Steekfiche Moerzeke

Moerzeke tot 1794 (Ancien Regime)

BronLocatieBewerkingen
Parochieregisters
– doopaktes
– huwelijksaktes
– begrafenisaktes
– klapper op registers

Rijksarchief

 • Dopen         :  1590 - 1796
 • Huwelijken:   1591 - 1796
 • Begraven    :  1613 - 1797
 • uitz: 06/1706-06/1709

Klapper op registers

 • Geboorten & Huwel 1590-1796
 • Overlijden 1613-1796
 • Genealogisch Repertorium 1591 – 1900 (Rony BIJL)
 • Tafels der doopsels
Staten van goed
- wezenrekening

Rijksarchief 1626 - 1795
Rijksarchief 1639 - 1795

 • Genealogische index op de staten van goede 1626-1796 (Rony BIJL)
Wezenregister
- voogdij
- rekwesten
- eedaflegging
Rijksarchief 1698 - 1796
Rijksarchief 1793 - 1796
/
Wettelijke passeringen
- verkoop
- (ont)erfenissen
- lijst renten
Rijksarchief 1567 - 1795
Rijksarchief 1533 - 1795
Rijksarchief 1501 - 1600
/
Landboeken
- ommeloper
/
 • Ommelooper ende terrier ofte land ende caertboek der prochie van Moeseke enz. ten jaere 1772 ende volijnd 1782.
Status animarum1749/
Bevolkingstelling/
 • Volkstelling 1801
Kerkfabriek

A. Pastoraal

B. Kerkfabriek

 • Goederen
 • Boekhouding 1600-1805


C. Kapelani
     oa fundaties & jaargetyd


D. Broederschap
     oa ledenlst & reken

E. Armendis

 • Goederen oa renten tvv
 • Boekhouding 1581-1792

KF Moerzeke 0000

Sint-Martinuskerk te Moerzeke
Oud bestand (1402-1885)

Moerzeke van 1794 tot heden

BronLocatieBewerkingen
Akten burgerlijke stand
- geboorteaktes
- huwelijksaktes
- overlijdensaktes
- tienjaarlijkse tafels
Akten burgerlijke stand
 • Geboorten 1796-1888, 1901-1910
 • Huwelijken 1797-1910
 • Overlijden 1797-1910 (uitz 1877)
Tienjaarlijkse tafels
 • Geboorten: 1803-1813, 1833-1842, 1851-1860, 1871-1910
 • Huwelijken: 1803-1813, 1823-1832, 1861-1910
 • Overlijden: 1871-1910
 • Genealogisch Repertorium 1591 - 1900 (Rony BIJL)
 • Tafels der geboorten VI - 1843
 • Huwelijken 1796 - 1900
 • Sterfgevallen
Bevolkingsregister

Gemeentehuis Hamme

Notariaat

Archiefbewaarplaats  RA Gent

NOT Van Goethem P. 0000 1677-1706

NOT Van Assche P.D. 2002 1871-1906 

NOT Stobbelaers L.G.F. 2002 1863-1871 

NOT Van Assche G. 2002 1907-1921 

NOT Stobbelaers L.G.F. 0000 1842-1870 

NOT Winteroy P. 2010 1922-1923

NOT Bellot F. 2010 1921-1922

NOT De Blieck J-B 0000 1836-1842

NOT De Wolf P.J.A. 0000 1821-1831

NOT Roels C. 0000 1831-1836

Rouwdocumenten
- brieven
- prentjes
Bevolkingstelling

Volkstelling 1801

Kiezerslijst
 • Lijst parlements-, provincie- en gemeenteraadskiezers (1 mei 1970 - 30 april 1972)
 • Verkiezingen van 13 juni 1999 Europees Parlement Kamer Senaat VL-R
Oud archief Moerzeke
Inventaris van het oud archief
Oud bestand (1533-1819) 

 • administratie en boekhouding 
 • broeken, polders en dijken 
 • wezerij & staten van goed
 • wezenkamer 
 • lenen 
 • vrijwillige rechtspraak (wettelijke passeringen)
 • rechtspraak in geschillen
 • handboeken 
 • conditiën
 • supplement

