Steekfiche Buggenhout

Buggenhout tot 1794 (Ancien Regime)

BronLocatieBewerkingen

Parochieregisters

  • Dopen 1624-1796, Uitz 16531656
  • Huwen 1624-1796, Uitz 1654-1655
  • Begraven 1624-1796
Klapper op registers
Dopen        1605-1796
Huwen       1624-1796
Begraven  1624-1796

Rijksarchief Beveren Waas  = RAB


Scans via vaste URL:
https://search.arch.be/ead/BE-A0512_111194_109889_DUT

FVD:

Doopakten fotocopy; 1625 - 1796           zie BIDOC

Huwelijksakten fotocopy; 1624 - 1796    zie BIDOC

Overljdens fotocopy; 1624 - 1796            zie BIDOC

Klapper dopen, huwelijk, overlijden        zie BIDOC

Alfabet reprtorium families te Buggenhout, 1624 - 1850. E.H.  F.Verberckmoes

 

Heemkring ter Palen:
Tabellen ° x + in PDF vrij te downloaden op hun website

KF Buggenhout 0000

 

 

GO Buggenhout 0000

 

 

Armenrekeningen
1684; 1797, 1801-1803


Bournonville 1628-1796;
Grimbergen 1591-1609, 1619-1796, Moorsrolle 1633-1796

 

Wettelijke passeringen e.d.

1665 - 1796

Staten van goed

Wezenrekwesten

Rijksarchief Gent  (RAG)
Détails via vaste URL:

https://search.arch.be/ead/BE-A0514_114267_112960_DUT

 

Vaste URL:
https://search.arch.be/ead/BE-A0514_114343_113036_DUT

Landboeken

Staten van lasten en binnenkosten

Kwoteboeken

 

 

 

 

 

En verder nog:

Ommestellingen  1699 - 1792

Parochierekeningen 1667 - 1742

Détails via vaste URL:
https://search.arch.be/ead/BE-A0514_114343_113036_DUT

 

Heemkring Ter Palen beschikt over de digitale versie landboek; de 569 pagina's staan op de Beeldbank. Die bereik je  via deze link:
https://www.erfgoedbanklandvandendermonde.be/
Geef in het zoekvak in: "terrier" en als bijkomende zoekterm "buggenhout", dan kun je als 3° zoekopdracht het volgnummer van de
scan ingeven om de gewenste pagina te krijgen. In bijlage het overzicht van die scans (excelbestand) en de indeling van de wijken
op een huidig stratenplan.

Buggenhout van 1794 tot heden

BronLocatieBewerkingen

Akten burgerlijke stand

  • Geboorten 1796-1910; Uitz 1842
  • Huwelijken 1796-1910
  • Overlijden 1796-1910

Tienjaarlijkse tafels
Geboorten  1823 -1910; Uitz 1843-1859
Huwelijken  1803 -1910; Uitz 1814-1822;                                                1833-1870
Overlijden   1813 - 1910; Uitz 1823-1870

RAB

 

Scans via vaste URL:
https://search.arch.be/ead/BE-A0512_112304_110915_DUT

FVD:

Genealogisch repertorium - Burgerlijke Stand
1796-1900
Notariaat

Klik op link hiernaast voor détails.

Archiefbewaarplaats: Rijksarchief te Gent

Notaris Van Leemput Petrus   1741

NOT Claessens J-B. 0000    1777-1795

Notaris Van Praet M. 0000    1712-1725.
Rouwdocumenten
- brieven
- prentjes
Kiezerslijst

Arrondis Dendermonde. Gemeente Buggenhout. Kiezerslijst 1986. Lst vd algemene kiezers  in het register op 1 september 1986

Gemeente Buggenhout. Kiezerslijsten. Lijst van de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen 1972-1974. A-M

Buggenhout-bibliografie

Bibliotheek nummerTitelAuteur
BUG-081-10-0001De boottrekkers van de BrielSERVAES P.
BUG-081-10-0002De brouwerij 'het Hof'PEELMAN MARC
BUG-081-10-0003In geloof verbonden. 100 jaar parochie Sint-Gerardus Majella Opstal-Buggenhout 1905-2005DE MAEYER STEVE
BUG-081-10-0005In al vreugd en rouwen. De parochie O.-L.-Vrouw ten-Hemel-Opgenomen. Briel Basrode-Buggenhout 1949-1999DE MAEYER STEVE
BUG-081-10-0006Heemkring Ter Palen Buggenhout. Index tijdschrift jaargang 1 tot jaargang 41-1N.N.
BUG-081-15-0001Ter Palen : driemaandel tijdschrift ve Heemkring Buggenhout
BUG-081-20-0001Welkom in Buggenhout de Oost-Vlaamse bosgemeenteN.N.
BUG-104-10-0001Buggenhout. Parochieregisters. Klapper op de overlijdens (Abbeloos-Moyns)N.N.
BUG-104-10-0002Buggenhout. Parochieregisters. Klapper op de dopen (Abeel-Nicasi)N.N.
BUG-104-10-0003Buggenhout. Parochieregisters. Klapper op de dopen (Nicasius-Zwijvick)N.N.
BUG-104-10-0004Buggenhout. Parochieregisters. Doopakten 1625-1657 (in fotokopie)N.N.
BUG-104-10-0005Buggenhout. Parochieregisters. Doopakten 1766-1784 (in fotokopie)N.N.
BUG-104-10-0006Buggenhout. Parochieregisters. Doopakten 1785-1796 (in fotokopie)N.N.
BUG-104-10-0007Buggenhout. Parochieregisters. Huwelijksakten 1624-1772 (in fotokopie)N.N.
BUG-104-10-0008Buggenhout. Parochieregisters. Huwelijksakten 1771-1796 (in fotokopie)N.N.
BUG-104-10-0009Buggenhout. Parochieregisters. Klapper op de huwelijken 1624-1796 (in fotokopie)N.N.
BUG-104-10-0010Buggenhout. Parochieregisters. Overlijdens 1624-1777 (in fotokopie)N.N.
BUG-104-10-0011Buggenhout. Parochieregisters. Overlijdens 1776-1796 (in fotokopie)N.N.
BUG-104-10-0012Buggenhout. Parochieregisters. Klapper op de overlijdens (in fotokopie)N.N.
BUG-126-10-0001Arrondissement Dendermonde. Gemeente Buggenhout. Kiezerslijst 1986. Lijst van de algemene kiezers ingeschreven in het kiezersregister op 1 september 1986N.N.
BUG-126-10-0002Gemeente Buggenhout. Kiezerslijsten. Lijst van de parlements- - provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen 1972-1974. A-MN.N.
BUG-126-10-0003Gemeente Buggenhout. Kiezerslijsten. Lijst van de parlements- - provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen 1972-1974. N-ZN.N.
BUG-310-10-0001Alfabetisch repertorium van de families te Buggenhout tussen 1624 tot 1850 - deel I A-LF. VERBERCKMOES
BUG-310-10-0002Alfabetisch repertorium van de families te Buggenhout tussen 1624 tot 1850 - deel II M-ZF. VERBERCKMOES
BUG-310-10-0003Alfabetische chronologische lijst der huwelijken op naam van de vrouw 1624-1850 - Alfabetische chronologische lijst der overlijdens niet vermeld bij de families 1624-1850 deel IIIF. VERBERCKMOES

U kan bijkomend ook de volledige online bibliotheek van Familiekunde Vlaanderen raadplegen.