Steekfiche Grembergen

Grembergen tot 1794 (Ancien Regime)

BronLocatieBewerkingen
Parochieregisters
– doopaktes
– huwelijksaktes
– begrafenisaktes
– klapper op registers

Stadsarchief Dendermonde
Inventaris kerkfabriek Grembergen

Rijksarchief Grembergen
- Doop: 1610-1797 
- Huwelijk: 1622-1793 (uitz 1684, 1704, 1773-1788, 1790)
- Begrafenis: 1647-1796 (uitz 1684-1685)


Familysearch
- Records Grembergen
- Catalog Grembergen

 • Registrum Ecclesiae parochialis de Grembergen - genealogisch repertorium 1610-1797
 • Huwelijken Grembergen 1628-1797
 • Doopregister Grembergen transcriptie
Andere
- Diverse stukken inzake kerkgoederen
- Stukken armentafel
- Quoteboeken
- Ommestellingboekje
- Pointingboekjes
- Dijkboeken en diverse stukken van schoren, dijken en gras
- Staten van goed, weezerijen
- Wettelijke passeringen, erfenissen
- Conditiën van verkopingen en verpachtingen
- Processtukken
- Landboek met kaarten
Stadsarchief Dendermonde
- Inventaris van de oude handvesten der greffie en de heerlijkheid van Grembergen
 • Ommelooper & terrier ofte landt ende kaerte-boeck der prochie van Grembergen 1772-1783

Grembergen van 1794 tot heden

BronLocatieBewerkingen
Akten burgerlijke stand
- geboorteaktes
- huwelijksaktes
- overlijdensaktes
- tienjaarlijkse tafels
Stadsarchief Dendermonde (origineel)

Rijksarchief (online)

Familysearch
- Records Grembergen
- Catalog Grembergen
 • Genealogisch repertorium burgerlijke stand 1796-1900

Diverse bronnen

Stadsarchief Dendermonde
Inventaris van de oude handvesten der greffie en de heerlijkheid van Grembergen

 • bevolkingstabellen Jaar VIII, 1814, 1818
 • bevolkingsregister vanaf 1830 en diverse bevolkingsstukken
 • volkstelling 1910
 • lijsten der afgeleverde paspoorten 1818-1833
 • vreemdelingen 1890-1944
 • stukken inzake gemeentegoederen
 • kadastrale en belastingstukken Franse, Hollandse en Belgische periode
 • militieregister vanaf 1830
 • kiezerslijsten voor de wetgevende kamers en de gemeenteraad 1830-1935
 • stukken openbare onderstand
Kiezerslijsten
 • 1964-1966
 • 1972-1974
 • 1974-1976
 • 1976-1978
 • 1980
Rouwdocumenten
- brieven
- prentjes
Kadaster

Microfilms in Rijksarchief Gent

Notariaat

Rijksarchief Gent

Minuten en repertoria van Nazaire De Pauw, notaris te Grembergen, voor de jaren 1833-1835 (toegang: NOT416)

Status animarum
 • 1846
 • 1876

Grembergen Bibliografie

Bibliotheek nummerTitelAuteur

U kan bijkomend ook de volledige online bibliotheek van Familiekunde Vlaanderen raadplegen.