GO Moerzeke 0000

Moerzeke Bibliografie

Bibliotheek nummerTitelAuteur
MOE-081-10-0001De Koninklijke Harmonie "De Eendracht" (1851-2001) - kroniek van 150 jaar muziekleven in MoerzekeDE RIDDER, JOHAN
MOE-081-10-0002Moerzeke en Castel - een kijk in het verleden aan de hand van oude foto's en prentkaarten
MOE-081-10-0003Moerzeke en Kastel - een dorp aan de Schelde
MOE-081-10-0004Curieuze en andere dingen over de overstromingsramp van 1928-1929 in Moerzeke
MOE-081-10-0005De Sint-Martinuskerk van Moerzeke
MOE-081-10-0006Sint-Martinuskerk Moerzeke - Zerken en gedenkstenenDE SMET, P.
MOE-081-10-0007Van Murceke tot Moerzeke
MOE-081-10-0008Curieuze en andere dingen over Moerzeke
MOE-081-10-0009Moerzeke : religieus-sociale monografie van een plattelandsgemeenteDE BEULE, OSCAR
MOE-081-10-0010De Cramp en de Scheldeveren in Kastel (Hamme)DE VRIENDT, MARCEL
MOE-081-10-0011Priester Poppe te Moerzeke 1918-1922VAN DE VELDE, FERNAND
MOE-081-10-0012Priester Poppe te Leopoldsburg 1922-1924VAN DE VELDE, FERNAND
MOE-081-10-0013Op stap door Moerzeke met kunstschilder Edward PasPAS, PAUL
MOE-081-10-0014Het St.-Amandsschoor en het veer St.-Amands KastelDE VRIENDT, MARCEL
MOE-081-20-0001Dankmis - familie Verhelst. P. Poppe-kapel MoerzekeN.N.
MOE-081-25-0001V.V.V. MoerzekeLAGET, W.
MOE-102-10-0001Moerzeke. Huwelijken 1591-1791BIJL, RONNY
MOE-104-10-0001Moerzeke. Tafels der doopsels ca 1590-1625/ ca 1625-1721
MOE-104-10-0002Moerzerek. Tafels der doopsels 1722-1796
MOE-104-10-0003Moerzeke. Tafels der sterfgevallen
MOE-105-10-0001Moerzeke - Tafels geboorten jaere V der Fransche Republiek tot 1843
MOE-106-10-0001Moerzeke - Tafels huwelijken & egtschydingen jaere VI FRansche Republiek tot 1843
MOE-106-10-0002Moerzeke. Huwelijken 1796-1850DE WAELE, ANDRÉ
MOE-106-10-0003Moerzeke. Huwelijken 1851-1900DE WAELE, ANDRÉ
MOE-124-10-0001Moerzeke. Volkstelling 1801
MOE-126-10-0001Moerzeke. Lst parlements-, provincieraads- en gemeenteraadskiezers (1 5 1970 - 30 4l 1972)
MOE-126-10-0002Moerzeke. Verkiezingen van 13 juni 1999 Europees Parlement Kamer Senaat Vlaamse Raad. Kiezerslijst vastgesteld N.N.
MOE-155-10-0001Ommelooper ende terrier ofte land ende caertboek der prochie van Moeseke liggende binnen den lande van Dendermonde. Nieuwelijk begonnen te meten ende kaerteren ten jaere 1772 ende vollijnd 1782MARTENS, J B
MOE-191-10-0002Moerzeke. Genealogische index op de staten van goede 1626-1796BIJL, RONNY
MOE-302-10-0001Familiedocumenten familie D'HollanderN.N.
MOE-310-10-0001Moerzeke. Geneal repert 1591-1900. Deel 1: Abart tot Haerens
MOE-310-10-0002Moerzeke. Geneal repert 1591-1900. Deel 2: Haesendonck tot Portaels
MOE-310-10-0003Moerzeke. Geneal repert 1591-1900. Deel 3: Possemiers tot Zeveren
MOE-310-10-0004Moerzeke. Geneal repert 1591-1900. Deel 4: Overlijdens 1613-1900 niet vermeld in het alfabetisch repertorium 7 index huwelijksakten op naam van de vrouw
MOE-310-10-0005Gezinsbladen uit de 18e eeuw (A-M)
MOE-310-10-0006Gezinsbladen uit de 18e eeuw (N-Z)
MOE-081-00-0001Naar Moerzeke

U kan bijkomend ook de volledige online bibliotheek van Familiekunde Vlaanderen raadplegen.