Steekfiche Wichelen

Wichelen tot 1794 (Ancien Regime)

BronLocatieBewerkingen
Parochieregisters
 • doopaktes
 • huwelijksaktes
 • begrafenisaktes
 • klapper op registers
Parochieregisters  St Gertrudis
 • Dopen: 1591 - 1796 (uitz  1613)
 • Huwelijken1591 - 1796 (uitz  1614)
 • Begraven: 1596 - 1796, 1616-19 (uitz  1609-13)
           
Klapper op registers
 • Geboorten: 1591-1796
 • Huwelijken: 1591-1796
 • Overlijdens: 1591-1796
 • Gezinsrep parochiereg 1591-1796 (Andre De Waele)
5  Belastingrol, 19de eeuw. 1801-1900
6  Resolutierol,  1685-1793
7 & 8  Straatschouwingen en schouwingen van waterlopen, Na 1764
9  Straatschouwingen, 1800-1811
11 - 21  Quoteboeken, met tafel, 1630-1793
22 - 30  Ommestellingen, 1676-ca. 1800
74 - 80  Armenrekeningen, 1654-ca. 1800
96 - 118  Staten van goed, 1637-1801
131 - 145  Wezenrekeningen, 1587-1795
Wettelijke passeringen, 1565-1795
168/1 - 206 Wettelijke passeringen, 1427-1786 "Klachten en saisissementen", 1726-1796
224  Ferieboek, 1697-1714
252  Stukken die bestemd waren om landboeken samen te stellen, Z.d.
253 - 263 Repartities (kohieren van lasten), 1650-1794.
278 - 281  Armenrekeningen, 1701-1783
283 - 296  Staten van goed, 1676-1795
297  Wezenrekeningen, 1731-1734, 1744
298  Wezenrekeningen, 1779-1795
299 - 309  Wettelijke passeringen, 1611-1795
316  Quoteboek, 1758
318 - 321  Ommestellingen, Eind 17° eeuw-1797
330 - 331 Staten van goed, voogdijrekeningen e.a, 1731-jaar 6
332 - 335  Wettelijke passeringen, 1633-jaar 6
355  Wettelijke passeringen, 1700-1718
359  Ommestellingen, 1793
370 - 380  Armenrekeningen, 1663-1784
462 - 464  Ferieboeken, 1634-1678

GO Wichelen - Schoonaarde


Wichelen van 1794 tot heden

BronLocatieBewerkingen
Akten burgerlijke stand

- geboorteaktes
- huwelijksaktes
- overlijdensaktes
- tienjaarlijkse tafels
Akten burgerlijke stand
 • Geboorten1796 - 1910
 • Huwelijken1797 - 1910
 • Overlijden: 1796 - 1910

Tienjaarlijkse tafels
 • Geboorten 1823 - 1910(uitz 1833-1870)
 • Huwelijken 1803 - 1910 (uitz 1814-1822, 1833-1860)
 • Overlijden 1871 - 1910
 • Wichelen burgerlijke stand huwelijken 1901-1910 (Andre De Waele)
Notariaat
 • De Schaepdryver, Johan A. (notaris) 1879-1883 Wichelen 
 • Michiels, Franciscus Bernardus (notaris) 1866-1883 Aalst, Wichelen, Oordegem 
 • De Pauw, Corneille Marie Fidèle Ivon (notaris) 1853-1893 Aalst, Wichelen 
 • Goossens, Emilius (notaris) 1883-1905 Wichelen 
 • Van den Steen, Eugène (notaris) 1913-1945 Wichelen
 • Tibbaut, Oscar (notaris) 1905-1941 Wichelen-Aalst 
 • De Moor, Franciscus (notaris) 1862-1867 Wichelen 
 • Beeckman, Joseph Judocus (notaris) 1815-1850 Wichelen

Rouwdocumenten
- brieven
- prentjes
GM Wichelen  0000
 • Bevolking
 • Kieszaken
 • Financiën
 • Kadaster
 • Belastingen
 • Conscriptie en militie
 • Militaire zaken
 • Burgerwacht
 • Onderwijs
 • Openbare werken
 • Wegenis  (oa  straatschouwingen)
 • Armbestuur
Rijksarchief

Kadaster

Microfilms in Rijksarchief Gent

Wichelen Bibliografie

Bibliotheek nummerTitelAuteur
WIC-081-10-0001Wichelen. Verleden en hedenVERBERCKMOES NORBERT
WIC-081-10-0002Huldeboek Wichelen 1914-1918. Aan de slachtoffers van Serskamp, Schellebelle en Wichelen. Oorlogsbelevenissen van dorpen uit de duizendD'HAENE JULUS SERAFIEN
WIC-081-10-0003Bestuurlijke en rechtelijke toestanden te Wichelen onder het oud regimePIETERS JULES
WIC-081-15-0001Heem- en Oudheidkundige Kring Wichelen
WIC-106-10-0001Wichelen burgerlijke stand huwelijken 1901-1910DE WAELE ANDRE
WIC-304-10-0001Kwartierstaat Camillus De ThaeyN.N.
WIC-310-10-0001Wichelen. Gezinsrep parochiereg 1591-1796. DeelI/II Abeel-MonsekeDE WAELE ANDRÉ
WIC-310-10-0002Wichelen. Gezinsrepertorium parcochieregisters 1591-1796. Deel II/II Monti - Zwaene. Familienamenindex. Huwelijkenindex op naam vrouw.DE WAELE ANDRÉ

U kan bijkomend ook de volledige online bibliotheek van Familiekunde Vlaanderen raadplegen.