Steekfiche Zele

Zele tot 1794 (Ancien Regime)

BronLocatieBewerkingen
Parochieregisters
 • doopaktes
 • huwelijksaktes
 • begrafenisaktes
 • klapper op registers

Rijksarchief Gent  (RAG)

Parochieregisters  St Ludgerus

 • Dopen: 1606-1796
 • Huwelijken: 1606-1796
 • Begraven: 1606-1796
Klapper op registers
 • Dopen: 1606-1802
 • Huwelijken: 1606-1800
 • Begraven: 1606-1796
 • Genealog. Repertorium v2, PR 1606 - 1796 (A De Waele)
 • Tafels der dopen, huwelijken en begraven  1606 - 1796
Erfenissen en onterfenissen. 1550-1796
Wettelijke passeringen 1580 - 1797
Rekwesten & Enkwesten  17de eeuw-1795

Rijksarchief

Staten van goed
 • Staten van goed 1582 - 1796
 • Eedafleggingen van voogden 1729-1769
 • Wezenregister 1564 - 1795
Rijksarchief "GO Zele"
 • Staten van Goed 1530-1796 CD Jacobs Marie-Louise
Landboeken / ommeloper
- 5° Penning 1579
- 1621 - 1749
- 1772 - 1775 Carbonelle Le Maieur
- Gronden vd abdij van Werden
- Straatschouwingen 1777

RAG  "GO Zele"

Registers nog op gemeentebestuur Zele 

Zele van 1794 tot heden

BronLocatieBewerkingen
Akten burgerlijke stand

- geboorteaktes
- huwelijksaktes
- overlijdensaktes
- tienjaarlijkse tafels

Rijksarchief Gent

Akten burgerlijke stand
 • Geboorten   : 1796-1910
 • Huwelijken   : 1797-1910
 • Overlijden    : 1796-1910
Tienjaarlijkse tafels
 • Geboorten: 1823-1832, 1871-1910
 • Huwelijken: 1803-1813, 1823-1832, 1861-1910
 • Overlijden: 1871-1910
 • Burgerlijke Stand – Huwelijken 1901-1910 (A De Waele)
Notariaat
 • Afschriften  notarisakten. 1816, 1821, 1827
 • De Cleene, Julie C M (notaris) 1885-1904
 • Meeus, Albert Jan Lodewijk (notaris) 1906-1939 Zele nl Meeus, Lodewijk Thomas Joseph (notaris) 1831-1853 Zele  
 • Mignot, Pieter Ludgerus (notaris) Jaar V (1796-1797)-Jaar VIII(1799-1800) Zele
 • Schicks, Karel Amandus (notaris) 1845-1883 Berlare en Zele 
 • Schicks, Michel K.E.J. (notaris) 1907-1944 
 • Anné, Laurent (notaris) 1650-1703 Zele 
 • Anné, Laurent (notaris) Zele 
 • Claessens, Jean François (notaris) 1811-1819 
 • De Cleene, Pieter F. (notaris) 1835-1884 
 • De Lamper, Egidius (notaris) 1754-1785 Zele
 • Lutens, Judocus-Carolus (notaris) 1831-1833 
 • Martens, Joannes Bapt (notaris) 1782-1796 
 • Meeus, Cesar Philippe (notaris) 1840-1907 
 • Meeus, Joseph Pieter (notaris) 1788-1795 Evergem en Zele
 • Schicks, Julianus Frans (notaris) 1884-1907
 • Verberckmoes, Louis (notaris) 1805-1810 
 • Verlaeckt, Luc (notaris) 1819-1850 Zele 
 • Wijtsman, Henri (notaris) 1815-1827 Zele 
 • Wijtsman, Johan Frans (notaris) 1809-1829 
Rijksarchief
Rouwdocumenten
- brieven
- prentjes

Bevolkingstelling

 • jaar IV (179618); 14; 1818; 1829; 1839 (Frank Coene)

Kadaster

Kadastrale legger & alfabetische lst eigenaars;  1801-1900  Etc.

 • Bewerking van de Parcellaire Atlas betreffende Zele (Frank Coene)
GM Zele 0000
 • registers vertrek & aankomst
 • in- en uittredingen 1819-1843
 • personen die de gemeente verlaten hebben 1864-1878
Rijksarchief
 • 1844-1900 [ CD-ROM ] Frank Coene 
 • Lijst van conscrits. Jaar VII-1807
 • Militie en Nationale Garde
 • Lijst van de mannelijke inwoners 1809
Rijksarchief
 • Armenbestuur
 • Bureel van weldadigheid
 • Lijst der behoeftigen. Ca 1850-1905
Rijksarchief
Onderwijs
 • Lijst vd leerlingen vd gemeenteschool 1837-1856
 • Naamlijst vd mannelijke leerlingen 1849
 • Rekening der betalende jongens 1869, 1871
Rijksarchief

