Steekfiche Lebbeke

Lebbeke tot 1794 (Ancien Regime)

BronLocatieBewerkingen
Parochieregisters
 • doopaktes
 • huwelijksaktes
 • begrafenisaktes
 • klapper op registers
Parochieregisters
 • Dopen 1624 - 1805
 • Huwelijken 1624 - 1805
 • Begraven 1624 - 1805
Klapper op registers
 • 1624-1805
 • Alfabetisch Repertorium vd families. te  Lebbeke. EH  F. Verberckmoes
Kerkarchief

A. Pastoraal


B. Kerkfabriek

 • Kerkgoederen 
 • Boekhouding 
 • Instellingen ressorteren onder de kerk

C. Broederschappen

 • Broederschap van de Heilige Rozenkrans en van Onze-Lieve-Vrouw 
 • Sint-Jorisgilde
D. Heilige Geest
 • Goederen 
 • Boekhouding 

E. Varia

F. Kerkfabriek oa Lijsten van personen die hun pasen hielden. XVIIIde eeuw

KF Lebbeke 0000  
Onze-Lieve-Vrouwkerk te Lebbeke
Oud bestand (1579-1813)

 

Staten van goed  1647 - 1795

Rijksarchief

Wettelijke passeringen 

Rijksarchief
 • Register van de vierschaar 1556-1579 (J. Dauwe)
 • Regesten op wettelijke passeringen 1591-1625
 • Idem 1626-1689 (J. Dauwe)
 • Resolutieboek 1709 - 1786

Metingboek

Landboek 

 • Land- en kaartboek Lebbeke 1667 - 1763. Heemkundige Kring.

Bevolkingstelling

 • Volkstelling 1796

Lebbeke van 1794 tot heden

BronLocatieBewerkingen
Akten burgerlijke stand

- geboorteaktes
- huwelijksaktes
- overlijdensaktes
- tienjaarlijkse tafels
Akten burgerlijke stand
 • Geboorteakten: 1802 - 1910
 • Huwelijksakten: 1798-1799; 1802-1910
 • Overlijdensakten: 1802-1910 (uitz 1851-1859)

Tienjaarlijkse tafels
 • Geboorten: 1803-1813;  1823-1832; 1851-1860;  1871-1910
 • Huwelijken: 1803-1813;  1823-1832; 1871-1860;  1871-1910
 • Overlijden: 1813-1822;  1871-1910
 • Alfabetisch Repertorium van de families te Lebbeke (Verberckmoes)
 • BS Huwelijken 1901 - 1910 (A. De Wael)
Notariaat
Rijksarchief Gent

NOT Van de Velde D. 2008
minuten en repertoria,  1883-1913

NOT Stobbelaers L.F. 2008  
minuten en repertoria,  1819-1841

NOT De Blieck J.B. 2008
minuten en repertoria, 1842-1869, in 

NOT Stobbelaers L.G. 2008
inuten en repertoria 1800-1818

NOT De Blieck P.E. 2008
minuten en repertoria 1869-1882

NOT Van de Velde O. 2008
minuten en repertoria 1913-1914

NOT Van de Velde C. 2010
repertoria en de minuten  04-1914 / 02-1941
 • Testamenten en stichtingen ten voordele van kerk en armen 1303 - 1900
Rouwdocumenten
- brieven
- prentjes

Bevolkingstelling

 • Lebbeke. Volkstelling 1796 (Waterschoot)

Kiezerslijst

 • Kiezerslijst 1-04-1980
Inventaris van het oud archief van de gemeente Lebbeke
Oud bestand (1519-19de eeuw)
Identificatie van de toegang: AR87
Archiefbewaarplaats: Rijksarchief te Gent
Gevonden inventarisnummers: 119


Inventaris van de archieven van Lebbeke (1) 
4 - 8  Quoteboeken 1604-1796
9  Ommestellingen 1591-1594
34 - 41  Staten van goed, verkavelingen 1647-1795
72  Huwelijkscontracten 1781-1785
73 - 80  Wettelijke passeringen 1782-1795
81 - 90  Ferieboeken 1592-1735

Aanwinst (2) 
107  Ferieboek 1683-1692
108 - 110  Akten van openbare verkopingen en verpachtingen 1696-1736
112  Proces-verbaal van de schouwing van de wegen 1764
113 - 115  Ommestellingen 1609, 1612, 1616
GO Lebbeke 0000

Lebbeke Bibliografie

Bibliotheek nummerTitelAuteur
LEB-081-10-0001Peperkoek van VondelmolenDELCART A
LEB-081-10-0002Oud LebbekeDAUWE J
LEB-081-10-0003Lebbeke. Beelden uit het verledenPIETERS L
LEB-081-10-0004Lebbeke. Kerk van O.-L.-Vrouw-geboorte. 1108-2008.POLFLIET S
LEB-081-10-0005O L Vrouw van Lebbeke bedevaartsboekjeVERMEIREN /
LEB-081-10-0006Lebb tussen de Franse revolutie en de 1° WO (1795-1918). CatalDAUWE JOZEF
LEB-081-10-0007De kruisboogschutters van St. Joris (1377-1796). DAUWE JOZEF
LEB-081-10-0008Geschiedenis Van de Verering tot O-L-Vrouw LebbekeDAUWE JOZEF
LEB-081-10-0009Lebbeke-Wieze-Denderbelle toeristischN.N.
LEB-081-10-0010Het Sint-Baafsgoed onthult sleutel tot het Romeinse kadasterVERMEIRENL
LEB-081-13-0001Heemkring. Jaarboek 1991. Es t'er gen bellêt? VAN ROSSEM P
LEB-081-13-0002Heemkring. Jaarboek 1992. Van Criminele saken ende quade feyten rond 1900RAVYTS G
LEB-081-13-0003Heemkring. Jaarboek 1993. A Vermeire vertelt: tein was't anders...
LEB-081-13-0004Heemkring. Jaarboek 1994. Waur aule z'et ?COLSON I
LEB-081-13-0009Heemkring. Jaarboek 1999. A Vermeire vertelt: 't jaur rond in Lebb
LEB-081-13-0010LEBBEKE 14-18 HEEMKRING LEBBEKE JAARBOEK 2014JANSSENS A
LEB-081-15-0001Heemkring Lebbeke
LEB-081-25-0001Verdwenen bierbrouwerijen en recyclage-industrie
LEB-084-10-0001De boerenkrijg in het kanton Lebbeke 1798DAUWE J
LEB-084-10-0003Lebbeke in de ellendige 19de eeuw. Heemkring. Jaarboek 2006RAVYTS G
LEB-088-77-0001Lebbeke 1993. 5 jaar Heemkring
LEB-008-10-0001Lebbeke in z'n weekedaugs dingen. Verteld door A Vermeiren

U kan bijkomend ook de volledige online bibliotheek van Familiekunde Vlaanderen raadplegen.