Steekfiche Uitbergen

Uitbergen tot 1794 (Ancien Regime)

BronLocatieBewerkingen
Parochieregisters
 • doopaktes
 • huwelijksaktes
 • begrafenisaktes
 • klapper op registers

Rijksarchief Gent (RAG)

Parochieregisters

 • Dopen 1609 - 1802
 • Huwelijken 1618 - 1802 (uitz 1648-1695)
 • Begraven 1608 - 1802 (uitz 1648-1668)

Klapper op registers 
 • Geboorten: 1609 - 1796
 • Huwelijken: 1618 - 1796
 • Overlijdens: 1608 - 1796
 • Uitbergen. Alphabetische tafels
Kerkarchief

A. Pastoraal 

B. Kerkfabriek 

C. Kapelanij van Sint-Pieter 

D. Broederschappen 
     - Broederschap van de Heilige Rozenkrans
     - Met ledenlijst


E. Armendis (weinig genealogische relevantie)

F. Modern archief

 

KF Uitbergen 0000


Kerk Uitbergen 2015  

Inventaris van het archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Pietersbanden te Uitbergen

Rijksarchief

Uitbergen van 1794 tot heden

BronLocatieBewerkingen
Akten burgerlijke stand

- geboorteaktes
- huwelijksaktes
- overlijdensaktes
- tienjaarlijkse tafels
Akten burgerlijke stand
 • Geboorteakte: 1796 - 1910
 • Huwelijksakte: 1796 - 1910
 • Overlijdensakte: 1796 - 1910
Tienjaarlijkse tafels
 • Geboorten: 1796-1802, 1823-1842, 1860-1910
 • Huwelijken: 1796-1813, 1823-1832, 1871-1910
 • Overlijdens: 1796-1802, 1813-1822, 1871-1910
 • Uitbergen. Genealogisch repertorium 1796-1900 (De Pauw)
 • Uitbergen burgerlijke stand huwelijken 1901-1910 (A De Waele)
Notariaat

Naburige gemeenten Berlare, Wichelen

Rouwdocumenten
- brieven
- prentjes

Kadaster

Microfilms in Rijksarchief Gent

Inventaris van het modern archief van de gemeente Uitbergen
Oud bestand (1811-1909) 

 • Gemeenteontvanger: register van ontvangsten en uitgaven 1834-1838, 1841-1849, 1852-1855
 • Gemeenteontvanger: register van ontvangsten 1835-1837, 1841-1850, 1852-1854
 • Gemeenteontvanger: register van uitgaven 1834-1838, 1841-1850, 1852-1855
 • Lijst der ingezetenen 1826
 • 49 Staten van verandering van de bevolking 1836-1849
 • 50 Aanwijzend tableau van grondeigendommen. Begin 19de eeuw 1801
 • 51 Aanwijzende tafel van grondeigenaars van vaste eigendommen 1835
 • 52 - 53 Legger voor de grondbelasting 1813, 1817-1833
 • 54 Legger voor de grondbelasting en belasting op deuren en vensters Mutaties 1819-1829
 • 55 Kohier van de grondbelasting 1827
 • 56 Kohieren van de belasting op het vermogen, 1849-1858, en op de honden, 1850-1858
 • 57 Kohieren van de belasting op horenbeesten, paarden en schapen 1861-1865
 • 58 Kadasterplan 1811
 • 59 - 65 Kadastrale legger ca 1835-1920 
 • 66 Uittreksel van kadastrale legger (eind 19de eeuw)
 • 67 Inschrijving der opgaven van eigendoms-overgangen 1826-1829
 • 68 Kiezerslijsten 1878-1884
 • 69 Stukken betreffende het lager onderwijs 1891-1823
 • 70 Stukken betreffende de godshuizen en het weldadigheidsbureau 1889-1890
 • 73 Schouwing van straten en wegen 1818-1837
GM Uitbergen 0000

Uitbergen Bibliografie

Bibliotheek nummerTitelAuteur
UIT-101-10-0001Uitbergen. Sint Pieters Banden-Parochie. Dopen, trouwen, begrafenissen 1652 - 1802VAN ACKER MARLEEN /
UIT-104-10-0001Uitbergen. Alphabetische tafel der geboortenakten van 't jaar 1609 tot 1796N.N.
UIT-104-10-0002Uitbergen. Alphabetische tafel der Huwlijksakten van 't jaar 1618 tot 1796
UIT-104-10-0003Uitbergen. Alphabetische tafel der overlijdensakten van 't jaar 1636 tot 1796
UIT-106-10-0001Uitbergen burgerlijke stand huwelijken 1901-1910DE WAELE ANDRE
UIT-310-10-0001Uitbergen. Genealogisch repertorium 1796-1900 (algemene personenindex index huwelijken man index huwelijken vrouw)DE PAUW PAUL
UIT-310-10-0002Uitbergen. Genealogisch repertorium 1796-1900DE PAUW PAUL

U kan bijkomend ook de volledige online bibliotheek van Familiekunde Vlaanderen raadplegen.