Steekfiche Schoonaarde

Schoonaarde tot 1794 (Ancien Regime)

BronLocatieBewerkingen
Parochieregisters
– doopaktes
– huwelijksaktes
– begrafenisaktes
– klapper op registers

Schoonaarde was geen afzonderlijke parochie. Voor de registers, zie de parochie Wichelen.

Rijksarchief Wichelen
- Dopen: 1591-1796 (uitz 1613)
- Huwelijk: 1591-1796 (uitz 1614)
- Begrafenis: 1596-1796 (uitz 1609-13; 1616-19)


Familysearch
- Records Schoonaarde
- Catalog Schoonaarde

Wichelen, gezinsrepertorium parochieregisters 1591-1796

Andere
- Armenrekeningen
- Quoteboeken
- Staten van goed
- Wezenrekeningen 
- Verkavelingen
- Wettelijke passeringen e.d.
- Landboeken
- Koopvoorwaarden 
- Verpachtingen
- Metingboek
- Dijkschouwingen
- Processtukken

Stadsarchief Dendermonde
- Inventaris Kerkfabriek Schoonaarde

Rijksarchief Gent onder Wichelen
- Inventaris van Serskamp, Wichelen en Schoonaarde

Schoonaarde van 1794 tot heden

BronLocatieBewerkingen
Akten burgerlijke stand
- geboorteaktes
- huwelijksaktes
- overlijdensaktes
- tienjaarlijkse tafels
Stadsarchief Dendermonde (origineel)

Rijksarchief (online)

Familysearch
- Records Schoonaarde
- Catalog Schoonaarde
 • Burgerlijke stand van Wichelen-Schoonaarde
 • Schoonaarde burgerlijke stand huwelijken 1901-1910
 • Schoonaarde 1873-1888 (geboorten, huwelijken, overlijdens) 
 • Huwelijken 1797-1822
Diverse bronnen

Rijksarchief Gent onder Wichelen.
- inventaris van Serskamp, Wichelen en Schoonaarde

 • bevolkingslijsten
 • bevolkingsregisters 
 • register van in-en uittredingen 
 • kiezerslijsten
 • diverse kadaster/belasting stukken uit de Franse, Hollandse en Belgische periode
 • stukken van het armenbestuur
 • militielijsten
 • schouwingen
 • Gemeente Schoonaarde. Lijst der parlements-, provincieraads- en gemeenteraadskiezers van 1969-1971
Rouwdocumenten
- brieven
- prentjes
Kadaster

Microfilms in Rijksarchief Gent

Notariaat

Schoonaarde Bibliografie

Bibliotheek nummerTitelAuteur

U kan bijkomend ook de volledige online bibliotheek van Familiekunde Vlaanderen raadplegen.