Steekfiche Denderbelle

Denderbelle tot 1794 (Ancien Regime)

BronLocatieBewerkingen
Parochieregisters
 • doopaktes
 • huwelijksaktes
 • begrafenisaktes
 • klapper op registers
Rijksarchief Beveren Waas

Parochieregisters
 • Dopen            1597-1797  Uitz: 1658-1661
 • Huwelijken    1597-1797  Uitz: 1657-1666
 • Begraven     1616 - 1796

Klapper op registers
 • Dopen - trouwen - begraven: 1597-1796
 • Communielijst:  05/1709 - 05/1710, 10/1724 - 06/1776
 • Alfabetisch Repertorium vd families te Denderbelle 1597 - 1930 (EH  F. Verberckmoes)
KerkfabriekKF Denderbelle 0000
Sint-Martinuskerk   (1587-1820) 

A. Pastoraal archief 
 • Bestuur en zielzorg 
 • Goederen en inkomsten van de pastorie 
 • Gebouwen en inrichting van de kerk 
B. Kerkfabriek. 
 • Boekhouding 
 • Goederen en inkomsten van de kerk 

C. Heilige Geest of armendis. 
 • Boekhouding 
 • Goederen en inkomsten 

D. Broederschappen. 
 • Reglement en ledenlijst van de broederschap van Sint-Martinus. 1761-1771.  1 omslag.
 • Processtukken. 1686, 1702-1706.  2 katernen.
 • "Meditatio undecima passionis domini nostri Jesu Christi", z.d. 2°. Testament van Judocus v Damme voor de pastor Denderbelle, [1763].

Inventaris van het oud archief Denderbelle

GO Denderbelle 0000  
 • Inventaris van het oud archief van de gemeente Denderbelle.
 • Oud bestand (1413-1807) 
 • Identificatie van de toegang:  AR31 
 • Archiefbewaarplaats:  RA Gent 
 • Gevonden inventarisnummers:  168

Staten van goed + Wezerij

1644 - 1758

Straatschouwingen

1693 - 1752

Wettelijke passeringen (verkoop, ….)

1595 - 1760
1651 - 1793

Landboeken / ommeloper

Metingen 1701 - 1800

Parochierekeningen

1589 - 1807

Denderbelle van 1794 tot heden

BronLocatieBewerkingen
Akten burgerlijke stand
- geboorteaktes
- huwelijksaktes
- overlijdensaktes
- tienjaarlijkse tafels
Rijksarchief
 • Geboorten: 1797 - 1910 (uitz 1813-1822, 1833-1871)
 • Overlijdens: 1803 - 1910 (uitz  1814-1822, 1833-1870)
 • Huwelijken: 1797 - 1910 (uitz  1803-1812, 1823-1870)
 • Alfabetisch Repertorium vd families te Denderbelle, 1597 - 1930, EH  F. Verberckmoes
Notariaat

Niets gedeponeerd in Rijksarchief

Rouwdocumenten
- brieven
- prentjes

Inventaris van het modern archief van de gemeente Denderbelle

GM Denderbelle 0000  
modern archief (1803-1941)
Rijksarchief Gent 

A. Algemeen bestuur
 • I. College van Burgemeester en Schepenen
 • II. Gemeenteraad
 • III. Personeel
 • IV. Archief
 • V. Briefwisseling
B. Bevolking (met lijsten)

C. Eredienst (Kerkfabriek)

D. Financiën
 •    I. Rekenplichtigheid
 •   II. Belastingen
E. Arbeid en Nijverheid

F. Leger en vreemde bezetting

G. Openbare werken

H. Openbare onderstand

I. Onderwijs

J. Verkiezingen

K. Cultuur

L. Maatschappelijk Werk

M. Varia

Denderbelle Bibliografie

Bibliotheek nummerTitelAuteur
DBL-081-10-0001De kronycken van de Heerlijkheid en de gemeente DenderbelleDE KIMPE FRANS
DBL-081-10-0002Denderbelle op foto's en oude prentkaartenCOOREMAN PETER / SCHUDDINCK JOHAN / DE KIMPE
DBL-081-10-0003De Kronycken van vier Scheutisten op missie naar Mongolië in 1889SAEYS EDWARD / HEUVINCK YVAN / DE KIMPE FRANS
DBL-081-10-0004De koeien van BelleSAEYS EDW/ COOREMAN PETER / DE KIMPE FRANS
DBL-081-10-0005De kronycken van Denderbellenaren slachtoffers van het oorlogsgebeurenCOOREMAN PETER
DBL-087-10-0001De kronycken van de Geestelijken van Denderbelle
DBL-310-10-0001Alfabetisch repertorium van de families te Denderbelle van 1597 tot 1930F. VERBERCKMOES
DBL-310-10-0002Denderbelle. Aanvullingen bij het repert ve families te Denderbelle door E.H. Frans verberckmoesVAN LANGENHOVE JOHNNY

U kan bijkomend ook de volledige online bibliotheek van Familiekunde Vlaanderen raadplegen.