Steekfiche Oudegem

Oudegem tot 1794 (Ancien Regime)

BronLocatieBewerkingen
Parochieregisters
 • doopaktes
 • huwelijksaktes
 • begrafenisaktes
 • klapper op registers

Origineel: Stadsarchief Dendermonde

Online: Rijksarchief op search.arch.be en Familysearch:
- Dopen: 1602-1802 (Uitz 1609-1611, 1620-1623)
- Huwelijk: 1602-1802 (Uitz 1622-1623, 1628-1630)
- Begrafenis: 1641-1802

 • Genealogisch Repertorium 1602-1802
 • stukken inzake kerkgoederen
 • stukken mbt armendis
 • archieven van leenhof en heer
 • prijzenboek, metingboek, ommestellingen, ..
 • wettelijke passeringen, erfenissen en onterfenissen
 • voorwaarden van verkopingen en verpachtingen
 • staten van goed
 • wezerijstukken
 • voogdijrekeningen
 • processtukken
 • lijst van alle inwoners van de parochie en heerlijkheid Oudegem, met inventaris per gezin van aanwezige personen, dieren en vaten bier (1737)
 • inventaris van heerlijkheid Eegen

Stadsarchief Dendermonde
- Deel 1
- Deel 2

Staten van Goed 1632-1796

Oudegem van 1794 tot heden

BronLocatieBewerkingen
Akten burgerlijke stand
- geboorteaktes
- huwelijksaktes
- overlijdensaktes
- tienjaarlijkse tafels

Origineel: Stadsarchief Dendermonde

Online: Rijksarchief op search.arch.be en Familysearch

 • Gezinsrepertorium burgerlijke stand 1796-1914
Notariaat
Rouwdocumenten
- brieven
- prentjes
Kadaster

Microfilms in Rijksarchief Gent

Diverse bronnen

Rekeningen van de armmeester
Zie inventaris Oudegem (nr 176-185)

Straatschouwing 1813
Zie inventaris Mespelare (onder deel II, nrs. 137-140)

 

 • Lijst van de algemene kiezers ingeschreven in het Kiezersregister op 1 april 1980
 • Lijst van de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadskiezers 1976-1978

Oudegem Bibliografie

Bibliotheek nummerTitelAuteur

U kan bijkomend ook de volledige online bibliotheek van Familiekunde Vlaanderen raadplegen.