Steekfiche Wieze

Wieze tot 1794 (Ancien Regime)

BronLocatieBewerkingen
Parochieregisters
 • doopaktes
 • huwelijksaktes
 • begrafenisaktes
 • klapper op registers
Rijks Archief Gent  (RAG)

Parochieregisters
 • Doopaktes: 1607 - 1797 (uitz 1651-1667)
 • Huwelijk: 1607 - 1797 (uitz 1651-1667)
 • Begrafenis: 1607 - 1796

Klapper  
 • Dopen 1607-1796
 • Huwelijken 1607-1796
 • Begraven 1668-1797
 • Alfabetisch Repertorium  vd Families te Wieze (E.H.  F. Verberckmoes)
 • Repertorium vd families te Wieze 1984. Aanvullingen (VAN LANGENHOVE, JOHNNY)

Status Animarum • Heemkring St Salvator Wieze
GO Wieze

1  Resolutieboek, 1696-1795
2  Plakkaten & ordonnanties.  1701-1800
6 Belastingrepartities, 1652-1664
7 - 10  Quoteboeken, 1665-1721
11 - 12  Staten van onkosten, kohieren, ommestellingen, 1710-1795
50  Armenrekeningen, 1783-1795
53  Stukken v d kerk en de armen, 1709-1780
55 - 94  Staten van goed, 1658-1796
100 - 103  Wezenrekeningen, 1713-1795
104 - 118  Wettelijke passeringen vd heerlijkheden Moorsel-, Gevergem- en Wieze-kapittel, 1611-1793
119 - 124 Wettelijke passeringen en staten van goed van de heerlijkheid Wieze, 1623-1794
125 - 143  Wettelijke passeringen, 1611-1796
150 - 154  Ferieboeken, 1668-1794

RAG:  GO Wieze

 • Genealogische Samenvatting van de Staten van Goed van Wieze 1583-1796 (Heyvaert Herman)

Wieze van 1794 tot heden

BronLocatieBewerkingen

Akten burgerlijke stand

- geboorteaktes
- huwelijksaktes
- overlijdensaktes
- tienjaarlijkse tafels

Akten burgerlijke stand
 • Geboorteakte          1802 - 1910
 • Huwelijksakte          1803 - 1910
 • Overlijdensakte       1802 - 1910
Tienjaarlijkse tafels
 • Geboorten: 1823 - 1910 (uitz 1833- 1870)
 • Huwelijken: 1803 - 1910 (uitz 1833 - 1860)
 • Overlijdens: 1871 - 1910
 • Genealogisch repertorium - Burgerlijke Stand 1796-1900 (EH F. Verberckmoes)
Notariaat
Rouwdocumenten
- brieven
- prentjes

Militie

 • Conscrits van Wieze voor de legers van Napoleon (Herman Heyaert)

Kadaster

Microfilms in Rijksarchief Gent

Wieze Bibliografie

Bibliotheek nummerTitelAuteur
WIZ-081-10-0001Toneelkringen te WiezeBOSMAN REMI
WIZ-081-10-0002Wieze. Oktoberfeesten 1956-1986VAN DRIESSCHE LUC / CAMI GILBERT / DE WOLF GILBERT
WIZ-081-10-0003De geschiedenis van Wieze 1990BOSMAN REMI
WIZ-081-10-0004Callebaut. Een eeuw chocoladeproductie te WiezeVAN DRIESSCHE LUC
WIZ-081-10-0005Beelden van Wieze in oude postkaarten
WIZ-081-10-0006Tentoonstelling 30 jaar Wieze Oktoberfeesten. CatalogusVAN DRIESSCHE LUC / HEYVAERT
WIZ-081-10-0009De verkeerde werelt. Kroniek van een morzel grond in Wieze.VAN DEN BOSSCHE DIRK
WIZ-081-15-0001Salvator Mededelingen. Oudeheidkundige Kring H.H. Salvator Wieze
WIZ-106-10-0001Wieze burgerlijke stand huwelijken 1901-1910DE WAELE ANDRE
WIZ-171-10-0001Conscrits van Wieze voor de legers van NapoleonHEYVAERT HERMAN
WIZ-191-10-0001Genealogische Samenvatting van de Staten van Goed van Wieze 1583-1796HEYVAERT HERMAN
WIZ-302-10-0001De familie Van Hove 300 jaar te WiezeBOSMAN REMI
WIZ-302-10-0002De 'Van den Boskes'. FamiliekroniekVAN DEN BOSSCHE DIRK
WIZ-310-10-0001Alfabetisch repertorium van de families te Wieze van 1597 tot 1930VERBERCKMOES FRANS
WIZ-310-10-0002Repertorium van de families te Wieze (uitgave 1984). AanvullingenVAN LANGENHOVE JOHNNY
WIZ-081-10-0009De verkeerde werelt. Kroniek van een morzel grond in Wieze.VAN DEN BOSSCHE DIRK
WIZ-081-15-0001Salvator Mededelingen. Oudeheidkundige Kring H.H. Salvator Wieze
WIZ-106-10-0001Wieze burgerlijke stand huwelijken 1901-1910DE WAELE ANDRE
WIZ-171-10-0001Conscrits van Wieze voor de legers van NapoleonHEYVAERT HERMAN
WIZ-191-10-0001Genealogische Samenvatting vd Staten van Goed van Wieze 1583-1796HEYVAERT HERMAN
WIZ-302-10-0001De familie Van Hove 300 jaar te WiezeBOSMAN REMI
WIZ-302-10-0002De 'Van den Boskes'. FamiliekroniekVAN DEN BOSSCHE DIRK
WIZ-310-10-0001Alfabetisch repertorium van de families te Wieze van 1597 tot 1930VERBERCKMOES FRANS
WIZ-310-10-0002Repertorium van de families te Wieze (uitgave 1984). AanvullingenVAN LANGENHOVE JOHNNY

U kan bijkomend ook de volledige online bibliotheek van Familiekunde Vlaanderen raadplegen.