Steekfiche Mespelare

Mespelare tot 1794 (Ancien Regime)

BronLocatieBewerkingen
Parochieregisters
 • doopaktes
 • huwelijksaktes
 • begrafenisaktes
 • klapper op registers

Origineel: Stadsarchief Dendermonde

Online: Rijksarchief op search.arch.be en Familysearch:
- Dopen: 1637-1797 (Uitz 1781-1785). Eerste jaren ruimer dan origineel
- Huwelijk: 1658-1796(Uitz 1781-1785)
- Begrafenis: 1635- 1796 (Uitz Stad 1781-1785)

 • Repertorium van de families te Mespelare 1637-1796
 • stukken armentafel
 • diverse stukken kerkgoederen
 • landboek
 • metingboek
 • quoteboek
 • pointingrollen
 • staten van goed
 • akten van wezerij
 • wettelijke passeringen e.d.
 • voorwaarden verkopingen en verpachtingen
 • processtukken

Stadsarchief Dendermonde
Deel 1
Deel 2

Mespelare van 1794 tot heden

BronLocatieBewerkingen
Akten burgerlijke stand
- geboorteaktes
- huwelijksaktes
- overlijdensaktes
- tienjaarlijkse tafels

Origineel: Stadsarchief Dendermonde

Online: Rijksarchief op search.arch.be en Familysearch

 • Gezinsrepertorium Burgerlijke Stand. 1796-1914
Notariaat
Rouwdocumenten
- brieven
- prentjes
Kadaster

Microfilms in Rijksarchief Gent

Diverse bronnen in stadsarchief

Stadsarchief Dendermonde

 • Bevolkingsregisters 1829-1836
 • Volkstelling 1890
 • Register van in-en uittredingen 
 • Diverse kadaster/belasting stukken uit de Franse, Hollandse en Belgische periode
 • Stukken van het armenbestuur
 • Militielijsten
 • Kiezerslijsten 1825-1886, 1895-1916
 • Straatschouwingen
 • Lijst van de algemene kiezers ingeschreven in het Kiezersregister op 1 april 1980

Mespelare Bibliografie

Bibliotheek nummerTitelAuteur

U kan bijkomend ook de volledige online bibliotheek van Familiekunde Vlaanderen raadplegen.