Steekfiche Westrem

Westrem tot 1794 (Ancien Regime)

BronLocatieBewerkingen
Parochieregisters
 • Dopen: 1605-1797 (uitz 1729-1734)
 • Huwelijken: 1605-1797( uitz 1720-1734)
 • Begraven : 1639, 1643-1676, 1734-1797
Klapper op registers
 • Dopen-Huwel:  1605-1797
 • Begraven:  1643-1797

Rijksarchief te Beveren Waas  (RAB)

Kerkfabriek Westrem 0000

A Pastoraal

B Kerkfabriek

Met oa:

 • Testamenten en fundaties ten gunste van de kerk en de armen, 1695 - 1796
 • Tiendenboek, 1763
 • Kerkrekeningen, 1734 - 1736, 1782-1803
 • Armenrekeningen :
  zie Massemen - Westrem, nr. 34. (1624 - 1667)
Rijksarchief

Westrem van 1794 tot heden

BronLocatieBewerkingen
Akten burgerlijke stand
 • Geboorten 1889 - 1910
 • Huwelijken 1889-  1900
 • Overlijdens 1889 - 1900
Tienjaarlijkse tafels
 • Geboorten 1833-1842, 1851-1860, 1871-1910
 • Huwelijken 1823-1832, 1871-1910
 • Overlijdens 1871-1910
Rijksarchief 
Notariaat
 • Leirens J.-M. 2010 

  Inventaris van de minuten en repertoria van notaris Leirens Joseph-Maria, notaris te Massemen, Westrem en Wetteren 1816-1837. 

NOT Leirens J.-M. 2010 

Rouwdocumenten
- brieven
- prentjes

Kadaster

Microfilms in Rijksarchief Gent

GO Massemen Westrem 0000

 • Landboek, 1737
 • Repartities van ommestellingen, 1743-1795
 • Quoteboeken, 1690-1699
 • SVG, wezenrekeningen, verdelingsakten, 1614-1796
 • Wettelijke passeringen, 1630-1795,  1754-1772
 • Wettelijke passeringen, 1691-1701, 1763-1766
 • Rekwesten, 1720-1789
 • Straatschouwingen, 1764, 1787-1792
 • Landboeken van Massemen en Westrem, 1666-1667, eind 18de-begin 19de eeuw
Rijskarchief

GM Massemen-Westrem 0000

Gemeente Massemen-Westrem, 1795-1976

Met oa:

 • Bevolkingsregister 1829
 • Nationale militie. Inschrijvingsregister en alfabetische lijsten. 1817-1880
Rijksarchief

Westrem Bibliografie

Bibliotheek nummerTitelAuteur

U kan bijkomend ook de volledige online bibliotheek van Familiekunde Vlaanderen raadplegen.