De Oude Pastorie Appels

Locatie

De Oude Pastorie Appels
Hoofdstraat 49, 9200 Appels

Datum

14 dec 2023

Tijd

20:00

Voordracht Boerenkrijg door Jozef Dauwe (erevoorzitter)