Vredegerecht

Rijksarchief

Zele Bibliografie

Bibliotheek nummerTitelAuteur
ZLE-078-10-0002Touwslagerij en touwhandel
ZLE-079-10-0001Eigen haard Trouw - Zeelse heimatliederen
ZLE-081-10-00011200 jaar Zele
ZLE-081-10-0002100 jaar Kloddezakken in woord en beeld - Zele in de 20ste eeuw 
(met meer dan 600 foto's)QUINTEYN ETIENNE
ZLE-081-10-0003De kroniek van de Zeelse brandweer (1853-2003)COENE FRANK
ZLE-081-10-0004Beschryvinge vande princelyke en yver-ryke parochie van ZeleWATERSCHOOT D.
ZLE-081-10-0005Schets ener geschiedenis van de gemeente ZeleSTAES HONORE
ZLE-081-10-0006Zele en de Boerenkrijg 1798COUCKE A / D'HOEY A / INGHELS M
ZLE-081-10-0007Geschiedenis van ZeleDE POTTER FRANS / BROECKAERT
ZLE-081-10-0008Jan Praet. Legende en waarheidCOUCKE ALBERT
ZLE-081-10-0009De Sint-Ludgeruskerk van Zele met het Van PeteghemorgelVERSTREPEN EMIEL
ZLE-081-10-0010Emeric Deprouw. Dichter en boerMOENS F. / COLMAN K / VAN CAUTER
ZLE-081-10-0011Riksken Buys haalt uitCOENE FRANK
ZLE-081-10-0012Museum Zeels erfgoedQUINTYN ETIENNE
ZLE-081-10-0013De Sint-Ludgeruskerk en de kapel van O.L.V. van VII weeen te ZeleDE KEYZER J.
ZLE-081-10-0014Zele uit het verledenDE VUYST Maurits
ZLE-081-13-0001Heem- en Oudheidkundige kring Zele - Jaarboek Nr. 1 - 43
ZLE-085-10-0002De wereld van Sooi Smet (1866-1937)COENE FRANK
ZLE-104-10-0001Tafel der dopen (A-D). 1606-1796
ZLE-104-10-0002Tafel der dopen (D-M) 1606-1796
ZLE-104-10-0003Tafel der dopen (M-V) 1606-1796
ZLE-104-10-0004Tafel der dopen (V-Z) 1606-1796
ZLE-104-10-0005Tafel der geboorten 1795-1802
ZLE-104-10-0006Tafel der huwelijken (A-M) 1602-1796
ZLE-104-10-0007Tafel der huwelijken (M-Z) 1602-1796
ZLE-104-10-0008Tafel der overlijdens (A-D) 1606-1796
ZLE-104-10-0009Tafel der overlijden (D-T] 1606-1796
ZLE-104-10-0010Tafel der overlijden (T-Z) 1606-1796
ZLE-106-10-0002Zele burgerlijke stand huwelijken 1901-1910DE WAELE ANDRE
ZLE-106-86-0001Gemeente Zele. Huwelijken 1796-1830COENE FRANK
ZLE-120-87-0001Gemeente Zele - Registers van vertrek 1844-1900[ CD-ROM ]COENE FRANK
ZLE-120-87-0002Gemeente Zele - Registers van aankomst 1844-1900[ CD-ROM ]COENE FRANK
ZLE-121-10-0001Gemeente Zele. Zeelse paspoorten 1807-1810 en 1814-1832COENE FRANK
ZLE-124-10-0001Gemeente Zele. Volkstelling jaar IV (28 juni 1796)COENE FRANK
ZLE-124-10-0002Zele. Volkstelling 1814COENE FRANK
ZLE-124-10-0003Zele. Volkstelling 1818COENE FRANK
ZLE-124-10-0004Gemeente Zele. Volkstelling 1839COENE FRANK
ZLE-124-10-0005Gemeente Zele. Volkstelling 1829COENE FRANK
ZLE-132-10-0001Bewerking vd Parcel Atlas v Belgie & kadastr kaarten v P.C. Popp vd gemeente Zele. Deel 1
ZLE-132-10-0002Bewerking vd Parcel Atlas v Belgie & kadastr kaarten v P.C. Popp vd gemeente Zele.. Deel 2
ZLE-132-10-0003Bewerking vd Parcel Atlas v Belgie & kadastr kaarten v P.C. Popp vd gemeente Zele. Deel 3
ZLE-132-10-0004Bewerking vd Parcel Atlas v Belgie & kadastr kaarten v P.C. Popp vd gemeente Zele. Deel 4 : de kaarten
ZLE-132-86-0001Gemeente Zele. Bewerking op de atlas P.C. Popp 1859COENE FRANK
ZLE-132-86-0002Gemeente Zele. bewerking op het kadaster van 1834COENE FRANK
ZLE-133-25-0001Zele schaal 1/15.000
ZLE-133-86-0001Gemeente Zele. Bewerking op de atlas van 1859COENE

U kan bijkomend ook de volledige online bibliotheek van Familiekunde Vlaanderen raadplegen.