Steekfiche Kalken

Kalken tot 1794 (Ancien Regime)

BronLocatieBewerkingen

Parochieregisters

 • Dopen 1604 - 1802
 • Huwelijken  1604 - 1802; Uitz: 1632-1663
 • Begraven     1604 - 1802; Uitz: 1636-1663
Klapper op registers  ° : 1593 - 1797

Rijksarchief Beveren Waas (RAB)

 

Scans via vaste URL:
https://search.arch.be/ead/BE-A0512_111194_109889_DUT

FVD:

Sint Denijsparochie Dopen 1604-1796
Huwelijken & overlijden 1604-1900
Dopen-Trouwen-Begraven 1901 - 1910

 

Zie BIDOC/Bibliografie

KF Kalken 0000  H-Geesttafel & Kerkfabriek

A. Inventaris
B. Pastoraal
Dekanale visitaties. 1693-1730.
Communicantentelling. einde 17°-begin18° eeuw.
Voogdijschappen. 1786.
C. Kerkfabriek
Goederen en lasten vd kerk
Verpachtingen en verhuring kerkgoederen.
Register vd tienden, tiendenlijsten & verpachting.
Dodehandgoederen
Militaire contributie 1794.
Allerlei processtukken.
D. Broederschappen
Broederschap vh H Sacrament des Altaars:
             allerlei van 1590  - 1724
Broederschap van het H. Hart van Jezus:
             Register 1869.
E. Armendis
Registers van goederen.
Staat van goederen 1744.
Renten & obligaties tvv Armendis.
Cijnsrechten tvv Armendis oa 1548-1780.
Verhuringen en verpachtingen.
Boekhouding  1582-1793
F. Varia

Détails via vaste URL:
https://search.arch.be/ead/BE-A0514_114279_112972_DUT
FVD: /

GO  Kalken.

I. Archieven van de heerlijkheid van Kalken en van den Nieuwengaver.

 

A. Algemeen.
B. Archieven vh leenhof Kalken en van den Nieuwengaver: Leenboek 1680-1796
C. Archieven vd heer v Kalken en van den Nieuwengaver.
D. Briefwisseling, resoluties en bekendmakingen.
Resolutieboek. 1711-1746.
Stukken ivm de vernieuwing van de wet en de kerk- en armenmeesters. 1688-1794.
E.Financiën.
Landboeken. 1610, 1654.
Quoteboeken. 1636-1766.
Parochie-ommestellingen. 1605-1795.
Tiende-ommestellingen. 1680-1795.
Militaire prestaties. 1658-1757.
F. Rechtspraak in geschillen.
Ferieboeken. 1556-1792.
Straatschouwingen. 1764-1798.
Lijkschouwingen. 1668-1792.
Informatiën preparatoire. 1668-1757.
Enkwesten. 1698-1793.
Vonnissen. 1652-1793.
G. Vrijwillige rechtspraak.
Wettelijke passeringen. 1517-1796.
H. Armenkamer van Kalken.
Borgstellingen.
I. Wezenkamer van Kalken.
Staten van goed. 1635-1794.
Voogdijrekeningen. 1608-1795.
Autorisatiën tot verkoop van wezengoederen. 1657-1795.
Détails via vaste URL:
https://search.arch.be/ead/BE-A0514_114353_113047_DUT

Kalken van 1794 tot heden

BronLocatieBewerkingen

Akten burgerlijke stand

 • Geboorteakte 1796 - 1910
 • Huwelijksakte 1800 - 1910
 • Overlijdensakte 1796 - 1910
 • Tienjaarlijkse tafels
  ° : 1796-1802; 1832-1910
   x : 1796-1813; 1823-1832; 1871-1910
   + : 1796-1802; 1813-1822; 1871-1910
Scans via vaste URL:
https://search.arch.be/ead/BE-A0512_112304_110915_DUT

FVD:

 

 

 

Zie ook BIDOC/Bibliografie.

GO Kalken 0000  (vervolg)

II Archieven van de gemeente Kalken.

A. Algemeenheden, correspondentie.
B. Gemeenteraad.
C. Burgerlijke stand.
D. Politie.
E. Armenwezen.
F. Kerkfabriek
G. Financiën.
H. Onderwijs.
I. Militie, conscriptie.
J. Varia.

Détails via vaste URL:
 https://search.arch.be/ead/BE-A0514_114353_113047_DUT

 

 

 

 

 

 

 

Détails via vaste URL:
 https://search.arch.be/ead/BE-A0514_114353_113047_DUT

FVD:

GM Kalken 0000 

 

Inventaris van het modern archief van de gemeente Kalken. Oud bestand (1785-1938)
Rijksarchief te Gent

 

A. Gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen
B. Briefwisseling
C. Bevolkingsdienst
D. Burgerlijke stand
E. Eredienst
F. Financiën
G. Belastingen
H. Leger en burgerwacht
I. Openbare werken
J. Openbare onderstand, nijverheidsonderricht voor behoeftige kinderen, kosteloos onderwijs
K. Politie en gerecht
L. Kiesverrichtingen
M. Varia
Vaste URL: https://search.arch.be/ead/BE-A0514_114403_113097_DUT

Kadaster

Microfilms in Rijksarchief Gent
Notariaat

Klik op link hiernaast voor détails.

NOT Tibbaut A.H. 2010

De repertoria en de minuten van notaris Adolphe H. Tibbaut, notaris te Kalken, 1855-1895.    Rijksarchief te Gent

NOT Tibbaut J.M. 2010

De repertoria en de minuten van notaris Jules M. Tibbaut, notaris te Kalken, 1896-1913.    Rijksarchief te Gent  

NOT Plettinck J.E. 2010

De repertoria en de minuten van notaris Jean E. Plettinck, notaris te Kalken  1849-1854.    Rijksarchief te Gent

NOT De Weirt F. 2010

 Inventaris van de repertoria en minuten van notaris Francis De Weirt, notaris te Kalken, 1832-1847.    Rijksarchief te Gent

NOT De Clercq P.F. 2010

Inventaris van de minuten en repertoria van notaris Pieter Francis De Clercq, notaris te Kalken, 1848  -1849.  Rijksarchief te Gent

 

Notaris Declercq Pieter Francies

Titel toegang: Notaris Declercq Pieter Francies, Kalken, Viane en Geraardsbergen / H. Van Isterdael - In: Notariële archieven. Deel I: repertoria en minuten, p. 111-112.

Rouwdocumenten
- brieven
- prentjes

Kalken-bibliografie

Bibliotheek nummerTitelAuteur
KAL-081-10-0001Zo was KalkenDUQUET FRANS
KAL-101-10-0001Kalken Sint Denijsparochie Dopen 1797-1900DE RUYVER LUC
KAL-101-10-0002Kalken. Dopen (Sint-Denijs) 1604-1796EECKHOUT FREDDY
KAL-101-10-0003Kalken. Dopen-Trouwen-Begrafenissen [Sint-Denijs] 1901 - 1910DE RUYVER LUC
KAL-102-10-0001Kalken Sint Denijsparochie Huwelijken 1604-1900DE RUYVER LUC
KAL-103-10-0001Kalken Sint Denijsparochie overlijdens 1604-1900DE RUYVER LUC
KAL-124-10-0001Kalken volkstelling 1796 ScheldedepartementMEYS MARCEL
KAL-132-10-0001Bebouwde percelen en hun eigenaars in 1819 en rond 1860DE RUYVER LUC
KAL-191-10-0002Kalken. Staten van Goed 1612-1700MEYS MARCEL

U kan bijkomend ook de volledige online bibliotheek van Familiekunde Vlaanderen raadplegen.