in Rijksarchief Gent

  Berlare Bibliografie

  Bibliotheek nummerTitelAuteur
  BER-057-10-0001Een Krantekijk op 10 jaar Berlare - Een selectie uit de artikels van René Stevens en Nico Keppens over het reilen en zeilen in de gemeente tussen 1980 en 1989STEVENS RENÉ / KEPPENS NICO
  BER-081-10-0001Berlare in prentkaarten
  BER-081-10-0002Berlare in de 19de eeuwVAN DEN BREEN EDMOND
  BER-081-10-0003De Sint-Sebastiaansgilde te Berlare van 1650 tot 1900VANDERSCHOT JOZEF
  BER-081-10-0004Hoe Berlare de geschiedenis tot 1800 beleefdeVAN DEN BREEN EDMOND / VAN DENDER TONY
  BER-081-10-0005Fotoboek Berlare van de Bevrijding tot 2000DE BRUYNE CYRIEL & LUC / DE PAUW PAUL
  BER-081-15-0001Heem- en oudheidkundige kring Berlare
  BER-081-20-0001Cultuurraad Berlare - nieuwjaarsreceptie : toespraken van Marc Van Gijsegem voorzitter cultuurraad 1996-97-98-99CULTUURRAAD BERLARE
  BER-104-10-0001Berlaere. Oude kerkregisters. Alfab tafel der huwelijken van 't jaar 16... tot 1796VANDERSCHOT JOZEF
  BER-104-10-0002Berlaere. Oude kerkregisters. Alfab tafel der overlijdens van 't jaar 16... tot 17...VANDERSCHOT JOZEF
  BER-104-10-0003Berlaere. Oude kerkregisters. Alfab tafel der geboorten van 't jaar 1612 tot 1796VANDERSCHOT JOZEF
  BER-132-10-0001Ligger van Beirlaire. Kadastrale legger van Berlare 1632VANDERSCHOT JOZEF
  BER-155-10-0001Terrierboek van Berlare opgesteld voor het jaar 1774 - KlapperVAN THIEGHEM VAN DEN BREEN VAN
  BER-155-10-0002Terrierboek van Berlare opgesteld in het jaar 1774 door Pieter Frans Van Tieghem. Toegelicht door Edmond Van den BreenVAN DEN BREEN EDMOND
  BER-187-10-0001Resolutie- en deputatieboeken vh magistraat van Berlare. 
Deel 1 (1632-1651)VANDERSCHOT JOZEF
  BER-187-10-0002Resolutie- en deputatieboek vh magistraat van Berlare. Deel 2 (1678-1702)VANDERSCHOT JOZEF
  BER-187-10-0003Resolutie- en deputatieboek vh magistraat van Berlare. 
Deel 3 (1705-1712/1717-1755)VANDERSCHOT JOZEF
  BER-187-10-0004Resolutie- en deputatieboeken van het magistraat van Berlare deel IV 1750-1779 1778-1796VANDERSCHOT JOZEF notaris
  BER-300-10-0001Berlaarse doodbeeldekes en rouwgebruikenVAN DER LINDEN JO
  BER-304-20-000150 Berlaarse KwartierstatenVERLAECKT VENNEMAN CLEMENT DE BRUYNE
  BER-310-10-0001Berlare : Gen Rep 1796 - 1900 - deel 1 : Abbeel - De VuystDE PAUW PAUL
  BER-310-10-0002Berlare : Gen Rep 1796 - 1900 - deel 2 :De Wael - TrochDE PAUW PAUL
  BER-310-10-0003Berlare : Gen Rep 1796 - 1900 - deel 3 : Uvijn - ZamanDE PAUW PAUL
  BER-310-10-0004Berlare : Gen Rep 1796 - 1900 - Algemene PersonenindexDE PAUW PAUL
  BER-310-10-0005Berlare : Gen Rep 1796 - 1900 -
index op de huwelijken van de man / index op de huwelijken van de vrouwDE PAUW PAUL

  U kan bijkomend ook de volledige online bibliotheek van Familiekunde Vlaanderen raadplegen.